De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spirometriedag voor kinderen ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spirometriedag voor kinderen ?"— Transcript van de presentatie:

1 Spirometriedag voor kinderen ?
Dr. J. Hellinckx Kinderarts KLINA

2

3

4

5 Spirometrie bij kinderen.
Als diagnostisch instrument Bij astma: belang van astma ! Bij andere aandoeningen: o.a. Taaislijmenziekte (mucoviscidose) Trilhaarlijden (primair ciliaire dyskinesie) Longlijden na prematuriteit (bronchopulmonale dysplasie) Als instrument voor het volgen van evolutie en effect van therapie: véél belangrijker

6 1. Diagnostisch instrument
Belang astma: Veruit de meest frequente chronische ziekte bij kinderen; prevalentie ± 12 % enorm economisch belang: prijs medicatie; prijs hospitallisaties; afwezigheid van school (en daardoor werkverlet van de ouders) Enorme impact op het leven van de kinderen: opleiding, beroepskeuze,… (e.g. allergie voor latex en opleiding geneeskunde; allergie voor meelmijt…) Invloed op activiteitsmogelijkheden als kind en in latere leven

7 Belang van astma Belang van astma: na de leeftijd van ongeveer 8 à 10 jaar is er tracking; dit wil zeggen: bij astmatici zijn degenen met de slechtste longfunctie op 10 jaar ook degenen met de meeste symptomen en de slechtste longfunctie op 35 jaar; met andere woorden, de grootste beschadiging gebeurt vóór de leeftijd van 10 jaar, wellicht vóór de leeftijd van 6 jaar. Dus vroege diagnose en therapie is belangrijk. Ter illustratie: 1 studie

8 Melbourne Asthma study Phelan et al. J
Melbourne Asthma study Phelan et al. J. Allergy Clin Immunol 2002; 401 kinderen Start op leeftijd7 : (questionnaire): 5 groepen: Nooit wheezing < 5 episodes wheeze in combinatie met infectie‘mild wheezy bronchitis’ > 5 episodes wheeze in combinatie met resp infectie ‘wheezy bronchitis’ Wheeze zonder infectie ‘astma’ ernstig astma (pas inclusie op 10 j)

9 Melbourne Asthma Study
Outcome: 42 jaar no recent asthma (geen wheeze de laatste 3j) Infrequent asthma (wheeze tijdens de laatste 3 j, maar niet tijdens de laatste 3 maanden) Frequent asthma (wheeze minder dan 1/week) Persistent asthma (wheeze minstens elke week)

10

11

12 Intra-uterien contact !
Belang van astma De belangrijkste beschadiging treedt op vóór de leeftijd van 6 à 10 jaar: dus vóór die leeftijd longen sparen: belang van vroege behandeling van chronische luchtwegontsteking Belang van schadelijke factoren: roken passief roken ! Intra-uterien contact !

13 1. Diagnostisch instrument
Spirometrie als diagnostisch instrument bij astma: vooral aantonen van een luchtwegobstructie die voorkomt na inspanning of expositie (bvb aan een allergeen) en die reversiebel is.

14 1. Diagnostisch instrument
Bij astma Bij de meeste andere belangrijke luchtwegaandoeningen: o.a. Mucoviscidose Trilhaarlijden Bronchopulmonale dysplasie Restletsels van congenitale misvormingen in de thorax…

15 1. Diagnostisch instrument
Ter differentiatie van longaandoeningen Obstructief lijden (= ziekte van de luchtwegen) Lagere luchtwegen: bvb astma, muco,… Hogere luchtwegen: bvb subglottisstenose Restrictief lijden = lijden van het longparenchym zelf: geeft daling van longvolume bvb interstitiële longziekten Opm: meeste longziekten bij kinderen zijn obstructief of gemengd

16 1. Diagnostisch instrument
Nadelen: Erg moeilijk bij kinderen: arbeidsintensief; vereist grote kennis van longfunctie-assistent; veel geduld en ervaring; onder 6 jaar eigenlijk onmogelijk: andere longfunctiemetingen zijn nodig Interpretatie: de longfunctie toont vaak aan dat er ‘iets mis is’; ander aanvullend onderzoek dient om na te gaan wat Een normale longfunctie sluit ernstige longpathologie niet uit: dus niet bruikbaar als screeningstest (daarvoor zijn meer complexe onderzoeken nodig, zoals provocatietesten )

17 Geforceerde oscillatie

18 Geforceerde oscillatie

19 2. Therapeutisch instrument
Véél nuttiger: effect van therapie volgen; medicatie-trouw, spontane evolutie; vergelijken van groepen zowel voor astma en andere pathologieën.

20 Belang van spirometriedag voor pediatrie
Bewustmaking van belang van gezonde luchtwegen op kinderleeftijd voor latere gezondheid: begrip tracking De volwassenen opnieuw bewustmaken van de nefaste gevolgen van roken op de long van kinderen: bewustmaken van de effecten op de longen uit hun omgeving: meeroken effect op de foetus


Download ppt "Spirometriedag voor kinderen ?"

Verwante presentaties


Ads door Google