De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woord van Leven Oktober 2011. "Volg me." Matteüs 9,9 Matteüs 9,9 "Volg me." Matteüs 9,9 Matteüs 9,9.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woord van Leven Oktober 2011. "Volg me." Matteüs 9,9 Matteüs 9,9 "Volg me." Matteüs 9,9 Matteüs 9,9."— Transcript van de presentatie:

1 Woord van Leven Oktober 2011

2 "Volg me." Matteüs 9,9 Matteüs 9,9 "Volg me." Matteüs 9,9 Matteüs 9,9

3 Matteüs vertelt over zijn eerste ontmoeting met Jezus. Dat was in de tijd dat hij nog belastinginner was, een beroep dat hem bij de mensen niet bepaald geliefd maakte.

4 Ze zagen deze tollenaars als afpersers die zich verrijkten ten koste van anderen. De joodse schriftgeleerden en Farizeeën rekenden hen tot de publieke zondaars.

5 Toen Jezus liet weten bij Matteüs te gast te willen zijn, verweten de schriftgeleerden Jezus dan ook dat Hij een vriend was van tollenaars en zondaars.

6 Je ziet dat Jezus alle vaste patronen doorbrak. Hij nam de uitnodiging aan om bij Matteüs thuis te komen eten, zoals Hij dat later ook deed bij Zaccheüs, het hoofd van de tolbeambten van Jericho.

7 Toen Hem gevraagd werd waarom Hij dat deed, zei Jezus dat Hij was gekomen voor de zieken en niet voor de gezonden; niet om de rechtvaardigen te roepen, maar de zondaars. Vandaar dat Hij ook tot Matteüs zei: "Volg me.“

8 “Volg me”, had Jezus al eerder gezegd tegen Andreas, Petrus, Jacobus en Johannes, die zijn eerste leerlingen werden.

9 En in andere bewoordingen nodigde Hij later ook Paulus uit Hem te volgen.

10 On. Igino Giordani Chiara Luce Badano Don Pino Puglisi Madre Teresa e Giovanni Paolo II Maar daarbij bleef het niet. In de loop van de eeuwen is Jezus steeds doorgegaan met het roepen van mannen en vrouwen uit alle volken en naties. Hij doet dat ook vandaag nog. Hij roept ook ons. Hij komt, op verschillende manieren en op verschillende plaatsen, telkens ons leven binnen en nodigt ook ons uit om Hem te volgen.

11 Hij wil met ons samen zijn en een persoonlijk contact. En tegelijk nodigt Hij ons uit om met Hem samen te werken aan het grote plan voor een nieuwe mensheid.

12 Voor Hem tellen onze zwakheden, onze zonden, onze ellende niet. Hij heeft ons lief en neemt ons zoals we zijn.

13 Zijn liefde geeft ons vervolgens de kracht om te veranderen en op zijn uitnodiging in te gaan. Zo was het ook voor de tollenaar Matteüs.

14 Voor ieder van ons heeft Jezus een unieke liefde, een speciaal levensprogramma en een eigen roeping. Die kun je in je hart ervaren. Hoe? Soms door een bijzondere ingeving van de heilige Geest. Soms door bepaalde omstandigheden of door een goede raad of aanwijzing van iemand.

15 En dan hoor je op een of andere manier diep van binnen die woorden: "Volg me."

16 Ik kan me nog goed herinneren toen ik zelf deze roepstem van God heb gehoord. Het was op een ijskoude wintermorgen.

17 Mijn moeder vroeg aan mijn jongere zusje om melk te gaan halen. Maar daarvoor moest ze het huis uit en twee kilometer lopen in de bittere kou. Ook mijn andere zusje had er geen zin in. Toen zei ik: “Dan ga ik wel, mamma.” Ik pakte de fles en vertrok..

18 Ik was halverwege toen er iets bijzonders gebeurde. Het leek alsof de hemel voor me openging en God me uitnodigde om Hem te volgen. “Geef je helemaal aan Mij”, hoorde ik in mijn hart.

19 Dat was een duidelijke roeping en ik wilde er meteen aan beantwoorden. Ik sprak er met een priester over en hij vond het goed dat ik me aan God toewijdde. Ik zal nooit kunnen beschrijven wat er op die dag in me omging. Ik was helemaal van God. Van Hem mocht ik alles verwachten.

20 "Volg me." Matteüs 9,9 Matteüs 9,9 "Volg me." Matteüs 9,9 Matteüs 9,9

21 Deze woorden zijn er niet alleen op zo’n beslissend moment van ons leven. Jezus richt ze iedere dag opnieuw tot ons.

22 "Volg me", zegt Hij ons ook bij de meest eenvoudige dagelijkse werkzaamheden. “Volg me” zegt Hij in de beproeving die je soms moet doormaken, in de verleidingen die je moet overwinnen, in de taken die je moet doen…

23 Hoe kun je nu aan deze oproep beantwoorden? Door te doen wat God hier en nu van je wil. En daar krijg je altijd zijn hulp bij, zijn genade.

24 Laten we deze maand dus proberen om echt in alles Gods wil te doen. Door ons in te zetten voor onze naasten, voor ons werk of onze studie, door ons gebed goed te verrichten, evenals alle andere moeilijke of gemakkelijke activiteiten die we te doen hebben.

25 God spreekt in ons met de stem van ons geweten. Hij zal je duidelijk maken wat Hij, moment voor moment, van je wil.

26 Wees bereid om die stem te volgen en al het andere op te geven. Dat is de beste methode om Jezus te volgen.

27 “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Chiara Lubich,”(1920-2008), Eerder verschenen als wooord van leven in juni 2005 informatie www.focolare.nl Grafica Anna Lollo in collaborazione con don Placido D’Omina (Sicilia, Italia) Per informazioni www.focolare.org www.focolare.nlAnna LolloPlacido D’Ominawww.focolare.org “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Chiara Lubich,”(1920-2008), Eerder verschenen als wooord van leven in juni 2005 informatie www.focolare.nl Grafica Anna Lollo in collaborazione con don Placido D’Omina (Sicilia, Italia) Per informazioni www.focolare.org " Volg me." Matteüs 9,9 " Volg me." Matteüs 9,9


Download ppt "Woord van Leven Oktober 2011. "Volg me." Matteüs 9,9 Matteüs 9,9 "Volg me." Matteüs 9,9 Matteüs 9,9."

Verwante presentaties


Ads door Google