De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Doe-het-zelf” Programma “Samen duurzaam inzetbaar”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Doe-het-zelf” Programma “Samen duurzaam inzetbaar”"— Transcript van de presentatie:

1 “Doe-het-zelf” Programma “Samen duurzaam inzetbaar”
Eigen logo “Doe-het-zelf” Programma “Samen duurzaam inzetbaar” Sheet 1: Introductie Doel = informeren Open het programma Heet alle deelnemers welkom Introduceer uzelf als programmaleiders, verwijzend naar “doe-het-zelf” Licht uw rol / rollen toe, afhankelijk van het programmaonderdeel: Als procesbegeleider Als resultaatverantwoordelijke Als spelleider Uw eigen aantekeningen =

2 Samen duurzaam inzetbaar: De context
Eigen logo Samen duurzaam inzetbaar: De context Campagne 'De Verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid‘ ( ): Campagne gestart door Verbond van Verzekeraars en vakbonden Regie: Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid Doelstelling: de verzekeringsbranche gaat aan de slag met samenhangend inzetbaarheidsbeleid Missie: zodat medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken binnen en buiten de verzekeringsbranche Communicatie via website om werkgevers en werknemers uit de branche informatie te bieden om te werken aan een goede inzetbaarheid Actieprogramma met: themabijeenkomsten, workshops, intervisie en trainingen om verzekeraars te stimuleren en ondersteunen om aan de slag te gaan met inzetbaarheid binnen de eigen organisatie Sheet 2: De context Doel = informeren over de champagne Basisinformatie staat op de website: Vertellen in eigen woorden en kort en bondig Benadruk vooral de “Missie” , de drie invalshoeken: “productief, gemotiveerd en gezond en dat dit tevens de definitie is van duurzame inzetbaarheid Checken op begrip Eventuele vragen beantwoorden Stimuleer medewerkers om eens de website te bekijken Mogelijke interactievragen = Wie heeft er wel eens gekeken op de website? Er staan ook leuke testen op om zelf te doen. Wie heeft die al eens gedaan? Uw eigen aantekeningen =

3 Samen duurzaam inzetbaar: Win–win situatie
Eigen logo Samen duurzaam inzetbaar: Win–win situatie Denk hierbij vooral aan: Management richt zich op het investeren in de ontwikkeling van medewerkers en het bieden van perspectief Collega’s krijgen, ongeacht hun leeftijd, trainingen en opleidingen om bij te blijven en zich te ontwikkelen in hun vak Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en ambities van collega’s Het werk is voor iedereen afwisselend en uitdagend Collega’s van alle leeftijden maken graag binnen uw organisatie carrière en worden gestimuleerd om te rouleren in functies en rollen Mensen komen en blijven graag bij uw organisatie werken Jonge en oudere medewerkers blijven productief, gemotiveerd en gezond aan het werk tot de pensioenleeftijd Uw organisatie scoort goed met productiviteit, medewerkertevredenheid en ziekte- en verzuimbeheer Uw organisatie kan flexibel inspelen op toekomstige ontwikkelingen Uw organisatie is een aantrekkelijke werkgever die klaar is voor de toekomst Sheet 2: Win-win situatie Doel = informeren over wat duurzame inzetbaarheid kan betekenen in de praktijk Benadruk de “win-win” bedoeling: goed voor jullie “inzetbaar zijn en blijven geeft zekerheid en perspectief voor de toekomst” en goed voor de organisatie “gekwalificeerde en flexibel inzetbare personeelsbezetting voor de toekomst” Benadruk dat het geld voor iedereen, van alle leeftijden. Mogelijke interactievragen = Zien jullie deze voordelen ook? Wat is volgens jullie het belangrijkste punt om aandacht aan te besteden? Uw eigen aantekeningen =

4 Samen duurzaam inzetbaar: Het programma
Eigen logo Samen duurzaam inzetbaar: Het programma Programma: Samen duurzaam inzetbaar: Is een “doe-het-zelf” programma voor én door managers en / of P&O adviseurs, Om samen met de medewerkers speerpunten met betrekking tot duurzame inzetbaarheid te bepalen én Daarbij verantwoordelijkheden en randvoorwaarden te benoemen voor het stimuleren en activeren duurzame inzetbaarheid Sheet 4: Het programma Doel = informeren over de bedoeling van het programma Vertel dat het benoemen van verantwoordelijkheden en randvoorwaarden een resultaatverplichting is van de subsidie Checken op begrip Eventuele vragen beantwoorden Uw eigen aantekeningen =

5 geeft een persoonlijk beeld over je inzetbaarheid
Eigen logo Samen duurzaam inzetbaar: 3 Programmaonderdelen 1) Introductiepresentatie doen we vandaag: <datum> 2) Online employabilityscan geeft een persoonlijk beeld over je inzetbaarheid Sheet 5: Programmaonderdelen Doel = informeren over de 3 programmaonderdelen Licht de programmaonderdelen kort en bondig toe Geef aan wanneer de onderdelen zijn ingepland Uw eigen aantekeningen = 3) Spel “Route naar inzet verzekerd” gaan we doen op: <datum>

6 Introductiepresentatie
Eigen logo Introductiepresentatie Sheet 6: Tussensheet Ter aankondiging van de Introductiepresentatie “We gaan nu over naar de Introductiepresentatie”

7 1) Introductiepresentatie
Eigen logo 1) Introductiepresentatie Bedoeling: Kennis van en inzicht in het thema “duurzame inzetbaarheid” Wat speelt er in NL, de branche en wat speelt er in onze eigen praktijk Potentiële actiepunten inventariseren Actieprioriteiten samenvatten Onderdelen: Presentatie met ruimte voor vragen en discussie Samen actiepunten bedenken en prioriteiten aangeven Toelichting op de employabilityscan Introductie van het spel: “Route naar inzet verzekerd” doen we vandaag: <datum> Sheet 7: Introductiepresentatie Doel = informeren over de bedoeling en onderdelen Licht de bedoeling toe: “we gaan nu inzoomen op het thema duurzame inzetbaarheid” Beoogde resultaten zijn: kennis en inzicht, mogelijke actiepunten binnen de eigen praktijk en prioriteiten stellen Geef aan wat de onderdelen van Introductiepresentatie aan Checken op begrip Eventuele vragen beantwoorden Uw eigen aantekeningen =

8 Hoe pakken we het aan? Samen = interactief ! Eigen logo
Sheet 8: De aanpak / werkwijze Doel = informeren over de aanpak van de Introductiepresentatie Benadruk dat u dit interactief wil aanpakken, dus graag vragen stellen, meningen en ideeën uitwisselen en samen discussiëren Checken op begrip Eventuele vragen beantwoorden Uw eigen aantekeningen =

9 Samen duurzaam inzetbaar: Waar hebben we over ?
Eigen logo Samen duurzaam inzetbaar: Waar hebben we over ? De veranderende samenstelling in leeftijdsopbouw van de beroepsbevolking en de maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een bewuste benadering van de inzetbaarheid van mensen. We hebben en krijgen nog meer te maken met een krappe arbeidsmarkt door een sterke mate van “vergrijzing” en “ontgroening”. Het doel van de campagne ‘De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid’ is een optimale inzetbaarheid van alle werknemers in de verzekeringsbranche, nu en in de toekomst, onafhankelijk van leeftijd. Inzetbaarheid is de mate waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken binnen of buiten de verzekeringsbranche. Duurzaam is “nu en in de toekomst”. Sheet 9: Waar hebben we het over? Doel = inzicht geven de term “duurzame inzetbaarheid” De kern is: het werk en de taken zullen continu blijven veranderen, terwijl daarnaast ook de arbeidsmarkt nog eens krapper wordt. Geef hierbij eventueel praktijkvoorbeelden Mat andere woorden: “we zullen het vooral ook moeten gaan waarmaken met de medewerkers die we al hebben” Leg de termen “inzetbaarheid” en “duurzaam” uit Checken op begrip Eventuele vragen beantwoorden Mogelijke interactievragen = Waar denken jullie aan bij de term “inzetbaarheid”? Waar denken jullie aan bij de term “duurzaam”? Uw eigen aantekeningen =

10 Samen duurzaam inzetbaar: Wat speelt er in NL (1) ?
Eigen logo Samen duurzaam inzetbaar: Wat speelt er in NL (1) ? Vergrijzing Ontgroening Sheet 10: Wat speelt er in NL (1) Doel = feitelijke informatie geven Vergrijzing tussen 2010  2025 = +/ meer 65 + Ontgroening tussen 2010  2025 = +/ minder jongeren Mogelijke interactievragen = Vraag een aantal medewerkers: wanneer gaan jullie meedoen met de “vergrijzing”? Wie ziet er in zijn omgeving iets van de “vergrijzing” of “ontgroening”? Bijvoorbeeld op de sportclub of in de woonwijk Uw eigen aantekeningen =

11 Beroepsbevolking neemt af
Eigen logo Samen duurzaam inzetbaar: Wat speelt er in NL (2) ? Beroepsbevolking neemt af Sheet 11: Wat speelt er in NL (2) Doel = feitelijke informatie geven Per saldo 2010  2025: minus +/ Mogelijke interactievragen = Wat zal dat voor effecten hebben op organisaties, in het algemeen? En wat voor onze organisatie of onze afdeling? Uw eigen aantekeningen =

12 Samen duurzaam inzetbaar: Wat speelt er in NL (3) ?
Eigen logo Samen duurzaam inzetbaar: Wat speelt er in NL (3) ? Ontwikkelingen: Anno “continu”: veranderende markten, klanteisen, dienstverleningsconcepten en organisatie Anno 2009  ?: economische recessie Anno “binnenkort”: krappe arbeidsmarkt door vergrijzing en ontgroening Anno “vanaf heden”: langer doorwerken ? Dus aandacht voor en inzetten op: Toekomstige personeelsbezetting, qua leeftijds-opbouw, aantallen en kwaliteiten: instroom  doorstroom  uitstroom Veranderende vakkwaliteiten en competenties Professionalisering en kennisbehoud: blijvend doorleren en doorontwikkelen Behouden en ontwikkelen van talenten van alle medewerkers, van alle leeftijden Productiviteit, motivatie en gezondheid van alle medewerkers, van alle leeftijden Sheet 12: Wat speelt er in NL (3) Doel = feitelijke informatie samenvatten en aandachtspunten benoemen Vat de “Ontwikkelingen” kort samen: “dus de ontwikkelingen zijn …” Benoem de “Aandachtspunten” kort: “dus vooral inzetten op …” Checken op begrip Eventuele vragen beantwoorden Mogelijke interactievragen = Als je dit ziet, is dan langer doorwerken een van de oplossingen? Zien jullie de voordelen van doorleren en doorontwikkelen in dit perspectief, voor je zelf en voor onze organisatie? Uw eigen aantekeningen =

13 Samen duurzaam inzetbaar: Wat speelt in de branche (1) ?
Eigen logo Samen duurzaam inzetbaar: Wat speelt in de branche (1) ? Qidos onderzoek (2006): Leeftijdsverdeling deelnemende verzekeraars Jonger dan 31 jaar = 15%  relatief weinig jongeren (vergelijk CBS) 31-40 jaar = 36%  jaar = 51% (vergelijk CBS) 41-50 jaar = 31% 51-60 jaar = 17%  jaar = 49% (vergelijk CBS) 61 jaar > = 1% CBS Leeftijdsopbouw Nederland: 2008 versus 1995 0-20 jaar = 24% = 24% 20-40 jaar = 26% = 32%  % 40-65 jaar = 35% = 30%  % 65 jaar > = 15% = 13%  % Sheet 13: Wat speelt er in de branche (1) Doel = feitelijke informatie geven en vergelijken met NL breed Leeftijdsverdeling (Qidos) benoemen en vergelijken met CBS Conclusies: relatief weinig jongeren / hoog tussen jaar / ook hoog tussen jaar Mogelijke interactievragen = Hoe ziet de leeftijdsverdeling in deze groep eruit, lijkt dat op de onderzoeksgegevens? Herkennen jullie dit in onze organisatie? Uw eigen aantekeningen =

14 Samen duurzaam inzetbaar: Wat speelt in de branche (2) ?
Eigen logo Samen duurzaam inzetbaar: Wat speelt in de branche (2) ? 1) Instroom – doorstroom – uitstroom: 90% van de bedrijven uit de branche geeft aan dat hier een knelpunt ligt Schaarste aan goed gekwalificeerde starters Opvolgingsproblemen door de hoge gemiddelde leeftijd van medewerkers Weinig instroom van jonge en middelbare leeftijd Hoge uitstroom jongeren (jonger dan 31 jaar) Gemiddelde functieduur = 8,35 jaar Horizontale en verticale doorstroom vormen een aandachtspunt Geringe doorgroeimogelijkheden Onvoldoende beweging bij de grote groep Sheet 14: Wat speelt er in de branche (2) Doel = feitelijke informatie over de knelpunten in de branche Knelpunten kort en bondig langslopen Checken op begrip Eventuele vragen beantwoorden Mogelijke interactievraag = Welke van deze knelpunten zien jullie ook in onze organisatie? Uw eigen aantekeningen =

15 Samen duurzaam inzetbaar: Wat speelt in de branche (3) ?
Eigen logo Samen duurzaam inzetbaar: Wat speelt in de branche (3) ? 2) Inzetbaarheid: Vanuit de branche wordt behoefte gevoeld aan goed opgeleide en breed inzetbare medewerkers, met flexibele opstelling en bijhorende flexibele arbeidsvoorwaarden Medewerkers hebben er ook zelf belang bij om in gelegenheid te worden gesteld zich voortdurend te blijven ontwikkelen 3) Agendastelling: “Duurzame inzetbaarheid” wordt als belangrijk ervaren door de werkgevers Gezien de huidige leeftijdsopbouw komen de knelpunten over 5 tot 10 jaar Sheet 15: Wat speelt er in de branche (3) Doel = feitelijke informatie over de knelpunten in de branche Knelpunten kort en bondig langslopen Checken op begrip Eventuele vragen beantwoorden Mogelijke interactievraag = Herkennen jullie dat “zelfbelang”? Uw eigen aantekeningen =

16 Hier “eigen” gegevens invullen en toelichten
logo Samen duurzaam inzetbaar: Wat speelt er bij ons (1) ? Organisatie- en/of afdelingsgegevens, NU (uw keuze of beide), denk aan: Huidige leeftijdsopbouw (kwantitatief) Huidige functieduur (kwantitatief) Instroomcijfers (kwantitatief) Doorstroomcijfers (kwantitatief) Uitstroomcijfers (kwantitatief) Uw conclusie (kwantitatief) Sheet 16: Wat speelt er bij ons (1)? Doel = feitelijke informatie over de gegevens van de eigen organisatie en / of afdeling Gegevens kort en bondig langslopen Checken op begrip Eventuele vragen beantwoorden Uw eigen aantekeningen = Hier “eigen” gegevens invullen en toelichten

17 Hier “eigen” gegevens invullen en toelichten
logo Samen duurzaam inzetbaar: Wat speelt er bij ons (2) ? Organisatie- en/of afdelingsgegevens, NU (uw keuze of beide), denk aan: Huidige vakbekwaamheid (kwalitatief) Huidige competenties (kwalitatief) Huidige resultaten (kwantitatief en kwalitatief) Huidige klanttevredenheid (kwalitatief) Huidige medewerkertevredenheid (kwalitatief) Uw conclusie (kwalitatief) Sheet 17: Wat speelt er bij ons (2)? Doel = feitelijke informatie over de gegevens van de eigen organisatie en / of afdeling Gegevens kort en bondig langslopen Checken op begrip Eventuele vragen beantwoorden Uw eigen aantekeningen = Hier “eigen” gegevens invullen en toelichten

18 Hier “eigen” gegevens invullen en toelichten
logo Samen duurzaam inzetbaar: Wat doen we er al aan ? Huidige activiteiten: Huidige instrumenten, die we daarbij kunnen gebruiken: Sheet 18: Wat doen we er al aan? Doel = feitelijke informatie over huidige activiteiten en huidige personeelsinstrumenten Gegevens kort en bondig langslopen Checken op begrip Eventuele vragen beantwoorden Uw eigen aantekeningen = Hier “eigen” gegevens invullen en toelichten

19 Samen duurzaam inzetbaar: Waarmee aan de slag ?
Eigen logo Samen duurzaam inzetbaar: Waarmee aan de slag ? Actiepunten  samen inventariseren:  etc. Prioriteiten  samen bepalen: 1) 2) 3) 4) 5) etc. Sheet 19: Waarmee aan de slag? Doel 1 = potentiële actiepunten inventariseren / Doel 2 = prioriteiten bepalen Verwijs naar de vorige 3 sheets over de “eigen praktijk”, vraag de medewerkers even na te denken over potentiële actiepunten en deze te noemen Dit is in principe geen discussie, maar een inventarisatie. Zorg er voor dat iedereen inbreng heeft en geeft. De medewerkers mogen wel vragen ter verduidelijking stellen Zet alle actiepunten in eerste instantie op de flip-over Probeer ook al zoveel mogelijk te sorteren = overeenkomstige actiepunten bij elkaar zetten of coderen met een zelfde getal of letter Als er geen actiepunten meer komen, maak dan – indien nodig - een nieuwe flap met alle actiepunten op een rij Ga nu door naar het “samen prioriteiten bepalen” Geef iedereen 2 stemmen om als prioriteit bij de actiepunten te zetten Laat iedereen het zelf aangeven met een stift bij het actiepunt of de 2 actiepunten naar keuze Vat het eindresultaat samen en bedank iedereen voor zijn inbreng

20 Samen duurzaam inzetbaar: Tot slot ?
Eigen logo Samen duurzaam inzetbaar: Tot slot ? Samen duurzaam inzetbaar  Samen willen, kunnen én doen Samen duurzaam inzetbaar  Organisatie, manager én medewerkers Sheet 20: Tot slot Doel = stimulerend en activerend afsluiten Geef aan wat u met de medewerkers samen wilt gaan doen met de actieprioriteiten Maak concrete afspraken over het vervolg Benadruk dat het gaat om” “samen willen, kunnen én doen” Benadruk wat u verstaat onder samen: “organisatie, uzelf én jullie” Ga nu door met de introductie van de employability scan en het spel Uw eigen aantekeningen =

21 Eigen logo Sheet 21: Tussensheet
Ter aankondiging van de Employabilityscan “Ik wil nu graag informatie geven over de Employabilityscan die jullie kunnen gaan doen”

22 geeft een persoonlijk beeld over je inzetbaarheid
Eigen logo 2) Employabilityscan geeft een persoonlijk beeld over je inzetbaarheid Bedoeling en opzet: De scan is speciaal ontwikkeld voor de leden van het Verbond van Verzekeraars en is beschikbaar op Met de scan maak je een persoonlijke analyse van je eigen inzetbaarheid De scan is niet verplicht, maar wel leerzaam en aan te raden De rapportage van de scan geeft naast een persoonlijke analyse, tevens specifieke en concrete aandachtspunten om je persoonlijke inzetbaarheid te vergroten Wat kun je er mee doen? Met de uitkomsten van de scan kun je een gesprek aangaan met je leidinggevende Je bepaalt zelf welke onderdelen je wil gaan bespreken Je kunt de uitkomsten uit de scan en van het gesprek met je leidinggevende erover, onderdeel maken van je persoonlijke ontwikkelplan (POP) Sheet 22: Employabilityscan Doel = activeren om de Employabilityscan te gaan doen Geef kort en bondig de bedoeling en opzet aan Vertel over uw eigen ervaring met de scan: wat vond u van het invullen en - indien u dat zelf wil - wat het u heeft opgeleverd Geef kort en bondig aan wat je er mee kunt doen Adviseer de medewerkers de scan te doen en benadruk dat het leuk en leerzaam is om te doen (zie ook 3) Benadruk “de eigen verantwoordelijkheid” van de medewerkers Geef aan dat je graag - op hun verzoek - de uitkomsten van de scan met hen bespreekt, zonder daar vooraf voorwaarden aan te stellen Peil - indien gewenst - de bereidheid om het te doen Uw eigen aantekeningen =

23 Eigen logo Sheet 23: Tussensheet
Ter aankondiging van het Spel: “Route naar inzet verzekerd” “Ik wil jullie tot slot informeren over het Spel wat we binnenkort gaan spelen”

24 “Route naar inzet verzekerd”
Eigen logo 3) Spel: “Route naar inzet verzekerd” Bedoeling en opzet: Het is een voor de sector op maat gemaakt bordspel Het spel werkt met kaarten die praktische vragen, opdrachten en dilemma's over duurzame inzetbaarheid behandelen en welke samen met de spelers worden besproken Op basis van de discussie wordt steeds samen bepaald of een bepaald onderwerp een speerpunt voor de eigen groep of afdeling is Na afloop van het spel wordt per speerpunt benoemt wat de verantwoordelijkheden en randvoorwaarden hierbij zijn voor de: Medewerkers Manager / direct leidinggevende Organisatie / P&O Doe vooraf aan het spel de employability scan om hier optimaal van te kunnen profiteren Sheet 24: Spel: “Route naar inzet verzekerd” Doel = introduceren van het Spel: “Route naar inzet verzekerd” Geef kort en bondig de bedoeling en opzet aan Benadruk de beoogde resultaten: a) speerpunten inventarissen én b) per speerpunt de verantwoordelijkheden en randvoorwaarden benoemen Bij verantwoordelijkheden gaat het om de eigen verantwoordelijkheden van de medewerkers én de verantwoordelijkheden die bij de manager horen Met randvoorwaarden wordt bedoeld de randvoorwaarden waarin de organisatie / P&O zal moeten voorzien die verantwoordelijkheden waar te maken Benadruk dat leerzaam en nuttig is om vooraf de Employabilityscan gedaan te hebben, dan spreekt het Spel nog meer aan Geef aan wanneer u het Spel wilt gaan spelen met de medewerkers Checken op begrip Eventuele vragen beantwoorden Ga nu over naar de “afsluiting” van dit onderdeel (zie integraal uitvoeringsdraaiboek) gaan we doen op: <datum>


Download ppt "“Doe-het-zelf” Programma “Samen duurzaam inzetbaar”"

Verwante presentaties


Ads door Google