De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MT-presentatie. Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers? …. Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MT-presentatie. Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers? …. Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 MT-presentatie

2 Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers? …. Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid

3 Campagne ‘De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid’ •Startsein in oktober 2006 door het Verbond van Verzekeraars en de vakorganisaties Start •Door de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidbeleid Regie •Het creë ren van een cultu uro msla g bij werk gev ers en med ewe rker s op het gebi ed van inzet baar heid Doel •Du ale aan pak : geri cht op be wus two rdin g en acti e Aanpak •Ca mp agn e en pro gra mm a om inz etb aar hei d in eig en org ani sati e te age nde ren en te sti mul ere n Aanbod

4 Doel In gesprek over: • Urgentie van inzetbaarheid • Wat staat ons te doen? • Mogelijkheden van programma Inzet Verzekerd

5 Goed voorbereid op verandering? reisbranche

6 De noodzaak van inzetbaarheid Kijk-/luisteropdracht bij de film: Noteer één (of meerdere) opvallende items uit de film die voor jou de urgentie van het thema inzetbaarheid benadrukt.

7 Film toont: •Visie van collega’s uit de branche en een hoogleraar op thema inzetbaarheid •Ontwikkelingen en veranderingen in de branche (van  naar) •Feiten en cijfers De noodzaak van inzetbaarheid

8 Enkele feiten op een rij • Vanaf dit jaar is de vergrijzing fors aan het versnellen • Het gemiddelde dienstverband in de branche is 11 jaar, terwijl gemiddelde functie duur 8 jaar is. • 12% van de werkgevers stimuleert werknemers tot hun 65 e jaar door te werken • 90% van de medewerkers in de branche moet tot na hun 65 e doorwerken

9 Wat zijn de grootste uitdagingen in onze organisatie voor de komende 3 tot 5 jaar? 1. …. 2.…. 3.….

10 1.Kennen medewerkers de ‘stip op de horizon’: waar gaan we naar toe met onze organisatie? 2.Weten medewerkers wat ‘succesvol verzekeren in 2015’ (de stip op de horizon) van hen vraagt qua houding, gedrag, competenties, etc.?

11 Wat is het effect op de bedrijfsresultaten als een substantieel deel van de medewerkers in deze veranderingen niet tijdig meegaat?

12 gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer Inzetbaarheid de mate waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken

13 Inzetbaarheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

14 Een kwestie van doen! Korte braindump: Noteer 2 acties / ideeën die volgens u in uw organisatie opgepakt moeten worden op het gebied van inzetbaarheid. Afdelings workshops Meeloopdagen bij collega’s

15 Afsluiting Waar gaan we mee aan de slag?

16 Ondersteuning vanuit Taskforce •Website met informatie, tools, instrumenten, filmpjes, testen en tips over duurzaam inzetbaarheidsbeleid •Voor zowel HR, leidinggevenden, OR als ook medewerkers www. inzetverzekerd.nl •Gericht op bewustwording en actie bij medewerkers •Met o.a. online brochure, quick scan, filmpjes en workshop Bewustwordings- programma “jij bent aan zet” •Agenderen van inzetbaarheid binnen de afdeling •Met o.a. introductiepresentatie, online employabilityscan, bordspel en tool voor verslaglegging Doe-het-zelf- programma “Samen duurzaam inzetbaar” •Instrumenten in 4 categorieën: Visie & Beleid, Organisatie, Management en P-instrumenten. •Praktische handvatten, o.a. visievorming, gesprekshandleidingen en formulieren, personeelsplanning, HR-cyclus en competentiemanagement Toolbox kleine bedrijven

17 Tips voor de presentator

18 Doel Workshop HR-medewerkers/- managers in staat stellen om op strategisch niveau in gesprek te gaan met het eigen MT over inzetbaarheid en hierbij concrete acties vast te stellen

19 Waarom ben JIJ enthousiast over het thema Inzetbaarheid?

20 Waarom? Innovatieve en succesvolle verzekeraars anticiperen snel en doeltreffend. Zij zorgen ervoor dat zij de juiste mensen op de juiste plek hebben. Alle talenten en kwaliteiten worden optimaal ingezet. •Razendsnelle technologische ontwikkelingen (internet, ICT) •Maatschappelijke ontwikkelingen (tweeverdieners, langer doorwerken, een leven lang leren) •Demografische ontwikkelingen (vergrijzing/ontgroening, krapte arbeidsmarkt) •Ander consumentengedrag en -behoeften (transparantie, flexibiliteit, snelheid)

21 HOE? •Sluit aan bij actuele vraagstukken en doelstellingen van de directie •Positioneer het als onderdeel van bestaand beleid •Facts and figures •Kies de juiste timing •Inspireer en faciliteer (succesverhalen) •Vanuit eigen enthousiasme

22 Tips presentatietechnieken •Voorbereiding •Wat is de kernboodschap (2 zinnen) •Inlevingsvermogen: wie zijn mijn toehoorders? Wat zijn hun belangen? •Persoonlijk •Hóe u iets vertelt is veel belangrijker dan wat u vertelt http://www.presentatiekracht.nl/

23 Interactiemodel Hoofd Inhoud De visie op inzetbaarheid Procedure 1 uur op de volgende MT vergadering Interactie Hoe reageren MT leden op elkaar? Gevoel Wat ervaar jij tijdens de presentatie? Hart

24 Commitment •Een mens kan niet ‘niet communiceren’ oftewel: een mens communiceert altijd •Benoem wat je ziet en ervaart! •Jouw waarneming is niet de waarheid •Zie je commitment?

25 STELLEN Ik-stijl introvertextravert rationeel emotioneel OVERREDEN Men-stijl INSPIREREN Jij-stijl OVERBRUGGEN Wij-stijl Welke overtuigingsstijl hanteer je? Duwen Trekken

26 Venster op “onderhandelen” Wat wil ik:Wat veronderstel ik dat de ander wil: Wat heb ik de ander te bieden: Wat heeft de ander mij evt. te bieden:


Download ppt "MT-presentatie. Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers? …. Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google