De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dyslexie op het Sondervick

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dyslexie op het Sondervick"— Transcript van de presentatie:

1 Dyslexie op het Sondervick
Hoe gaan we dáár mee om??

2 Wat is Dyslexie? Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als: "Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau." Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen.

3 In beweging Op dit moment staat het protocol ter discussie en wordt aangepast waarbij het accent zal liggen op: Wat kan de leerling wel? en hoe geven we de leerling de beste kansen?

4 Werkzaamheden voorafgaand aan het schooljaar
Screening van het digitaal overdrachtsdossier BaO Juni / juli voorafgaand aan het nieuwe schooljaar

5 Risicogroepen worden in kaart gebracht.
Twee groepen: Groep leerlingen met dle <36 Groep leerlingen met dle 36 tot dle 45 Juni / juli voorafgaand aan het nieuwe schooljaar

6 Werkzaamheden tijdens het schooljaar
Organiseren van onderzoek in de eerste schoolweken Leidraad onderzoek is ‘protocol dyslexie vo’ Onderzoek: Technisch lezen Begrijpend lezen Spelling Rekenen Betreft alle eerste jaars – ook voor leerlingen die met een verklaring binnenkomen. Verwerking en analyse onderzoek

7 Inventarisatie van de begeleidingsbehoefte
Technisch lezen Begrijpend lezen Spelling Rekenen Groepen maken voor Technisch Lezen: afhankelijk van behoefte en mankracht voor leerlingen met een dle <36 (voornamelijk vmbo)

8 Compenserende maatregelen
Dedicon (www.dedicon.nl) Organisatie die schoolboeken op cd zet cd’s bestellen we op verzoek van ouders en leerling je geeft aan welk boek of boeken je wilt kosten € 4,50 per disc zijn voor de school (onder voorwaarden) jij en je ouders tekenen voor ontvangst en gaan accoord met de voorwaarden in de week van boeken inleveren, lever je de cd’s in Sondervick College levert de cd’s in bij Dedicon Cd’s zijn thuis te beluisteren met speciale software voor hulp bij het leren en maken van huiswerk

9 Begeleidingsmaatregelen
Spraakprogramma: ClaroRead Programma op het netwerk dat teksten voorleest proefwerken, toetsen, teksten, boeken (niet bij Dedicon) Mogelijkheid om webinhoud voor te lezen

10 Dyslexievraagbaak Raadgever
RT-team kan vragen beantwoorden over dyslexie en mogelijke hulp

11 Dyslexieonderzoek In het eerste leerjaar
hulpprogramma’s voor leerlingen voor taal en rekenen Al dan niet starten met dyslexieonderzoek (kosten voor ouders € 300,00; eventueel € 150,00 retour)

12 Afwikkeling dyslexieonderzoek
Eventueel afspraken maken met ouders en leerling voor de bespreking van het onderzoek. Dyslexiepas aanmaken in een gesprek met de leerling Consequenties dyslexie en leren bespreken in een bijeenkomst met leerlingen.

13 Concrete faciliteiten, [Vanuit het protocol]
tijdverlenging toetsen aangepaste beoordeling gebruik eigen laptop spraakprogramma gesproken boeken - Dedicon zie ook dyslexiepas

14 Dyslexiepas Voorkant

15 Dyslexiepas achterkant

16 Wat kun je doen voor een kind met dyslexie?
Begeleidingsbehoeften, zoals omschreven op de pas, in acht nemen. Begrip tonen, ondersteunen, geduld hebben Goed contact hebben (mentor is belangrijke persoon) Resultaten goed volgen via Magister

17 Waar ligt de grens? Het is niet mogelijk individuele hulp te bieden omdat dit niet te bekostigen is. Aangepaste individuele toetsing – wel rekening houden met………….. Vrijstellingen voor vakken zijn niet toegestaan in de onderbouw (leerjaar 1 t/m 3) Geen aanpassingen voor Engels en Nederlands Het loslaten van het niveau: havo en vwo - de eindexameneisen blijven namelijk gelijk

18 Dank voor de aandacht!


Download ppt "Dyslexie op het Sondervick"

Verwante presentaties


Ads door Google