De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Terneuzen Geboorte Cohort

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Terneuzen Geboorte Cohort"— Transcript van de presentatie:

1 Het Terneuzen Geboorte Cohort
Detectie en preventie van overgewicht en cardiometabool risico vanaf de geboorte Marlou de Kroon Promotores: Prof. dr. R.A. HiraSing Prof. dr. S. Van Buuren Copromotores: Dr. C.M. Renders Dr. J.P. Van Wouwe EMGO Instituut - Care and Prevention

2 Achtergrond Overgewicht wereldwijd volksgezondheidsprobleem
Nederland volwassenen ruim 40 % kinderen ruim 14% Ernstige gevolgen hartvaatziekten type 2 diabetes Primaire preventie op jonge leeftijd ! Wat verstaan we nu eigenlijk onder academisering van de JGZ? We willen dat VUmc vermaatschappelijkt, toepassingsgericht onderzoek doet en kennis genereert die van meerwaarde is voor de JGZ (professionals). Aan de andere kant is het gewenst dat zowel de JGZ uitvoering als de professionals verwetenschappelijken. Dit is gewenst om het niveau van de JGZ te verhogen, en dus om de zorg voor de client te verbeteren.

3 Doel Om op een zo jong mogelijke leeftijd risico's te herkennen op overgewicht, hartvaatziekten en type 2 diabetes, en om op het juiste moment primaire preventie aan te bieden aan hen die het het hardst nodig hebben

4 Vraagstellingen Gedurende welke leeftijdsintervallen zijn kinderen
het meest gevoelig voor het ontwikkelen van overgewicht en risico op hartvaatziekten en type II diabetes? 2. Hoe kan bij jongvolwassenen van jaar oud metabool syndroom worden vastgesteld in een algemene populatie? Welke relatie bestaat er tussen de duur van borstvoeding en overgewicht op jongvolwassen leeftijd? Wat verstaan we nu eigenlijk onder academisering van de JGZ? We willen dat VUmc vermaatschappelijkt, toepassingsgericht onderzoek doet en kennis genereert die van meerwaarde is voor de JGZ (professionals). Aan de andere kant is het gewenst dat zowel de JGZ uitvoering als de professionals verwetenschappelijken. Dit is gewenst om het niveau van de JGZ te verhogen, en dus om de zorg voor de client te verbeteren.

5 Ontwerp Terneuzen Geboorte Cohort
2.604 pasgeborenen 642 1.701 2.604 Geboorte mnd jaar jaar

6 Opkomst bij het vervolgonderzoek in 2004-2005

7 Deel 1. Meest voorspellende leeftijdsintervallen?
BMI ontwikkeling tussen 0 en 18 jaar van de onderzochte jongvolwassenen BMI SDS d m j j j j j leeftijd EMGO Instituut - Care and Prevention

8 Deel 1. Conclusie leeftijdsintervallen
2 tot 6 jaar belangrijkste periode voor het voorspellen van overgewicht en cardiometabool risico op jong-volwassen leeftijd BMI ontwikkeling tussen 2-6 jaar verklaart meer dan 40% van de kans op overgewicht op jongvolwassen leeftijd: predictie-instrument BMI SDS 2 6 leeftijd (jr)

9 Deel 2. Vaststellen metabool syndroom
3 van de 5 factoren aanwezig buikomvang bloeddruk HDL cholesterol triglyceriden bloedsuiker 7.5% van de jongvolwassenen

10 Deel 2. Stapsgewijs vaststellen van metabool syndroom
Jong-volwassenen (642) % met metabool syndroom BMI < 30 (606) 30 ≤ BMI < 35 (28) BMI ≥ 35 (8) Buikomvang groot & Bloeddruk hoog (24) Buikomvang groot of Bloeddruk hoog (243) Buikomvang normaal & Bloeddruk normaal (332) Buikomvang groot of Bloeddruk hoog (12) Buikomvang groot & Bloeddruk hoog (14) 100% 64% 6% 0% 8%  67%

11 Deel 2. Opsporen metabool syndroom: simpele vragenlijst
Wat is je lengte? Wat is je gewicht? 3. Hoe vaak per week ontbijt je? 4. Hoeveel sigaretten rook je per week? 5. Hoe vaak per week doe je aan sport? 6. Ben je het oudste kind van je moeder? Som van BMI en andere scores = METABOLIC RISK SCORE BMI score -1 0 2 0 0 2

12 Deel 3. Borstvoedingsduur en overgewicht
Hoe langer de borstvoedingsduur  Hoe lager de BMI Hoe kleiner de buikomvang 6 maanden of langer borstvoeding op jongvolwassen leeftijd  BMI kg/m2 lager Middelomtrek 2.52 cm kleiner

13 Algemene conclusies BMI verandering tussen 2 en 6 jaar is aangrijpingspunt voor primaire preventie van overgewicht, hartvaatziekten en type 2 diabetes Vaststellen metabool syndroom bij jongvolwassenen kan zonder alle (bloed)testen uit te voeren Hoe langer de borstvoedingsduur, hoe lager de BMI en hoe kleiner buikomvang op jongvolwassen leeftijd

14 Aanbevelingen Gerichte primaire preventie van overgewicht en cardiometabool risico door vaststellen risico voor 6 jaar op basis van BMI ontwikkeling en eventueel andere factoren (zoals BMI ouders) Identificatie van en interventies tegen metabool syndroom bij jongvolwassenen Borstvoedingsduur van 6 maanden lang nog meer faciliteren, conform het advies van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO)

15 En een laatste aanbeveling.....
Jeugdgezondheidszorg gegevens als bron van onderzoeksmogelijkheden meer benutten


Download ppt "Het Terneuzen Geboorte Cohort"

Verwante presentaties


Ads door Google