De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De rol van de huisarts bij kinderen met overgewicht/obesitas Hans Budde, kinderarts 23-01-2015 LOVAH.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De rol van de huisarts bij kinderen met overgewicht/obesitas Hans Budde, kinderarts 23-01-2015 LOVAH."— Transcript van de presentatie:

1 De rol van de huisarts bij kinderen met overgewicht/obesitas Hans Budde, kinderarts 23-01-2015 LOVAH

2 Wat moet er dit uur besproken worden om aan het einde te concluderen dat je blij bent dat je voor deze workshop hebt gekozen?

3 Stelling:  Als huisarts ben je, als je heel eerlijk bent, eigenlijk machteloos bij de aanpak van overgewicht/obesitas

4 Mohammed (7 jaar) komt op het inloopspreekuur vanwege keelklachten. Er is sprake van een tonsillitis. Hij maakt een wat adipeuze indruk. Doe je hier wat mee?

5 Gewicht: 34 kg Lengte: 125 cm BMI: 22

6 Dat valt dus toch nog mee, namelijk onder de BMI grens van 25.

7

8 Aantal kinderen met overgewicht

9

10 Percentage 5-jarigen met overgewicht per stadsdeel 2010 Stadsdeelovergewichtobesitas Osdorp19,87,9 Geuzenveld/Sloter meer18,88,5 Bos en Lommer16,47,4 Noord15,87,4 Zuidoost14,47,7 Slotervaart/Overt. Veld15,95,3 De Baarsjes14,26,9 Zeeburg14,83,9 Zuideramstel12,24,0 Oud-West11,53,8 Oost/Watergraafsm eer11,83,4 Westerpark7,36,5 Amsterdam Oud- Zuid10,82,2 Centrum8,81,3 Amsterdam 14,15,4

11 Risicogroepen:  Turkse en Marokkaanse kinderen  Lage SES  Dikke ouders (nature en nurture)  Niet-borstgevoede kinderen

12 TNO onderzoek : allochtone kinderen en obesitas  Meer tv op de slaapkamer.  Minder fietsen en meer gebruik openbaar vervoer.  Beloningssysteem met zoetigheid.  Culinaire gastvrijheid  Opvoedingsstijl met andere manier/tijdstip van grenzen stellen.

13 Stelling:  In 10% van de gevallen is er sprake van een hormonale of syndromale oorzaak voor overgewicht/obesitas

14 Oorzaak:  Endogene obesitas (< 5%)  Hormonaal  Chromosomaal  Syndromaal  Exogene obesitas

15 Endogene oorzaak Normaal uiterlijk Normale groeicurve Normale intelligentie Dan endogene oorzaak onwaarschijnlijk

16 Exogene oorzaken  Energie-inname  Veranderde voedingsgewoontes  Meer (vetrijke) tussendoortjes, minder fruit en groente, minder vaak ontbijt, vaker frisdrank en vruchtensappen  Energie-verbruik  Minder lichamelijke activiteit m.n. door toename tv-  Video-kijken en computerspelletjes  Slaap

17 Evolutionair gezien is het niet vreemd dat we steeds dikker worden

18 Health risks in (pediatric) obesity

19 Psycho-sociale gevolgen  Discriminatie  Stigmatisering  Pesten  Lage zelfwaardering  Minder hechte vriendschappen, isolatie  Emotionele en gedragsproblemen

20 Stelling:  Obesitas is geen medisch, maar een maatschappelijk probleem

21

22 Gewichtsverminderin g Kwaliteit van leven verbetert !!!  5%  Kans op type 2 diabetes 50% gereduceerd  Verbetering van suikerhuishouding  Verbetering van triglyceriden  10%  Daling van cholesterol

23 Vele protocollen/adviezen  Signalerings protocol JGZ  CBO richtlijn obesitas bij volwassenen en kinderen  NHG standaard obesitas  Partnerschap Overgewicht Nederland  JOGG  Lokale initiatieven zoals Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht

24 JGZ-protocol Conclusie normaal gewicht of OVERGEWICHT Verwijzing naar huisarts BMI boven afkapwaarde overgewicht maar onder afkapwaarde obesitas Klinische blik BMI hoger dan afkappunt voor obesitas Conclusie OBESITAS Nieuw consult Bij geen positieve verandering

25

26

27

28 NHG-Standaard Obesitas RICHTLIJNEN DIAGNOSTIEK De huisarts verricht diagnostiek bij: Kinderen  die zelf (of bij wie ouders/verzorgers) ondersteuning vragen bij gewichtsvermindering  die in verband met obesitas verwezen zijn door de jeugdgezondheidszorg of een andere eerstelijnsvoorziening  waarbij pathologie/risicofactoren zijn vastgesteld waarbij een hoog lichaamsgewicht een rol kan spelen  die obees ogen, ongeacht waarvoor ze op het spreekuur komen

29 Behandeling van kinderen met obesitas in de huisartsenpraktijk De behandeling van kinderen met obesitas kan in de huisartsenpraktijk plaatsvinden, mits voldaan is aan een aantal randvoorwaarden. De werkgroep heeft in overleg met de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) gekozen het beleid bij kinderen met obesitas alleen te laten plaatsvinden in huisartsenpraktijken waar een aantal gestructureerde praktijkvoeringaspecten aanwezig is en multidisciplinaire afspraken zijn. Tevens vereist de aanpak van obese kinderen een specifieke deskundigheid, zoals het interpreteren van groeicurven om onderliggende aandoeningen te diagnosticeren.

30

31

32

33

34 De rol van de huisarts  Signaleren  Triage / risico inschatting  Behandelplan

35

36 De rol van de huisarts  Signaleren  Triage / risico inschatting  Behandelplan

37

38

39 De rol van de huisarts  Signaleren  Triage / risico inschatting  Behandelplan

40 Wat is er nodig om obese kinderen in de huisartsenpraktijk te behandelen?

41  Enthousiasme  Kennis van zaken  Interventie strategieën  Multidisciplinair team  Ketenzorg  Geduld  Financiële compensatie

42 Het kind en zijn 3 domeinen  Familie  School  Buurt

43 Gedragsverandering is moeilijk. Wees reëel! DOE, WAT JE TOCH MOET DOEN, ZO GEZOND MOGELIJK!

44 Dingen die effect hebben (I)  Alleen borstvoeding tot 6 maanden  Maximaal 1 glas vruchtensap of ander gezoete drank  Minimaal 3 porties groente of fruit per dag  Verdeling op bord: ½ groente, ¼ rijst, pasta etc en ¼ vlees, vis  Maximaal 1 keer per week fast-food

45 Dingen die effect hebben (II)  Structuur in eetpatroon: 3 hoofdmaaltijden en 2 tussendoortjes  Gezamenlijk aan tafel eten, pas na 20 minuten weer opnieuw op scheppen  Minder grote porties, geen pannen op tafel

46 Dingen die effect hebben (III)  Lopend of met fiets naar school  Minimaal 1 uur bewegen per dag

47 Dingen die effect hebben (IV)  Minder TV kijken  voor tweede jaar geen TV  na tweede jaar maximaal 2 uur  geen TV op de slaapkamer  Afspraken over smartphone en computer  Afspraken over slaaptijd  Opvoedingsstylen:  Duidelijk, maar warm3.4%  Autoritair 17.9%  Verwaarlozend9.8%

48 LeeftijdHoeveel uur slaap 0 - 2 maanden12 - 18 uur 3 - 11 maanden14 - 15 uur 1 - 3 jaar12 - 14 uur 3 - 5 jaar11 - 13 uur 5 - 10 jaar11 - 9¾ uur 10 - 13 jaar9¾ - 9¼ uur 14 - 15 jaar9¼ - 9¾ uur 15 - 16 jaar8¾ - 9¾ uur 16 - 18 jaar8½ - 9½ uur volwassenen7 - 9 uur

49

50

51 Oplossingsgerichte Gespreksvoering Inco m p a n y c u r s u s S l o t e r v a a r t Z i e k e n h u i s, a f d e li n g K i n d e r g e n e e s k u n d e, A m s t e r d a m Nove m b e r / d e c e m b e r 2 0 1 0 – j a n u a r i – a p r il 2 0 1 1 Esthe r d e W o l f, G Z p s y c h o l o o g / p s y c h o t h e r a p e u t B I G Maste r S o l u ti o n F o c u s e d T h e r a p y, C e r ti fi e d C D O I t r a i n e r, lid V K J P, s u p e r v i s o r e n o p l e i d e r V K J P, li d N V R G, N V P, N V V P Als je een schip wilt bouwen trommel dan geen mensen op om hout te verzamelen Ga geen werk verdelen en geef geen orders Leer hen in plaats daarvan te verlangen naar de eindeloze zee

52 Construeren van de situatie

53 Cijfers geven

54 Wat is er nodig om obese kinderen in de huisartsenpraktijk te behandelen?  Enthousiasme  Kennis van zaken  Interventie strategieën  Multidisciplinair team  Ketenzorg  Geduld  Financiële compensatie

55 Conclusies  Onder allochtonen komt obesitas meer voor  Een hoog opleidingsniveau werkt beschermend  Obesitas gaat vaak gepaard met comorbiditeit  De richtlijnen over de rol van de huisarts bij obesitas behandeling zijn niet eenduidig  Je bezig houden met obesitas vereist veel enthousiasme, inzet, samenwerking en geduld  Ketenzorg is essentieel bij de GLI-behandeling van obesitas  Oplossingsgerichte therapie lijkt een succesvolle behandelings-optie

56 Stelling:  Als huisarts ben je, als je heel eerlijk bent, eigenlijk machteloos bij de aanpak van overgewicht/obesitas


Download ppt "De rol van de huisarts bij kinderen met overgewicht/obesitas Hans Budde, kinderarts 23-01-2015 LOVAH."

Verwante presentaties


Ads door Google