De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel Transportrecht Rotterdam, 00 januari 2007

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel Transportrecht Rotterdam, 00 januari 2007"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel Transportrecht Rotterdam, 00 januari 2007
Rotterdam, november 2013

2 Vandaag Terugblik les 2 Opdracht Impex – Blakker Expediteur Wegvervoer
Week 4

3 Terugblik Schrijf op welke stappen moeten worden gevolgd nadat schade/tekort/vertraging is geconstateerd bij aankomst, wanneer goederen worden vervoerd van A naar B

4 Opdracht Impex - Blakker
Bespreken van de opdracht Impex – Blakker bladzijde 134 reader

5 Expediteur Toepasselijkheid FENEX-voorwaarden
Verwijzen in briefpapier is voldoende voor binnenlandse professionele relaties Professionele opdrachtgevers worden geacht de FENEX-voorwaarden te kennen Verwijzing is niet voldoende voor buitenlandse relaties of niet-professionele opdrachtgevers

6 Expediteur Verplichtingen opdrachtgever
Art. 11 lid 6: opdrachtgever aansprakelijk voor schade n.a.v. onjuiste informatie Art. 11 lid 7: vrijwaring expediteur Art. 17 lid 1: betaling expediteur Art. 17 lid 5: zekerheid stellen voor vordering van expediteur Art. 17 lid 6: zekerheid stellen heffingen en belastingen Art. 17 lid 7: vergoeden bedragen en boetes overheid

7 Expediteur Aansprakelijkheid expediteur Artikel 11 FENEX:
Lid 1: In beginsel alle handelingen voor risico en rekening van opdrachtgever Lid 2: alleen aansprakelijk bij schuld Lid 3: beperkte aansprakelijkheid SDR per gebeurtenis Bij verlies of beschadiging 4 SDR per kilogram (max SDR per zending)

8 Expediteur Expediteursbrief (artikel 8:63 BW)
De zaken dienen zonder vertraging ter bestemming te worden afgeleverd in de staat, waarin zij ter beschikking zijn gesteld. Als de expediteur het vervoer niet zelf heeft uitgevoerd dient hij: aan de opdrachtgever te melden wie het vervoer wel heeft uitgevoerd; en aan de opdrachtgever alle documenten en gegevens ter beschikking te stellen, die nuttig zijn om de schade op de vervoerder te verhalen; en is de expediteur niet aansprakelijk.

9 Expediteur – Aansprakelijkheid na expediteursbrief
(afzender) Verkoper (Opdrachtgever) Vervoerder Koper (Geadresseerde)

10 Expediteur – Aansprakelijkheid zonder expediteursbrief
(afzender) Verkoper (opdrachtgever) Vervoerder Koper (geadresseerde)

11 Expediteur Arbitrage (Fenex) Artikel 23:
Indien expliciet overeengekomen Arbitrage met uitsluiting van rechter Hoogste ressort: geen beroep mogelijk 3 scheidslieden Indien arbitrage overeengekomen, geding bij rechter slechts in bepaalde zaken mogelijk

12 Wegvervoer Uit: Volkskrant januari 1999 LUZERN De autosnelweg bij het
Zwitserse Reiden in het kanton Luzern veranderde in kaasfondue nadat een vrachtwagen met drie ton kaas op de weg in brand was gevlogen. Volgens de politie onstond de brand door een defecte wiellager die een leiding met hydraulische olie deed smelten. De olie vloog en de brand. Daardoor werd de vrachtwagen vernield.

13 Wegvervoer AVC Boek 8 CMR-verdrag

14 Wegvervoer Document Vervoerovereenkomst: vormvrij Vrachtbrief, 4-voud
Afzender (verlader/expediteur) Geadresseerde Vervoerder

15 Wegvervoer Vrachtbrief Niet verhandelbaar Prima facie bewijs
Vervoerovereenkomst Ontvangst goederen door vervoerder Ontvangst goederen door geadresseerde Afzender aansprakelijk voor Fouten in de vrachtbrief Gebrekkige verpakking Gevaarlijke goederen

16 Aansprakelijkheid wegvervoerder
Nationaal vervoer Boek 8 BW AVC, wanneer van toepassing verklaard op overeenkomst Internationaal CMR-verdrag, dwingendrechtelijk artikel 1 CMR-verdrag Vrijwillig als partijen dat overeenkomen AVC vaak aanvullend op CMR-verdrag

17 Opdracht Lees de uitspraak van de rechter op pagina 138 en beantwoord de volgende vragen: Benoem de betrokken partijen Waarom is het CMR-verdrag van toepassing? Wie is aansprakelijk voor de ontstane schade?

18 Aansprakelijkheid wegvervoerder CMR
Resultaatsverbintenis (artikel 17 lid 1 CMR) Overmacht (artikel 17 lid 2 CMR) Gebreken voertuig voor rekening van vervoerder (artikel 17 lid 3 CMR) Bijzondere ontheffingsgronden (artikel 17 lid 4 CMR) Rechtsvermoeden (artikel 18 lid 2 CMR) Aansprakelijk voor ondergeschikten zoals chauffeurs/ondervervoerders etc. (artikel 3 CMR)

19 Aansprakelijkheid wegvervoerder CMR
Beperkte aansprakelijkheid 8,33 SDR p/kg (artikel 23 lid 3 CMR) Vertragingsschade (artikel 19 CMR) Slechts vrachtprijs (artikel 23 lid 5 CMR) Doorbreking beperking aansprakelijkheid in geval van opzet of grove schuld (artikel 29 CMR) Geldt ook voor opzet of grove schuld ondergeschikten (artikel 29 lid 2 CMR)

20 Opdracht Maak de opdracht “De Wit Transport” op pagina 137 reader

21 Volgende week Wegvervoer
Ga op zoek naar een uitspraak waarin de aansprakelijkheid van een wegvervoerder centraal staat (www.rechtspraak.nl) Reader meenemen Lezen 171 – 186


Download ppt "Presentatie titel Transportrecht Rotterdam, 00 januari 2007"

Verwante presentaties


Ads door Google