De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coronel Instituut voor Arbeid & Gezondheid, Academisch Medisch Centrum Amsterdam Knowledge Translation: Van wetenschap naar praktijk Drs. Martijn DF Rhebergen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coronel Instituut voor Arbeid & Gezondheid, Academisch Medisch Centrum Amsterdam Knowledge Translation: Van wetenschap naar praktijk Drs. Martijn DF Rhebergen."— Transcript van de presentatie:

1 Coronel Instituut voor Arbeid & Gezondheid, Academisch Medisch Centrum Amsterdam Knowledge Translation: Van wetenschap naar praktijk Drs. Martijn DF Rhebergen Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid; Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

2

3 3 Onderzoek is de basis van kwalitatief hoogstaande zorg en beleid:  kennis moet worden opgepikt en toegepast in de praktijk!

4 4 Vandaag •Achtergrond •Kenniscreatie en verspreiding •Kennistoepassing

5 5 Achtergrond (1) Waar praten we over: 1.Kennis cyclus 2.Implementatie 3.Kennis disseminatie en utilisatie 4.Kennis vertalen (Knowledge Translation: KT)

6 6 Achtergrond (2) Knowledge Translation: an iterative, dynamic and complex process that includes the synthesis, dissemination, exchange and ethically sound application of knowledge to improve health, to provide more effective health services and products and strengthen the health care system. Canadian Institute of Health/WHO, 2010

7 7 Achtergrond (3)

8 8 Achtergrond (4) Op zekere hoogte doet iedere onderzoeker al iets aan KT: •publiceert onderzoeksresultaten •presenteert onderzoeksresultaten op congressen •betrekt stakeholders bij creatie en verspreiden van onderzoeksresultaten

9 9 KT-onderzoek gaat over: Het bestuderen van determinanten van het gebruik van kennis (onderzoek) en effectieve methoden die de opname van kennis vergroten. Straus et al., 2009 Achtergrond (5)

10 10 Nu •KT achtergrond •Kenniscreatie en verspreiding •Kennistoepassing

11 11 Kenniscreatie en verspreiding(1) •Van onderzoeksresultaten naar artikel •Van artikel tot product/tool

12 12 Kenniscreatie en verspreiding (2) Wetenschappelijke kennis moet worden gedestilleerd tot kennisproducten en tools die aansluiten bij de behoeften van toekomstige gebruikers!

13 13 Kenniscreatie en verspreiding(3) Verschillende generaties van kennis: 1 e generatie: primaire studies 2 e generatie: aggregatie primaire studies (in reviews, meta-analyses) 3 e generatie: kennisproducten en tools (Synopsis, richtlijnen, beslissingstools, meetprotocollen, PMO, genetische test, website, wet- en regelgeving ) Graham et al., 2006

14 14 Kennisproducten en tools

15 15 Wetenschappelijke artikelen en reviews Kennis producten en tools Richtlijnen, meetprotocollen, wet- en regelgeving, PMO, educatie materiaal Professionals Bedrijfsarts, veiligheidskundige, arbeidshygiënist, beleidsmaker Bedrijven (o.a. werknemer, werkgever, preventiemedewerker) Opslag en toegang: Online bibliotheken en portals, websites, vakbladen, etc. Opleiding en training Van Dijk et al., 2010 Kennisinfrastructuur

16 16 Nu •KT achtergrond •Kenniscreatie en toepassing •Kennistoepassing

17 17 Kennistoepassing (1) Veel aandacht voor toepassing: 63 modellen van kennistoepassing in verschillende velden (gezondheidszorg tot management) Ward, 2009

18 18 Ward et al, 2009 DYNAMISCH 1. Probleem 2. Onderzoek 5. Toepassen (evaluatie) 4. Interventies voor toepassing 3. Context (o.a. barrières)

19 19 Belangrijke acties of componenten voor de toepassing van kennis: 1.Identificatie probleem  Groot aantal prikaccidenten specifiek ZKH 2. Selectie onderzoek  Selecteer onderzoek/richtlijn over effectieve interventies die het aantal prikaccidenten kunnen verminderen. Graham, 2006; Ward, 2009 (Samenvattingen onderz. modellen) Kennistoepassing (3)

20 20 Belangrijke acties of componenten voor de toepassing van kennis: 3.Aanpassen aan de context  Onderzoek of deze richtlijn (en aanbevelingen) op deze wijze kan worden toegepast in ZKH. Identificeer barrières gerelateerd aan product en context (overleg met stakeholders!!). Graham, 2006; Ward, 2009 (Samenvattingen onderz. modellen) Kennistoepassing (4)

21 21 Belangrijke acties of componenten voor de toepassing van kennis: 4. Selecteren, “tailoren” en implementeren van interventies die toepassing van onderzoek promoten  educatie, email (herinneringen), beloningen etc. 5. Toepassing en uitkomsten evalueren  wordt richtlijn toegepast, mogelijke problemen, vermindering prikaccidenten? Graham, 2006; Ward, 2009 (Samenvattingen onderz. modellen) Kennistoepassing (5)

22 22 Onderzoek (proces) Indienen Artikel Acceptatie Artikel Publicatie Artikel Artikel In databases In review, meta- analyse, tekstboek Implementatie praktijk 9,3 jaar 6-13 jaar 0,3 jaar 0,6 jaar 0,5 jaar Variabel Balas & Boren, 2000

23 23 Creatie en verspreiding (7) Barrières gerelateerd aan: 1.Het onderzoeksproduct 2.De context (sociale, organisatorische, economische) 3.Strategieën voor kennisverspreiding of toepassing (Damschroder et al., 2009; Greenhalgh et al., 2004; Grol & Wensing, 2004; Rogers, 2003)

24 24 Research evidence Praktijk Barrières Research evidence Praktijk Barrières in het KT proces Identificeren en wegnemen van barrières

25 25 Kennistoepassing (7) Er is een gebrek aan kennis/onderzoek naar effectiviteit van methoden van toepassing! Zoals bv: 1.Netwerken van gebruikers en onderzoekers 2.Knowledge brokers 3.Participatie stakeholders

26 26 M.d.rhebergen@amc.uva.nl Vragen/opmerkingen?

27 27 Kennistoepassing (8) Let op: Geen voortijdige toepassing van kennis!!! Contraproductief en soms gevaarlijk. Reaume et al., 2005

28 28 M.d.rhebergen@amc.uva.nl Twee stellingen: • Snel implementeren van onderzoeksresultaten is onwenselijk en zelfs gevaarlijk. • Wetenschappers zijn wetenschappers en geen implementatiedeskundigen. Zij zijn niet geschikt om (eigen) onderzoekresultaten te implementeren.


Download ppt "Coronel Instituut voor Arbeid & Gezondheid, Academisch Medisch Centrum Amsterdam Knowledge Translation: Van wetenschap naar praktijk Drs. Martijn DF Rhebergen."

Verwante presentaties


Ads door Google