De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Iedereen zet zich in Tegenprestatie of Maatschappelijke bijdrage.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Iedereen zet zich in Tegenprestatie of Maatschappelijke bijdrage."— Transcript van de presentatie:

1 Iedereen zet zich in Tegenprestatie of Maatschappelijke bijdrage

2 Iedereen zet zich in

3 Tegenprestatie Definitie en ontstaan Wettelijke voorwaarden Visie van het Rijk Maatschappelijke bijdrage Stelling Respect en waardering Hoe gaan wij ermee om

4 Iedereen zet zich in Definitie Het verrichten van onbeloonde maatschappelijk nuttige activiteiten als tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering. Tegenprestatie heeft het bijkomende effect dat mensen met een uitkering actief blijven deelnemen in de samenleving.

5

6 Iedereen zet zich in Ontstaan Iedereen doet mee naar vermogen. Al sinds 2012 mogen gemeenten de verplichting tot tegenprestatie opleggen aan Wwb–ers (zogenaamde kan-bepaling)

7 Iedereen zet zich in Visie van het Rijk (Wetsvoorstel maatregel Wwb en Participatiewet) Tegenprestatie past in het principe van wederkerigheid. ‘Voor wat hoort wat ’ sluit aan bij de kabinetsvisie op een participatiesamenleving. In ruil voor het ontvangen van een bijstandsuitkering zullen gemeenten vanaf juli 2014 verplicht zijn van uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie te eisen op straffe van een sanctie. Tenzij…

8 Iedereen zet zich in Wettelijke voorwaarden tegenprestatie Mag niet gericht zijn op toeleiding tot de arbeidsmarkt Nadrukkelijk niet bedoeld als re-integratie instrument Duur en omvang van werkzaamheden moeten beperkt zijn Het moet gaan om ‘additionele onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden’ Betrokkene moet in staat zijn de tegenprestatie te leveren Tegenprestatie mag re-integratie niet in de weg staan

9 Iedereen zet zich in Reactie VNG Het gaat gemeenten ontbreken aan middelen en menskracht om de plicht tot tegenprestatie te organiseren en te handhaven.

10 Iedereen zet zich in Maatschappelijke Bijdrage (stelling) Iedere burger wil deel uitmaken van de samenleving en zich gewaardeerd en nuttig voelen. Het verrichten van (on) beloonde maatschappelijk nuttige activiteiten leidt veelal tot die waardering en dat gevoel. Ook met een uitkering is het vanzelfsprekend om op een dergelijke wijze in de samenleving te participeren.

11 Iedereen zet zich in Hoe gaan wij ermee om? Vanaf 2012 kiest Werkplein Eemsdelta de vorm waarin vrijwilligheid de basis is. Op deze basis zijn projecten opgezet waarbij de ontwikkeling van mensen en participatie (tegengaan isolement) het uitgangspunt is.

12 Iedereen zet zich in Respect en waardering Effect is dat bijna 500 klanten in enigerlei vorm een maatschappelijke bijdrage leveren. Naast meer dan 300 mensen met deeltijdwerk En 250 met een re-integratie traject.

13 Iedereen zet zich in Voorstel voor na 1 juli 2014 Bij de start vragen: welke bijdrage levert u? In veel gevallen levert iemand al een bijdrage. Anders na vier weken laten kiezen uit drie mogelijkheden.

14 Iedereen zet zich in Maatschappelijke bijdrage, vrijwilligerswerk en betaald werk vullen elkaar aan. Iedereen draagt zijn steentje naar vermogen bij. Samen in dorp of straat: bedenken en kiezen wat er nodig is en waar je samen aan wilt bijdragen

15


Download ppt "Iedereen zet zich in Tegenprestatie of Maatschappelijke bijdrage."

Verwante presentaties


Ads door Google