De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evalueren maakt een verschil

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evalueren maakt een verschil"— Transcript van de presentatie:

1 Breed en competentiegericht evalueren in het dko infosessie 25 augustus 2014

2 Evalueren maakt een verschil
Feedback van de leerkracht heeft meest wezenlijke effect op leerprestaties (J. Hattie 2003)

3 Vanaf 2014-2015: 2 mogelijkheden
organieke evaluatieregeling : organisatie ligt vast in de regelgeving breed en competentiegericht evalueren: academie werkt eigen evaluatiesysteem uit

4 Competentiegericht kunstonderwijs?
Artistieke competentie = combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes die iemand nodig heeft om zich artistiek te uiten Holistische manier van leren

5 Competentiegericht kunstonderwijs?
Vaardigheid de leerling kan een bepaalde toonladder spelen Competentie de leerling kan met een gepaste toonladder over een akkoord improviseren = de leerling weet welke toonladder (kennis) = de leerling kan de toonladder spelen (vaardigheid) = de leerling kan in real time een gepaste keuze maken ( zelfstandigheid, concentratie)

6 instrument om het leren zelf te stimuleren
Breed evalueren Evalueren = nagaan in welke mate de leerling bepaalde vooropgestelde doelen bereikt heeft instrument om het leren zelf te stimuleren

7 Breed evalueren beoordelen + groeipotentieel van de leerling in kaart brengen evalueren zit verweven in het leerproces, vormt geen eindpunt TESTCULTUUR → ASSESMENTCULTUUR Cf. pilootprojecten ‘kunstig competent’ en ‘competent in artistieke competenties’

8 Breed spectrum van competenties
Individuele gedrevenheid vakmanschap presenteren (onder)zoeken samenwerken creëren en innoveren

9 Breed evalueren veelvormig veelzijdig

10 Breed en competentiegericht evalueren: aan de slag
visieontwikkeling communicatie operationalisering kwaliteitsbewaking

11 Breed en competentiegericht evalueren: aan de slag
visieontwikkeling communicatie operationalisering kwaliteitsbewaking

12 Visieontwikkeling Meer dan een reglement of plan van aanpak
Weeg voorstellen af aan de hand drie kwaliteitsindicatoren: transparant, valide en betrouwbaar Sluit aan bij het pedagogisch-artistiek project van de academie Zorg voor gedragenheid in het team (cf. lokaal comité)

13 Een transparante evaluatie
hanteert spelregels die iedereen kent gebruikt heldere beoordelingscriteria en werkwijze zorgt voor gerichte feedback

14 Transparant Voorbeelden:
de beoordelingscriteria zijn helder en eenvoudig geformuleerd de leerkrachten hanteren een vooraf opgestelde waarderingsschaal de leerlingen worden bij het begin van het schooljaar op de hoogte gebracht van de doelen die ze moeten bereiken, de evaluatie-activiteiten en de beoordelingscriteria

15 Een valide evaluatie beoordeelt leerlingen aan de hand van criteria die er toe doen Minimalistische benadering: (minimum)leerplandoelen = juridisch ijkpunt om te bepalen of de leerling geslaagd is Maximale benadering: (minimum)leerplandoelen + criteria die de academie zelf van belang vindt voor de brede artistieke ontwikkeling van de leerling

16 Valide Voorbeelden de evaluatiecriteria zijn een duidelijke afspiegeling de (minimum)leerplandoelen de beoordeling focust op de vooropgestelde criteria en laat andere informatie achterwege de juryvoorzitter waakt erover dat bepaalde criteria niet over- of onderbelicht worden

17 Een betrouwbare evaluatie
streeft naar objectiviteit is veelzijdig en veelvormig gaat niet over één nacht ijs…

18 Betrouwbaar Voorbeelden de evaluator beschrijft waarneembaar gedrag
bv. inbreng van verschillende leerkrachten (eventueel ook externe deskundigen) bv. verschillende informatiebronnen: observatie, portfolio, zelfevaluatie, peer assessment, bv. diversiteit aan evaluatie-activiteiten: toonmoment, toetsing, feedback a.d.h.v. portfolio, permanente evaluatie bv. voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hanteert de academie een aangepaste evaluatievorm

19 Breed en competentiegericht evalueren: aan de slag
visieontwikkeling communicatie operationalisering kwaliteitsbewaking

20 Communicatie = kritische succesfactor!
basisprincipes komen in het schoolreglement de academie zorgt ervoor dat alle (nieuwe) leerkrachten, leerlingen (evt. ouders) over de krachtlijnen en evaluatieprocedure goed geïnformeerd zijn

21 Communicatie Tips en tricks
Breng alle informatie ergens samen: bv. brochure, website Lanceer geregeld reminders, verwijs naar de visie Zorg voor samenhang in vormgeving en taalgebruik

22 Breed en competentiegericht evalueren: aan de slag
visieontwikkeling communicatie operationalisering kwaliteitsbewaking

23 Operationalisering Regelgever legt nauwelijks organisatorische voorschriften op Academie bepaalt zelf: de vorm van evaluatieactiviteiten de planning in het schooljaar De beoordelingsprocedure (samenstelling van evaluatiecommissie, wijze van beraadslaging, beoordelingscriteria inzage en feedback

24 Operationalisering Academie ontwikkelt zelf instrumenten die zij nodig acht: bv. evaluatiefiche portfolio waarderingsschaal Gebruiksvriendelijk maar ook transparant, valide en betrouwbaar Ondersteuning van pedagogische begeleiding

25 Operationalisering: rechten en plichten van leerlingen
Effect van (mondelinge) feedback op de leerprestaties → minimaal twee gedocumenteerde evaluatiegesprekken met de leerling Leerlingen zijn verplicht om deel te nemen aan de evaluatieactiviteiten (onder welke vorm ook)

26 Breed en competentiegericht evalueren: aan de slag
visieontwikkeling communicatie operationalisering kwaliteitsbewaking

27 Kwaliteitsbewaking = meta-evaluatie, evaluatie van de evaluatie
Verantwoordelijkheid van de academie zelf kwaliteitsindicatoren: transparant, valide, betrouwbaar ondersteuning van pedagogische begeleidingsdienst


Download ppt "Evalueren maakt een verschil"

Verwante presentaties


Ads door Google