De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemotiveerde inzetbare medewerkers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemotiveerde inzetbare medewerkers"— Transcript van de presentatie:

1 Gemotiveerde inzetbare medewerkers
Sandra Helmes 4 april 2017

2 Inhoud workshop 00.00 –    Introductie thema en maatschappelijke context 00.10 – Huis van Werkvermogen 00.25 – Monitor Duurzame Inzetbaarheid en werkgeverssurvey 00.40 – Discussie

3 VTL Het instituut op het gebied van opleidingen en ontwikkeling van
en voor de sector Transport en Logistiek Kenniscentrum Detachering Opleiding & Ontwikkeling Arbeidsmarkt & Mobiliteit

4 Maatschappelijke context
Schaarste van werknemers wordt verwacht Transport en Logistiek verwacht een tekort van ongeveer werknemers tot 2016 2010 2040 Bevolking 16,7 mln 17,8 mln Potentiële beroepsbevolking 10,1 mln 9,3 mln Aandeel 65+ 26% 49% Potentiële beroepsbevolking : 20 tot 65 jarigen

5 Maatschappelijke context
Demografische ontwikkelingen: vergrijzing en ontgroening In Transport en Logistiek is 19% jonger dan 25 jaar en 34% ouder dan 45 jaar Jonger dan 25 jaar: 19% 25-25 jaar: 22% jaar: 26% jaar: 21% 55 tot 65 jaar: 13%

6 Maatschappelijke context
Gezonde levensverwachting is toegenomen

7 Maatschappelijke context
Verhoging AOW en pensioenleeftijd in 2020 naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar Werkgevers en werknemers zijn verplicht tijdens de eerste overgangstermijn van tien jaar een ‘duurzaam inzetbaarheidsbeleid’ te gaan voeren. Werknemers dienen in goede gezondheid en in goede omstandigheden hun werk kunnen blijven doen tot 67 jaar. Onderdelen van het inzetbaarheidsbeleid zijn goede arbeidsomstandigheden, om- en bijscholing en loopbaanbeleid.

8 Maatschappelijke context
Verhoging kosten van verzuim door verschuiving van verantwoordelijkheid arbeidsomstandighedenbeleid naar werkgevers (Wet Poortwachter) actieve re-integratie doorbetalen 70% loon aanbieden passend werk (deeltijd, aangepaste taken)

9 Personeelstekort VTL wil de sector helpen met het toekomstig
personeelstekort door instroom, doorstroom en behoud werving nieuwe medewerkers ontwikkelen bestaande medewerkers behoud bestaande medewerkers voor bedrijf en/of branche

10 Opbrengsten Reductie verzuim, schadelast beperken, hogere productiviteit Beter bedrijfsresultaat door beter behoud personeel, effectiever aansturen en grip op organisatie Beter inzicht in inzetbaarheid personeel (meten =weten) Imagoverbetering; sector wordt aantrekkelijker voor instroom Bewustwording belang behoud personeel Langere termijnvisie: toekomst veilig stellen

11 Het huis van werkvermogen en de Work Ability Index
8 juni 2011 Yvonne van der Salm

12 Werkvermogen en WAI in Nederland
Blik op Werk stimuleert breed gebruik van concept van werkvermogen en de WAI in Nederland in opdracht van het Ministerie van SZW. Doel is via werkvermogen en WAI duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten. Werkvermogen en WAI wordt ondersteund door vakbonden, werkgeversorganisaties, SER en STAR

13 De context

14 Levensverwachting en pensioenleeftijd
1960: 1 AOW-er 6 werkenden 2010: 1 AOW-er 4 werkenden 2040: 1 AOW-er 2 werkenden

15

16 Finland 28 jaar geleden gestart met leeftijdbewust personeelsbeleid.
Succesvolle programma’s ontwikkeld door Finish Institute of Occupational Health (FIOH). Prof. Juhani Ilmarinen internationale autoriteit op het thema “naar een langer werkend leven”.

17 Drie generaties aan het werk Jongste generatie integreert laat;
45 v. 5 v. 25 v. 65 v. 85 v. Drie generaties aan het werk Jongste generatie integreert laat; Middelste generatie heeft geen stabiele loopbaan; Oudste generatie verlaat arbeidsmarkt te vroeg. Al met al verliezen we 5 tot 6 productieve jaren per persoon, wat een negatief effect heeft op de maatschappij

18 Het huis van werkvermogen

19 Definities Werkvermogen:
de mate waarin een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn of haar huidige werk uit te voeren, nu en in de toekomst WAI: Vragenlijst geeft inschatting van het werkvermogen

20 Huis van werkvermogen Bepalende factoren van werkvermogen samengevat in het “huis van werkvermogen” Basis: balans tussen persoonlijke bronnen en werkgerelateerde taakeisen

21 Work ability model Bron: Juhani Ilmarinen 21

22 Werkvermogen als dialoog

23 Wat meet de WAI? Huidige werkvermogen in relatie beste werkvermogen
Werkvermogen in relatie tot eisen werk Huidige aandoeningen Ervaren beperkingen door aandoeningen Ziekteverzuim afgelopen jaar Prognose werkvermogen komende jaren Psychische vitaliteit Korte en Lange versie

24 Meer informatie www. blikopwerk.nl/wai
Praktijksfilms bij “praktijkvoorbeelden” Aanmelden WAI nieuwsbrief via website Studiereis 2 t/m 6 oktober 2011 Vragen: 0900 –

25 Werktop Rotterdam 8 juni 2011
Carry Goedhart

26 Vandaag 2 onderwerpen Uitkomsten survey onder werkgevers
Uw personeelsbeleid: monitor duurzame inzetbaarheid 26

27 Aanleiding en achtergrond
Onderzoek duurzame inzetbaarheid i.o.v. SZW door survey en focusgroepen in 5 sectoren Motieven om beleid te maken Wat gebeurt er al? Knelpunten en succesfactoren Wat is nodig? Wie is actor? 27

28 TOTAAL 36 % van de werkgevers verwacht groei van het personeelsbestand
31 % bedrijven > 25 % 50-plus in dienst 53 % verwacht problemen bij het vinden van personeel bij meerdere functies Te weinig sollicitanten Onvoldoende ervaring Slecht imago 28

29 DIMENSIES PRODUCTIVITEIT
Volgens werkgevers 29 29

30 Conclusie, gehele survey
Er is sprake van een macro-microparadox: In het overheidsbeleid wordt uitgegaan van oplossingen voor de arbeidsmarkt door ouderen langer door te laten werken. Echter, in de praktijk worden relatief weinig gerichte activiteiten aangetroffen gericht op het verbeterd inzetbaar houden van personeel, nu en in de toekomst. 30

31 Monitor Digitaal hulpmiddel voor toetsing en bijstelling personeelsbeleid Zicht op omvang investeringen in uw personeel per leeftijdsgroep Doorkijkje naar de toekomst: hoe ziet uw personeelsbestand er over vijf jaar uit en wat zijn de financiële gevolgen? 31

32 Presentatie uitkomsten
32

33 Resultaten van uw beleid
Gebruik HRM faciliteiten Mobiliteit Verzuim 33

34 Uitkomsten De uitkomsten uit de monitor leveren altijd op:
Eye-openers t.a.v. HRM-beleid en uitgaven gericht op duurzame inzetbaarheid Directe aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan Basis voor overleg met personeel(-svertegenwoordiging) 34

35 Discussie

36 Stelling 1 Een werkgever dient te kijken naar
wat een werknemer kan in plaats van naar hetgeen hij/zij niet (meer) kan

37 Stelling 2 Werkgevers en werknemers hebben samen
de verantwoordelijkheid om gemotiveerd inzetbaar te zijn en te blijven

38 Oudere werknemers zijn minder gemotiveerd en minder gedreven
Stelling 3 Oudere werknemers zijn minder gemotiveerd en minder gedreven

39 Stelling 4 De moderne werknemer is minder geïnteresseerd in een carrière en stelt meer prijs op vrije tijd

40 Talenten hoef je niet te motiveren
Stelling 5 Talenten hoef je niet te motiveren


Download ppt "Gemotiveerde inzetbare medewerkers"

Verwante presentaties


Ads door Google