De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

29 juni 2006 open universiteit Evidenced based practice Dr. Gerrie Bours Universiteit Maastricht, verplegingswetenschap Hogeschool Zuyd, verpleegkunde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "29 juni 2006 open universiteit Evidenced based practice Dr. Gerrie Bours Universiteit Maastricht, verplegingswetenschap Hogeschool Zuyd, verpleegkunde."— Transcript van de presentatie:

1 29 juni 2006 open universiteit Evidenced based practice Dr. Gerrie Bours Universiteit Maastricht, verplegingswetenschap Hogeschool Zuyd, verpleegkunde

2 29 juni 2006 open universiteit Evidence based practice AchtergrondDefinities Toepassing in klinische praktijk Relevante bronnen EBP in verpleging Discussie

3 29 juni 2006 open universiteit EBP achtergrond 1980’s, stroming in de geneeskunde: medisch handelen veel meer baseren op kennis uit wetenschappelijk onderzoek 1982: ideeën gevat in EBM (McMaster Medical School) 1993: oprichting Cochrane Collaboration 1990’s: EBM waait over naar andere zorgvelden: EB-nursing, EB fysiotherapie etc.

4 29 juni 2006 open universiteit EBP achtergrond Sacket et al (1997/2000): Traditionele bronnen voor beslissingen zijn: –Gedateerd (handboeken) –Zitten er vaak naast (experts) –Ineffectief ((bij)scholing) –Te omvangrijk en gevarieerd (tijdschriften: ca 20.000, > 2 milj artikelen Past in tijdsbeeld: rationalisering en protocollering zorg

5 29 juni 2006 open universiteit EBP definities (I) Offringa et al (2000): EBM is het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele patiënten Verwarrend: - wat betekent dit precies - telt alleen bewijs uit wetenschappelijk onderzoek? (en andere zaken dan? Hoe goed is dat bewijs, als het er al is?)

6 29 juni 2006 open universiteit EBP definities (II) Kuiper et al. (2004), Cox et al (2004) in navolging van Sackett: Bij EBP gaat het om klinische beslissingen op basis vanhet best beschikbare bewijs, in combinatie met de kennis en ervaring van de behandelaar en de waarden en voorkeuren van de individuele patiënt. - ruimer en realistischer -Daarnaast ruimte voor andere zaken zoals praktische mogelijkheden, financiële randvoorwaarden

7 29 juni 2006 open universiteit EBP: definities (II) Voorkeur patiënt Evidence (bewijs uit onderzoek) Kennis en ervaring hulpverlener Beslissing

8 29 juni 2006 open universiteit Toepassing EBP in klinische praktijk 1.Klinisch probleem vertalen naar een beantwoordbare vraag in de praktijk 2.Zoeken naar evidence (beste bewijsmateriaal) 3.Beoordelen (wegen) van evidence 4.Beslissing nemen op basis van evidence, voorkeur patiënt en expertise hulpverlener 5.Evaluatie van dit proces

9 29 juni 2006 open universiteit 1. Van probleem naar vraag Hulpmiddel bij formuleren beantwoordbare vraag: “PICO” -P atiëntengroep (klinisch relevante informatie: diagnose, leeftijd, behandelsetting, etc.) - Interventie (in ruime zin: therapie, diagnostiek) -Controle conditie (waarmee wordt therapie, diagnostische test etc. vergeleken? -Outcome (eindcriteria voor interventie) NB goede vraag vermindert kans op teveel of te weinig informatie

10 29 juni 2006 open universiteit 2. Zoeken naar evidence Diverse bronnen: –Tijdschriftartikel –Websites van overheidsorganen, beroepsverenigingen –Etc. etc. NB steeds meer info elektronische beschikbaar vereist een systematische aanbak

11 29 juni 2006 open universiteit 3. Beoordelen evidence Gevonden informatie beoordelen op: omethodologische kwaliteit onderzoek otoepasbaarheid voor specifieke patiëntensituatie (en eigen praktijksituatie) Voorwaarde:hulpverlener beschikt over enige kennis van onderzoeks- methoden en klinische ervaring

12 29 juni 2006 open universiteit 4. Beslissing nemen Informatie over de 3 pijlers EBP bundelen en tot afweging komen 5. Evaluatie Het aangepaste handelen evalueren

13 29 juni 2006 open universiteit Hoe ontstaat evidence? Beperkt tot effectiviteitsvragen: –Gerandomiseerde effectonderzoeken (RCT’s) –Systematische reviews/meta-analyses

14 29 juni 2006 open universiteit Levels of evidence (b.v. in richtlijn beroerte) Niveau A: Sterk –Meta-analyses/systematische reviews –Enkele grote en goede RCT’s Niveau B: Matig –Kleinere en minder goede RCT’s Niveau C: Beperkt –Ander wetenschappelijk onderzoek Niveau D: Geen –Mening van experts

15 29 juni 2006 open universiteit Vertaalslag evidence In protocollen, standaarden en richtlijnen Zie bijvoorbeeld www.cbo.nl; www.nhg.nl; www.avvv.nl etc. etc. www.cbo.nlwww.nhg.nl www.avvv.nlwww.cbo.nlwww.nhg.nl www.avvv.nl

16 29 juni 2006 open universiteit EBP: belangrijke bronnen (I) EBP tijdschriften –Evidence based medicine –Evidence based nursing –Stimulus (fysiotherapie), etc.

17 29 juni 2006 open universiteit EBP: belangrijke bronnen (II) Websites –www.gezondheidsraad.nl www.gezondheidsraad.nl –www.cbo.nl www.cbo.nl –www.cochrane.nl www.cochrane.nl –www.clinicalevidence.com www.clinicalevidence.com –www.cebm.net www.cebm.net Etc. etc.

18 29 juni 2006 open universiteit EBP: belangrijke bronnen (III) Literatuur databases zoasl PubMed, Cinahl, Medline, Psyclit, Embase etc. Cochrane collaboration

19 29 juni 2006 open universiteit Praktijkvoorbeeld Klinisch probleem Op afdeling neurologie komen veel slikklachten voor. Momenteel screent de logopediste deze patiënten alvorens zij mogen eten. Dit betekent dat patiënten soms onterecht (vaak in het week-end) sondevoeding krijgen. Is er een methode om deze patiënten te laten screenen op slikklachten door verpleegkundigen zodat het onterecht inbrengen van een sonde voorkomen kan worden?

20 29 juni 2006 open universiteit PICO - vraag Welke bedside screeningsmethode (I) die uitgevoerd kan worden door verpleegkundigen geeft de meeste kans om bij neurologische patiënten (P) slikklachten aan te tonen of uit te sluiten (O) vastgesteld met behulp van VSS of FEES (C)

21 29 juni 2006 open universiteit Inclusie/exclusie criteria Design is cross-sectioneel of RCT Leeftijd ≥ 18 jaar met neurologische aandoening Indextest geschikt aan het bed door verpleegkundigen Ned Eng Duits Invasieve index test Slikklachten anders dan neurologisch

22 29 juni 2006 open universiteit Zoekstrategie Medline (PubMed EmbaseCinahlPsyclit Handmatig referenties nazoeken Tot februari 2006 Trefwoorden: dysphagia en synoniemen; sensitiviteit/specificiteit

23 29 juni 2006 open universiteit selectieprocedure Onafhankelijk door twee reviewers op inclusie en Kwaliteitsbeoordeling Data extractie: 2 x 2 tabel eventueel statistisch poolen

24 29 juni 2006 open universiteit Resultaten 370 artikelen door zoekstrategie Blijft over 33 relevante artikelen Kwaliteitsbeoordeling: –10 sufficient –10 doubtful –13 insufficient Geen pooling mogelijk Bours, Speyer e.a. in progress

25 29 juni 2006 open universiteit EBP in de verpleging Belemmeringen voor implementatie van EBP: –Wat is evidence? –Contextuele factoren (cultuur, leiderschap) –Gebrek aan duidelijke uitkomstmaten –Niet inzien van het belang –Ondoenlijk alle literatuur van het vak bij te houden Etc. etc.

26 29 juni 2006 open universiteit Kansen:beroepsorganisatie Koepelorganisaties hebben een belangrijke rol en taak (van Achterberg et al. 2006) RolTaak –Stimulatorgenereren van evidence –Facilitatorselecteren van evidence –Initiatorverspreiden van evidence –Participant implementeren van evidence –Performer

27 29 juni 2006 open universiteit Kansen:onderwijs EBP in onderwijs via lectoraten en aandachtsgebieden (EBP-werkgroep, HSZ) –Docentscholing –Curriculumaanpassing –Project EBP

28 29 juni 2006 open universiteit Kans:lecturer practitioner of APN Schakel tussen theorie en praktijk (Williamson et al, 2004) een persoon die deels in de praktijk werkzaam is, en deels aan een universiteit is aangesteld (Hollingworth’s 1997) (academisering werkveld)

29 29 juni 2006 open universiteit Discussie


Download ppt "29 juni 2006 open universiteit Evidenced based practice Dr. Gerrie Bours Universiteit Maastricht, verplegingswetenschap Hogeschool Zuyd, verpleegkunde."

Verwante presentaties


Ads door Google