De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgprogramma Leerstoornissen Herlaarhof Nieneke van den Bosch.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgprogramma Leerstoornissen Herlaarhof Nieneke van den Bosch."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgprogramma Leerstoornissen Herlaarhof Nieneke van den Bosch

2 Inhoud presentatie Algemene inleiding Wat is Herlaarhof? Werkwijze Herlaarhof Dyslexie NeuroPsychologische Behandeling

3 Wat is Herlaarhof? -Organogram Bureau Management Ondersteuning (BMO) 1e geneeskundige Reinier van Arkelgroep Raad van Bestuur Divisiedirecteur KJP Herlaarhof Vught Polikliniek Dagkliniek Dag- en nacht kliniek Logeerhuis Oss Polikliniek Veldhoven Polikliniek Dagkliniek Helmond Polikliniek De Zwengel Locatie Vught Locatie Veldhoven Cluster 4: REC Chiron

4 Wat is Herlaarhof?- Zorgprogramma’s Infant Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) Emotionele stoornissen ADHD Licht Verstandelijk Gehandicapten (LVG) Leerstoornissen

5 Werkwijze Herlaarhof Aanmeldfase - Telefonische aanmelding door ouders bij het Aanmeld- en Consultatieteam (073 6585444) - Screening - Toewijzing aan een zorgprogramma/team - Plaatsing op wachtlijst Bij een aanmelding is een verwijzing door de (huis)arts of Bureau Jeugdzorg noodzakelijk (óók voor dyslexie of leerstoornis!)

6 Werkwijze Herlaarhof Onderzoeksfase - Intake - Diagnostiek, bestaande uit o.a. functieonderzoek, intelligentieonderzoek, didactisch onderzoek, taalonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, sociaal- emotioneel onderzoek, spelobservatie, kinderpsychiatrisch onderzoek - Anamnese - Opvragen gegevens bij school en andere betrokken instanties - Contact met school - Diagnostische bespreking in multidisciplinair team - Adviesgesprek

7 Behandelaanbod Herlaarhof Ouderbegeleiding Systeemtherapie Onderwijsbegeleiding Individuele behandeling van het kind – vaktherapie – psychotherapie – medicatie – neuropsychologische behandeling

8 Dyslexie

9 Leren lezen - een nieuw proces  perspectief = betekenis= perspectief  betekenis  vorm  betekenis  vorm = betekenis  reeksen = betekenis  reeksen  betekenis bd qp bB moorddroom

10 Dyslexie-definitie Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Definitie Stichting Dyslexie Nederland Versie 2004

11 Dyslexie 3.6% - 5 % van de Nederlandse populatie (Blomert, 2002; 2004) Lichte voorkeur mannen vs vrouwen (3 : 2) Meest voorkomende leerstoornis Belangrijkste oorzaak van doublures (en drop outs) op school Levenslang aanwezig Genetische component

12 Operationalisering – Ernst van de achterstand – Hardnekkigheid – Problemen met automatisering

13 Neuropsychiatrisch syndroom – Hoofdsymptoom: Problemen met technisch lezen en/of spellen – Belangrijke nevensymptomen: Vertraagde spraakaanvang Woordvindingsproblemen Zwak verbaal geheugen en concentratie Automatiseringsproblemen Moeite met leren van namen, kleuren, liedjes ed Moeite met temporele ordening Auditieve informatieverwerking gaat moeizamer Vertraagde emotionele ontwikkeling Gedragsproblemen: externaliserend en internaliserend Dús: ook een aanpak gericht op méér dan lezen alleen!

14 Niveaus van ernst REMEDIËRING DOOR LEERKRACHT; R.T.; LOGOPEDIST GESPECIALISEERDE BEHANDELING BIJ ENKELVOUDIGE LEERSTOORNISSEN DOOR GECERTIFICEERDE ORTHOPEDAGOOG OF PSYCHOLOOG GESPECIALISEERDE BEHANDELING BIJ COMPLEXE LEERSTOORNISSEN DOOR MULTIDISCIPLINAIR TEAM

15 Dyslexie Diagnosen onderzoek leesstoornissen 1991 – jan. 2007

16 NPB

17 NPB = NeuroPsychologische behandeling Doel van het instrument: – Bevorderen van de automatisering van woordidentificatie bij kinderen met leesproblemen/dyslexie. – Stimulering van het zelfwaardering – Bevorderen van de motivatie – Besef en acceptatie van sterke en zwakke kanten. Beschrijving training: – Het trainingsprogramma is gebaseerd op de Balanstheorie van prof. Bakker Een trainingssessie: – 45 minuten – 1x per week – Verschillende soorten oefeningen

18 Balanstheorie RH LH Balanstheorie De rechterhemisfeer gespecialiseerd in het decoderen van de lettertekens (visueel- ruimtelijke processen) De linkerhemisfeer gespecialiseerd in talige processen (geautomatiseerde taalervaring)

19 2 typen dyslexie P-type (perceptueel type) – Trage, maar nauwkeurige lezers (spellende lezers) – Zijn vaak visueel-ruimtelijk sterk – Inzet behandeling op linkerhemisfeer (tempo) L-type (linguaal type) – Snelle, maar onnauwkeurige lezers (radende lezers) – Zijn vaak talig sterk – Inzet behandeling op rechterhemisfeer (nauwkeurigheid)

20 Máár: – Er zijn kinderen bij wie het aanvankelijk lezen niet op gang komt – Er zijn mengvormen Dús: elk kind is anders en krijgt een specifiek op hem of haar afgestemde behandeling

21 NPB Hemisfeerstimulerende oefeningen – Visueel (Hemstim) – Tactiel (tastkast) Hemisfeer alluderende oefeningen – Letters flitsen – Wisselrijtjes – Boekje – Spelletjes/oefeningen

22 Links http://www.rvagroep.nl http://www.herlaarhof.nl http://www.balansdigitaal.nl http://dyslexie.pagina.nl http//www.dyslexie.nl http://www.dyslexieweb.nl/ http://dyscalculie.pagina.nl http://www.nld.be http://www.makkelijklezenplein.nl

23 Vragen?


Download ppt "Zorgprogramma Leerstoornissen Herlaarhof Nieneke van den Bosch."

Verwante presentaties


Ads door Google