De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dyslexie op het Sondervick HOE GAAN WE DÁÁR MEE OM??

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dyslexie op het Sondervick HOE GAAN WE DÁÁR MEE OM??"— Transcript van de presentatie:

1 Dyslexie op het Sondervick HOE GAAN WE DÁÁR MEE OM??

2 Wat is Dyslexie?  Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als: "Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau." Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen.

3 In beweging  Op dit moment staat het protocol ter discussie en wordt aangepast waarbij het accent zal liggen op: Wat kan de leerling wel? en hoe geven we de leerling de beste kansen?

4 Werkzaamheden voorafgaand aan het schooljaar Screening van het digitaal overdrachtsdossier BaO Juni / juli voorafgaand aan het nieuwe schooljaar

5 Risicogroepen worden in kaart gebracht. Twee groepen: 1. Groep leerlingen met dle <36 2. Groep leerlingen met dle 36 tot dle 45 Juni / juli voorafgaand aan het nieuwe schooljaar

6 Werkzaamheden tijdens het schooljaar Organiseren van onderzoek in de eerste schoolweken  Leidraad onderzoek is ‘protocol dyslexie vo’  Onderzoek: 1. Technisch lezen 2. Begrijpend lezen 3. Spelling 4. Rekenen Betreft alle eerste jaars – ook voor leerlingen die met een verklaring binnenkomen. Verwerking en analyse onderzoek

7 Inventarisatie van de begeleidingsbehoefte Technisch lezen Begrijpend lezen Spelling Rekenen  Groepen maken voor Technisch Lezen: afhankelijk van behoefte en mankracht voor leerlingen met een dle <36 (voornamelijk vmbo)

8 Compenserende maatregelen  Dedicon (www.dedicon.nl)  Organisatie die schoolboeken op cd zet cd’s bestellen we op verzoek van ouders en leerling je geeft aan welk boek of boeken je wilt kosten € 4,50 per disc zijn voor de school (onder voorwaarden) jij en je ouders tekenen voor ontvangst en gaan accoord met de  voorwaarden in de week van boeken inleveren, lever je de cd’s in Sondervick College levert de cd’s in bij Dedicon  Cd’s zijn thuis te beluisteren met speciale  software voor hulp bij het leren en maken van huiswerk

9 Begeleidingsmaatregelen  Spraakprogramma: ClaroRead  Programma op het netwerk dat teksten voorleest  proefwerken, toetsen, teksten, boeken (niet bij Dedicon)  Mogelijkheid om webinhoud voor te lezen

10 Dyslexievraagbaak  Raadgever  RT-team kan vragen beantwoorden over dyslexie en mogelijke hulp

11 Dyslexieonderzoek In het eerste leerjaar  hulpprogramma’s voor leerlingen voor taal en rekenen  Al dan niet starten met dyslexieonderzoek (kosten voor ouders € 300,00; eventueel € 150,00 retour)

12 Afwikkeling dyslexieonderzoek  Eventueel afspraken maken met ouders en leerling voor de bespreking van het onderzoek.  Dyslexiepas aanmaken in een gesprek met de leerling  Consequenties dyslexie en leren bespreken in een bijeenkomst met leerlingen.

13 Concrete faciliteiten, [Vanuit het protocol]  tijdverlenging toetsen  aangepaste beoordeling  gebruik eigen laptop  spraakprogramma  gesproken boeken - Dedicon zie ook dyslexiepas

14 Dyslexiepas Voorkant

15 Dyslexiepas achterkant

16 Wat kun je doen voor een kind met dyslexie?  Begeleidingsbehoeften, zoals omschreven op de pas, in acht nemen.  Begrip tonen, ondersteunen, geduld hebben  Goed contact hebben (mentor is belangrijke persoon)  Resultaten goed volgen via Magister

17 Waar ligt de grens?  Het is niet mogelijk individuele hulp te bieden omdat dit niet te bekostigen is.  Aangepaste individuele toetsing – wel rekening houden met…………..  Vrijstellingen voor vakken zijn niet toegestaan in de onderbouw (leerjaar 1 t/m 3)  Geen aanpassingen voor Engels en Nederlands  Het loslaten van het niveau: havo en vwo - de eindexameneisen blijven namelijk gelijk

18 Dank voor de aandacht!


Download ppt "Dyslexie op het Sondervick HOE GAAN WE DÁÁR MEE OM??"

Verwante presentaties


Ads door Google