De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brandweerhervorming BVV “ BVV – BWZ N-Limburg infosessie hervorming.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brandweerhervorming BVV “ BVV – BWZ N-Limburg infosessie hervorming."— Transcript van de presentatie:

1 Brandweerhervorming BVV “ BVV – BWZ N-Limburg infosessie hervorming

2 Brandweerhervorming BVV “ Tijdlijn en uitgangspunten BVV

3

4 Voorjaar 2012 GAT-fiches 8 maanden radiostilte Voorjaar 2013 BVV lanceert concept statuut Mei 2013 Conclaaf kabinet, FOD, federaties Mei 2013 Conclaaf kabinet, FOD, federaties 5 maanden radiostilte 6 en 20 nov 2013 plenair overleg 6 maanden hectiek tot april jan 2015 (2016) Start van de zones Witboek BVV 1999 KB weddeschalen 1994 Staatshervorming + min. VW 1999

5

6

7

8

9

10 Basisuitgangspunten van de BVV in de statuutbesprekingen tijdlijn en uitgangspunten BVV 2 Harmoniseren van de ontelbare plaatselijke regelingen 1 Gelijk(w)aardige behandeling voor beroeps en vrijwilligers 3 Wegwerken van anomalieën en onwettige toestanden 4 Correcte rechtspositie voor alle brandweerlieden

11 Brandweerhervorming BVV “ Administratief statuut

12 Onverenigbaarheden Belangenconflict: persoonlijk belang ↔ algemeen belang van de dienst Aantasten waardigheid van functie – Potentie op schaden van vertrouwen van de burger Verhinderen om plichten van brandweerman uit te oefenen De eigen objectiviteit/neutraliteit wordt aangetast Beroeps én vrijwillig personeelslid van dezelfde zone Politieagent en brandweer (overgangsmaatregel voor bestaande) Zonecommandant en vrijwilliger in andere zone Administratief statuut

13 Cumulatie van een beroepsactiviteit voor een beroepslid is verboden. Cumulatie

14 Zodra de zoneraad het bestaan van onverenigbaarheden of cumulatie achterhaalt, heeft het personeelslid 6 maanden de tijd om zich in regel te stellen. Wat als?

15 Niet voldaan aan de bevelen van de raad? -> Ambtshalve ontslag!

16 MAAR… - Mits een positief advies van de zoneraad kan een vrijwilliger in meerdere zones actief zijn; - Toestemming voor cumulatie met andere job is mogelijk voor beroeps (per 4 jaar) - En functie instructeur binnen een opleidingscentrum voor civiele veiligheid is toegelaten. -…

17 Loopbaanontwikkeling Aanwerving Loopbaanopbouw Eindeloopbaan Administratief statuut

18 Kaderopbouw Administratief statuut O4 O3 O2 O1 M2 M1 B2 B1

19 Hoogste graad is verantwoordelijk Hoogste anciënniteit in hoogste graad Gelijkheid in graad 10 jaar4 jaar9 jaar 3 jaar jaar10 jaar18 jaar 16 jaar Graadanc. : Jaren dienst : Administratief statuut

20 Hoe worden de vacatures ingevuld? 1.Aanwerving 2.Bevordering in de zone – naar hogere graad 3.Mobiliteit (verandering van zone) 1.In dezelfde graad 2.In een hogere graad 4.Professionalisering (verandering van status V/B) 1.Binnen dezelfde zone 2.Vanuit andere zone Adminstratief statuut loopbaanopbouw

21 Hoe worden vacatures ingevuld? O4 O3 instroom O2 O1 M2 M1 B2 instroom B1 bevorderbevorder bevorderbevorder bevbev bevbev sociale promotie PROFEXTPROFEXT PROFEXTPROFEXT HORMOBHORMOB HORMOBHORMOB Administratief statuut loopbaanopbouw PROFINTPROFINT PROFINTPROFINT VERTMOBVERTMOB VERTMOBVERTMOB

22 Hoe worden vacatures ingevuld? O4 O3 instroom O2 O1 M2 M1 B2 instroom B1 Administratief statuut loopbaanopbouw

23 Voorwaarden Instroom Basiskader -Belg, burger Europa of Zwitserland -Attest “goed gedrag en zeden” -Burgelijke en politieke rechten -Dienstplichtwetten -Rijbewijs B -Niveau 6-jaar middelbaar onderwijs -18 jaar Hoger kader -Belg -Attest “goed gedrag en zeden” -Burgelijke en politieke rechten -Dienstplichtwetten -Rijbewijs B -Diploma niveau A Administratief statuut loopbaanopbouw

24 Oproep tot kandidaten (Raad) Vacante betrekkingen worden verplicht bekend gemaakt, met de melding beroeps- en/of vrijwilligersfunctie Vermeldingen : - voorwaarden - opgelegde proeven - beknopt functie profiel - eventuele woonplaats of beschikbaarheids- verplichtingen (voor vrijwilligers en OPT-OUT !) Administratief statuut loopbaanopbouw

25 Trap 1 : van de aanwerving FOD organiseert (+ medisch attest van max. 3 maand) – federaal geschiktheidsattest via prov. BW-school – attest onbeperkt geldig, fysieke test 2 jaar – competentietest: » niveau secundair voor basiskader: geen burgerdiploma meer vereist » niveau A voor officierenkader – handvaardigheidstest – fysieke geschiktheidstest (bijlage 1) Administratief statuut aanwerving

26 Trap 2 : van de aanwerving Zone organiseert vergelijkend examen met werfreserve (2 jaar en max 2 jaar verlengbaar) mondeling interview eventueel bijkomende zonale proef Stageperiode – duur: tot 1 jaar na het behalen van brevet BO1 / OFF2 – rijbewijs C moet voor beroeps (B1), kan voor vrijwilliger – DGH kan voor vrijwilligers/beroeps Evaluatie (stagebegeleider – stagecommissie) Administratief statuut aanwerving

27 Trap 3 : De benoeming bij aanwerving Beroeps stagiair = vaste benoeming Vrijwillige Stagiair = benoeming 6 jaar Administratief statuut aanwerving

28 Hoe worden vacatures ingevuld? O4 O3 instroom O2 O1 M2 M1 B2 instroom B1 bevorderbevorder bevorderbevorder bevbev bevbev Administratief statuut loopbaanopbouw

29 Bevordering De zoneraad kan invulling geven door: bevordering in de zone (art 52 e.v.) - Provinciaal opleidingscentrum organiseert de bevorderingsproef (zone bepaalt jury) - De Minister bepaalt de inhoud van bevorderingsproef Sgt Lt. Bevorderingsstage bij bevordering tot Sgt of Lt. - Stage 6 maanden (evaluatie door stagebegeleider en oprichting stage commissie) - Onderbrekingen van > 10 dagen, stage verlengen … Administratief statuut

30 Hoe worden vacatures ingevuld? O4 O3 instroom O2 O1 M2 M1 B2 instroom B1 bevorderbevorder bevorderbevorder bevbev bevbev sociale promotie Administratief statuut loopbaanopbouw PROFINTPROFINT PROFINTPROFINT

31 Sociale promotie bevorderingsbrug bevordering van O1 > O2 voor diegenen die niet in het bezit zijn van een burgerdiploma niveau A opleiding te bepalen via KB opleiding Administratief statuut loopbaanopbouw

32 Bevorderingsvoorwaarden GraadGraadancienVoorwaarden – “Vrijwilligersjaren” GetuigschriftBrev KPL3j bwm*BO2EU SGT5j kpl 3j kpl** 5j aan 180u/12 m 3j aan 180u/12 m MO1EU ADJ3j sgtMO2EU LT5j sgt/adj5j aan 180u/12 mOFF1B KPT2j lt2j aan 180u/12 mA/getuigschrift soc promOFF2B MAJ5j kptA/getuigschrift soc promOFF3B KOL5j majA/getuigschrift soc promOFF4B * Exclusief proefperiode ** Mits getuigschrift: quid? Administratief statuut loopbaanopbouw

33 Hoe worden vacatures ingevuld? O4 O3 instroom O2 O1 M2 M1 B2 instroom B1 bevorderbevorder bevorderbevorder bevbev bevbev sociale promotie HORMOBHORMOB HORMOBHORMOB Administratief statuut loopbaanopbouw VERTMOBVERTMOB VERTMOBVERTMOB

34 Mobiliteit De zoneraad kan invulling geven door: mobiliteit – in dezelfde graad uit andere zones (art 67 e.v.) – in een hogere graad uit andere zones (art 84 e.v.). (Kan enkel bij gebrek aan kandidaten binnen de zone) De zone organiseert de bevorderingsproef of en desgevallend een mobiliteitsproef (stage 3 maanden, behalve sergeant en luitenant = 6 maanden) B>B + of B + >B + : beroepsvacatures voor beroepskand. V>V + of V + >V + : vrijwillige vacatures voor vrijwillige kand. Administratief statuut

35 Hoe worden vacatures ingevuld? O4 O3 instroom O2 O1 M2 M1 B2 instroom B1 bevorderbevorder bevorderbevorder bevbev bevbev sociale promotie PROFEXTPROFEXT PROFEXTPROFEXT Administratief statuut loopbaanopbouw PROFINTPROFINT PROFINTPROFINT

36 Professionalisering De zone kan bij ontstentenis aan beroepskandidaten, die voldoen aan de bevorderingsvoorwaarden (of gelijktijdig !) opteren voor professionalisering van vrijwilligers – in dezelfde graad uit haar zone (art 89 e.v.): – in dezelfde graad uit andere zones (art 106 e.v.) V>B : vrijwillig wordt beroeps in dezelfde graad De zone organiseert professionaliseringsproef (art 106 e.v.) en ook hier is er een stage voorzien Administratief statuut

37 Eindeloopbaanmaatregelen 1. bijkomende verlofdagen 2. wedertewerkstelling 3. eindeloopbaanregime Administratief statuut eindeloopbaan

38 Eindeloopbaanmaatregelen 1.Bijkomende verlofdag per jaar > 50 jaar 2.Wedertewerkstelling A. Om medische ongeschiktheid (aangepast werk mogelijk !) B. Op eigen verzoek (éénmalig, definitief, vervroegd pensioen): - >56j + 15j OPS +vnl belast met OPS taken De Raad beslist op advies van de cdt Lichte OPS dienst: wedde + 75% premie Adm,tech of log dienst: wedde + 25% premie Administratief statuut eindeloopbaan

39 Eindeloopbaanmaatregelen 3. Eindeloopbaanregime vanaf 57,5j (2015) of 58j (2016 e.v.) + 25j openbare dienst, waarvan 15j beroeps ops graad (en maximaal 4 jaar te genieten) – Raad beslist op advies ELB-commissie: lichte dienst ops of adm, tech, log: wedde +75% premies – als ELB-commissie geen lichte dienst voorstelt EN als de Raad vaststelt dat het niet mogelijk is om een lichtere functie te bepalen, kent de Raad VVP toe: 75% wedde + 75% ops premie. Administratief statuut eindeloopbaan

40 Uitoefening Hoger Ambt Bij hoogdringendheid en er moet nood zijn Voldoen aan de voorwaarden bevordering (tenzij bij motivatie) Procedure invulling in gang gezet Per periode van maximaal 6 maanden Met vergoeding (zie financieel statuut) als ambt ononderbroken voor 90 dagen wordt uitgeoefend… Administratief statuut opleiding

41 Opleiding Basisopleiding: – brevetopleiding te regelen via KB Voortgezette opleiding: – 24 uren / jaar via de provinciale school – 50 uur / 5 jaar (+slagen) = loopbaan Zone kan bijkomende opleiding organiseren Opleiding is altijd diensttijd Verplaatsing tussen kazerne en plaats van opleiding = diensttijd Administratief statuut opleiding

42 Evaluatie Voldoende – te verbeteren – onvoldoende Frequentie: tweejaarlijks (tenzij niet voldoende – dan 1 jaar) Door functionele meerdere – Functiegesprek (toekomst) – Evaluatiegesprek (verleden) – Evaluatieverslag Beroep bij evaluatiecommissie/beroepskamer Gevolgen: 2 x onvoldoende in een periode van 3 jaar: ambtshalve ontslag Administratief statuut opleiding

43 Algemene bepalingen Doel: - communicatie stimuleren - ontwikkeling en bekwaamheid bevorderen Wie: - functionele meerdere  personeelslid Hoe: - persoonlijk evaluatiedossier bevat: - functiebeschrijving (Minister !) - verslag functiegesprek - documenten beoordeling - verslag evaluatiegesprek

44 De beroepskamer Beroepskamer spreekt zich uit over beroepen tegen ongunstige evaluaties en sancties, schorsingen, terug zetten van graad of lagere inschaling Beroepskamer bestaat uit: voorzitter (magistraat) bijzitter (lid van de zone-organisatie) bijzitter (afgevaardigde van de syndicale organisaties) Functioneringsmodaliteiten bepaald door Ministerie Binnenlandse Zaken Het beroep is schorsend

45 Administratieve standen Dienstactiviteit = recht op wedde en bevorderingen – staking: dienstactiviteit zonder wedde Non-activiteit = geen recht op wedde of bevordering, noch mandaat Disponibiliteit = bij ziekte – indien niet definitief dienstongeschikt – bij overschrijding van de dispoteller: 21d/jaar > 60% Administratief statuut administratieve standen

46 Afwezigheden Men mag niet afwezig zijn zonder verlof of dienstvrijstelling (anders non-activiteit) Meer dan 76 uur zonder geldige reden afwezig is ambtshalve ontslag Administratief statuut administratieve standen

47 Verlofvormen (art 191 e.v.) Administratief statuut verlofvormen 1.Jaarlijks verlof 2.Omstandigheidsverlof 3.Familiaal verlof 4.Dienstvrijstelling 5.Politiek verlof 6.Stage ander openbaar bestuur 7. Verlof opdracht alg belang 8. Wederoproeping 9. Moederschapbescherming 10. Loopbaanonderbreking 11. Adoptie en opvang 12. Ziekte 13. Persoonlijke redenen

48 Jaarlijks verlof Verlof word genomen per prestatie of per schijf BELANGRIJKE OPMERKING – Te bepalen door de raad (keuze van beroepspersoneelslid) – Met inachtneming van behoefte van de dienst – recht op min. 2 opeenvolgende weken

49 Verlof wegens dwingende redenen van familiaal belang.  Elke periode van dienstactiviteit geeft recht op verlof  Het verlof zal in het kalenderjaar ook verminderd worden wegens volgende redenen: 1.Indiensttreding van dat kalenderjaar. 2.Definitief afleggen ambt. 3.In geval van uitzonderlijk verlof, Art 207,4° 4.Uitoefenen politiek ambt (kabinet), Art Verlof voor een stage bij de overheidsdienst Art Verlof voor een opdracht van algemeen belang Art 210 : voor een nationale of internationale opdracht. 7.Als men administratief op non-activiteit geplaatst is. 8.Tijdens loopbaanonderbreking Art 217, §1.

50 Jaarlijks verlof  Verlof beroepspersoneel uitgedrukt in dagen  Feestdagen = verlof (voor beroepspersoneel)  Feestdagen op zaterdag of zondag = aanvullend jaarlijks verlof  Elke prestatie op feestdag vergoed in vakantieverlof  Verloven worden gelijkgesteld aan dienstactiviteit

51 Jaarlijks verlof raad stelt overdracht naar volgend jaar vast – Overdracht max.1 (raad te bepalen) jaar geldig – Uitzondering: 2 jaar geldig indien:  Arbeidsongeval  Woon-werkongeval  Wegens ziekte  Beroepsziekte

52 Jaarlijks verlof Jaarlijks bepaald ifv leeftijd – <50 jaar = 26 dagen + 3 dagen door Raad – Vanaf 50 jaar (1-1-XX) per jaar 1 dag extra Vb. 50 jaar = 26 dgn jaar = 26 dgn jaar = 26 dgn + 3

53 Jaarlijks verlof Extra dagen kunnen toegekend: – Max. 2 aanvullende dagen door de raad te bepalen Wat als oude regeling voordeliger is als nieuwe ? = Rechten op oude blijven behouden

54 Verlofvormen (art 191 e.v.) Administratief statuut verlofvormen 1.Jaarlijks verlof 2.Omstandigheidsverlof 3.Familiaal verlof 4.Dienstvrijstelling 5.Politiek verlof 6.Stage ander openbaar bestuur 7. Verlof opdracht alg belang 8. Wederoproeping 9. Moederschapbescherming 10. Loopbaanonderbreking 11. Adoptie en opvang 12. Ziekte 13. Persoonlijke redenen

55 Commandant en hoger kader (majoor tot kolonel) geen recht op:  Verlof voor stage of proefperiode in andere openbare dienst  Verlof voor loopbaanonderbreking  Afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke redenen  Eindeloopbaanregime

56 Commandant heeft geen recht op verlof  Voor uitoefenen ander ambt bij: Secretariaat Beleidscel Cel algemeen beleidcoördinatie …  Voor opdracht van algemeen belang

57 Omstandigheidsverlof  Naar aanleiding van huwelijk: – Eigen huwelijk:4 dagen – Zijn/haar kinderen:2 dagen – Broers/zussen:1 dag  Vaderschapsverlof:10 dagen

58 Omstandigheidsverlof Overlijden: – Echtgenote:4 dagen – 1 ste graad familie:4 dagen – 2 de en 3 de graad familie: 1 dag Priesterwijding of intreding van een kind bij religieuze instelling: 1 dag Plechtige communie of elke gelijkaardige gebeurtenis: 1 dag

59 Omstandigheidsverlof VOORWAARDEN opgenomen in opeenvolgende kalenderdagen Start steeds op de dag van de omstandigheid Uitzondering huwelijk of overlijden: binnen de 15 dagen

60 Verlofvormen (art 191 e.v.) Administratief statuut verlofvormen 1.Jaarlijks verlof 2.Omstandigheidsverlof 3.Familiaal verlof 4.Dienstvrijstelling 5.Politiek verlof 6.Stage ander openbaar bestuur 7. Verlof opdracht alg belang 8. Wederoproeping 9. Moederschapbescherming 10. Loopbaanonderbreking 11. Adoptie en opvang 12. Ziekte 13. Persoonlijke redenen

61 Verlofvormen Afdeling 5: Verlof wegens dwingende redenen van familiaal belang. De Artikels 202 t.e.m. 204

62 Verlof wegens dwingende redenen van familiaal belang. Beroepspersoneel heeft recht op 45 dagen verlof per jaar wegens dwingende redenen van familiaal belang. KENMERKEN – Redenen erkend worden door hiërarchische meerdere. – Het verlof = onbezoldigd!

63 Verlof wegens dwingende redenen van familiaal belang. Wanneer ? 1.Ziekenhuisopname van: – Personen wonende onder hetzelfde dak. – Bloed- of aanverwanten in 1 ste graad.

64 Verlof wegens dwingende redenen van familiaal belang. Wanneer ? 1.Ziekenhuisopname 2.Opvang tijdens schoolvakanties : – Kinderen van beroepspersoneel of de kinderen van de echtgenote < 15 jaar. – Kinderen <18 jaar, getroffen zijn door lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66% – Voor de kinderen van het beroepspersoneel of echtgenote die onder het statuut van verlengde minderjarigheid vallen. Bewijs af te leveren door personeelslid!

65 Verlofvormen Afdeling 6: Dienstvrijstelling en uitzonderlijk verlof. De Artikels 205 en 206

66 Dienstvrijstellingen en uitzonderlijk verlof. “…Dienstvrijstelling is de toestemming om tijdens de diensturen afwezig te kunnen zijn voor bepaalde duur met behoud van rechten…” Deze zijn voor omstandigheden zoals: 1.Opgeroepen als getuige in rechtszaak 2.Het uitoefenen van een ambt in een stembureau Het beroepspersoneel legt wel een document voor de vrijstelling. De raad kan bijkomende vrijstellingen voorzien.

67 Dienstvrijstellingen en uitzonderlijk verlof. “…Het personeelslid kan uitzonderlijk verlof krijgen …” Voor: 1.Deelname Jury 2.Onverwacht, wegens ongeval familie (max. 4 dagen) 3.Zware schade aan diens goederen ( max. 4 dagen ) 4.Kandidatuur verkiezingen (niet vergoed) 5.Om zieken en gehandicapten te begeleiden (max. 5 dagen) 6.Afstaan van beenmerg (max. 4 dagen) 7.Afstaan van organen

68 Verlofvormen (art 191 e.v.) Administratief statuut verlofvormen 1.Jaarlijks verlof 2.Omstandigheidsverlof 3.Familiaal verlof 4.Dienstvrijstelling 5.Politiek verlof 6.Stage ander openbaar bestuur 7. Verlof opdracht alg belang 8. Wederoproeping leger 9. Moederschapbescherming 10. Loopbaanonderbreking 11. Adoptie en opvang 12. Ziekte 13. Persoonlijke redenen

69 Loopbaanonderbreking. “…Het personeelslid krijgt verlof …” Maar: – Steeds voltijds op te nemen – Met uitzondering van : palliatieve zorgen of verzorgen ziek familielid en ouderschapsverlof

70 Adoptie en opvangverlof. “…Het personeelslid kan verlof krijgen …” Adoptie : Adoptie van kind onder 10 jaar beperkt tot 6 weken (binnen 4 maand na adoptie) Opvang pleegkind: Opvang van kind onder 10 jaar beperkt tot 4 weken (ouder 6) of 6 weken (jonger dan 3)

71 Ziekte. “…21 afwezigheidsdagen per 12 maanden dienstanciënniteit…” Niet voor : – Arbeidsongeval – Ongeval op de weg van en naar het werk – Beroepsziekte Als dagen opgebruikt zijn, in disponibiliteit (wachtgeld = 60% laatste activiteitswedde)

72 Persoonlijke aangelegenheden. “…Het personeelslid kan verlof krijgen …” Voor zover de dienst het toelaat Enkel voltijds Minimale duur van 3 maanden Beperkt tot 2 jaar op hele loopbaan Is periode van NON-activiteit

73 Persoonlijke aangelegenheden. “…De Raad kan …” De benoeming van vrijwilliger voor 6 maanden opschorten In totaliteit niet meer dan 2 jaar op carrière Periode telt mee voor dienst-, graad-, schaal- en geldelijke anc. Geen recht op toelage of premie

74 Tuchtregeling … Uitvoeren van alcohol- en drugtest Administratief statuut

75 Arbeidsverzekering bijkomende arbeidsverzekering – op gelijk niveau als beroeps + bijkomende dekking van minimaal Euro Administratief statuut

76 Eervol ontslag Beroeps als op pensioen Beroeps als 65 Vrijwilliger als 65 (kan langer blijven !) Kan ook als : – 20 jaar dienst – Ontslagen ingeval ongeval tijdens dienst Administratief statuut

77 Overgang naar de zone Alle operationeel personeel automatisch ! (Administratief is andere regeling… ) Zeker administratief, geldelijk de keuze – Beroeps kan wel huidig verlofstelsel behouden + Hospitalisatie, maaltijdcheques, fietsvergoeding, erkentelijkheidspremie, eindejaarspremie kunnen ten persoonlijke titel behouden blijven. Administratief statuut

78 Brandweerhervorming BVV “ Geldelijk statuut

79 Betaling 1. Beroeps: – Na vervallen termijn op voorlaatste werkdag van de maand… (met overgang van 15 maanden) 2. Vrijwilliger: – Na Einde van de maand Geldelijk statuut

80 Kaderopbouw O4 O3 O2 O1 M2 M1 B2 B1

81 Eerst inschalen in overgang omwille van de harmonisering dienen alle bestaande weddeschalen geïntegreerd te worden. vooreerst dienen de nieuwe weddeschalen bepaald via de integratieregels in elk geval zal men op geen enkel moment in de nieuwe weddeschaal een lagere wedde krijgen dan de wedde die men kreeg in de oude weddeschaal. Geldelijk statuut

82 Weddebepaling in nieuw statuut Er zijn in totaal 8 graden: 2 in het basiskader, 2 in het middenkader, 4 in het officierenkader Elke graad heeft 4 rangen (horizontale kolommen). De aanwervingsgraden bwm & Kpt hebben er 5 (stageperiode) bv. B1-2; M2-4; O3-1 Elke graad heeft 25 trappen (verticale rijen). Deze komen overeen met de jaren geldelijke anciënniteit. Na 25 jaar is er geen baremische verhoging meer. Geldelijk statuut

83 N: geldelijke anciënniteit X: rang = kolom rangrang rangrang Geldelijk statuut GRAAD

84 Overgangsregeling huidige bwm & kpl brandweerman korporaal Geldelijk statuut

85 Overgangsregeling huidige sgt & adj sergeant, eerste sergeant, sergeant-majoor adjudant, opperadjudant Geldelijk statuut

86 Overgangsregeling huidige olt Geldelijk statuut

87 Overgangsregeling huidige lt Geldelijk statuut

88 Overgangsregeling huidige kpt Geldelijk statuut

89 Overgangsregeling huidige kpt-cdt Wat verandert er voor beroeps?

90 Overgangsregeling huidige maj & lt-kol Geldelijk statuut

91 anciënniteit vs nuttige ervaring als officierals dienstchef OLT10 j anciënniteit als officier LT7j (+3j) anciënniteit als officier 5 jaar nuttige ervaring als dienstchef KPT10j anciënniteit als officier 3 jaar nuttige ervaring als dienstchef KPT-CDT--- Geldelijk statuut

92 3 systemen voor weddeverhoging hiërarchische hiërarchische verhoging = bevordering: opstap naar hogere weddeschaal baremische baremische verhoging = functionele loopbaan: rangverhoging in dezelfde weddeschaal (in de rij) anciënniteitsverhoging anciënniteitsverhoging = jaarlijkse groei tot 25 jaar geldelijke anciënniteit in dezelfde wedderang (in de kolom) Geldelijk statuut

93 Inschaling bij bevordering Loonschaal nieuwe graad Geldelijke anciënniteit blijft gelijk Rang blijft gelijk – bij bevordering naar kpl of kpt – Indien huidige rang = 1 Rang = huidige Rang – 1 Geldelijk statuut

94 Inschaling bij bevordering bwm>kpl>sgt>adj>lt(sgt)>lt(adj)>kpt>maj>kol B0-1B1-1M0-1 B0-2B1-2M0-1M1-1O1-1 B0-3B1-3M0-2M1-1O1-1 B0-4B1-4M0-3M1-2O1-2O1-1O2-1O3-1 M0-4M1-3O1-3O1-2O2-2O3-1O4-1 M1-4O1-3O2-3O3-2O4-1 O1-4O2-4O3-3O4-2 O3-4O4-3 Geldelijk statuut

95 Horizontale evolutie basis- en middenkader bwmkplsgtadj diensttijd in de weddeschaal 5j 4j evaluatievoldoende voortgezette opleiding 120u (5x24u) 96u (4x24u) erkende opleiding 50u en slagen 40u en slagen Geldelijk statuut

96 Horizontale evolutie officierenkader ltkptmajkol diensttijd in de weddeschaal 4j5j 4j evaluatievoldoende voortgezette opleiding 96u (4x24u)120u (5x24u) 96u (4x24u) erkende opleiding 40u en slagen50u en slagen 40u en slagen Geldelijk statuut

97 Premie voor operationaliteit & onregelmatige prestaties Vervangt de vroegere nacht, zater-, zon- en feestdag vergoeding alsook de wachtvergoeding voor de officieren = jaarwedde/1850 x # eff gepresteerde uren x coëfficiënt coëfficiënt » 0,38 voor bwm, kpl, sgt, adj, lt » 0,28 voor lt (uitdovend) » 0,28 voor kpt » 0,22 voor maj » 0,18 voor kol Bij periodes van afwezigheid ten gevolge van ziekte of non-activiteit wordt deze premie niet uitgekeerd Op deze premie gelden geen pensioenrechten Geldelijk statuut

98 Toelage onregelmatige prestaties oude regeling beroeps wordt hier ingevoerd: quid? geldt voor wachtdiensten in de kazerne en interventies nacht (22u-6u) = max 125% zaterdag (0u-24u) = max 200% zon-en feestdag (0u-24u) = max 200% geen cumul Geldelijk statuut

99 Prestatievergoeding 1 jaar geldelijke anciënniteit = 180u / minimaal 12 maanden (wachtdiensten op de kazerne tellen niet mee) cumul van de geldelijke anciënniteit bwm+kpl min. 1 uur te betalen + ieder begonnen uur wordt volledig vergoed Geldelijk statuut

100 Prestatievergoedingsschaal (index !)

101 Te vergelijken … BrandweermanKorporaalSergeantAdjudant NieuwIndexOudNieuwIndexOudNieuwIndexOudNieuwIndexOud 7,6912,3714,45 8,8614,2515,089,3815,0916,1610,3516,6516,5611,5118,5118,82 9,3815,0915,089,5615,3816,1610,3716,6816,5611,5418,5618,82 9,5615,3815,089,8215,7916,1610,4816,8616,5611,5618,5918,82 9,8215,7915,0810,0516,16 10,5817,0216,5611,5918,6418,82 10,0516,1615,0810,1216,2816,1610,6817,1816,5611,6118,6718,82 10,1216,2815,0810,2516,4916,1610,8817,5016,5611,6418,7218,82 10,2516,4915,0810,316,5716,1611,1317,9016,5611,6618,7518,82 10,316,5715,0810,3516,6516,1611,3918,3216,5611,6918,8018,82 10,3516,6515,08 11,4918,4816,56

102 Sergeant NieuwIndexOud 10,3516,6516,56 10,3716,6816,56 10,4816,8616,56 10,5817,0216,56 10,6817,1816,56 10,8817,5016,56 11,1317,9016,56 11,3918,3216,56 11,4918,4816,56 Eerste -Sergeant NieuwIndexOud 10,3516,6517,17 10,3716,6817,17 10,4816,8617,17 10,5817,0217,17 10,6817,1817,17 10,8817,5017,17 11,1317,9017,17 11,3918,3217,17 11,4918,4817,17 Sergeant-majoor NieuwIndexOud 10,3516,6518,35 10,3716,6818,35 10,4816,8618,35 10,5817,0218,35 10,6817,1818,35 10,8817,5018,35 11,1317,9018,35 11,3918,3218,35 11,4918,4818,35

103 LuitenantKapiteinMajoor NieuwIndexOud (Leo/Bree)NieuwIndexOud (Leo/Bree)NieuwIndexOud 1524,1330,21/ 25,952438,60 17,7828,6025,44/ 23,1419,3331,0930,21 /25,95 18,5529,8425,44/ 23,1419,8331,8930,21/ 25,95 18,9830,5325,44/ 23,1421,0233,8130,21/ 25,95

104 Geldelijk statuut

105

106

107

108 Erkentelijkheidspremie De zoneraad kan een erkentelijkheidspremie toekennen aan de vrijwilliger dat eervol uit zijn functie ontslagen wordt. Facultatieve bevoegdheid Lokale gunstigere regimes worden behouden ten persoonlijken titel Geldelijk statuut

109 Toelagen Haard & Standplaatstoelage (KB op federaal ambt). Eindejaarstoelage (KB ) Vakantiegeld (voorwaarden rijkspersoneel) De Zoneraad kan toelagen en sociale voordelen toekennen Hospitalisatie, maaltijdcheques, fietsvergoeding, erkentelijkheidspremie, eindejaarspremie kunnen ten persoonlijke titel behouden blijven. Geldelijk statuut

110 Toelage uitoefening Hogere functie Minstens 90 dagen uitoefenen en aan voorwaarden verbonden (zie administratief statuut). Verschil tussen wat huidige en verloning hogere functie Geldelijk statuut

111 Diplomatoelage Beroepspersoneel geniet diploma-toelage (op basis KB dat zal herzien worden !!! ). Geldelijk statuut

112 Diplomatoelage De ZoneRaad legt de modaliteiten vast. Wordt eveneens maandelijks betaald Percentage bovenop uurloon (minstens 3% en maximaal 10%) Geldelijk statuut

113 Enkele rekenvoorbeeldjes Brandweerman 4 jaar anciënniteit : – Huidige Bruto : – Huidige vergoeding interventie-uren : 977 TOTAAL : Geldelijk statuut

114 Enkele rekenvoorbeeldjes Brandweerman 4 jaar anciënniteit (zonder OPT-OUT): – Huidige Bruto : – Huidige vergoeding interventie-uren : 977 TOTAAL : – Nieuwe Bruto : – Operationaliteitspremie (zonder u) : TOTAAL : Geldelijk statuut

115 Enkele rekenvoorbeeldjes Brandweerman 4 jaar anciënniteit (met OPT-OUT): – Huidige Bruto : – Huidige vergoeding interventie-uren : 977 TOTAAL : – Nieuwe Bruto : – Bijkomende min. Vergoeding(500) : – Operationaliteitspremie : TOTAAL : 43. …. Geldelijk statuut

116 Enkele rekenvoorbeeldjes Brandweerman 6 jaar anciënniteit (zonder OPT-OUT): – Huidige Bruto : – Huidige vergoeding interventie-uren : TOTAAL : Geldelijk statuut

117 Enkele rekenvoorbeeldjes Brandweerman 6 jaar anciënniteit (zonder OPT-OUT): – Huidige Bruto : – Huidige vergoeding interventie-uren : TOTAAL : – Nieuwe Bruto : – Operationaliteitspremie (zonder u) : TOTAAL : Geldelijk statuut

118 Enkele rekenvoorbeeldjes Brandweerman 6 jaar anciënniteit (met OPT-OUT): – Huidige Bruto : – Huidige vergoeding interventie-uren : TOTAAL : – Nieuwe Bruto : – Bijkomende min. Vergoeding (500) : – Operationaliteitspremie : TOTAAL : 48. …. Geldelijk statuut

119 Enkele rekenvoorbeeldjes Eerste-sergeant 14 jaar anciënniteit (zonder OPT- OUT): – Huidige Bruto : – Huidige vergoeding interventie-uren : TOTAAL : Geldelijk statuut

120 Enkele rekenvoorbeeldjes Eerste-sergeant 14 jaar anciënniteit (zonder OPT- OUT): – Huidige Bruto : – Huidige vergoeding interventie-uren : TOTAAL : – Nieuwe Bruto : – Operationaliteitspremie (zonder u) : TOTAAL : 48. … + Geldelijk statuut

121 Enkele rekenvoorbeeldjes Eerste-sergeant 14 jaar anciënniteit (met OPT-OUT): – Huidige Bruto : – Huidige vergoeding interventie-uren : TOTAAL : – Nieuwe Bruto : – Bijkomende min. Vergoeding (500) : – Operationaliteitspremie : TOTAAL : 62. … + Geldelijk statuut

122 Enkele rekenvoorbeeldjes Brandweerman 5 jaar dienst (+/- 500 uur) : = +/ Euro -> minstens Euro Sergeant 19 jaar dienst ( +/- 600 uur) : = +/ Euro -> minstens Euro Geldelijk statuut

123 Ambulanciers / Ambulancier BW-man Er bestaat ontwerp van statuuttekst, maar … Geldelijk – Administratief statuut ??? …

124 Brandweerhervorming BVV “ arbeidstijd & diensttijd

125 Algemeen – Diensttijd – Rust – Oproepbaarheidsdienst

126 Oproepbaarheidsdienst Een periode waarin het vrijwillige personeelslid, zonder in de kazerne te moeten zijn, zich beschikbaar verklaart om gevolg te geven aan een interventie. diensttijd

127 Diensttijd prestaties: – interventies – oefening en opleiding – wachtdiensten in de kazerne – onderhoud en administratie – brandvoorkoming oproepbaarheidsdienst is geen diensttijd diensttijd

128 Diensttijd (van toepassing ) vrijwilligers vallen niet onder de arbeidstijdwetgeving regelgevend kader via het statuut: max 24 uur gemiddeld per week / jaar = uur / jaar – aaneensluitende prestaties tussen 12u en 24u moeten gecompenseerd met 12u rust * -> Tenzij- Dringende interventie ongeval - Dringende interventie onvoorziene noodzakelijkheid – per 7 dagen moeten 36 uren rust worden ingebouwd * * uitzonderlijke overschrijding mag indien binnen 2 weken gecompenseerd diensttijd

129 Dienst en rusttijden Minimale beschikbaarheid staat in het huishoudelijk reglement Commandant of afgevaardigde vullen de beschikbaarheid in voor de diensttijd

130 Arbeidstijd 38u/week over een periode van 4 maanden – afwijkende regeling voor 7 zones waar meer dan de helft in een regime > 38u /week werkt: – 48 u/week toegestaan tot 2025 (max tot 2035) Opt-out regeling: – mits individueel akkoord – 38u + max. 10u (of in bepaalde zones 48u + 4u) – opt-out uren zijn niet overdraagbaar naar volg. week – op basis van uurloon + premie arbeidstijd

131 Arbeidstijd maximum per taak : 24 u maximum per week : 60u – bij uitzonderlijke omstandigheden mag men overschrijding toestaan, indien rusttijden worden ingebouwd arbeidstijd

132 Brandweerhervorming BVV “ of 

133 Cumulverbod beroeps-vrijwilliger in zelfde zone Wegvallen onderhoudstesten fysieke paraatheid Beperking opt-out regeling Verlofmogelijkheden bedreigen de dienstverlening: quid personeelscoëfficiënt 

134  ~ Premiestelsel voor operationaliteit en onregelmatige prestaties Invoering voortgezette opleiding Regeling voor de ambulanciers niet brandweerman in dienst bij de brandweer Aandacht voor de ondersteunende diensten en het burgerpersoneel

135 Harmonisering van weddeschalen en vergoedingstelsels Invoering van mobiliteit Overgang van vrijwillig naar beroeps Eindeloopbaanregeling

136 slotwoord

137 overleg–begeleiding–informatiedeling Zonaal coördinatorenoverleg: sinds november 2012 komen de 20 zonale coördinatoren maandelijks bij elkaar. Dit overleg zal geïntensifieerd worden FOD heeft haar informatieopdracht nu op kruissnelheid: updates op de website – BVV neemt deel aan het initiatief om de discretionaire bevoegdheid die aan de zone gegeven wordt, in gezamenlijk overleg maximaal op elkaar af te stemmen

138 begeleidingscommissie begeleidingscommissie start op 30 april 2014 – monitoring van de eventuele meerkost voor de zones – monitoring van de opdrachten die worden opgedragen – de globale evaluatie op lokaal niveau BVV zal in deze commissie (#14 leden) zetelen: ondersteund door een BVV – klankbordgroep


Download ppt "Brandweerhervorming BVV “ BVV – BWZ N-Limburg infosessie hervorming."

Verwante presentaties


Ads door Google