De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De kracht van de samenwerking in de regio Marianne Zoetmulder Programmamanager Leerwerkloketten Landelijke Vereniging Onderwijsadviseurs mei 2014 www.lerenenwerken.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De kracht van de samenwerking in de regio Marianne Zoetmulder Programmamanager Leerwerkloketten Landelijke Vereniging Onderwijsadviseurs mei 2014 www.lerenenwerken.nl."— Transcript van de presentatie:

1 De kracht van de samenwerking in de regio Marianne Zoetmulder Programmamanager Leerwerkloketten Landelijke Vereniging Onderwijsadviseurs mei 2014 www.lerenenwerken.nl

2 <27 JAAR Werkzekerheid 27-55 JAAR (Start)kwalificatie >55 JAAR (AG) Effectief & Efficient sterke schakels Land-regio-sector Welzijn/Zorg INFRA STRUCTUUR Economische Infra structuur Onderwijs infra structuur Arbeidsmarkt Infra structuur LEERWERKLOKETTEN Programma Leerwerkloketten Kwalificatie school naar werk werk naar werk werk en school SROI Financial engineering laaggeletterdheid Economische noodzaak Aansluitings problematiek Regietaak kaders ondersteuning faciltering expertise Strategisch Tactisch Operationeel

3 It’s the economy, stupid Economie bepaalt politieke agenda – korte termijn lange termijn en daarmee voor lwl: thematiek budgetten prioriteiten Maatschappelijke noodzaak Aansluitingsproblematiek

4 Door crisis: verschuiving van investeren in individu naar individuele verantwoordelijkheid Leven Lang Leren wordt Terugtredende overheid Maatschappelijke noodzaak Aansluitingsproblematiek

5 Samenwerkende partijen SBB De individuele Kenniscentra UWV / WSP Gemeenten Onderwijsinstellingen O&O fondsen SW – bedrijven Werkgevers Werkgeversorganisaties

6 De kracht van samenwerken Waar zit de winst? De winst van bedrijven zit in het krijgen (instroom) en behouden (doorstroom) van goed gekwalificeerd en gemotiveerd personeel Winst voor de overheid ligt in goedkopere en duurzame toeleiding door middelencoördinatie en een goede relatie met het bedrijfsleven Winst voor de scholen: betere afstemming onderwijs arbeidsmarkt Winst voor kenniscentra zit in een goede afstemming met onderwijs op sectoraal niveau en een goede personeelsvoorziening voor de bedrijven Winst voor de 3 0’s zit in de netwerkstructuur waardoor men komt tot een vraaggerichte complementaire dienstverlening. Hiermee bieden we tevens een oplossing voor het verkleinen en/of oplossen van het niveauverschil tussen vraag en aanbod Winst voor werkenden en werkzoekenden: meer kansen op de arbeidsmarkt door (kwalificerende) scholing (instroom en doorstroom)

7 Doelstellingen Leren en Werken Bedrijven informeren en adviseren over scholingsvraagstukken Werkzoekenden adviseren over scholingsvragen Werkenden adviseren over scholingsvragen Het actief meewerken met werkgevers om duurzame oplossingen voor scholings- en/of personeelsvraagstukken vorm te geven Samenwerking met de deelnemende partners met als doel een gecoördineerde complementaire werkgeversbenadering. Onafhankelijke intermediair tussen overheid, onderwijs, bedrijven, werkenden en werkzoekenden Instroom- en doorstroomprojecten in diverse branches initiëren en mede uitvoeren

8 Adviezen rubriceren National covenant a quality code for APL Waarden van/voor EVC 1.Loopbaan 2.Opleiding 3.Arbeidsmarkt 4.Kenniseconomie EVC legitiem inzetten 1. Partijen Leerwerkloket investeren in EVC 2. Werkgevers zien EVC zitten EVC effectief organiseren 1.Aanbod organiseren 2.EVC onderdeel van totaaltraject 3.Deskundigheid EVC professional 4.Marketing & acquisitie 5.kwaliteitsborging

9 Organisatie en Uitvoering  Groot Amsterdam, Rijnmond, ZO- & NO- Brabant, Zuid-Limburg, Groningen & Drenthe en Twente  UWV levert intern werkzoekende flexkrachten aan uit de doelgroepen  LWL gaan in gesprek met de kandidaten  Vacatures/profielen worden kenbaar gemaakt (wel op doelgroepen afgestemd)  Competentietest voor WW populatie standaard WWB/Nuggers betaalde dienstverlening  Opleiden en plaatsen

10 Doelstellingen en Maatregelen  900 flexkrachten scholen en duurzaam plaatsen;  200 flexkrachten zonder startkwalificatie een EVC- traject  250 flexkrachten vanaf startkwalificatieniveau in de Sector Techniek scholen en duurzaam plaatsen.  Gemiddeld per gebied (6/9) ; 226  Direct oppakken vanuit werkloosheid langdurig fase A-1/2  Scholen vanuit de vraag


Download ppt "De kracht van de samenwerking in de regio Marianne Zoetmulder Programmamanager Leerwerkloketten Landelijke Vereniging Onderwijsadviseurs mei 2014 www.lerenenwerken.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google