De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst voor (G)MR passend onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst voor (G)MR passend onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst voor (G)MR passend onderwijs
Ondersteuningsplanraad 28 oktober 2014

2 Welkom 19.45 uur        Inloop 20.00 uur Welkom door Carola van der Schrier (voorzitter OPR) 20.10 uur       Informatie over passend onderwijs             Lucas Rurup (directeur SWV Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland) 20.30 uur       Gedachtenwisseling over passend onderwijs Wat leeft er in uw (G)MR? In werkgroepen 21.00 uur        Plenaire samenvatting door Leonie  Stoel (lid OPR) 21.25 uur Afsluiting van de avond door Carola van der Schrier

3 We zijn nu ruim een jaar onderweg naar

4 Goed onderwijs maak je samen
Ons samenwerkingsverband passend onderwijs Zuid Kennemerland Passend onderwijs betekent voor ons samenwerkingsverband dat wij onderwijs aanbieden voor iedere leerling passend bij zijn of haar onderwijs behoefte en mogelijkheden. Het is de ambitie om binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis)onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

5 Dat zijn mooie woorden …..
Passend Onderwijs Samenwerking Verband Behoefte Mogelijkheden Gedifferentieerd onderwijsaanbod Optimale ontwikkeling maar wat komt daarvan terecht?

6 Wat is de formele rol van de OPR?
De OPR is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband en heeft instemmingsrecht op de vaststelling en wijziging van het ondersteuningsplan. In maart 2014 hebben we ingestemd met het ondersteuningsplan “Goed onderwijs maak je samen ”.

7 Waar moet de (G)MR op letten? Wat is belangrijk?

8 Hoe zien wij onze rol? Wij zien onze taak breder. Wij willen vanuit onze rol een bijdrage leveren aan de realisering van passend onderwijs binnen onze regio. Wij willen erop toezien dat het onderwijs passend is voor alle leerlingen, voor hun ouders en voor het personeel van alle betrokken scholen. Daarom vinden wij het belangrijk om te weten wat er op de scholen speelt rond het passend onderwijs.

9 Ondersteuningsplanraad (OPR)
De ondersteuningsplanraad bestaat uit personeelsleden en ouders van leerlingen van scholen die zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden en wel zo dat er evenveel ouders als personeelsleden zitting hebben.

10 Wie zitten er in onze OPR?
In ons samenwerkingsverband is gekozen voor een ondersteuningsplanraad van acht leden. De acht leden worden gekozen uit vier samengestelde groepen van besturen. De groepen zijn zo gekozen dat de besturen (< leerlingen), de een-pitters en het speciaal onderwijs uitdrukkelijk is vertegenwoordigd.

11 Contact met de OPR U kunt ons vinden op de website van het SWV: U kunt op de site onze informatiebrieven lezen U kunt op de site onze persoonlijke mailadressen vinden U kunt op de site onze vergaderdata, agenda en notulen vinden U kunt ons mailen: U kunt als toehoorder of spreker onze vergaderingen bijwonen En last but not least; u kunt uw stem vanavond al laten horen.

12 Hoe gaat het met ons passend onderwijs? Lukt het?


Download ppt "Bijeenkomst voor (G)MR passend onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google