De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evidence Based Nursing - filosofie - Bart Geurden, RN, MScN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evidence Based Nursing - filosofie - Bart Geurden, RN, MScN."— Transcript van de presentatie:

1 Evidence Based Nursing - filosofie - Bart Geurden, RN, MScN

2 Van verpleegkundige Diagnostiek naar evidence-based handelen MedischeDiagnostiek>1900 VerpleegkundigeDiagnostiek1960–’70 Multi-DisciplinaireProblemen1980-

3 S.V.H. Anamnese Gezondheids- patronen Gordon Carpenito NANDA- international Diagnose PES Doelstelling & Evaluatiecriteria N.O.C. Evidence based Interventies N.I.C. Mc Closkey Bulechek Evalueren & bijsturen Meet- schalen Multi Nursing Research MDP

4 Verpleegkundige Diagnostiek Verpleegkundige Anamnese Verpleegkundige Diagnose Doelstelling & Evaluatiecriteria Verpleegkundige Interventie Outcome ? Verpleeg-kunde

5 Probleembenadering In elke klinische situatie zijn er verschillende probleemoplossende benaderingen of attitudes mogelijk: Gissen en missen (Trial and error) Traditie (Tradition based) Intuïtie (Confidence based) Ervaring (Experience based) Gehoorzaamheid (Obedience based)

6 Beslissing rond diagnose en behandeling Expertise, intuïtie, gehoorzaamheid, traditie traditioneel Klinisch probleem Probleembenadering Voorkeur, wens, Verwachting van patiënt Rituelen gewoonten Mythen

7 Probleembenadering Die traditionele probleembenadering in de verpleegkunde heeft geleidt tot Rituelen Mythen Mythen Gewoonten Gewoonten geen plaats die geen plaats laten voor het toepassen van resultaten uit verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek.

8 Beslissing rond diagnose en behandeling Expertise, intuïtie, gehoorzaamheid, traditie traditioneel Klinisch probleem Probleembenadering Voorkeur, wens, Verwachting van patiënt Rituelen gewoonten Mythen

9 Beslissing rond diagnose en behandeling Expertise, intuïtie, gehoorzaamheid, traditie traditioneel Beantwoordbare vraag Zoeken en vinden van relevante artikels Kritisch lezen Evidence-Based Klinisch probleem Evidence Based Nursing Voorkeur, wens, Verwachting van patiënt

10 1. Probleem vertalen in een beantwoordbare vraag 2. Efficiënt zoeken naar het beste bewijsmateriaal 3. Kritische beoordeling kwaliteit 4.Beoordeling relevantie effect 5. Toepassen Vijf stappen van EBNursing

11 Definitie EBNursing Bij EBNursing gaat het om klinische beslissingen op basis van het best beschikbare bewijs, in combinatie met de kennis en ervaring van de verpleegkundige en de waarden & voorkeuren van de individuele patiënt. Kuiper et al. (2004), Cox et al (2004) in navolging van Sackett & Offringa

12 Evidence-Based Nursing De praktijk van evidence-based nursing impliceert dus het integreren van: 1.Individuele klinische expertise 2.met het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit systematisch onderzoek beschikbaar is (syst.review & guidelines) 3.De voorkeuren, wensen en verwachtingen van de patiënt spelen bij de besluit- vorming een centrale rol.

13 Waarden en voorkeuren van patiënten Kennis, ervaring, en voorkeuren van verpleegkundigen Literatuur Klinische beslissing& & Implementatie & borging Context EB Practice Evidence Based Nursing Kuiper et al., 2004

14 Waarden en voorkeuren van patiënten Literatuur Klinische beslissing& Implementatie + borging Context EBHC Evidence Based Health Care Kuiper et al., 2004 Kennis, ervaring en voorkeuren alle van alle professionals professionals in gezondheidszorg

15 Hiërarchie in Wetenschappelijke Literatuur Literatuurstudie EB-Guidelines Primaire studies

16 Waarom EB-richtlijnen ? Hanteerbaar maken snel groeiende informatiestroom Reduceren interdisciplinaire variatie Klinisch handelen meer baseren op bewijs dan op ervaringen en meningen = evidence-based nursing Gericht op verbeteren kwaliteit van zorg Transparantie en verantwoording

17 Wat is een richtlijn ? ‘Een ‘richtlijn’ is een document met aanbevelingen, adviezen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de besluitvorming van professionals in de zorg en patiënten, berustend op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek met daarop gebaseerde discussie en aansluitende meningsvorming, gericht op het expliciteren van doeltreffend en doelmatig medisch handelen.’ Van Everdingen JJE, Burgers JS, Assendelft WJJ, ea. Evidence-based richtlijnontwikkeling. Leidraad voor de praktijk. Houten: BSL, 2004.

18 Inhoud van een richtlijn A1 Systematische Reviews die ten minste enkele onderzoeken van A2- niveau betreffen, waarbij de resultaten van de afzonderlijke onderzoeken consistent zijn. A2 Gerandomiseerd vergelijkend klinisch onderzoek van goede kwaliteit en voldoende omvang en consistentie B Gerandomiseerde klinische trials van matige kwaliteit of onvoldoende omvang of ander vergelijkend onderzoek (niet-gerandomiseerd, vergelijkend cohortonderzoek, patient-controleonderzoek) C Niet-vergelijkend onderzoek D Mening van deskundigen CLASSIFICATIESYSTEEM van ONDERZOEKEN

19 Voorbeeld: uit ‘Richtlijn Perioperatief voedingsbeleid’ 2007 Een kortere preoperatieve vastperiode leidt niet tot een toegenomen risico op aspiratie of gerelateerde morbiditeit, vergeleken met het standaard ‘niets per os vanaf middernacht’ beleid. A1 A1 Brady, 2003 Er is geen wetenschappelijk bewijs dat het routinematig nuchter houden van patiënten vanaf middernacht voorafgaand aan electieve operaties rechtvaardigt. A1 A1 Brady, 2003 European Society for Parenteral and Enteral Nutrition ESPEN (2007)

20 Bestaande richtlijnen Nederlandstalig: verpleegkunde www.cbo.nl www.cbo.nl National Guideline Clearinghouse www.guideline.gov www.guideline.gov Royal College of Nursing / NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) www.nice.org.uk www.nice.org.uk

21 Evolueren naar een evidence-based practice … daar moet je over gehoord hebben, je moet het willen zien, en je moet het vooral willen verder vertellen


Download ppt "Evidence Based Nursing - filosofie - Bart Geurden, RN, MScN."

Verwante presentaties


Ads door Google