De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop * samenwerking bao-sbo-so * tlv-afgifte * grensverkeer . . .

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop * samenwerking bao-sbo-so * tlv-afgifte * grensverkeer . . ."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop * samenwerking bao-sbo-so . . . * tlv-afgifte . . . * grensverkeer . . .
Kees Kuijs expertteam pao Putten,

2 Workshop * samenwerking bao-sbo-so . . . * tlv-afgifte . . . * grensverkeer . . .
(zeer) kort inleiden op thema’s . . . discussie en uitwisseling ervaringen . . . inventarisatie suggesties . . .

3 Grensverkeer . . . sbo: (WPO art. 40 + 125)
- per ‘oud’ grensverkeer wsns vervallen - per betaalt swv pao alle in geschreven sbo-ll’n swv pao van herkomst draagt voor de vanaf afgegeven tlv’s de sbo-bekostiging over aan ‘nieuw’ swv pao - tlv-cie. ‘nieuw’ swv pao dient eveneens tlv af te geven * uitzondering: verhuizing 6 mnd vóór en ná sbo-plaatsing

4 Grensverkeer . . . so: (WEC art. 40)
- per betaalt swv pao dat tlv afgeeft de so-plaats swv pao van school waar lln. ingeschreven stond geeft tlv af indien ‘rechtstreekse instroom’ geeft swv pao in het gebied waar lln. woonachtig is de tlv af een tlv waarvan looptijd nog niet verstreken is geldt ook voor plaatsing in so van nieuw swv pao zowel bij grensverkeer als bij verhuizing geeft swv pao van herkomst bij verstreken looptijd een ‘nieuwe’ tlv af pas bij afgifte tlv bij overgang po -> vo geeft nieuwe swv pao een tlv af

5 tlv-afgifte . . . noodzakelijk voor zowel toelating sbo als so . . .
‘laag’ of ‘hoog’ in procedure . . . ‘groeidocument’ -> steunpuntbegeleiders -> aanmelding o.b.v. gevormd dossier -> besluitvorming swv

6 Samenwerking bao/sbo/so . . .
‘basisondersteuning’ met hoge ambitie (verevening) . . . ‘verdeelmodel’: middelen naar de scholen . . . op welke wijze gaat bao de basisondersteuning + breedte-ondersteuning vergroten . . ? op welke wijze kunnen sbo en so daarbij ondersteunen . . ?

7 Hoe komen ‘anderen’ aan hun kennis ??
“regie moet je nemen, maar moet je ook gegund worden”


Download ppt "Workshop * samenwerking bao-sbo-so * tlv-afgifte * grensverkeer . . ."

Verwante presentaties


Ads door Google