De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van kliniek naar CAT Lea Dijksman Onderzoekscoördinator, Teaching Hospital m.d.a. Saskia Rijkenberg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van kliniek naar CAT Lea Dijksman Onderzoekscoördinator, Teaching Hospital m.d.a. Saskia Rijkenberg."— Transcript van de presentatie:

1 Van kliniek naar CAT Lea Dijksman Onderzoekscoördinator, Teaching Hospital m.d.a. Saskia Rijkenberg

2 Evidence based medicine Expliciet, oordeelkundig en nauwkeurig gebruik maken van het beste beschikbare bewijs. Gegeven de huidige stand van de medische wetenschap. Gebaseerd op resultaten uit: RCT’s, dubbelblinde tests en meta-analyses. Integratie van kennis uit onderzoek met de praktische ervaring van de arts.

3 Traditionele probleembenadering Klinisch probleem Expertise, intuïtie, gehoorzaamheid, traditie Beslissing rond diagnose en behandeling Voorkeur, wens, verwachting van patiënt Rituelen, gewoonten, mythen

4 Evidence-based medicine Klinisch probleem Zoeken en vinden van relevante artikelen Voorkeur, wens, verwachting van patiënt Expertise, intuïtie, gehoorzaamheid, traditie Beantwoord- bare vraag Kritisch lezen en beoordelen Beslissing rond diagnose en behandeling

5 5 stappen van evidence based medicine 1.Probleem vertalen in een beantwoordbare vraag 2.Efficiënt zoeken naar het beste bewijs materiaal 3.Kritische beoordeling van de kwaliteit 4.Toepassen/implementeren op de afdeling 5.Evaluatie

6 Voorbeeld Pasgeboren baby met darmkrampen: afwachten of Infacol geven.

7 PICO Patient Intervention Comparison Outcome

8 Patient Hoe zou je een groep van patiënten omschrijven die vergelijkbaar is met jouw patiënt? Wat zijn de belangrijkste karakteristieken van de patiënt? Niet alleen het primaire probleem of ziekte, maar ook belangrijke omstandigheden. Soms is ook het geslacht, leeftijd of ras van een patiënt mogelijk belangrijk voor de diagnose of behandeling.

9 Intervention Welke belangrijkste interventie, voorspellende factor of blootstelling bekijk je? Hoe wil je de patiënt behandelen? Medicatie voorschrijven? Diagnostische test plannen, operatie plannen? Waar was de patiënt aan blootgesteld? Asbest, sigaretten rook?

10 Comparison Wat is het beste alternatief voor de interventie? Vergelijk je twee geneesmiddelen, een geneesmiddel en geen middel of placebo, of twee diagnostische testen? Soms heb je in je klinische vraag geen vergelijking.

11 Outcome Wat wil je bereiken, meten, verbeteren of veranderen? Wat wil je bereiken bij de patiënt? Verminderen of verdwijnen van de symptomen? Verminderen van het aantal adverse events? Verbeteren van de functie of testscore?

12 Voorbeeld P= pasgeborene met darmkrampjes I= simethicone C= niets O= huilen

13 2. Efficiënt zoeken naar het beste bewijsmateriaal Als de juiste vraag is geformuleerd, is het van belang te bepalen: 1. Wat voor een soort vraag het is. 2. Welk type onderzoek er bij deze onderzoeksvraag hoort.

14 Efficient zoeken naar het beste bewijs materiaal: domeinen

15

16 Efficiënt zoeken naar het beste bewijs materiaal: type onderzoek

17 Efficient zoeken naar het beste bewijs materiaal: artikelen In de wetenschap heb je 3 soorten artikelen: 1. Review (systematische ≠ literatuurverslag) 2. Onderzoeksverslag/onderzoeksartikel 3. Case reports

18 Zoeken literatuur Pubmed (www.pubmed.org)www.pubmed.org Cochrane (www.cochrane.nl)www.cochrane.nl TRIP-database En…. hulp bibliotheekbibliotheek

19 Pubmed (Medline) Embase Cochrane Verschillende Databases

20 Literatuur voorbeeld Pubmed: –Search ("Colic/drug therapy"[Mesh] OR "Colic/therapy"[Mesh]) AND "Simethicone/therapeutic use"[Mesh] 21 Search colic AND simethicone 28 –19 relevant Cochrane: 1 structured abstract (niet alleen sim) Trip (“simethicone”): 67, 23 relevant Bruikbaar: 6

21 Levels of evidence Mening deskundigen, editorial RCT

22 Levels of evidence: systematische reviews Soort onderzoek: meestal therapie (RCT) Systematisch overzicht van de stand van zaken van medisch-wetenschappelijk onderzoek Transparant en reproduceerbaar (zoeken uitgebreid beschreven) “Samenvatting” van alle geschikte, originele (en vergelijkbare) onderzoeken op een bepaald gebied Meta-analyse

23 Levels of evidence: RCT Soort onderzoek: therapie Onderzoek waarin het effect van een therapie/ interventie wordt vergeleken met dat van een controle therapie/interventie => gecontroleerd experiment Randomisatie = aselecte toewijzing

24 Levels of evidence: RCT Mate van pijn (VAS) Patienten met breuk v/h sleutelbeen Sling Kinesiotape randomiseren Mate van pijn (VAS)

25 Levels of evidence: cohort studies Domein: therapie, prognose, bijwerkingen en etiologie. Gaat uit van cohorten van personen, die wel of niet aan de determinant zijn blootgesteld. Personen worden gevolgd in de tijd. Personen mogen aan het begin niet de onderzochte uitkomst hebben.

26 Levels of evidence: cohort Patiënten met spaakverwonding en gips Patiënten met spaakverwonding zonder gips Spitsvoet ja/nee tijd Spitsvoet ja/nee

27 Levels of evidence: patiënt controle studies Domein: prognose, bijwerkingen, etiologie Mensen met de “ziekte” vergelijken met een gezonde controle groep. Kijken wat het verschil in blootstelling is.

28 Levels of evidence: patiënt controle studies Patienten met hersentumor Patienten zonder hersentumor Gebruik van mobiele telefoon ja/nee tijd Gebruik van mobiele telefoon ja/nee

29 Levels of evidence: case reports, case series Beschrijving van een patiënt of meerdere patiënten.

30 Levels of evidence: deskundigen Klinische ervaring, Rapport, Richtlijn zonder literatuur. ‘Editorial’ (inleiding vergelijkende artikelen) Beschrijvend artikel

31 Level of evidence

32 3. Kritische beoordeling van de kwaliteit: kenmerken in artikel Systematische review Cochrane, systematic, zoekmethode RCTRandomly, randomised, double blind, trial CohortProspective, observational, afgebakende groep Case-controlCases with matched controls, retrospective Niet vergelijkendCase-history, geen statistiek Mening deskundigeGeen statistiek www.cochrane.nl

33 Toepasbaar? Is de gevonden literatuur toepasbaar op jouw patient?

34 Conclusion based on ALevel 1a article OR at least two different level 1b studies BOne level 1b studie OR at least two different level 2 studies COne level 2, 3 or 4 studie DExpert opinion only Level of recommendation 23

35 CAT Critically Appraised Topic =uitwerken van een PICO-vraag –PICO –Literatuur zoeken –Literatuur beoordelen op: Validiteit (www.cochrane.nl)www.cochrane.nl Importance Toepasbaar voor deze patiënt –Level of Evidence, Level of recommendation –Samenvatten 1 A4

36 Literatuur Simeticon-PICO Clinical Evidence

37 Voorbeeld simethicon 3 systematische reviews: 1998, 2001, 2007, waarin 3 RCT’s (1 slechte kwaliteit) Level of evidence: 1b Level of recommendation: A (2 RCTs)

38 Conclusie Infacol helpt niet, 3 maanden wachten wel.

39 Opzet CAT Vraagstelling (PICO) Achtergrond Zoekstrategie Conclusie Commentaar Aanbeveling Literatuur

40 Door: Leontien Kerkvliet, SEH Vraag: Geeft een NSAID een snellere daling in VAS dan paracetamol na een weke-delen trauma gepresenteerd op de SEH? Of heeft de combinatie van paracetamol en NSAID de voorkeur boven een van beide? PICO: P: Patiënten met weke-delen letsel gepresenteerd op SEH en pijn I: NSAID of NSAID icm PCM C: PCM O: daling VAS in de tijd Achtergrond: Patiënten die zich na een trauma presenteren op de spoedeisende hulp hebben vaak behoefte aan pijnstilling. Indien er na lichamelijk en eventueel aanvullend onderzoek sprake blijkt te zijn van een weke delen trauma wordt door ons geadviseerd om 4 dd 2 paracetamol en daarbij 3 dd 1 diclofenac of brufen te nemen. Patiënten hebben een sterke neiging te zeggen dat paracetamol niets doet en dat ze liever brufen gebruiken. Mijn vraag is of er in de literatuur inderdaad bewijs is voor een sterkere pijnstillende werking van NSAID boven paracetamol in een dubbelblind gerandomiseerde setting. Daarbij vraag ik mij af of de combinatie van paracetamol met een NSAID een voorkeur heeft boven een van beide. Zoekstrategie: Pubmed: 1. “Wounds and injuries”[Mesh]550601 2. and “Pain” [Mesh]15548 3. “Anti-inflammatory Agents, Non-steroidal”[Mesh] OR “Anti-inflammatory Agents, Non-steroidal” [Pharmacological action]144030 4. “Ibuprofen” [Mesh] OR “Diclofenac” [Mesh]9236 5. Acetaminophen [Mesh] OR paracetamol14774 1 AND 2 AND (3 OR 4) AND 5 Limits: links full text, Humans, English, Dutch47 Useful:4 Cochrane:1, ook in Pubmed Sumsearch:1, ook in Pubmed Trip database0

41 Auteur, datumPatiënten groepStudie typeInterventieVergelijkuitkomstResultaatStudie zwakheidNiveau bewijs Cukiernik 2007 Kinderen 8-14 Weke delen letsel enkel RCT dubbel blind 36 patiënten PCM** 15 mg/kg 4dd en RICE* 41 patiënten Naproxen 5 mg/kg 4 dd en RICE Pijn in rust in VAS dag 0 en 7 Pijn bij belasten dag 0 en 7 Vermindering pijn in rust en belast geen significant verschil. resp. p= 0,21 p= 0,78 Geen placebo groep Sample groep PCM te klein (38 nodig) 2b Woo, 2005Volwassenen Weke delen trauma RCT dubbel blind PCM 3 dd 1000 en Diclofe-nac 3 dd 25 (n= 94) Indomethacin 3 dd 25 (n= 71) Of Diclofenac 3 dd 25 (n= 69) of PCM 3 dd 1000 (n= 66) Significant verschil VAS- daling na 2 uur en 3 dagen In rust en belast Diclofenac/ PCM – groep als eerste significante daling in VAS. Maar geen significant Verschil tussen groepen onderling alle tijden Doses relatief laag (standaard practice in dat ziekenhuis) geen placebo 1b Clark, 2006Kinderen 6-17 pijn na trauma weke delen of fractuur RCT dubbel blind PCM 15 mg/kg (n= 79) Ibuprofen 10 mg/kg (n= 83) of Codeine 1 mg/kg (n= 75) Verandering van pijn tov basis-waarde in VAS na 2 uur Ibuprofen significant meer verbetering in ptn met fracturen (p< 0,001) weke delen: geen sign verschil tussen groepen Meer ptn kregen max PCM-dosis Korte follow-up Mogelijk research nurses slecht geblindeerd 1b Dalton, 2006Volwassenen enkel distorsie RCT dubbel blind 125 patiënten PCM 3 dd 1300 (extended release) 121 patiënten Ibuprofen 3 dd 400 VAS daling tov basis- waarde dag 4 Verschil VAS- daling niet significant (p= 0.240) geen placebo groep1b

42 Conclusie: Geen enkele studie geeft een significant verschil in afname van pijn bij gebruik van NSAID in vergelijking met paracetamol. Eén studie toont een significante verbetering op bij ibuprofen versus paracetamol in geval van fracturen. Commentaar: Alle studies maken gebruik van de VAS-score. Uit eerdere studies is gebleken dat de VAS een betrouwbare methode is om pijn te meten. Een daling van VAS kan pas significant genoemd worden indien deze meer dan 13 mm bedraagt. Deze studies hebben zich alle vier aan deze maat gehouden. Geen van de studies heeft placebo vergeleken met paracetamol of ibuprofen. Het lijkt mij echter ethisch niet verantwoord om mensen die behoefte hebben aan pijnstilling een placebo te geven in het kader van een onderzoek. Bovendien was de vraag in mijn CAT of er verschil was tussen paracetamol en NSAID en niet tussen paracetamol en placebo. Aanbeveling: Bij weke-delen trauma is hoge dosis paracetamol pijnstiller van eerste keus. NSAID alleen of combinatie paracetamol met NSAID heeft geen meerwaarde. Niveau van aanbeveling: A Literatuur: Cukiernik: Naproxen versus acetaminophen for therapy of soft tissue injuries to the ankle in children. Annals of pharmacotherapy 2007 Dalton: Randomized controlled noninferiority trial to compare extended release acetaminophen and ibuprofen for the treatment of ankle sprains. Annals of EM 2006 Woo: Randomized double blind trial comparing oral paracetamol and oral nonsteroidal antiinflammatory drugs for treating pain after musculoskeletal injury. Annals of EM 2005 Clark: A randomized, controlled trial of Acetaminophen, Ibuprofen and Codeine for acute pain relief in children with musculoskeletal trauma. Pediatrics 2007

43 What Pushes Us … ? Toward curiositycuriosity Prove colleagues wrongProve colleagues wrong Keeps coming upKeeps coming up Risk of patient harmRisk of patient harm Want to do betterWant to do better AnxietyAnxiety Avoid litigationAvoid litigation Internet informed patientInternet informed patientAwayTime We already know the answer FatigueAccess Inferiority complex-anxiety- afraid of admitting knowledge gaps CynicalLaziness Lack of support Previous failure at searching Lack of resources No one else does it Fear of change Met dank aan Carl Heneghan, Oxford

44 Cursussen van TH Evidence Based Medicine (sept) Pubmed (opgeven bij bibliotheek) Reference Manager (bibliotheek) SPSS (6 febr) GCP (20 april) Scientific Writing (19 jan)


Download ppt "Van kliniek naar CAT Lea Dijksman Onderzoekscoördinator, Teaching Hospital m.d.a. Saskia Rijkenberg."

Verwante presentaties


Ads door Google