De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM 1. 2 mr. Jacomien Kapteijn: -Advocaat en Mediator bij Berntsen Mulder Advocaten -Specialisaties:Arbeidsrecht Familierecht -Lid van de Vereniging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM 1. 2 mr. Jacomien Kapteijn: -Advocaat en Mediator bij Berntsen Mulder Advocaten -Specialisaties:Arbeidsrecht Familierecht -Lid van de Vereniging."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM 1

2 2 mr. Jacomien Kapteijn: -Advocaat en Mediator bij Berntsen Mulder Advocaten -Specialisaties:Arbeidsrecht Familierecht -Lid van de Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)

3 3 mr. Jos van Bohemen: -Advocaat bij Berntsen Mulder Advocaten -Specialisaties:Arbeidsrecht Faillissementsrecht Ondernemingsrecht -Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) -Lid van de Vereniging INSOLAD

4 Financiële voordelen voor werkgevers

5 Voor welke werknemers zijn er specifieke regelingen? Mensen die wat ouder zijn Mensen die een beperking hebben Mensen die al langere tijd op zoek zijn naar een baan Mensen die nog wat jonger zijn

6 Pluspunten ? Veel ervaring Heel gemotiveerd Financiële voordelen

7 Arbeidsgehandicapte Definitie volgens de huidige wet- en regelgeving: Iemand bij wie door een medisch- arbeidsdeskundige beoordeling is vastgesteld dat hij door een ziekte of handicap belemmeringen ervaart bij het vinden van een baan of bij het verrichten van arbeid.

8 Participatiewet 1 januari 2015 1 regeling voor mensen die een opstap naar de arbeidsmarkt nodig hebben Samenvoeging van WWB, WsW en Wajong

9 Arbeidsgehandicapte Definitie onder de participatiewet: Mensen met een arbeidsbeperking. Aanzienlijk beperktere definitie.

10 Zieke werknemer No risk polis UWV betaalt Ziektewet uitkering als werknemer met handicap of ziekte uitvalt Eerste 5 jaar (muv Wajong)

11 Eigenrisicodragerschap Voor de WGA Voor de Ziektewet Voor de WW

12 Wajong WAJONG Op jonge leeftijd langdurige ziekte/handicap Loondispensatie Jobcoach

13 Jongere werknemer 18 tot 26 jaar Met WW- of bijstandsuitkering Premiekorting

14 Plaatsingsfee Voordeel voor intermediair die werkzoekende van 50 jaar of ouder heeft begeleid naar een baan Tijdelijke regeling tot 30 september 2016

15 Proefplaatsing Werknemer met UWV-uitkering Twee maanden zonder loon Daarna minimaal 6 maanden in dienst

16

17 1 e prijs

18 2 e prijs

19 3 e prijs

20 20 Huidig ontslagrecht Via vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden; Via aanvraag UWV (ontslagvergunning); Middels ontbindingsverzoek aan de kantonrechter; Ontslag op staande voet.

21 Vraag 1: Sinds wanneer is het mogelijk om een arbeidsovereenkomst te beëindigen via een vaststellingsovereenkomst?

22 1999 (inwerkingtreding flexwet)? 2006 (inwerkingtreding nieuwe werkloosheidsregeling)? 2009 (versobering kantonrechtersformule)?

23 23 Ontslag via kantonrechter Voordeel: snelle procedure / geen hoger beroep; Nadeel: (hoge) vergoeding.

24 24 Ontslag via UWV Voordeel: - geen vergoeding Nadelen: - langdurige procedure; - opzegtermijn in acht nemen; - formele procedure; - procedure wegens kennelijk onredelijk ontslag, met relatief lage vergoeding.

25 Ontslag op staande voet Dringende reden Hoor en wederhoor Zorgvuldige formulering van de dringende reden Onverwijlde mededeling Rechter: alle omstandigheden van het geval (ook persoonlijke omstandigheden, zoals leeftijd en gevolgen ontslag)

26 -zaak Werknemer, geboren in 1938 en sedert 1960 in dienst; Vervroegde uittredingsregeling met afvloeiingsregeling in 1995; Na afscheidsreceptie diefstal van 2 blikken motorolie (waarde € 9,90);

27 Vraag 2: dringende reden?

28 28 Nieuw arbeidsrecht: waarom?

29 Binnen 2 jaar vast dienstverband i.p.v. 3 jaar; Ook bij een 4e tijdelijke contract; Geen concurrentiebeding, tenzij bijzondere zwaarwegende omstandigheden (schriftelijk in arbeidsovereenkomst opnemen); Aanzegtermijn van 1 maand bij contracten van 6 maanden of langer; 29 Tijdelijke arbeidsovereenkomsten

30 Casus 1: aanzegtermijn Tijdelijke arbeidsovereenkomst; 1 april 2014 tot en met 31 januari 2015; Moet u als werkgever het einde van de arbeidsovereenkomst aanzeggen? Zo ja, wanneer?

31 Casus 2: ketenregeling; Tijdelijke arbeidsovereenkomst: 1 januari 2014 tot 1 januari 2015; Verlenging arbeidsovereenkomst met 18 maanden tot 1 juli 2016; Is er sprake van een vast dienstverband?

32 Oude situatie: keuze tussen UWV en kantonrechter Nieuwe situatie: wettelijk bepaald welke ontslagroute gevolgd moet worden 32 Ontslagroutes

33 Welke route te nemen? Bij bedrijfseconomische redenen: ontslagvergunning via het UWV Bij langdurige arbeidsongeschiktheid (+ 2 jaar): ontslagvergunning via het UWV “Persoonlijke redenen”: kantonrechter 33

34 Soorten vergoedingen I Transitievergoeding, maximaal € 75.000,00 bruto of bruto jaarsalaris; - 1/6 maandsalaris per half dienstjaar; - 1/4 maandsalaris per half dienstjaar bij dienstverband van 10 jaar of meer; - 1 maandsalaris per dienstjaar voor werknemer ouder dan 50 jaar met dienstverband van 10 jaar of meer (uitzondering MKB met minder dan 25 werknemers). 34

35 Wanneer transitievergoeding? Arbeidsovereenkomst heeft tenminste 24 maanden geduurd; Ook bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten; Ook bij UWV procedures. Niet bij ernstig verwijtbaar gedrag werknemer!! 35

36 Casus 3: zieke werknemer 2 jaar arbeidsongeschikt; Ontslag met vergunning UWV

37 Transitievergoeding?

38 Aftrek kosten re-integratie?

39 Soorten vergoedingen II Billijke vergoeding: -Ernstig verwijtbaar gedrag werkgever -Het zgn. muizengaatje 39

40 Wat gaat de kantonrechter doen?

41 H oger beroep? UWV procedure: nu geen mogelijkheid tot hoger beroep, straks ook niet; Wel verzoek herstel dienstbetrekking via de kantonrechter; Ontbindingsprocedure bij de kantonrechter: nu geen mogelijkheid tot hoger beroep, vanaf 1 juli 2015 wel 41

42 Bedenktijd Huidige situatie: na sluiten beëindigingsovereenkomst, kunnen werkgever en werknemer hier niet meer op terugkomen Nieuwe situatie: werknemer krijgt een bedenktijd van 14 dagen (let op binnen 2 dagen na ondertekening melden!!) 42

43 Vraag 3 Werkgever doet niet binnen 2 dagen na ondertekening vaststellingsovereenkomst melding van bedenktijd Wat is de consequentie?

44 Werkloosheidsuitkering Huidige situatie: werknemer heeft recht op 1 maand WW-uitkering per jaar arbeidsverleden. Maximaal 38 maanden Nieuwe situatie per 1/1/2016: werknemer heeft recht op 1 maand WW-uitkering per jaar arbeidsverleden tijdens eerste 10 jaar, daarna halve maand per jaar. Maximaal 24 maanden 44

45 Vraag 4 en 5 Werknemer, die werkloos is, moet alle arbeid als passend accepteren Na welke termijn? Inkomensverrekening vanaf 1e WW-dag Welk percentage?

46 B ereikt het kabinet met deze maatregelen haar doelen? 46

47 47 Vragen?

48 48 Jacomien Kapteijn Jos van Bohemen Bedankt voor uw aandacht!

49 49 Contactgegevens: Berntsen Mulder Advocaten mr. J.P.W. van Bohemen mr. J.L.J. Kapteijn Burgemeester Visserpark 13 - 15 Postbus 575 2400 AN Alphen aan den Rijn T: 0172 – 49 43 45 F: 0172 – 42 47 28 E: j.vanbohemen@berntsenmulder.nlj.vanbohemen@berntsenmulder.nl j.kapteijn@berntsenmulder.nl


Download ppt "WELKOM 1. 2 mr. Jacomien Kapteijn: -Advocaat en Mediator bij Berntsen Mulder Advocaten -Specialisaties:Arbeidsrecht Familierecht -Lid van de Vereniging."

Verwante presentaties


Ads door Google