De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

logo Geynwijs Bent u al Geynwijs?

Verwante presentaties


Presentatie over: "logo Geynwijs Bent u al Geynwijs?"— Transcript van de presentatie:

1 logo Geynwijs Bent u al Geynwijs? Wij hebben met elkaar kennis gemaakt tijdens de roadshows Geynwijs Met elkaar gesproken over samenwerken bij signaleren, consulteren, etc. Met elkaar gesproken over de werkwijze van Geynwijs Professionals Hierbij een aantal duidelijke afspraken voor de samenwerking per

2 Voor wie doen we het? logo Geynwijs
Er wonen mensen in Nieuwegein 2014 0-19: 21,6% = 20-64: 63,1% = 65+: 15,3% = 9.990 2030 0-19: 20,6% = 20-64: 56,8% = 65+: 22,7% =

3 logo Geynwijs Samenwerken

4 Samenwerken Afspraken met professionals in de wijk Signaleren
logo Geynwijs Afspraken met professionals in de wijk Signaleren Consulteren Versterken eigen kracht Uitvoeren van arrangementen Coördinatie en regie Samenwerken

5 Samenwerken Partners, signaleerders, verwijzers Inwoners
logo Geynwijs Partners, signaleerders, verwijzers Inwoners Werk en inkomen Lekstroom Jeugdgezondheidszorg 0-19/jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen Huisartsen/poh-ers Ziekenhuizen Scholen: IB-ers; leerplichtambtenaren Basisvoorzieningen (scholen consultatiebureaus en GGD; Verloskundigenpraktijken; kraamzorg; peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) Wijk: jongerenwerkers Fysiotherapeuten/tandartsen Politie (zorgmeldingen) Vrijgevestigde professionals Etc. Samenwerken

6 Samenwerken Hoe vinden we elkaar? Smoelenboek met contactgegevens
logo Geynwijs Hoe vinden we elkaar? Smoelenboek met contactgegevens Start vandaag: verzamelen foto’s en gegevens Samenwerken

7 Samenwerken Jouw gegevens Pasfoto Telefoonnummer, emailadres
logo Geynwijs Jouw gegevens Pasfoto Telefoonnummer, adres Functie met omschrijving: max 5 regels Aanleveren foto en gegevens is verantwoordelijkheid van professionals/vrijwilligers Aanleveren aan: Samenwerken

8 Samenwerken Hoe bespreken we signalen vanuit de wijk?
logo Geynwijs Hoe bespreken we signalen vanuit de wijk? Via taakgroepen die algemene signalen behandelen (Agenda)lidmaatschap is mogelijk: vertegenwoordiging jeugdprofessionals is noodzakelijk Themabijeenkomsten/netwerkbijeenkomsten U kunt zich vandaag opgeven bij de projectleider werkwijze Geynwijs: Els Reinking Samenwerken

9 Bereikbaarheid Geynwijs
logo Geynwijs Bereikbaarheid Geynwijs

10 Voor de inwoner Bereikbaarheid Surfen naar www.geynwijs.nl
logo Geynwijs Voor de inwoner Surfen naar Mailen naar één adres: Bellen van één advies en informatielijn Geynwijs: (030) Binnenlopen bij één van de vijf Geynwijspunten in de buurt Een afspraak met Professional van Geynwijs Bereikbaarheid

11 Voor de Professional /verwijzer /vrijwilliger
logo Geynwijs Voor de Professional /verwijzer /vrijwilliger Zoekt op de Mailt naar adres van Geynwijs Professionals of medewerker van het Geynwijspunt: Belt advies en informatielijn van Geynwijs of rechtstreeks met medewerker van Geynwijspunt (030) Bereikbaarheid

12 Bereikbaarheid www.geynwijs.nl Homepage Zoeken op trefwoord
logo Geynwijs Homepage Zoeken op trefwoord Zoeken op thema Wat kunt u nog meer verwachten? Bereikbaarheid

13 Bereikbaarheid www.geynwijs.nl Toekomst Demo op 13 december
logo Geynwijs Toekomst Demo op 13 december Vanaf 1 januari 2015 online/lancering In het eerste kwartaal van 2015 komt er een website voor de stichting Geynwijs Bereikbaarheid Demog op 13 december Vanaf 1 januari 2015 online/lancering In het eerste kwartaal van 2015 komt er een website voor de stichting Geynwijs

14 Bereikbaarheid Geynwijspunten Geynwijs Galecop, Kempenaerpark 2
logo Geynwijs Geynwijspunten Geynwijs Galecop, Kempenaerpark 2 Geynwijs Mondriaanlaan, Mondriaanlaan 7 Geynwijs Batau, Dukatenburg 1 Geynwijs GHC Roerdomp, Kauwenhof 2 Geynwijs Zuid, Ratelaar 37 Bereikbaarheid

15 Geynwijs Professionals
logo Geynwijs Drie wijkteams Geynwijs Noord: Mondriaanlaan 7: Actief in Galecop, Jutphaas-Wijkersloot, Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve Tel: (030) Geynwijs Midden, Kauwenhof 2 Actief in Batau Noord en Zuid, Stadscentrum, Merwestein en Doorslag Tel: (030) Geynwijs Zuid, Ratelaar 37 Actief in Fokkesteeg, Vreeswijk, (Hoog)Zandveld en Lekboulevard, Tele: (030) Geynwijs Professionals

16 Professionals v/h wijkteam van Geynwijs
logo Geynwijs Professionals v/h wijkteam van Geynwijs

17 Geynwijs Professionals
logo Geynwijs Functies Kortdurende interventie en gesprek Substitutie en nieuwe arrangementen Coördinatie en regie Geynwijs Professionals

18 Geynwijs Professionals
logo Geynwijs Bevoegdheden Maatwerkbeschikkingen Wmo Beschikkingen voor individuele voorzieningen jeugd Woonbeschikkingen woonmaatschappelijk werk Geynwijs Professionals

19 Geynwijs Professionals
logo Geynwijs Soorten vragen? Meervoudige vragen over wonen, participatie, welzijn, jeugdhulp, Wmo Zware enkelvoudige vragen: beschikking nodig voor bv dagbesteding Informatie- en adviesvragen die door professionals aan de Stichting worden voorgelegd Geynwijs Professionals

20 Geynwijs Professionals
logo Geynwijs Samenstelling Professionals met de volgende specialismen: Welzijn Algemeen maatschappelijk werk Jeugd Maatschappelijk Werk Woonmaatschappelijk Werk WMO-advies Wijkverpleegkunde Werk en inkomen/participatie Vrijwilligerswerk Clientondersteuning Geynwijs Professionals Vast , stellen beschikking op agendalid

21 Geynwijs Professionals
logo Geynwijs Partners voor consultatie Lokale experts Deskundigen van organisaties binnen Nieuwegein POH-er/huisarts Orthopedagoog/gedragswetenschapper Psycholoog Kinderarts/jeugdarts Geriater Verpleegarts Specialist zorgmeldingen en veiligheid, 1 fte 2015 En anderen LVB expertise Regionaal specialisten netwerk Bij voorkeur lokaal advies van specialisten Onderzoek Lekstroomgemeenten Welke specialismen samen nodig tbv vraag van inwoners Lekstroom? Laagdrempelig netwerk met een lijst van specialisten Als dat niet lukt (bij hele specialistische vragen) wordt het regionale netwerk ingeschakeld Geynwijs Professionals

22 Geynwijs Professionals
logo Geynwijs Partners algemeen toegankelijke voorzieningen Inwoners en hun netwerk Vrijwilligers Aanbieders algemene voorzieningen Aanbieders maatwerkvoorzieningen (WMO) Jeugdhulpaanbieders (Jeugdhulp) Scholen, consultatiebureaus, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven SAVE en Veilig Thuis Geynwijs Professionals

23 Geynwijs Professionals
logo Geynwijs Klachtenregeling 1. Klachtenregeling bij aanbieders zelf (contractvoorwaarde Jeugd/WMO) 2. Klachtenregeling Geynwijs Vertrouwenspersoon (bemiddelaar) vanuit AKJ (jeugd) Klachtenregeling gemeente; Lokale ombudsfunctie gemeente Beroep- en bezwaarprocedure (gemeente) Geynwijs Professionals

24 Geynwijs Professionals
logo Geynwijs Werkwijze Melding bij Geynwijs: informatie- en advies vragen naar Geynwijspunten Hulpvragen voor zorg en ondersteuning naar Professionals Geynwijs (Keukentafel)gesprek -> verslag: eventueel ondersteuningsplan Eventueel aanvraag jeugd/WMO: individuele voorziening/maatwerkvoorziening starten Beschikking -> gaat naar backoffice Geynwijs Professionals

25 Geynwijs Professionals
logo Geynwijs Relatie Roadshows Professionals uit drie werkvelden hebben gesproken over: Samen signaleren; Samen consulteren; Samen versterken eigen kracht/coördinatie en regie; Samen doorverwijzen; informatie en advies ALLE TIPS van professionals gaan naar de Stichting Geynwijs Professionals Geynwijs Professionals

26 logo Geynwijs Tips

27 Tips Signaleren Kijk zo goed en zo open mogelijk wat er gebeurt
logo Geynwijs Signaleren Kijk zo goed en zo open mogelijk wat er gebeurt Zijn er feiten die het gevoel onderbouwen? Bespreek het signaal met een collega Problematiek Meervoudig Bel Stichting Geynwijs Professionals voor coördinatie of advies Altijd actie op grond van signaal + Terugkoppeling acties aan signaleerder , indien afgesproken Enkelvoudig Meld het signaal bij je eigen instelling: Probleem niet voor jouw instelling? Meld het signaal bij collega-instelling

28 Tips Consulteren Problematiek Enkelvoudig consulteer een collega
logo Geynwijs Consulteren Problematiek Enkelvoudig consulteer een collega Problematiek niet voor jouw instelling, consulteer andere instelling of Stichting Geynwijs Professionals Meervoudig consulteer Geynwijs Professionals Probleemhouder blijft verantwoordelijk voor het eigen deel, tenzij anders afgesproken

29 Tips Versterken eigen kracht
logo Geynwijs Versterken eigen kracht Onderzoek de wensen en drijfveren van inwoners Kijk wat iemand zelf kan (leren) Kijk of familie, buren, vrienden kunnen helpen Besteed aandacht aan de onzichtbare burger die hulp nodig heeft. Hoe vind je deze? Via familie, vrienden, buren, kerk, sportvereniging, kapper, winkeliers, professionals zorg en welzijn, leden wijkplatforms, Movactor Kortom: iedereen!

30 Discussie Versterken eigen kracht
logo Geynwijs Versterken eigen kracht Discussie Onzichtbare burger heeft hulp nodig, volgens professionals , maar veroorzaakt geen overlast voor omgeving. Wat doen we daarmee? Wijzen op de informatie- en advieslijn en daarmee is de kous af?

31 Tips Coördinatie en regie Vraag Meervoudig Enkelvoudig
logo Geynwijs Coördinatie en regie Vraag Meervoudig coördinatie door Geynwijs Professionals Probleemeigenaar/melder blijft in principe verantwoordelijk, voor eigen deel Werk de regierol/monitorrol goed uit in 2015 Enkelvoudig coördinatie door eigen instelling of collega-instelling

32 Geynwijs Professionals
logo Geynwijs 2015 Geynwijs Professionals maakt met elke instelling een afspraak over de zorgroutes Smoelenboek professionals Themagroepen: vraagverheldering; signaleren; jeugd; consulteren; coördinatie en regie; Versterken eigen kracht; Gezonde wijk Via taakgroepen: (voortgangs)informatie algemene signalen; netwerkbijeenkomsten Via taakgroepen uitwisselingsprogramma: leden van taakgroepen bezoeken elkaars instelling Geynwijs Professionals

33 De Toekomst vormen we samen
logo Geynwijs De Toekomst vormen we samen Coalitieakkoord Met inwoners Met partners Met elkaar


Download ppt "logo Geynwijs Bent u al Geynwijs?"

Verwante presentaties


Ads door Google