De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom !! Ouderavond klas 2 19 november 2008. Opening door Mevr. W. Laval de directeur van onze school.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom !! Ouderavond klas 2 19 november 2008. Opening door Mevr. W. Laval de directeur van onze school."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom !! Ouderavond klas 2 19 november 2008

2 Opening door Mevr. W. Laval de directeur van onze school

3 Programma 1.Algemeen deel door Dhr. M. Kouwenberg, teamleider onderbouw 2.PSO & Competenties door Dhr. C. Oldengarm of Mevr. W. Hartgers 3.Naar de klas … gesprek met de mentor, vragenronde e.d.

4 Algemeen deel door Dhr. M. Kouwenberg, teamleider onderbouw

5 Leerwegenadvisering Welke leerweg gaan de leerlingen volgen in klas 3 ???  Gemengde/theoretische leerweg  Kaderberoepsgerichte leerweg  Basisberoepsgerichte leerweg  VM2 En hoe gaat dat dan …. ????????????

6 Ouderavond leerwegenadvisering Woensdag 14 januari 2009 19.30-21.30 uur

7 I-uren Op maandag en dinsdagmorgen het 1 e lesuur zijn de I-uren gepland. Op maandagmorgen is het I-uur verplicht. Leerlingen worden ingedeeld op basis van hun leerachterstanden en/of aandachtsgebieden. Op dinsdagmorgen is het I-uur facultatief. Leerlingen geven vooraf aan waar ze extra begeleiding in willen en tekenen hiervoor in overleg met hun mentor op in. De mentor en de klas hebben in hun rooster nog een mentor-gerelateerd I-uur.

8 Studiebegeleiding Studievaardigheden Zoals leren plannen, aantekeningen maken, het leren van proefwerken ….. Mentor – leerling gesprekjes Doorspreken van ‘de week’ Klassengesprekken Studie- en beroepskeuze

9 Huiswerk maken en begeleiden Leerlingen wordt de gelegenheid geboden met hun huiswerk bezig te zijn en daar waar nodig vragen te stellen en ondersteuning te vragen en te krijgen tijdens het facultatief I-uur op dinsdagmorgen.

10 Individueel programma gericht op de leerachterstanden en/of behoeften van de leerling. Leerlingen volgen iedere rapportperiode een programma dat gericht is op hun individuele leerachterstanden en/of behoeften. Na deze periode worden leerlingen ingedeeld bij een ander onderdeel. Mentoren maken, in samenspraak met met de orthopedagoog, teamleider, leerling- begeleidster en/of de leerling de indeling

11 Onderdelen individueel programma 1.Dyslexie en spelling 2.Taal,waaronder begrijpend lezen 3.Rekenvaardigheid 4. Engels 5. Sociale vaardigheden

12 Gele kaarten Wanneer leerlingen uit de les verwijderd worden ontvangen de leerling een gele kaart met daarop: Verhaal van de leerling Verhaal van de docent Afspraak om het gemiste uur in te komen halen en verdere gemaakte afspraken Mogelijkheid voor ouders om aan te geven contact met de vakdocent te wensen.

13 Gele kaarten (2) Indien de gele kaart niet terug (ondertekend wordt ingeleverd) ontvangt u daar een brief over met een kopie van de gele kaart. Na 5 gele kaarten heeft de leerling een gesprek met de teamleider onderbouw en ontvangen de ouders/verzorgers een waarschuwingsbrief …. en dan ???? !!!!!

14 Rapporten Leerlingen ontvangen 3 rapporten. Rapport 1 op 28 november 2008 Rapport 2 op 20 maart 2009 Rapport 3 op 9 juli 2009 De rapporten bestaan uit een cijferkaart (kennis- en vaardighedenniveau) en een rapportage waarop inzet – inzicht – werkhouding - omgang in de klas met leerlingen en docenten is (bolletjeslijst) beoordeeld. (beoordeling 1 t/m 5 zwak t/m goed). Bij de rapporten zit dit schooljaar ook een rapportage vanuit PSO (competentielijst).

15 Ouderavonden Na ieder rapport zijn er de tafeltjesavonden waar ouders in gesprek kunnen gaan over het rapport van hun kind. Aanvraagformulieren hiervoor zitten bij de rapporten.

16 PSO en competenties Het woord is aan: Dhr. C. Oldengarm of …

17 PSO en competenties Het woord is aan: Mevr. W. Hartgers

18 PSO en competentiebeoordeling Praktijkvakken; –Schooljaar is opgedeeld in 4 perioden –Elke periode krijgt de leerling 2 praktijkvakken –Elke periode krijgt de leerling weer andere praktijkvakken –In totaal zijn dit 8 praktijkvakken, bijvoorbeeld; 1234 PlantDierVoedingBloem GroenICTVerzorgingTechniek

19 Inhoud Praktijkvakken Wat gebeurt er dan allemaal ? –Oriënteren op studie en beroep –Vakvaardigheid –Kennis aanleren –Aanleren van competenties In de praktijkles Bij de coach

20 Competenties ???? Wat is een competentie? Vele definities, wij hanteren; Een samenspel van ingezette vaardigheden, kennis, houding en mogelijkheid om door te ontwikkelen in verschillende situaties. Een voorbeeld van een competentie is Samenwerken

21 Hoe ziet dit er dan uit ? Een voorbeeld; In de les voeding krijgt de leerling de opdracht om bij het maken van een recept te letten op samenwerking. Dit wordt besproken met de leerling aan de hand van een ontwikkellijn – dat wil zeggen wanneer ben je een beginner en wanneer vaardig?

22 Voorbeeld : Samenwerken en overleggen Niemand heeft last van wat je doet BeginnerMatigGevorderdVaardig Je doet wat je zelf wilt Je vraagt aan anderen wat je moet doen Je overlegt met anderen over het werk, maar je werkt alleen Je overlegt over het werk en maakt samen een klus af

23 Competenties ??

24 Competenties ? Er zijn 10 competenties waar de leerling in klas 1 mee te maken krijgt In de vervolgjaren worden deze competenties uitgebreid en herhaald. Uiteindelijk zullen de leerlingen in klas 4 hierin ook geëxamineerd worden.

25 Hoe gaan we verder … We gaan nu van start. Dat betekent dat er nog veel zaken in ontwikkeling zijn, zullen veranderen, aangepast en bijgesteld moeten worden. In de portfoliomap van uw kind kunt u de ontwikkelingen volgen.

26 De ouderraad

27 Het woord is aan Mevr. C. Bronmans

28 De Vestigingsraad Het woord is aan Dhr. T. Willems

29 Natuurlijk zijn er nog vragen … Bewaar ze nog even … U gaat nu naar de klassen toe, waar de mentor(en) en docent(en) die lesgeven aan de klas van uw kind er zullen zijn om met u in gesprek te gaan en uw vragen te beantwoorden …

30 Indeling klassen Mentor(en): Klas 2A lokaal 3Dhr. Dargel Klas 2Blokaal 23Mevr. van Boekel & Mevr. Heijungs Klas 2C1lokaal 1Mevr. Muurling Klas 2C2lokaal 9Dhr. Kortlever Klas 2Xlokaal 2Mevr. van Ingen


Download ppt "Welkom !! Ouderavond klas 2 19 november 2008. Opening door Mevr. W. Laval de directeur van onze school."

Verwante presentaties


Ads door Google