De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Participatiewet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Participatiewet."— Transcript van de presentatie:

1 De Participatiewet

2 Samenvoegen van drie wetten
Wet Werk en Bijstand (WWB) Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Wajong (jong gehandicapten). Onder de doelgroep van de Participatiewet vallen alle Wajong’ers die niet duurzaam 100% arbeidsongeschikt zijn.

3 Drie grote decentralisaties
Participatiewet Jeugdzorg Maatschappelijke ondersteuning (begeleiding AWBZ) Dit zijn eigenlijk drie bezuinigingsoperaties. De Participatiewet moet het Rijk 1, 7 miljard euro opleveren.

4 De WSW Vanaf 1 januari 2015 wordt de WSW afgesloten voor nieuwe instroom Wsw-werknemers met een dienstbetrekking houden hun wettelijke rechten en plichten. Mensen die op 31 december 2014 op de wachtlijst voor de Wsw staan, worden niet meer toegelaten tot de Wsw. Vanaf 2050 moet niemand meer in de WSW zitten

5 Bezuiniging op werknemers
Het subsidiebedrag per Wsw’er per jaar daalt op termijn naar euro. Dat was in 2010 ruim euro Op termijn blijven er beschutte werkplekken over. Voor elke 3 WSW-plekken die verdwijnen, komt 1 beschutte werkplek terug Voor deze plekken wordt tenminste het WML betaald. Momenteel is het gemiddelde loon van WSW’ers nog 120% WML.

6 Wajong De Wajong blijft bestaan voor:
1 mensen die duurzaam niet kunnen werken 2 zittende Wajongers met arbeidsvermogen ‘Nieuwe’ jonggehandicapten die over arbeidsvermogen beschikken vallen wel onder de doelgroep van de Participatiewet en vallen dus onder het bijstandsregime.

7 WWB en AOW: de kostendelersnorm
Indien je een woning deelt met meer volwassenen, wordt je bijstandsuitkering daarop aangepast (verlaagd). Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in je woning, hoe lager de bijstandsuitkering De reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. Voor de kostendelersnorm maakt het niet uit of je getrouwd bent en of je familie bent van elkaar. Het maakt ook niet uit waarom je samen een woning deelt.

8 Criteria kostendeling
Gehuwd Geregistreerd partnerschap of geldend samenlevingscontract Alle gevallen waarbij zorg voor elkaar wordt vermoed. Bijv. goede vrienden

9 Criteria Zorg Je doet voor elkaar de boodschappen Je kookt voor elkaar
Je zorgt voor elkaar bij ziekte Gezamenlijke bankrekening Fiscale partner

10 Uitzonderingen Jongeren tot 21 jaar
Huisgenoten die een studie of opleiding volgen (WSF, WTOS, BBL) Kamerhuurder of kostganger (commerciële relatie) Je kunt géén commerciële relatie hebben met ouder, kind, broer of zus.

11 Hoe werkt de kostendelersnorm?
Huishouden Bijstandsnorm per persoon Totale bijandsnorm als alle personen bijstand ontvangen Eénpersoonshuishouden 70% Tweepersoonshuishouden 50% 100% Driepersoonshuishoude 43 1/3% 130% Vierpersoonshuishouden 40% 160% Vijfpersoonshuishouden 38% 190%

12 Alleenstaande ouder De uitkering van een alleenstaande ouder wordt verlaagd van 90% naar 70 % bijstandsnorm gehuwden (=1291, 52 euro). Een alleenstaande ouder komt vanaf 1 januari in aanmerking voor een hoger kindgebonden budget van de Belastingdienst. Desondanks komt het inkomensverlies voor alleenstaande ouders volgens het FNV op ongeveer 40 euro per maand

13 Strengere maatregelen
Je bent verplicht werk te zoeken buiten de eigen regio Een dagelijkse reistijd van 3 uur is acceptabel. Een baan mag niet om die reden geweigerd worden. Indien je elders een baan kunt krijgen, ben je verplicht te verhuizen. Je doet qua gedrag en uiterlijk geen dingen die het krijgen van werk of het behouden daarvan moeilijker maken. Je bent verplicht ingeschreven te staan bij een uitzendbureau Bijstandsgerechtigden die willen verhuizen naar een andere gemeente, moeten daar eerst naar werk zoeken

14 Sancties De eerste keer dat u zich niet aan een of meer van deze verplichtingen houdt, krijg je tenminste een maand helemaal geen uitkering. Dit was oorspronkelijk drie maanden. Bij herhaling kan de gemeente de uitkering maximaal drie maanden lang stopzetten. Bij elke verdere herhaling wordt de uitkering automatisch drie maanden stopgezet

15 Sancties (vervolg) De gemeente kan rekening houden met je situatie. Dat betekent dat je bij zeer dringende redenen toch een (deel van jr) uitkering kunt krijgen Bij overmacht kan de gemeente besluiten je uitkering niet stop te zetten Indien je binnen de periode van de verlaging kunt bewijzen dat je de verplichtingen na gaat komen, kan de gemeente de verlaging meteen stoppen

16 De Tegenprestatie B&W kunnen je verplichten in ruil voor de uitkering een tegenprestatie te leveren. Let op: B&W zijn NIET verplicht dit te doen. De enige wettelijke verplichting is dat het college beleid moet ontwikkelen t.a.v. de tegenprestatie. D.w.z. gemeenten moeten duur, inhoud en omvang van de tegenprestatie vastleggen.

17 Voorwaarden tegenprestatie
Het mag geen bestaande arbeid verdringen Omvang en duur moeten beperkt zijn. 32 uur per week mag in elk geval niet. Het college kan bepalen dat het verlenen van mantelzorg een tegenprestatie is

18 Bijzondere bijstand Er bestaan nu nog twee soorten bijzondere bijstand: de categoriale en de individuele Vanaf 1 januari is er alleen nog individuele bijzondere bijstand mogelijk


Download ppt "De Participatiewet."

Verwante presentaties


Ads door Google