De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brandweerhervorming BVV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brandweerhervorming BVV"— Transcript van de presentatie:

1 Brandweerhervorming BVV
BVV – BWZ N-Limburg infosessie hervorming Brandweerhervorming BVV

2 Brandweerhervorming BVV
Tijdlijn en uitgangspunten BVV Brandweerhervorming BVV

3 2012 2013 2014 2015

4 2014 2015 6 maanden hectiek tot april 2014 2013 1 jan 2015 (2016)
Staatshervorming + min. VW 1999 KB weddeschalen 1994 Witboek BVV 1999 2012 Voorjaar 2012 GAT-fiches 8 maanden radiostilte Voorjaar 2013 BVV lanceert concept statuut 6 en 20 nov 2013 plenair overleg Mei 2013 Conclaaf kabinet, FOD, federaties 2013 5 maanden radiostilte 2014 1 jan 2015 (2016) Start van de zones 6 maanden hectiek tot april 2014 2015

5

6

7

8

9 lobby CMR lobby VVB lobby lobby IKW Raad van State Comité C

10 Basisuitgangspunten van de BVV in de statuutbesprekingen
tijdlijn en uitgangspunten BVV Basisuitgangspunten van de BVV in de statuutbesprekingen 2 Harmoniseren van de ontelbare plaatselijke regelingen 1 Gelijk(w)aardige behandeling voor beroeps en vrijwilligers 3 Wegwerken van anomalieën en onwettige toestanden 4 Correcte rechtspositie voor alle brandweerlieden

11 Brandweerhervorming BVV
Administratief statuut Brandweerhervorming BVV

12 Onverenigbaarheden De eigen objectiviteit/neutraliteit wordt aangetast
Administratief statuut Onverenigbaarheden Belangenconflict: persoonlijk belang ↔ algemeen belang van de dienst Aantasten waardigheid van functie – Potentie op schaden van vertrouwen van de burger Verhinderen om plichten van brandweerman uit te oefenen De eigen objectiviteit/neutraliteit wordt aangetast Beroeps én vrijwillig personeelslid van dezelfde zone Politieagent en brandweer (overgangsmaatregel voor bestaande) Zonecommandant en vrijwilliger in andere zone

13 Cumulatie Cumulatie van een beroepsactiviteit voor een beroepslid is verboden.

14 Wat als? Zodra de zoneraad het bestaan van onverenigbaarheden of cumulatie achterhaalt , heeft het personeelslid 6 maanden de tijd om zich in regel te stellen.

15 Wat als? Niet voldaan aan de bevelen van de raad? -> Ambtshalve ontslag!

16 MAAR… - Mits een positief advies van de zoneraad kan een vrijwilliger in meerdere zones actief zijn; - Toestemming voor cumulatie met andere job is mogelijk voor beroeps (per 4 jaar) - En functie instructeur binnen een opleidingscentrum voor civiele veiligheid is toegelaten. -…

17 Loopbaanontwikkeling
Administratief statuut Loopbaanontwikkeling Aanwerving Loopbaanopbouw Eindeloopbaan

18 Administratief statuut
Kaderopbouw O4 O3 O2 O1 M2 M1 B2 B1

19 Gelijkheid in graad Hoogste graad is verantwoordelijk
Administratief statuut Gelijkheid in graad Hoogste graad is verantwoordelijk Hoogste anciënniteit in hoogste graad 1 2 3 4 Graadanc. : 10 jaar 4 jaar 9 jaar 3 jaar Jaren dienst : 20 jaar 10 jaar 18 jaar 16 jaar

20 Hoe worden de vacatures ingevuld?
Adminstratief statuut loopbaanopbouw Hoe worden de vacatures ingevuld? Aanwerving Bevordering in de zone – naar hogere graad Mobiliteit (verandering van zone) In dezelfde graad In een hogere graad Professionalisering (verandering van status V/B) Binnen dezelfde zone Vanuit andere zone

21 Hoe worden vacatures ingevuld?
Administratief statuut loopbaanopbouw Hoe worden vacatures ingevuld? O4 O3 instroom O2 O1 M2 M1 B2 instroom B1 bev P R O F I N T P R O F E X T H O R M B V E R T M O B sociale promotie bevorder

22 Hoe worden vacatures ingevuld?
Administratief statuut loopbaanopbouw Hoe worden vacatures ingevuld? O4 O3 instroom O2 O1 M2 M1 B2 instroom B1

23 Voorwaarden Instroom Hoger kader Basiskader Belg
Administratief statuut loopbaanopbouw Voorwaarden Instroom Basiskader Belg, burger Europa of Zwitserland Attest “goed gedrag en zeden” Burgelijke en politieke rechten Dienstplichtwetten Rijbewijs B Niveau 6-jaar middelbaar onderwijs 18 jaar Hoger kader Belg Attest “goed gedrag en zeden” Burgelijke en politieke rechten Dienstplichtwetten Rijbewijs B Diploma niveau A

24 Oproep tot kandidaten (Raad)
Administratief statuut loopbaanopbouw Oproep tot kandidaten (Raad) Vacante betrekkingen worden verplicht bekend gemaakt, met de melding beroeps- en/of vrijwilligersfunctie Vermeldingen : - voorwaarden - opgelegde proeven - beknopt functie profiel - eventuele woonplaats of beschikbaarheids verplichtingen (voor vrijwilligers en OPT-OUT !)

25 Trap 1 : van de aanwerving
Administratief statuut aanwerving Trap 1 : van de aanwerving FOD organiseert (+ medisch attest van max. 3 maand) federaal geschiktheidsattest via prov. BW-school attest onbeperkt geldig, fysieke test 2 jaar competentietest: niveau secundair voor basiskader: geen burgerdiploma meer vereist niveau A voor officierenkader handvaardigheidstest fysieke geschiktheidstest (bijlage 1)

26 Trap 2 : van de aanwerving
Administratief statuut aanwerving Trap 2 : van de aanwerving Zone organiseert vergelijkend examen met werfreserve (2 jaar en max 2 jaar verlengbaar) mondeling interview eventueel bijkomende zonale proef Stageperiode duur: tot 1 jaar na het behalen van brevet BO1 / OFF2 rijbewijs C moet voor beroeps (B1), kan voor vrijwilliger DGH kan voor vrijwilligers/beroeps Evaluatie (stagebegeleider – stagecommissie)

27 Trap 3 : De benoeming bij aanwerving
Administratief statuut aanwerving Trap 3 : De benoeming bij aanwerving Beroeps stagiair = vaste benoeming Vrijwillige Stagiair = benoeming 6 jaar

28 Hoe worden vacatures ingevuld?
Administratief statuut loopbaanopbouw Hoe worden vacatures ingevuld? O4 O3 instroom O2 O1 M2 M1 B2 instroom B1 bev bevorder

29 Administratief statuut
Bevordering De zoneraad kan invulling geven door: bevordering in de zone (art 52 e.v.) - Provinciaal opleidingscentrum organiseert de bevorderingsproef (zone bepaalt jury) - De Minister bepaalt de inhoud van bevorderingsproef Bevorderingsstage bij bevordering tot Sgt of Lt. - Stage 6 maanden (evaluatie door stagebegeleider en oprichting stage commissie) - Onderbrekingen van > 10 dagen, stage verlengen …

30 Hoe worden vacatures ingevuld?
Administratief statuut loopbaanopbouw Hoe worden vacatures ingevuld? O4 O3 instroom O2 O1 M2 M1 B2 instroom B1 bev P R O F I N T sociale promotie bevorder

31 Sociale promotie bevorderingsbrug
Administratief statuut loopbaanopbouw Sociale promotie bevorderingsbrug bevordering van O1 > O2 voor diegenen die niet in het bezit zijn van een burgerdiploma niveau A opleiding te bepalen via KB opleiding

32 Bevorderingsvoorwaarden
Administratief statuut loopbaanopbouw Bevorderingsvoorwaarden Graad Graadancien Voorwaarden – “Vrijwilligersjaren” Getuigschrift Brev KPL 3j bwm* BO2 EU SGT 5j kpl 3j kpl** 5j aan 180u/12 m 3j aan 180u/12 m MO1 ADJ 3j sgt MO2 LT 5j sgt/adj OFF1 B KPT 2j lt 2j aan 180u/12 m A/getuigschrift soc prom OFF2 MAJ 5j kpt OFF3 KOL 5j maj OFF4 * Exclusief proefperiode ** Mits getuigschrift: quid?

33 Hoe worden vacatures ingevuld?
Administratief statuut loopbaanopbouw Hoe worden vacatures ingevuld? O4 O3 instroom O2 O1 M2 M1 B2 instroom B1 bev H O R M B V E R T M O B sociale promotie bevorder

34 Mobiliteit De zoneraad kan invulling geven door: mobiliteit
Administratief statuut Mobiliteit De zoneraad kan invulling geven door: mobiliteit in dezelfde graad uit andere zones (art 67 e.v.) in een hogere graad uit andere zones (art 84 e.v.). (Kan enkel bij gebrek aan kandidaten binnen de zone) De zone organiseert de bevorderingsproef of en desgevallend een mobiliteitsproef (stage 3 maanden, behalve sergeant en luitenant = 6 maanden) B>B+ of B+>B+: beroepsvacatures voor beroepskand. V>V+ of V+>V+: vrijwillige vacatures voor vrijwillige kand.

35 Hoe worden vacatures ingevuld?
Administratief statuut loopbaanopbouw Hoe worden vacatures ingevuld? O4 O3 instroom O2 O1 M2 M1 B2 instroom B1 bev P R O F I N T P R O F E X T sociale promotie bevorder

36 Administratief statuut
Professionalisering De zone kan bij ontstentenis aan beroepskandidaten , die voldoen aan de bevorderingsvoorwaarden (of gelijktijdig !) opteren voor professionalisering van vrijwilligers in dezelfde graad uit haar zone (art 89 e.v.): in dezelfde graad uit andere zones (art 106 e.v.) V>B : vrijwillig wordt beroeps in dezelfde graad De zone organiseert professionaliseringsproef (art 106 e.v.) en ook hier is er een stage voorzien

37 Eindeloopbaanmaatregelen
Administratief statuut eindeloopbaan Eindeloopbaanmaatregelen bijkomende verlofdagen wedertewerkstelling eindeloopbaanregime

38 Eindeloopbaanmaatregelen
Administratief statuut eindeloopbaan Eindeloopbaanmaatregelen Bijkomende verlofdag per jaar > 50 jaar Wedertewerkstelling A. Om medische ongeschiktheid (aangepast werk mogelijk !) B. Op eigen verzoek (éénmalig, definitief, vervroegd pensioen): - >56j + 15j OPS +vnl belast met OPS taken De Raad beslist op advies van de cdt Lichte OPS dienst: wedde + 75% premie Adm,tech of log dienst: wedde + 25% premie

39 Eindeloopbaanmaatregelen
Administratief statuut eindeloopbaan Eindeloopbaanmaatregelen 3. Eindeloopbaanregime vanaf 57,5j (2015) of 58j (2016 e.v.) + 25j openbare dienst, waarvan 15j beroeps ops graad (en maximaal 4 jaar te genieten) Raad beslist op advies ELB-commissie: lichte dienst ops of adm, tech, log: wedde +75% premies als ELB-commissie geen lichte dienst voorstelt EN als de Raad vaststelt dat het niet mogelijk is om een lichtere functie te bepalen, kent de Raad VVP toe: 75% wedde + 75% ops premie.

40 Uitoefening Hoger Ambt
Administratief statuut opleiding Uitoefening Hoger Ambt Bij hoogdringendheid en er moet nood zijn Voldoen aan de voorwaarden bevordering (tenzij bij motivatie) Procedure invulling in gang gezet Per periode van maximaal 6 maanden Met vergoeding (zie financieel statuut) als ambt ononderbroken voor 90 dagen wordt uitgeoefend…

41 Opleiding Basisopleiding: brevetopleiding te regelen via KB
Administratief statuut opleiding Opleiding Basisopleiding: brevetopleiding te regelen via KB Voortgezette opleiding: 24 uren / jaar via de provinciale school 50 uur / 5 jaar (+slagen) = loopbaan Zone kan bijkomende opleiding organiseren Opleiding is altijd diensttijd Verplaatsing tussen kazerne en plaats van opleiding = diensttijd

42 Evaluatie Voldoende – te verbeteren – onvoldoende
Administratief statuut opleiding Evaluatie Voldoende – te verbeteren – onvoldoende Frequentie: tweejaarlijks (tenzij niet voldoende – dan 1 jaar) Door functionele meerdere Functiegesprek (toekomst) Evaluatiegesprek (verleden) Evaluatieverslag Beroep bij evaluatiecommissie/beroepskamer Gevolgen: 2 x onvoldoende in een periode van 3 jaar: ambtshalve ontslag

43 Algemene bepalingen Doel: - communicatie stimuleren
- ontwikkeling en bekwaamheid bevorderen Wie: - functionele meerdere  personeelslid Hoe: - persoonlijk evaluatiedossier bevat: - functiebeschrijving (Minister !) - verslag functiegesprek - documenten beoordeling - verslag evaluatiegesprek

44 De beroepskamer Beroepskamer spreekt zich uit over beroepen tegen ongunstige evaluaties en sancties, schorsingen, terug zetten van graad of lagere inschaling Beroepskamer bestaat uit: voorzitter (magistraat) bijzitter (lid van de zone-organisatie) bijzitter (afgevaardigde van de syndicale organisaties) Functioneringsmodaliteiten bepaald door Ministerie Binnenlandse Zaken Het beroep is schorsend

45 Administratieve standen
Administratief statuut administratieve standen Administratieve standen Dienstactiviteit = recht op wedde en bevorderingen staking: dienstactiviteit zonder wedde Non-activiteit = geen recht op wedde of bevordering , noch mandaat Disponibiliteit = bij ziekte indien niet definitief dienstongeschikt bij overschrijding van de dispoteller: 21d/jaar > 60%

46 Administratief statuut
administratieve standen Afwezigheden Men mag niet afwezig zijn zonder verlof of dienstvrijstelling (anders non-activiteit) Meer dan 76 uur zonder geldige reden afwezig is ambtshalve ontslag

47 Verlofvormen (art 191 e.v.) Jaarlijks verlof Omstandigheidsverlof
Administratief statuut verlofvormen Verlofvormen (art 191 e.v.) Jaarlijks verlof Omstandigheidsverlof Familiaal verlof Dienstvrijstelling Politiek verlof Stage ander openbaar bestuur 7. Verlof opdracht alg belang 8. Wederoproeping 9. Moederschapbescherming 10. Loopbaanonderbreking 11. Adoptie en opvang 12. Ziekte 13. Persoonlijke redenen

48 Jaarlijks verlof Verlof word genomen per prestatie of per schijf
BELANGRIJKE OPMERKING Te bepalen door de raad (keuze van beroepspersoneelslid) Met inachtneming van behoefte van de dienst recht op min. 2 opeenvolgende weken

49 Verlof wegens dwingende redenen van familiaal belang.
Elke periode van dienstactiviteit geeft recht op verlof Het verlof zal in het kalenderjaar ook verminderd worden wegens volgende redenen: Indiensttreding van dat kalenderjaar. Definitief afleggen ambt. In geval van uitzonderlijk verlof , Art 207,4° Uitoefenen politiek ambt (kabinet), Art 208 Verlof voor een stage bij de overheidsdienst Art 209. Verlof voor een opdracht van algemeen belang Art 210 : voor een nationale of internationale opdracht. Als men administratief op non-activiteit geplaatst is. Tijdens loopbaanonderbreking Art 217, §1.

50 Jaarlijks verlof Verlof beroepspersoneel uitgedrukt in dagen
Feestdagen = verlof (voor beroepspersoneel) Feestdagen op zaterdag of zondag = aanvullend jaarlijks verlof Elke prestatie op feestdag vergoed in vakantieverlof Verloven worden gelijkgesteld aan dienstactiviteit

51 Jaarlijks verlof raad stelt overdracht naar volgend jaar vast
Overdracht max.1 (raad te bepalen) jaar geldig Uitzondering: 2 jaar geldig indien: Arbeidsongeval Woon-werkongeval Wegens ziekte Beroepsziekte

52 Jaarlijks verlof Jaarlijks bepaald ifv leeftijd
<50 jaar = 26 dagen + 3 dagen door Raad Vanaf 50 jaar (1-1-XX) per jaar 1 dag extra Vb jaar = 26 dgn jaar = 26 dgn jaar = 26 dgn + 3

53 Jaarlijks verlof Extra dagen kunnen toegekend:
Max. 2 aanvullende dagen door de raad te bepalen Wat als oude regeling voordeliger is als nieuwe ? = Rechten op oude blijven behouden

54 Verlofvormen (art 191 e.v.) Jaarlijks verlof Omstandigheidsverlof
Administratief statuut verlofvormen Verlofvormen (art 191 e.v.) Jaarlijks verlof Omstandigheidsverlof Familiaal verlof Dienstvrijstelling Politiek verlof Stage ander openbaar bestuur 7. Verlof opdracht alg belang 8. Wederoproeping 9. Moederschapbescherming 10. Loopbaanonderbreking 11. Adoptie en opvang 12. Ziekte 13. Persoonlijke redenen

55 Commandant en hoger kader (majoor tot kolonel) geen recht op:
Verlof voor stage of proefperiode in andere openbare dienst Verlof voor loopbaanonderbreking Afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke redenen Eindeloopbaanregime

56 Commandant heeft geen recht op verlof
Voor uitoefenen ander ambt bij: Secretariaat Beleidscel Cel algemeen beleidcoördinatie Voor opdracht van algemeen belang

57 Omstandigheidsverlof
Naar aanleiding van huwelijk: Eigen huwelijk: 4 dagen Zijn/haar kinderen: 2 dagen Broers/zussen: 1 dag Vaderschapsverlof: 10 dagen

58 Omstandigheidsverlof
Overlijden: Echtgenote: 4 dagen 1ste graad familie: 4 dagen 2de en 3de graad familie: 1 dag Priesterwijding of intreding van een kind bij religieuze instelling: dag Plechtige communie of elke gelijkaardige gebeurtenis: dag

59 Omstandigheidsverlof
VOORWAARDEN opgenomen in opeenvolgende kalenderdagen Start steeds op de dag van de omstandigheid Uitzondering huwelijk of overlijden: binnen de 15 dagen

60 Verlofvormen (art 191 e.v.) Jaarlijks verlof Omstandigheidsverlof
Administratief statuut verlofvormen Verlofvormen (art 191 e.v.) Jaarlijks verlof Omstandigheidsverlof Familiaal verlof Dienstvrijstelling Politiek verlof Stage ander openbaar bestuur 7. Verlof opdracht alg belang 8. Wederoproeping 9. Moederschapbescherming 10. Loopbaanonderbreking 11. Adoptie en opvang 12. Ziekte 13. Persoonlijke redenen

61 Verlofvormen Afdeling 5: Verlof wegens dwingende redenen van familiaal belang. De Artikels 202 t.e.m. 204

62 Verlof wegens dwingende redenen van familiaal belang.
Beroepspersoneel heeft recht op 45 dagen verlof per jaar wegens dwingende redenen van familiaal belang. KENMERKEN Redenen erkend worden door hiërarchische meerdere. Het verlof = onbezoldigd!

63 Verlof wegens dwingende redenen van familiaal belang.
Wanneer ? Ziekenhuisopname van: Personen wonende onder hetzelfde dak. Bloed- of aanverwanten in 1ste graad.

64 Verlof wegens dwingende redenen van familiaal belang.
Wanneer ? Ziekenhuisopname Opvang tijdens schoolvakanties : Kinderen van beroepspersoneel of de kinderen van de echtgenote < 15 jaar. Kinderen <18 jaar, getroffen zijn door lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66% Voor de kinderen van het beroepspersoneel of echtgenote die onder het statuut van verlengde minderjarigheid vallen. Bewijs af te leveren door personeelslid!

65 Verlofvormen Afdeling 6: Dienstvrijstelling en uitzonderlijk verlof.
De Artikels 205 en 206

66 Dienstvrijstellingen en uitzonderlijk verlof.
“…Dienstvrijstelling is de toestemming om tijdens de diensturen afwezig te kunnen zijn voor bepaalde duur met behoud van rechten…” Deze zijn voor omstandigheden zoals: Opgeroepen als getuige in rechtszaak Het uitoefenen van een ambt in een stembureau Het beroepspersoneel legt wel een document voor de vrijstelling. De raad kan bijkomende vrijstellingen voorzien.

67 Dienstvrijstellingen en uitzonderlijk verlof.
“…Het personeelslid kan uitzonderlijk verlof krijgen …” Voor: Deelname Jury Onverwacht , wegens ongeval familie (max. 4 dagen) Zware schade aan diens goederen (max. 4 dagen) Kandidatuur verkiezingen (niet vergoed) Om zieken en gehandicapten te begeleiden (max. 5 dagen) Afstaan van beenmerg (max. 4 dagen) Afstaan van organen

68 Verlofvormen (art 191 e.v.) Jaarlijks verlof Omstandigheidsverlof
Administratief statuut verlofvormen Verlofvormen (art 191 e.v.) Jaarlijks verlof Omstandigheidsverlof Familiaal verlof Dienstvrijstelling Politiek verlof Stage ander openbaar bestuur 7. Verlof opdracht alg belang 8. Wederoproeping leger 9. Moederschapbescherming 10. Loopbaanonderbreking 11. Adoptie en opvang 12. Ziekte 13. Persoonlijke redenen

69 Loopbaanonderbreking.
“…Het personeelslid krijgt verlof …” Maar: Steeds voltijds op te nemen Met uitzondering van : palliatieve zorgen of verzorgen ziek familielid en ouderschapsverlof

70 Adoptie en opvangverlof.
“…Het personeelslid kan verlof krijgen …” Adoptie : Adoptie van kind onder 10 jaar beperkt tot 6 weken (binnen 4 maand na adoptie) Opvang pleegkind: Opvang van kind onder 10 jaar beperkt tot 4 weken (ouder 6) of 6 weken (jonger dan 3)

71 Ziekte. “…21 afwezigheidsdagen per 12 maanden dienstanciënniteit…”
Niet voor : Arbeidsongeval Ongeval op de weg van en naar het werk Beroepsziekte Als dagen opgebruikt zijn, in disponibiliteit (wachtgeld = 60% laatste activiteitswedde)

72 Persoonlijke aangelegenheden.
“…Het personeelslid kan verlof krijgen …” Voor zover de dienst het toelaat Enkel voltijds Minimale duur van 3 maanden Beperkt tot 2 jaar op hele loopbaan Is periode van NON-activiteit

73 Persoonlijke aangelegenheden.
“…De Raad kan …” De benoeming van vrijwilliger voor 6 maanden opschorten In totaliteit niet meer dan 2 jaar op carrière Periode telt mee voor dienst-, graad- , schaal- en geldelijke anc. Geen recht op toelage of premie

74 Tuchtregeling … Uitvoeren van alcohol- en drugtest
Administratief statuut Tuchtregeling Uitvoeren van alcohol- en drugtest

75 Administratief statuut
Arbeidsverzekering bijkomende arbeidsverzekering – op gelijk niveau als beroeps + bijkomende dekking van minimaal Euro

76 Eervol ontslag Beroeps als op pensioen Beroeps als 65
Administratief statuut Eervol ontslag Beroeps als op pensioen Beroeps als 65 Vrijwilliger als 65 (kan langer blijven !) Kan ook als : 20 jaar dienst Ontslagen ingeval ongeval tijdens dienst

77 Overgang naar de zone Alle operationeel personeel automatisch !
Administratief statuut Overgang naar de zone Alle operationeel personeel automatisch ! (Administratief is andere regeling… ) Zeker administratief, geldelijk de keuze Beroeps kan wel huidig verlofstelsel behouden + Hospitalisatie, maaltijdcheques, fietsvergoeding, erkentelijkheidspremie, eindejaarspremie kunnen ten persoonlijke titel behouden blijven.

78 Brandweerhervorming BVV
Geldelijk statuut Brandweerhervorming BVV

79 Geldelijk statuut Betaling 1. Beroeps: Na vervallen termijn op voorlaatste werkdag van de maand… (met overgang van 15 maanden) 2. Vrijwilliger: Na Einde van de maand

80 Kaderopbouw O4 O3 O2 O1 M2 M1 B2 B1

81 Eerst inschalen in overgang
Geldelijk statuut Eerst inschalen in overgang omwille van de harmonisering dienen alle bestaande weddeschalen geïntegreerd te worden. vooreerst dienen de nieuwe weddeschalen bepaald via de integratieregels in elk geval zal men op geen enkel moment in de nieuwe weddeschaal een lagere wedde krijgen dan de wedde die men kreeg in de oude weddeschaal.

82 Weddebepaling in nieuw statuut
Geldelijk statuut Weddebepaling in nieuw statuut Er zijn in totaal 8 graden: 2 in het basiskader, 2 in het middenkader, 4 in het officierenkader Elke graad heeft 4 rangen (horizontale kolommen). De aanwervingsgraden bwm & Kpt hebben er 5 (stageperiode) bv. B1-2; M2-4; O3-1 Elke graad heeft 25 trappen (verticale rijen). Deze komen overeen met de jaren geldelijke anciënniteit. Na 25 jaar is er geen baremische verhoging meer.

83 Geldelijk statuut rang GRAAD N: geldelijke anciënniteit X: rang = kolom

84 Overgangsregeling huidige bwm & kpl
Geldelijk statuut Overgangsregeling huidige bwm & kpl brandweerman korporaal

85 Overgangsregeling huidige sgt & adj
Geldelijk statuut Overgangsregeling huidige sgt & adj sergeant, eerste sergeant, sergeant-majoor adjudant, opperadjudant

86 Overgangsregeling huidige olt
Geldelijk statuut Overgangsregeling huidige olt

87 Overgangsregeling huidige lt
Geldelijk statuut Overgangsregeling huidige lt

88 Overgangsregeling huidige kpt
Geldelijk statuut Overgangsregeling huidige kpt

89 Overgangsregeling huidige kpt-cdt
Wat verandert er voor beroeps? Overgangsregeling huidige kpt-cdt

90 Overgangsregeling huidige maj & lt-kol
Geldelijk statuut Overgangsregeling huidige maj & lt-kol

91 anciënniteit vs nuttige ervaring
Geldelijk statuut anciënniteit vs nuttige ervaring als officier als dienstchef OLT 10 j anciënniteit als officier LT 7j (+3j) anciënniteit als officier 5 jaar nuttige ervaring als dienstchef KPT 10j anciënniteit als officier 3 jaar nuttige ervaring als dienstchef KPT-CDT ---

92 3 systemen voor weddeverhoging
Geldelijk statuut 3 systemen voor weddeverhoging hiërarchische verhoging = bevordering: opstap naar hogere weddeschaal baremische verhoging = functionele loopbaan: rangverhoging in dezelfde weddeschaal (in de rij) anciënniteitsverhoging = jaarlijkse groei tot 25 jaar geldelijke anciënniteit in dezelfde wedderang (in de kolom)

93 Inschaling bij bevordering
Geldelijk statuut Inschaling bij bevordering Loonschaal nieuwe graad Geldelijke anciënniteit blijft gelijk Rang blijft gelijk bij bevordering naar kpl of kpt Indien huidige rang = 1 Rang = huidige Rang – 1

94 Inschaling bij bevordering
Geldelijk statuut Inschaling bij bevordering bwm >kpl >sgt >adj >lt(sgt) >lt(adj) >kpt >maj >kol B0-1 B1-1 M0-1 B0-2 B1-2 M1-1 O1-1 B0-3 B1-3 M0-2 B0-4 B1-4 M0-3 M1-2 O1-2 O2-1 O3-1 M0-4 M1-3 O1-3 O2-2 O4-1 M1-4 O2-3 O3-2 O1-4 O2-4 O3-3 O4-2 O3-4 O4-3

95 Horizontale evolutie basis- en middenkader
Geldelijk statuut Horizontale evolutie basis- en middenkader bwm kpl sgt adj diensttijd in de weddeschaal 5j 4j evaluatie voldoende voortgezette opleiding 120u (5x24u) 96u (4x24u) erkende opleiding 50u en slagen 40u en slagen Fysieke paraatheid is weg gevallen

96 Horizontale evolutie officierenkader
Geldelijk statuut Horizontale evolutie officierenkader lt kpt maj kol diensttijd in de weddeschaal 4j 5j evaluatie voldoende voortgezette opleiding 96u (4x24u) 120u (5x24u) erkende opleiding 40u en slagen 50u en slagen fysieke paraatheid is weg gevallen

97 Premie voor operationaliteit & onregelmatige prestaties
Geldelijk statuut Premie voor operationaliteit & onregelmatige prestaties Vervangt de vroegere nacht, zater-, zon- en feestdag vergoeding alsook de wachtvergoeding voor de officieren = jaarwedde/1850 x # eff gepresteerde uren x coëfficiënt coëfficiënt 0,38 voor bwm, kpl, sgt, adj, lt 0,28 voor lt (uitdovend) 0,28 voor kpt 0,22 voor maj 0,18 voor kol Bij periodes van afwezigheid ten gevolge van ziekte of non-activiteit wordt deze premie niet uitgekeerd Op deze premie gelden geen pensioenrechten

98 Toelage onregelmatige prestaties
Geldelijk statuut Toelage onregelmatige prestaties oude regeling beroeps wordt hier ingevoerd: quid? geldt voor wachtdiensten in de kazerne en interventies nacht (22u-6u) = max 125% zaterdag (0u-24u) = max 200% zon-en feestdag (0u-24u) = max 200% geen cumul

99 Prestatievergoeding 1 jaar geldelijke anciënniteit =
Geldelijk statuut Prestatievergoeding 1 jaar geldelijke anciënniteit = 180u / minimaal 12 maanden (wachtdiensten op de kazerne tellen niet mee) cumul van de geldelijke anciënniteit bwm+kpl min. 1 uur te betalen + ieder begonnen uur wordt volledig vergoed

100 Prestatievergoedingsschaal (index !)

101 Te vergelijken … Brandweerman Korporaal Sergeant Adjudant Nieuw Index
Oud 7,69 12,37 14,45 8,86 14,25 15,08 9,38 15,09 16,16 10,35 16,65 16,56 11,51 18,51 18,82 9,56 15,38 10,37 16,68 11,54 18,56 9,82 15,79 10,48 16,86 11,56 18,59 10,05 10,58 17,02 11,59 18,64 10,12 16,28 10,68 17,18 11,61 18,67 10,25 16,49 10,88 17,50 11,64 18,72 10,3 16,57 11,13 17,90 11,66 18,75 11,39 18,32 11,69 18,80 11,49 18,48

102 Sergeant Nieuw Index Oud 10,35 16,65 16,56 10,37 16,68 10,48 16,86 10,58 17,02 10,68 17,18 10,88 17,50 11,13 17,90 11,39 18,32 11,49 18,48 Eerste -Sergeant 17,17 Sergeant-majoor 18,35

103 Nieuw Index Oud (Leo/Bree) Oud 15 24,13 30,21/ 25,95 24 38,60 17,78
Luitenant Kapitein Majoor Nieuw Index Oud (Leo/Bree) Oud 15 24,13 30,21/ 25,95 24 38,60 17,78 28,60 25,44/ 23,14 19,33 31,09 30,21 /25,95 18,55 29,84 19,83 31,89 18,98 30,53 21,02 33,81

104 Geldelijk statuut

105 Geldelijk statuut

106 Geldelijk statuut

107 Geldelijk statuut

108 Erkentelijkheidspremie
Geldelijk statuut Erkentelijkheidspremie De zoneraad kan een erkentelijkheidspremie toekennen aan de vrijwilliger dat eervol uit zijn functie ontslagen wordt. Facultatieve bevoegdheid Lokale gunstigere regimes worden behouden ten persoonlijken titel

109 Toelagen Haard & Standplaatstoelage (KB 25-1013 op federaal ambt).
Geldelijk statuut Toelagen Haard & Standplaatstoelage (KB op federaal ambt). Eindejaarstoelage (KB ) Vakantiegeld (voorwaarden rijkspersoneel) De Zoneraad kan toelagen en sociale voordelen toekennen Hospitalisatie, maaltijdcheques, fietsvergoeding, erkentelijkheidspremie, eindejaarspremie kunnen ten persoonlijke titel behouden blijven.

110 Toelage uitoefening Hogere functie
Geldelijk statuut Toelage uitoefening Hogere functie Minstens 90 dagen uitoefenen en aan voorwaarden verbonden (zie administratief statuut). Verschil tussen wat huidige en verloning hogere functie

111 Geldelijk statuut Diplomatoelage Beroepspersoneel geniet diploma-toelage (op basis KB dat zal herzien worden !!! ).

112 Diplomatoelage De ZoneRaad legt de modaliteiten vast.
Geldelijk statuut Diplomatoelage De ZoneRaad legt de modaliteiten vast. Wordt eveneens maandelijks betaald Percentage bovenop uurloon (minstens 3% en maximaal 10%)

113 Enkele rekenvoorbeeldjes
Geldelijk statuut Enkele rekenvoorbeeldjes Brandweerman 4 jaar anciënniteit : Huidige Bruto : Huidige vergoeding interventie-uren : TOTAAL :

114 Enkele rekenvoorbeeldjes
Geldelijk statuut Enkele rekenvoorbeeldjes Brandweerman 4 jaar anciënniteit (zonder OPT-OUT): Huidige Bruto : Huidige vergoeding interventie-uren : TOTAAL : Nieuwe Bruto : Operationaliteitspremie (zonder u) : TOTAAL :

115 Enkele rekenvoorbeeldjes
Geldelijk statuut Enkele rekenvoorbeeldjes Brandweerman 4 jaar anciënniteit (met OPT-OUT): Huidige Bruto : Huidige vergoeding interventie-uren : TOTAAL : Nieuwe Bruto : Bijkomende min. Vergoeding(500) : Operationaliteitspremie : TOTAAL : ….

116 Enkele rekenvoorbeeldjes
Geldelijk statuut Enkele rekenvoorbeeldjes Brandweerman 6 jaar anciënniteit (zonder OPT-OUT): Huidige Bruto : Huidige vergoeding interventie-uren : TOTAAL :

117 Enkele rekenvoorbeeldjes
Geldelijk statuut Enkele rekenvoorbeeldjes Brandweerman 6 jaar anciënniteit (zonder OPT-OUT): Huidige Bruto : Huidige vergoeding interventie-uren : TOTAAL : Nieuwe Bruto : Operationaliteitspremie (zonder u) : TOTAAL :

118 Enkele rekenvoorbeeldjes
Geldelijk statuut Enkele rekenvoorbeeldjes Brandweerman 6 jaar anciënniteit (met OPT-OUT): Huidige Bruto : Huidige vergoeding interventie-uren : TOTAAL : Nieuwe Bruto : Bijkomende min. Vergoeding (500) : Operationaliteitspremie : TOTAAL : ….

119 Enkele rekenvoorbeeldjes
Geldelijk statuut Enkele rekenvoorbeeldjes Eerste-sergeant 14 jaar anciënniteit (zonder OPT-OUT): Huidige Bruto : Huidige vergoeding interventie-uren : TOTAAL :

120 Enkele rekenvoorbeeldjes
Geldelijk statuut Enkele rekenvoorbeeldjes Eerste-sergeant 14 jaar anciënniteit (zonder OPT-OUT): Huidige Bruto : Huidige vergoeding interventie-uren : TOTAAL : Nieuwe Bruto : Operationaliteitspremie (zonder u) : TOTAAL : … +

121 Enkele rekenvoorbeeldjes
Geldelijk statuut Enkele rekenvoorbeeldjes Eerste-sergeant 14 jaar anciënniteit (met OPT-OUT): Huidige Bruto : Huidige vergoeding interventie-uren : TOTAAL : Nieuwe Bruto : Bijkomende min. Vergoeding (500) : Operationaliteitspremie : TOTAAL : … +

122 Enkele rekenvoorbeeldjes
Geldelijk statuut Enkele rekenvoorbeeldjes Brandweerman 5 jaar dienst (+/- 500 uur) : = +/ Euro -> minstens Euro Sergeant 19 jaar dienst ( +/- 600 uur) : = +/ Euro -> minstens Euro

123 Ambulanciers / Ambulancier BW-man
Geldelijk – Administratief statuut ??? … Ambulanciers / Ambulancier BW-man Er bestaat ontwerp van statuuttekst, maar …

124 Brandweerhervorming BVV
arbeidstijd & diensttijd Brandweerhervorming BVV

125 Algemeen Diensttijd Rust Oproepbaarheidsdienst Art 174
Diensttijd bestaat uit: - interventies - brandvoorkoming - oefeningen en opleiding - onderhouds- en administratieve taken - wachtdiensten in de kazerne Wachtdienst is verplicht op de kazerne zijn en is ook betaald als een diensttijd

126 Oproepbaarheidsdienst
diensttijd Oproepbaarheidsdienst Een periode waarin het vrijwillige personeelslid, zonder in de kazerne te moeten zijn, zich beschikbaar verklaart om gevolg te geven aan een interventie.

127 Diensttijd prestaties: interventies oefening en opleiding
wachtdiensten in de kazerne onderhoud en administratie brandvoorkoming oproepbaarheidsdienst is geen diensttijd

128 Diensttijd (van toepassing 14-06-2014)
vrijwilligers vallen niet onder de arbeidstijdwetgeving regelgevend kader via het statuut: max 24 uur gemiddeld per week / jaar = uur / jaar aaneensluitende prestaties tussen 12u en 24u moeten gecompenseerd met 12u rust * -> Tenzij - Dringende interventie ongeval - Dringende interventie onvoorziene noodzakelijkheid per 7 dagen moeten 36 uren rust worden ingebouwd * * uitzonderlijke overschrijding mag indien binnen weken gecompenseerd

129 Dienst en rusttijden Minimale beschikbaarheid staat in het huishoudelijk reglement Commandant of afgevaardigde vullen de beschikbaarheid in voor de diensttijd Art 177 Minimale beschikbaarheid voor diensttijd en wijze van oproepen In samenspraak met de vrijwilliger

130 Arbeidstijd 38u/week over een periode van 4 maanden
afwijkende regeling voor 7 zones waar meer dan de helft in een regime > 38u /week werkt: 48 u/week toegestaan tot 2025 (max tot 2035) Opt-out regeling: mits individueel akkoord 38u + max. 10u (of in bepaalde zones 48u + 4u) opt-out uren zijn niet overdraagbaar naar volg. week op basis van uurloon + premie

131 Arbeidstijd maximum per taak : 24 u maximum per week : 60u
bij uitzonderlijke omstandigheden mag men overschrijding toestaan, indien rusttijden worden ingebouwd

132 Brandweerhervorming BVV
 of  Brandweerhervorming BVV

133  Cumulverbod beroeps-vrijwilliger in zelfde zone
Wegvallen onderhoudstesten fysieke paraatheid Beperking opt-out regeling Verlofmogelijkheden bedreigen de dienstverlening: quid personeelscoëfficiënt

134 ~ Premiestelsel voor operationaliteit en onregelmatige prestaties
Invoering voortgezette opleiding Regeling voor de ambulanciers niet brandweerman in dienst bij de brandweer Aandacht voor de ondersteunende diensten en het burgerpersoneel

135  Harmonisering van weddeschalen en vergoedingstelsels
Invoering van mobiliteit Overgang van vrijwillig naar beroeps Eindeloopbaanregeling

136 slotwoord

137 overleg–begeleiding–informatiedeling
Zonaal coördinatorenoverleg: sinds november 2012 komen de 20 zonale coördinatoren maandelijks bij elkaar. Dit overleg zal geïntensifieerd worden FOD heeft haar informatieopdracht nu op kruissnelheid: updates op de website – BVV neemt deel aan het initiatief om de discretionaire bevoegdheid die aan de zone gegeven wordt, in gezamenlijk overleg maximaal op elkaar af te stemmen

138 begeleidingscommissie
begeleidingscommissie start op 30 april 2014 monitoring van de eventuele meerkost voor de zones monitoring van de opdrachten die worden opgedragen de globale evaluatie op lokaal niveau BVV zal in deze commissie (#14 leden) zetelen: ondersteund door een BVV – klankbordgroep


Download ppt "Brandweerhervorming BVV"

Verwante presentaties


Ads door Google