De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2013 behandelrichtlijn Loopvaardigheid van kinderen en adolescenten met Spina Bifida Dr. Barbara Ivanyi kinderrevalidatiearts Academisch Medisch Centrum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2013 behandelrichtlijn Loopvaardigheid van kinderen en adolescenten met Spina Bifida Dr. Barbara Ivanyi kinderrevalidatiearts Academisch Medisch Centrum."— Transcript van de presentatie:

1 2013 behandelrichtlijn Loopvaardigheid van kinderen en adolescenten met Spina Bifida Dr. Barbara Ivanyi kinderrevalidatiearts Academisch Medisch Centrum Amsterdam • Een behandelrichtlijn stelt vast wat de wetenschappelijke stand van zaken is rondom een aandoening en hoe de huidige handelswijze en behandeling zou moeten zijn.

2 • Behoud van kennis – Minder kinderen met SB – Levensverwachting verbeterd • Goede organisatie van zorg, maar … – Regionale SB teams – BOSK • Nieuwe behandelmogelijkheden – Nieuwe behandelingen gericht op verbeteren van het lopen – Gangbeeldanalyse/looptraining/spalken/operaties

3 Behandeling gericht op zo zelfstandig mogelijk functioneren in dagelijks leven en goede kwaliteit van leven

4 Deze richtlijn richt zich op de behandeling van kinderen en jongeren met SB, die (potentie hebben tot) zelfstandig lopen met of zonder hulpmiddelen en waar, na overleg met het kind en de ouders, het behoud of verbeteren van lopen ook doel is van de behandeling.

5 focusgroep werkgroep

6 • Spina bifida en lopen • Lopen met spina bifida in kaart gebracht (meetinstrumenten) • Voorspellen van de toekomst: gaat mijn kind lopen en blijft het lopen? • Het effect van fysiotherapie, ortheses en hulpmiddelen • Het effect van operaties • Het effect op maatschappelijke participatie • Organisatie van zorg • Wat we (nog) niet weten

7 Beoordelen van de wetenschappelijke literatuur Kwaliteit vanwetenschappelijke studies Hoog ­ studies met zeer grote effecten en weinig beperkingen Matig Laag Zeer laag ­ studies met ernstige beperkingen

8 Conclusies en adviezen Kwaliteit van bewijsConclusie Hoog ­ Het is aangetoond dat… Matig 10% ­ Het is aannemelijk dat…. Laag 60% ­ Er zijn aanwijzingen dat… Zeer laag 30% ­ Het is mogelijk dat…

9 http://www.spinabifida.net/treatment/fetal-surgery.html

10 Is een openrug operatie voor de geboorte aangewezen om het lopen te verbeteren of zoveel moegelijk te behouden Kwaliteit van bewijs is laag Er zijn aanwijzingen dat kinderen die voor de 26 ste week van de zwangerschap een openrug operatie hebben ondergaan een grotere kans hebben om bij 30 maanden te lopen zonder spalken of hulpmiddelen dan kinderen die pas na de geboorte zijn geopereerd. Kwaliteit van bewijs is matig Het is aannemelijk een openrug operatie bij de ongeboren kind een verhoogd risico geeft op complicaties bij moeder en kind. Aanbeveling De werkgroep geeft ter overweging om, indien bij de 20-weken echo spina bifida vastgesteld wordt, de ouders te informeren over het bestaan van de mogelijkheid van open rug operatie tijdens de zwangerschap.

11 AMC Revalidatie Voorspellen van de toekomst: gaat mijn kind lopen en blijft het lopen?

12 AMC Revalidatie Community ambulator : Loopt zelfstandig binnen en buiten, zonder hulpmidelen Household ambulator : Loopt zelfstandig binnen en direct om het huis Non ambulator : Gebruikt rolstoel binnen en buiten

13 AMC Revalidatie Het is aannemelijk dat het neurologische niveau van uitval de belangrijkste prognostische factor is in relatie tot het lopen Kwaliteit van bewijs matig •de leeftijd waarop kinderen met SB beginnen te lopen •het maximaal te bereiken ambulantie niveau •het behoud of verlies van het lopen op langere termijn

14 AMC Revalidatie

15

16 aanbeveling Aanbevolen wordt om bij kinderen met SB uitspraken betreffende het te verwachten (maximale) ambulantieniveau en de leeftijd waarop het kind gaat lopen te doen op basis van het neurologische uitvalsniveau. Aanbevolen wordt om bij kinderen met spina bifida uitspraken betreffende de loopprognose pas dan te doen wanneer het neurologische uitvalsniveau betrouwbaar te bepalen is.

17 Er zijn aanwijzingen dat •kinderen die gaan lopen (met of zonder hulpmiddelen), binnen de eerste vijf levensjaren met het lopen beginnen •hoe lager het uitvalsniveau hoe eerder ze gaan lopen •hoe hoger het uitvalsniveau hoe later ze gaan lopen Kwaliteit van bewijs laag

18

19

20 AMC Revalidatie Thoracaal/hoog lumbaal

21 AMC Revalidatie Kwaliteit van bewijs zeer laag bij kinderen met hoog lumbaal (L1-2) uitvalsniveau stopt het lopen mogelijk bij een gemiddelde leeftijd van 9 jaar; bij kinderen met mid-lumbaal (L3) uitvalsniveau stopt het lopen mogelijk bij een gemiddelde leeftijd van 14 jaar; kinderen met laag lumbaal (L4-5) of sacraal uitvalsniveau lopen mogelijk nog bij een gemiddeld leeftijd van 16 jaar

22 AMC Revalidatie L3-L5 Sacraal () 106 jong volwassenen met SB M.Verhoef 2004

23 AMC Revalidatie Het is mogelijk dat volgende factoren bijdragen aan het verlies van het lopen Kwaliteit van bewijs laag tot zeer laag •spierverkorting •spasticiteit •scoliose •ernstige medische gebeurtenissen •overgewicht •gebrek aan motivatie van kind

24 AMC Revalidatie Het is mogelijk dat volgende factoren bijdragen aan het behoud van het lopen Kwaliteit van bewijs laag tot zeer laag •motivatie van het kind •IQ 80 of hoger •betere aerobe fitheid •meer bewegen in dagelijks leven

25 AMC Revalidatie Het lopen kost meer energie Vroegtijdige en/of overmatige vermoeidheid tijdens dagelijkse activiteiten

26 AMC Revalidatie 51 Nederlandse adolescenten en jong volwassenen met SB Lichamelijke activiteit (min/dag) L.Buffart J. Rehabil Med 2008

27 •Bespreek met de behandelaars wat je eigen doelen zijn •Blijf actief!

28 www.kwaliteitskoepel.nl • een toegankelijke samenvatting van de richtlijn voor de ouders is in de maak • herziening richtlijn in 2018 In april 2013 is de richtlijn goedgekeurd


Download ppt "2013 behandelrichtlijn Loopvaardigheid van kinderen en adolescenten met Spina Bifida Dr. Barbara Ivanyi kinderrevalidatiearts Academisch Medisch Centrum."

Verwante presentaties


Ads door Google