De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woord Van Leven Mei 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woord Van Leven Mei 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Woord Van Leven Mei 2008

2 “Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid
“Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.” Uit de tweede brief aan de Korintiërs 3, 17

3 De apostel Paulus schrijft aan de christenen van Korinte, die hem bijzonder dierbaar zijn. Bijna twee jaar lang — in de jaren — had hij in deze havenstad gewoond. Hij had er het Woord van God uitgezaaid en de fundamenten gelegd voor de christelijke gemeenschap. Hij was een soort vader van de christenen van Korinte.

4 Enkele jaren later keert Paulus er terug voor een bezoek
Enkele jaren later keert Paulus er terug voor een bezoek. Een aantal mensen bestrijdt in het openbaar zijn gezag als apostel. Het is voor Paulus de gelegenheid om te spreken over het belang van zijn verkondigingswerk. Hij verkondigt het evangelie niet op eigen initiatief, maar omdat God hem daartoe beweegt.

5 Het Woord van God heeft voor hem geen sluier meer, omdat de heilige Geest het hem heeft laten begrijpen door alles wat gebeurd is met Jezus.

6 Daarom kan hij het woord beleven en voelt hij zich vrij het te verkondigen. Het woord verenigt hem met de Heer. Het vormt hem om in Hem. En door de Geest van de Heer die vrij maakt wordt hij geleid.

7 “Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid
“Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.” Uit de tweede brief aan de Korintiërs 3, 17

8 De verrezen Heer handelt ook nu nog, net als in de tijd van Paulus, door zijn Geest. Hij handelt in het bijzonder in de christelijke gemeenschap.

9 Ook aan ons geeft Hij de mogelijkheid de nieuwheid van het evangelie te begrijpen. Hij schrijft het evangelie in ons hart, waardoor het de wet van ons leven kan worden.

10 De wet van het evangelie wordt ons niet van buitenaf opgelegd
De wet van het evangelie wordt ons niet van buitenaf opgelegd. We zijn geen slaven die worden beheerst door regels waarvan we niet overtuigd zijn en waarin we ons niet kunnen vinden.

11 Een christen wordt bewogen door een innerlijk principe dat de heilige Geest bij de doop in hem heeft neergelegd. De stem van de heilige Geest maakt ons de woorden van Jezus duidelijk in al hun schoonheid, als uitdrukking van een bepaalde manier van leven. Hij maakt ze actueel en leert ons hoe we ze moeten beleven. En Hij geeft ons de kracht om ze in praktijk te brengen.

12 Het is de verrezen Heer die door toedoen van de heilige Geest in ons komt wonen en handelen en die ons tot een levend evangelie maakt.

13 Dat is echte vrijheid: geleid worden door de Heer, door zijn Geest, door zijn Woord! Dat betekent de verwezenlijking van wie we ten diepste zijn.

14 “Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid
“Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.” Uit de tweede brief aan de Korintiërs 3, 17

15 Maar het is duidelijk dat de heilige Geest in ons alleen kan handelen als we helemaal open staan; als we bereid zijn om — wanneer het nodig is — onze mentaliteit te veranderen en ons te richten op Hem

16 We worden gemakkelijk slaaf van de druk die van buiten op ons afkomt
We worden gemakkelijk slaaf van de druk die van buiten op ons afkomt. Allerlei gewoonten en gebruiken kunnen ons tot verkeerde keuzes brengen.

17 Negatieve gedachten kunnen in ons opkomen als we geneigd zijn om ons aan te passen aan een manier van doen die niet overeenkomt met het evangelie.

18 We zullen het Woord van leven van deze maand goed beleven als we een duidelijk nee leren zeggen tegen deze dingen; en als we leren een overtuigd ja te zeggen tegen God iedere keer als Hij ons oproept om te leven in de waarheid en in de liefde.

19 Dan zullen we het verband ontdekken tussen het kruis en de Geest
Dan zullen we het verband ontdekken tussen het kruis en de Geest. Dat is er een van oorzaak en gevolg .

20 Iedere keer als we een negatieve gedachte afkappen, ieder nee tegen ons egoïsme is een bron van nieuw licht, van vrede, van vreugde, van liefde, van innerlijke vrijheid, van zelfverwezenlijking. Het is de open poort voor de Geest.

21 In deze tijd van Pinksteren kan Hij ons zijn gaven in overvloed schenken. Hij kan ons leiden. We zullen herkend worden als echte kinderen van God. We zullen steeds vrijer worden van het kwaad en steeds vrijer worden om lief te hebben.

22 “Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid
“Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.” Uit de tweede brief aan de Korintiërs 3, 17

23 De vrijheid van de Geest was de vrijheid die een functionaris van de VN ondervond. Hij putte veel voldoening uit zijn werk in een van de Balkanlanden, maar de baan eiste heel veel van Hem

24 Vaak was hij lang van huis
Vaak was hij lang van huis. En ook als hij naar huis terugkeerde, kostte het hem moeite om de last van zijn werk van zich af te schudden en zich helemaal aan zijn kinderen en zijn vrouw te wijden.

25 Onverwachts wordt hij overgeplaatst naar een andere stad in de Balkan
Onverwachts wordt hij overgeplaatst naar een andere stad in de Balkan. Het is ondenkbaar het gezin over te laten komen, want ondanks de kort daarvoor gesloten vredesakkoorden gaan de vijandelijkheden gewoon door. Wat moet hij doen? Wat is meer waard, zijn carrière of zijn gezin? Hij praat er lang en breed over met zijn vrouw.

26 Ze vragen om licht aan de heilige Geest om te begrijpen wat voor hun gezin de wil van God kan zijn. Dan nemen ze een beslissing: de baan opgeven. Het is een beslissing die in zijn kringen heel ongewoon is

27 Maar “de kracht om tot deze keuze te komen — vertelt hijzelf — kwam voort uit de wederzijdse liefde. Nooit heeft mijn vrouw me laten merken hoe zwaar mijn baan voor haar was. Van mijn kant heb ik het welzijn van mijn gezin voor ogen gehad, los van de financiële zekerheid en mijn carrière. En zo heb ik mijn innerlijke vrijheid gevonden:”

28 "“Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid
"“Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.” Uit de tweede brief aan de Korintiërs 3, 17 “Parola di Vita”, pubblicazione mensile del Movimento dei Focolari. Testo di Chiara Lubich Grafica di Anna Lollo in collaborazione con don Placido D’Omina (Sicilia - Italia)


Download ppt "Woord Van Leven Mei 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google