De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Multipel myeloom: therapie Marie José Kersten Afd Hematologie, F4-224

Verwante presentaties


Presentatie over: "Multipel myeloom: therapie Marie José Kersten Afd Hematologie, F4-224"— Transcript van de presentatie:

1 Multipel myeloom: therapie Marie José Kersten Afd Hematologie, F4-224 www.hematologie-amc.nl m.j.kersten@amc.nl

2 Indeling MM en behandeling MGUS ‘’Sluimerend’’ myeloom Symptomatisch myeloom Solitair plasmacytoom (RT)

3 behandelingsmodaliteiten Specifiek: remming MM Supportive care: – Hyperviscositeit: plasmaferese – Hypercalciëmie: vocht, bisfosfonaat – Nierinsufficiëntie: vocht, evt dialyse – Botziekte:

4 4 Behandeling botziekte bij MM Radiotherapie: pijn, myelumcompressie, dreigende fractuur Orthopedische ingreep Bisfosfonaten RANKL-antistof DKK1-antistof? Normal Coupled Bone Turnover Myeloma Bone RANKL DKK1

5 Specifieke behandeling MM Combinatie chemotherapie: werkzame middelen: – Steroiden (prednison, dexamethason) – Alkylerende middelen (melphalan, cyclofosfamide) – Nieuwe middelen ≤ 65 jaar: stamceltransplantatie: – Autoloog na hoge dosis melphalan – Allogeen (tandem auto-allo; non-myeloablatief!)

6 6 Autologe SCT verbetert overall survival bij MM (  3  5 jaar) 60453015 p = 0.03 Conventional Transplant Overall survival (%) 100 75 50 25 Treatment (months) IFM90 1 80 25 50 75 100 0 0204060 Conventional Treatment (months) Overall survival (%) p = 0.04 0 MRC7 2 1. Attal NEJM 1996 2. Child NEJM 2003

7 7 Rol allogene SCT bij MM? Duidelijk graft-versus-myeloom effect Positieve en negatieve studies  –alleen in studieverband –Bij hoog risico patienten of bij recidief? Bruno NEJM 2007Garban Blood 2006

8 8 bort/IMiDs Steroids, CT bort/IMiDs Thal/IMiDs bortezomib

9 Nieuwe middelen bij MM: imids Thalidomide: – slaapmiddel/antiemeticum; teratogeen – Angiogeneseremmer – immuunmodulatoir (T cellen, NK cellen), cytokines – Bijwerkingen: slaperig, neuropathie, trombose Lenalidomide: – Ontwikkeld als opvolger thalidomide – Veel sterker immuunmodulatoir effect – Veel minder bijwerkingen

10 10 Nieuwe middelen bij MM: proteasoomremmers Bortezomib Effect on bone disease

11 Proteasoomremmers Bortezomib: – Intraveneus (subcutaan!) – Snel effect – Kan gegeven worden bij nierinsufficientie – Ook effect op botziekte? Bijwerkingen: – Trombopenie (budding megakaryocyten NFkB afhankelijk) – Neuropathie – Diarree Opvolgers bortezomib: carfilzomib

12 MM: cytogenetische afwijkingen en therapie Cytogenetica: – Gunstig: t(11;14), hyperdiploid – Ongunstig: o.a. t(4;14), t(14;16), 17p-, 1q+, 13q- Nieuwe middelen: ook werkzaam bij ongunstige CG afwijkingen

13 13 Prognose MM: invloed nieuwe middelen 2001-2006 Voor 2000 Na 2000 Mediane OS3648 Mediane OS <653974 Mediane OS >652633 Mediane overleving met intensieve therapie 5-7 jaar; geen curatie…

14 Behandeling MM ≤ 65 jaar Inductie chemotherapie Thalidomide of bortezomib, dexamethason stamcelmobilisatie Onderhouds- behandeling Hoge dosis melphalan Autologe stamceltransplantatie Hoog risico? Allogene stamceltransplantatie Vraagstelling nieuwe studies: Kunnen de nieuwe middelen een stamceltransplantatie overbodig maken?? -Tijdens inductie -Consolidatie -onderhoud

15 Incidentie van multipel myeloom NL: 700-800 nieuwe gevallen per jaar Mediane leeftijd 66 jaar, 45% >70 jaar

16 Behandeling MM > 65 jaar Patiënten > 65 jr melphalan + prednison + thalidomide (MPT) Nieuwe studies: MPT versus MP + lenalidomide of bortezomib Andere combinaties nieuwe en oude middelen Onderhoudsbehandeling (duur?) Meer gerichte behandeling (zowel op effectiviteit als toxiciteit gestuurd)

17 17


Download ppt "Multipel myeloom: therapie Marie José Kersten Afd Hematologie, F4-224"

Verwante presentaties


Ads door Google