De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handreiking samenwerking huisarts en JGZ

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handreiking samenwerking huisarts en JGZ"— Transcript van de presentatie:

1 Handreiking samenwerking huisarts en JGZ
PAOG nascholing JGZ PAOG JGZ Samenwerking huisarts en JGZ

2 Waarom een Handreiking samenwerking huisarts - JGZ?
Professionalisering huisarts en jeugdarts Rechtstreeks verwijzen Zorgcoördinatie en kindermishandeling Jeugdarts als behandelaar Ketenzorg jeugd CJG’s

3 Doel handreiking Zorg voor ouders en kinderen verbeteren
Aansluiting CJG- gezondheidszorg Gelijkwaardige relatie huisarts – jeugdarts Optimaal gebruik van elkaars mogelijkheden

4 Inhoud van de handreiking
Wat is huisartsenzorg en wat doet de JGZ? Waar is winst te halen? Hulpmiddelen Verwijzing Ontwikkelingen in de zorg voor jeugd Aanbevelingen

5 Huisartsenzorg en JGZ overeenkomsten en verschillen
Overeenkomsten en verschillen tussen huisartsen en jeugdartsen; roept u maar Jeugdarts?

6 Huisartsenzorg en JGZ overeenkomsten en verschillen
De huisarts De jeugdarts 1 Werkt praktijkgebonden Werkt wijk-, plaats- of schoolgebonden 2 Vraag gestuurd Aanbod gestuurd via Basistakenpakket 3 Curatieve zorg Public Health 4 Sturing door zorgverzekeraars Sturing door landelijke overheid (Basistakenpakket) en gemeenten 5 Zelfstandig ondernemer, soms in loondienst Is in loondienst bij thuiszorginstelling of GGD

7 Huisartsenzorg en JGZ overeenkomsten en verschillen
De huisarts De jeugdarts 6 Werkt soms solistisch, soms in teamverband met huisartsen, praktijkverpleegkundigen, praktijkassistentes Werkt altijd in teamverband van jeugdarts, jeugdverpleegkundige en JGZ-assistente 7 Werkt in solopraktijk, groepspraktijk of eerstelijns centrum Werkt (in de nabije toekomst) in Centrum voor Jeugd en gezin 8 Werkt nauw samen met o.a. curatieve sector in de eerste en tweede lijn, jeugdzorg én maatschappelijk werk Werkt nauw samen met o.a. curatieve sector in de eerste en tweede lijn, jeugdzorg, maatschappelijk werk én onderwijs PAOG JGZ Samenwerking huisarts en JGZ

8 Huisartsenzorg en JGZ overeenkomsten en verschillen
De huisarts De jeugdarts 9 Verwijsfunctie voor gehele eerstelijns en tweedelijns zorg Vanaf verwijsfunctie 10 Zorg voor gehele praktijkpopulatie Longitudinale begeleiding 0-19 jaar 11 Generalist Specialist gezonde groei en ontwikkeling van de jeugd 12 Behandeling en curatie op de eerste plaats, preventie op de tweede Preventie en vroege opsporing op de eerste plaats, beperkte behandelmogelijkheden 13 Vaker fulltime ongeveer 60 % vrouw Vaker deeltijd ongeveer 90% vrouw

9 Hoe is de relatie huisarts-JGZ nu?

10 Handreiking: Waar is winst te halen bij samenwerking?
Efficiënt verwijzen Preventie, vroegopsporing en behandeling Probleemgezinnen en kindermishandeling Zorgcoördinatie

11 Hulpmiddelen bij samenwerking
Standaarden, richtlijnen en protocollen LESA’s Regionale werkafspraken Werkoverleg

12 Hulpmiddelen bij samenwerking
Bereikbaarheid Dossiervorming Overdracht van gegevens Opleiding en gezamenlijke nascholing Sociale kaart

13 Verwijzing Onderlinge verwijzing Verwijzing naar andere hulpverleners
Rechtstreeks verwijzen door de jeugdarts binnen de 1e en 2e lijnsgezondheidszorg

14 Ontwikkelingen in de zorg voor jeugd
CJG’s ZAT’s Verwijsindex Zorgcoördinatie Elektronische dossiervorming

15 Aanbevelingen Zorg voor onderlinge bereikbaarheid
Halfjaarlijks werkoverleg Maak werkafspraken Overleg als zorg voor het kind of gezin hiertoe aanleiding geeft Overleg altijd bij kindermishandeling

16 Aanbevelingen Verwijs naar elkaar indien mogelijk
Informeer elkaar over verwijzingen naar BJG, GGZ, AMW, MEE, VTO, AC, IVH etc Breng de huisarts op de hoogte van (rechtstreekse) verwijzing in gezondheidszorg Breng huisarts op de hoogte als kind niet bij JGZ komt Zorg voor gezamenlijke bijscholing

17 Hoe verder in Nederland?
Ontwikkelen LESA’s Subsideaanvraag VWS AJN/TNO samen met NHG Groei, heupen, visus, kindermishandeling en bedplassen

18 Hoe verder in Zuid-Nederland?
Werkgroep samenwerking huisarts-JGZ Zuid-Nederland Alle JGZ-zorgorganisaties Robuust Zuid-Nederland Overleg met CZ en VGZ wijziging zorgpolissen Pilots in Zuid-Nederland

19 Hoe verder in uw regio? Bespreek Handreiking in teamoverleg en maak plan van aanpak Zoek contact met je baas, gemeente, HAGRO, HOED, ROS, DHV, gezondheidscentrum etc. Maak werkafspraken met huisartsen


Download ppt "Handreiking samenwerking huisarts en JGZ"

Verwante presentaties


Ads door Google