De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Instrumentarium voor het meten van outcomes

Verwante presentaties


Presentatie over: "Instrumentarium voor het meten van outcomes"— Transcript van de presentatie:

1 Instrumentarium voor het meten van outcomes
IMO Instrumentarium voor het meten van outcomes

2 Overzicht Outcomes: wat, waarom en hoe? Instrumentarium
Waarom een instrumentarium? Aan de slag! Actie! Conclusies en toekomst Vragen

3 Outcomes: wat, waarom en hoe? Wat zijn outcomes?
CONTEXT INPUT PROCES OUTPUT (Leer)prestaties Schoolloopbaan Tevredenheid Outcomes Vervolgonderwijs Aansluiting op de arbeidsmarkt

4 Outcomes: wat, waarom en hoe? Waarom outcomes meten?
Externe kwaliteitszorg Macrodoelmatigheid Accreditatie Visitatie Interne kwaliteitszorg PDCA-cyclus PLAN: ‘Nulmeting’ CHECK: Wat is het resultaat van onze acties?

5 Outcomes: wat, waarom en hoe? Hoe outcomes meten? (1)
Wie bezorgt de informatie over outcomes? Alumni Laatstejaarscursisten Operationalisatie Twee dimensies: Aansluiting op de arbeidsmarkt Vervolgonderwijs Subdimensies Indicatoren

6 Outcomes: wat, waarom en hoe? Hoe outcomes meten? (2)
Arbeidsmarkt Vervolgonderwijs Allocatie Sector Aansluiting opleiding-werk Toeleiding naar werk Waarde HBO5-opleiding Loonsverhoging Promotie Aanzien Arbeismarktparticipatie (Intrede)Werkloosheid Verandering van werk Arbeidsstelsel Werkzekerheid Allocatie Instelling Studierichting Niveau Belemmeringen Facilitators Waarde HBO5-opleiding Drop-out Slaagkans 1e jaar

7 Outcomes: wat, waarom en hoe? Hoe outcomes meten? (3)
Validiteit Literatuuronderzoek Bestaande praktijk Vlaams Hoger Onderwijs Focusgroep CVO’s Consultatie externe opdrachtgevers

8 Overzicht Outcomes: wat, waarom en hoe? Instrumentarium
Waarom een instrumentarium? Aan de slag! Actie! Conclusies en toekomst Vragen

9 Instrumentarium Vragenlijsten Interviewleidraad
Laatstejaarscursisten die niet werken Laatstejaarscursisten die werken Alumni die niet werken Alumni die werken Interviewleidraad Interview Focusgroep

10 Waarom een instrumentarium?
Gegevensverzameling Kwantitatief: vragenlijsten Kwalitatief: interviewleidraad Verschillende perspectieven In het kader van Externe kwaliteitszorg

11 Overzicht Outcomes: wat, waarom en hoe? Instrumentarium
Waarom een instrumentarium? Aan de slag! Actie! Conclusies en toekomst Vragen

12 Aan de slag! Kwantitatief of kwalitatief?
Veel gegevens Breed Verwerking Kwalitatief: Respondentengroep kleiner Diep Een EN/EN-verhaal!

13 Aan de slag! Resultaten verwerken
Beschrijvend Signaalfuncties Grafieken Itemniveau  Niveau van de (sub)dimensie Doelstelling?

14 Aan de slag! Resultaten communiceren
Wie? Externen Cursisten/alumni Personeel Hoe communiceren? Verslag Per mail Leeromgeving Vergadering

15 Aan de slag! Resultaten verklaren
Vergelijken Binnen CVO Buiten CVO Contextgegevens Kenmerken van respondenten

16 Actie! Borgen van positieve elementen Conclusies: verbeterpunten
Prioriteren Verbeteracties

17 Overzicht Outcomes: wat, waarom en hoe? Instrumentarium
Waarom een instrumentarium? Aan de slag! Actie! Conclusies en toekomst Vragen

18 Conclusies en toekomst
Aan de slag! Aanpassen aan noden?

19 Vragen?


Download ppt "Instrumentarium voor het meten van outcomes"

Verwante presentaties


Ads door Google