De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop * samenwerking bao-sbo-so... * tlv-afgifte... * grensverkeer... Kees Kuijs expertteam pao Putten, 2-12-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop * samenwerking bao-sbo-so... * tlv-afgifte... * grensverkeer... Kees Kuijs expertteam pao Putten, 2-12-2014."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop * samenwerking bao-sbo-so... * tlv-afgifte... * grensverkeer... Kees Kuijs expertteam pao Putten, 2-12-2014

2 Workshop * samenwerking bao-sbo-so... * tlv-afgifte... * grensverkeer... (zeer) kort inleiden op thema’s... discussie en uitwisseling ervaringen... inventarisatie suggesties...

3 Grensverkeer... sbo: (WPO art. 40 + 125) - per 1-8-2014 ‘oud’ grensverkeer wsns vervallen - per 1-8-2014 betaalt swv pao alle in geschreven sbo-ll’n -swv pao van herkomst draagt voor de vanaf 1-8-2014 afgegeven tlv’s de sbo-bekostiging over aan ‘nieuw’ swv pao - tlv-cie. ‘nieuw’ swv pao dient eveneens tlv af te geven * uitzondering: verhuizing 6 mnd vóór en ná sbo-plaatsing

4 Grensverkeer... so: (WEC art. 40) - per 1-8-2014 betaalt swv pao dat tlv afgeeft de so-plaats -swv pao van school waar lln. ingeschreven stond geeft tlv af -indien ‘rechtstreekse instroom’ geeft swv pao in het gebied waar lln. woonachtig is de tlv af -een tlv waarvan looptijd nog niet verstreken is geldt ook voor plaatsing in so van nieuw swv pao -zowel bij grensverkeer als bij verhuizing geeft swv pao van herkomst bij verstreken looptijd een ‘nieuwe’ tlv af -pas bij afgifte tlv bij overgang po -> vo geeft nieuwe swv pao een tlv af

5 tlv-afgifte... noodzakelijk voor zowel toelating sbo als so... ‘laag’ of ‘hoog’ in procedure... ‘groeidocument’ -> steunpuntbegeleiders -> aanmelding o.b.v. gevormd dossier -> besluitvorming swv

6 Samenwerking bao/sbo/so... ‘basisondersteuning’ met hoge ambitie (verevening)... ‘verdeelmodel’: middelen naar de scholen... op welke wijze gaat bao de basisondersteuning + breedte-ondersteuning vergroten.. ? op welke wijze kunnen sbo en so daarbij ondersteunen.. ?

7 “regie moet je nemen, maar moet je ook gegund worden” Hoe komen ‘anderen’ aan hun kennis ??


Download ppt "Workshop * samenwerking bao-sbo-so... * tlv-afgifte... * grensverkeer... Kees Kuijs expertteam pao Putten, 2-12-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google