De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De toekomst van ons vak Pieter Rodenburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De toekomst van ons vak Pieter Rodenburg."— Transcript van de presentatie:

1 De toekomst van ons vak Pieter Rodenburg. Bespiegelingen over zorg voor de werkenden en de bedrijfsarts in 2020

2 De missie van de bedrijfsarts
Beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van werkenden Melden en voorkómen van beroepsziekten Bevorderen van een gezonde organisatie 2012 = 2020

3 Maatschappelijke context bedrijfsgeneeskunde
Geprivatiseerd Bedrijfsarts in dienst van arbodiensten (70%) of zelfstandig (25%) Apart domein in de gezondheidszorg Marktwerking Gejuridiseerd: wet verbetering poortwachter onderscheid in consult ‘vrijwillig’ en ‘in opdracht’ UWV als toetser 2020 : nog meer privaat ? UWV verdwenen ? Of weer meer Rijnlands model ?

4 Positioneringsnota: de bedrijfsarts, dokter en adviseur (2007)
de bedrijfsarts heeft individuele zorgtaken: werken aan functieherstel is een vorm van ‘behandelen’ niet alleen werknemers zijn gebaat bij de expertise van de bedrijfsarts: doelgroepverbreding De bedrijfsarts is (medisch) adviseur van arbeidsorganisaties

5 Niet iedereen heeft toegang tot de bedrijfsarts. Wie niet?
zzp-ers ww-ers MKB (10 à 20%) overige uitkeringsgerechtigden mantelzorgers/vrijwilligers studenten en schoolverlaters 2020 : door toename van flexibilisering van de arbeid zal oplossing gevonden moeten zijn voor arbeidsgeneeskundige zorg voor nieuwe doelgroepen (branchefinanciering ? individuele financiering ?)

6 Uitdagingen op weg naar 2020…
Ontgroening: geringe instroom opleiding (geen opleidingsfonds!) Vergrijzing: 50% van de bedrijfsartsen gaat komende 15 jaar met pensioen Eigen regie, deregulering, wens tot demedicalisering Toegankelijkheid tot bedrijfsarts neemt af ? Marktturbulentie en concurrentie: de sector krimpt Of : herleving wegens belang van duurzame inzetbaarheid voor BV Nederland ?

7 Activiteiten NVAB op weg naar 2020
Discussie bewerkstelligen: Contacten met vakbonden en werkgeversorganisaties Invitational conferences 2010, arbocie SER Initiatief samen met LHV en KNMG : brief aan Ministers SZW en VWS Gevolg : Astri-onderzoek (2011) Uitkomsten o.a. : zelfstandige bedrijfsartsen scoren beter bij klant en qua arbeidssatisfactie bekendheid van de bedrijfsarts schiet tekort de onafhankelijkheid staat onder druk

8 Op weg naar 2020 : Paradigma Shift (GPA 2007)
The Labour Approach The Public Health Approach Occupational Health Werknemers met een contract Werkgevers verantwoordelijkheid Alleen op de werkvloer Alleen werkgerelateerde gezondheidsaspecten Onderhandelen tussen werkgevers en werknemers Workers’ Health Alle werkenden Ieders verantwoordelijkheid Werkvloer overstijgend Alle gezondheids-determinanten Brede maatschappelijke dialoog: verzekeraars, overheden op vlak van gezondheid en omgeving Gezondheidsbescherming niet alleen als onderhandelingsresultaat

9 Waar wil de NVAB naar toe ? bedrijfsarts en arbeidsgeneeskunde 2020
Klinisch arbeidsgeneeskundige zorg in basispakket Preventieve activiteiten niet vrijblijvend en marktafhankelijk Optimalisering toegankelijkheid, ook voor ZZP-ers Branchegerichte financiering bedrijfsgeneeskundige zorg Opleiding tot bedrijfsarts in opleidingsfonds Overheid steunt de bedrijfsarts De arbodienst steunt de bedrijfsarts (bestaat de arbodienst nog wel ?)

10 Waar wil de NVAB naar toe ? (2) bedrijfsarts en arbeidsgeneeskunde 2020
Betere verbinding met reguliere zorg: arbeidsgeneeskundige gegevens in medisch dossier bedrijfsarts volgt werkende gedurende arbeidzame leven samenwerking met huisartsen intensiveren huisarts en specialist verwijzen naar de bedrijfsarts arbeidsgeneeskunde onderdeel van de ketenzorg arbeid in alle zorgstandaarden

11 Dank…. Denk met ons mee, ín en out of the box want de NVAB, denkt ook met ú mee


Download ppt "De toekomst van ons vak Pieter Rodenburg."

Verwante presentaties


Ads door Google