De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handreiking samenwerking huisarts en JGZ PAOG nascholing JGZ 20-10-2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handreiking samenwerking huisarts en JGZ PAOG nascholing JGZ 20-10-2009."— Transcript van de presentatie:

1 Handreiking samenwerking huisarts en JGZ PAOG nascholing JGZ

2 2 Waarom een Handreiking samenwerking huisarts - JGZ?  Professionalisering huisarts en jeugdarts  Rechtstreeks verwijzen  Zorgcoördinatie en kindermishandeling  Jeugdarts als behandelaar  Ketenzorg jeugd  CJG’s

3 Doel handreiking  Zorg voor ouders en kinderen verbeteren  Aansluiting CJG- gezondheidszorg  Gelijkwaardige relatie huisarts – jeugdarts  Optimaal gebruik van elkaars mogelijkheden

4 Inhoud van de handreiking  Wat is huisartsenzorg en wat doet de JGZ?  Waar is winst te halen?  Hulpmiddelen Verwijzing  Ontwikkelingen in de zorg voor jeugd  Aanbevelingen

5 Huisartsenzorg en JGZ overeenkomsten en verschillen Overeenkomsten en verschillen tussen huisartsen en jeugdartsen; roept u maar Jeugdarts?

6 Huisartsenzorg en JGZ overeenkomsten en verschillen De huisartsDe jeugdarts 1 Werkt praktijkgebondenWerkt wijk-, plaats- of schoolgebonden 2 Vraag gestuurdAanbod gestuurd via Basistakenpakket 3 Curatieve zorgPublic Health 4 Sturing door zorgverzekeraarsSturing door landelijke overheid (Basistakenpakket) en gemeenten 5 Zelfstandig ondernemer, soms in loondienst Is in loondienst bij thuiszorginstelling of GGD

7 Huisartsenzorg en JGZ overeenkomsten en verschillen De huisartsDe jeugdarts 6 Werkt soms solistisch, soms in teamverband met huisartsen, praktijkverpleegkundigen, praktijkassistentes Werkt altijd in teamverband van jeugdarts, jeugdverpleegkundige en JGZ- assistente 7 Werkt in solopraktijk, groepspraktijk of eerstelijns centrum Werkt (in de nabije toekomst) in Centrum voor Jeugd en gezin 8 Werkt nauw samen met o.a. curatieve sector in de eerste en tweede lijn, jeugdzorg én maatschappelijk werk Werkt nauw samen met o.a. curatieve sector in de eerste en tweede lijn, jeugdzorg, maatschappelijk werk én onderwijs

8 Huisartsenzorg en JGZ overeenkomsten en verschillen De huisartsDe jeugdarts 9 Verwijsfunctie voor gehele eerstelijns en tweedelijns zorg Vanaf verwijsfunctie 10 Zorg voor gehele praktijkpopulatieLongitudinale begeleiding 0-19 jaar 11 GeneralistSpecialist gezonde groei en ontwikkeling van de jeugd 12 Behandeling en curatie op de eerste plaats, preventie op de tweede Preventie en vroege opsporing op de eerste plaats, beperkte behandelmogelijkheden 13 Vaker fulltime ongeveer 60 % vrouw Vaker deeltijd ongeveer 90% vrouw

9 Hoe is de relatie huisarts-JGZ nu?

10 Handreiking: Waar is winst te halen bij samenwerking?  Efficiënt verwijzen  Preventie, vroegopsporing en behandeling  Probleemgezinnen en kindermishandeling  Zorgcoördinatie

11 Hulpmiddelen bij samenwerking  Standaarden, richtlijnen en protocollen  LESA’s  Regionale werkafspraken  Werkoverleg

12 Hulpmiddelen bij samenwerking  Bereikbaarheid  Dossiervorming  Overdracht van gegevens  Opleiding en gezamenlijke nascholing  Sociale kaart

13 Verwijzing  Onderlinge verwijzing  Verwijzing naar andere hulpverleners  Rechtstreeks verwijzen door de jeugdarts binnen de 1 e en 2 e lijnsgezondheidszorg

14 Ontwikkelingen in de zorg voor jeugd  CJG’s  ZAT’s  Verwijsindex  Zorgcoördinatie  Elektronische dossiervorming

15 Aanbevelingen 1.Zorg voor onderlinge bereikbaarheid 2.Halfjaarlijks werkoverleg 3.Maak werkafspraken 4.Overleg als zorg voor het kind of gezin hiertoe aanleiding geeft 5.Overleg altijd bij kindermishandeling

16 Aanbevelingen 6.Verwijs naar elkaar indien mogelijk 7.Informeer elkaar over verwijzingen naar BJG, GGZ, AMW, MEE, VTO, AC, IVH etc 8.Breng de huisarts op de hoogte van (rechtstreekse) verwijzing in gezondheidszorg 9.Breng huisarts op de hoogte als kind niet bij JGZ komt 10.Zorg voor gezamenlijke bijscholing

17 Hoe verder in Nederland?  Ontwikkelen LESA’s Subsideaanvraag VWS AJN/TNO samen met NHG Groei, heupen, visus, kindermishandeling en bedplassen

18 Hoe verder in Zuid- Nederland?  Werkgroep samenwerking huisarts- JGZ Zuid-Nederland  Alle JGZ-zorgorganisaties  Robuust Zuid-Nederland  Overleg met CZ en VGZ wijziging zorgpolissen  Pilots in Zuid-Nederland

19 Hoe verder in uw regio?  Bespreek Handreiking in teamoverleg en maak plan van aanpak  Zoek contact met je baas, gemeente, HAGRO, HOED, ROS, DHV, gezondheidscentrum etc.  Maak werkafspraken met huisartsen


Download ppt "Handreiking samenwerking huisarts en JGZ PAOG nascholing JGZ 20-10-2009."

Verwante presentaties


Ads door Google