De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgprogramma Leerstoornissen Herlaarhof

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgprogramma Leerstoornissen Herlaarhof"— Transcript van de presentatie:

1 Zorgprogramma Leerstoornissen Herlaarhof
Nieneke van den Bosch

2 Inhoud presentatie Algemene inleiding Wat is Herlaarhof?
Werkwijze Herlaarhof Dyslexie NeuroPsychologische Behandeling

3 Wat is Herlaarhof? -Organogram
Reinier van Arkelgroep Raad van Bestuur Divisiedirecteur KJP Herlaarhof Bureau Management Ondersteuning (BMO) 1e geneeskundige Vught Polikliniek Dagkliniek Dag- en nacht kliniek Logeerhuis Oss Polikliniek Veldhoven Polikliniek Dagkliniek Helmond Polikliniek De Zwengel Locatie Vught Locatie Veldhoven Cluster 4: REC Chiron

4 Wat is Herlaarhof?- Zorgprogramma’s
Infant Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) Emotionele stoornissen ADHD Licht Verstandelijk Gehandicapten (LVG) Leerstoornissen

5 Werkwijze Herlaarhof Aanmeldfase
Telefonische aanmelding door ouders bij het Aanmeld- en Consultatieteam ( ) Screening Toewijzing aan een zorgprogramma/team Plaatsing op wachtlijst Bij een aanmelding is een verwijzing door de (huis)arts of Bureau Jeugdzorg noodzakelijk (óók voor dyslexie of leerstoornis!)

6 Werkwijze Herlaarhof Onderzoeksfase Intake
Diagnostiek, bestaande uit o.a. functieonderzoek, intelligentieonderzoek, didactisch onderzoek, taalonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, sociaal-emotioneel onderzoek, spelobservatie, kinderpsychiatrisch onderzoek Anamnese Opvragen gegevens bij school en andere betrokken instanties Contact met school Diagnostische bespreking in multidisciplinair team Adviesgesprek

7 Behandelaanbod Herlaarhof
Ouderbegeleiding Systeemtherapie Onderwijsbegeleiding Individuele behandeling van het kind vaktherapie psychotherapie medicatie neuropsychologische behandeling

8 Dyslexie

9 Leren lezen - een nieuw proces
 perspectief = betekenis = perspectief  betekenis b d q p  vorm  betekenis  vorm = betekenis b B  reeksen = betekenis  reeksen  betekenis moord droom

10 Dyslexie-definitie Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Definitie Stichting Dyslexie Nederland Versie 2004

11 Dyslexie 3.6% - 5 % van de Nederlandse populatie (Blomert, 2002; 2004)
Lichte voorkeur mannen vs vrouwen (3 : 2) Meest voorkomende leerstoornis Belangrijkste oorzaak van doublures (en drop outs) op school Levenslang aanwezig Genetische component

12 Operationalisering Ernst van de achterstand Hardnekkigheid Problemen met automatisering

13 Neuropsychiatrisch syndroom
Hoofdsymptoom: Problemen met technisch lezen en/of spellen Belangrijke nevensymptomen: Vertraagde spraakaanvang Woordvindingsproblemen Zwak verbaal geheugen en concentratie Automatiseringsproblemen Moeite met leren van namen, kleuren, liedjes ed Moeite met temporele ordening Auditieve informatieverwerking gaat moeizamer Vertraagde emotionele ontwikkeling Gedragsproblemen: externaliserend en internaliserend Dús: ook een aanpak gericht op méér dan lezen alleen!

14 Niveaus van ernst REMEDIËRING DOOR LEERKRACHT; R.T.; LOGOPEDIST
GESPECIALISEERDE BEHANDELING BIJ COMPLEXE LEERSTOORNISSEN DOOR MULTIDISCIPLINAIR TEAM GESPECIALISEERDE BEHANDELING BIJ ENKELVOUDIGE LEERSTOORNISSEN DOOR GECERTIFICEERDE ORTHOPEDAGOOG OF PSYCHOLOOG REMEDIËRING DOOR LEERKRACHT; R.T.; LOGOPEDIST

15 Dyslexie Diagnosen onderzoek leesstoornissen 1991 – jan. 2007

16 NPB

17 NPB = NeuroPsychologische behandeling
Doel van het instrument: Bevorderen van de automatisering van woordidentificatie bij kinderen met leesproblemen/dyslexie. Stimulering van het zelfwaardering Bevorderen van de motivatie Besef en acceptatie van sterke en zwakke kanten. Beschrijving training: Het trainingsprogramma is gebaseerd op de Balanstheorie van prof. Bakker Een trainingssessie: 45 minuten 1x per week Verschillende soorten oefeningen

18 Balanstheorie LH RH Balanstheorie
De linkerhemisfeer gespecialiseerd in talige processen (geautomatiseerde taalervaring) De rechterhemisfeer gespecialiseerd in het decoderen van de lettertekens (visueel-ruimtelijke processen) Balanstheorie

19 2 typen dyslexie P-type (perceptueel type)
Trage, maar nauwkeurige lezers (spellende lezers) Zijn vaak visueel-ruimtelijk sterk Inzet behandeling op linkerhemisfeer (tempo) L-type (linguaal type) Snelle, maar onnauwkeurige lezers (radende lezers) Zijn vaak talig sterk Inzet behandeling op rechterhemisfeer (nauwkeurigheid)

20 Máár: Er zijn kinderen bij wie het aanvankelijk lezen niet op gang komt Er zijn mengvormen Dús: elk kind is anders en krijgt een specifiek op hem of haar afgestemde behandeling

21 NPB Hemisfeerstimulerende oefeningen Visueel (Hemstim)
Tactiel (tastkast) Hemisfeer alluderende oefeningen Letters flitsen Wisselrijtjes Boekje Spelletjes/oefeningen

22 Links http://www.rvagroep.nl http://www.herlaarhof.nl
http//www.dyslexie.nl

23 Vragen?


Download ppt "Zorgprogramma Leerstoornissen Herlaarhof"

Verwante presentaties


Ads door Google