De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College 4 Video Kotler (25min) Bespreken video (20 min)

Verwante presentaties


Presentatie over: "College 4 Video Kotler (25min) Bespreken video (20 min)"— Transcript van de presentatie:

1 College 4 Video Kotler (25min) Bespreken video (20 min)
Theorie H 11 Productbeleid (60 min) Verwerking: Odd one out (10 min) Flip Flop (15 min) Meerkeuzevragen (10 min) Casus (10 min)

2 Principes van Marketing Hoofstuk1
Principes van Marketing Hoofstuk1 2

3 Wat is een product ”The product is what the product does”
Wat verkoop je met een vakantie? 3

4 Product (definitie) Een product is het geheel van materiële en immateriële eigenschappen van een goed of dienst, hetgeen betrekking heeft op alles wat kan worden aangeboden op een markt en waarmee in een specifieke behoefte kan worden voorzien (NIMA) Is 4

5 Productniveau/ lagen Kotler
Principes van marketing - Hoofdstuk 11

6 Lagen van een product Kernproduct Feitelijke product
Uitgebreide product Marketing, een reallife-perspectief © 2008 Pearson Education Benelux

7 Totale product: (Verhage)
(© Noordhoff: Bron: Verhage, inleiding Marketing, Noordhoff ) 7

8 Goed of dienst? ©: Pearson: Solomon: Marketing Real Life 8

9 indeling koopgedrag (Copeland/ Mc Carthy: )
- Convenience goods: “zonder na te denken of enige inspanning” gekocht. * fast moving consumer goods (dagelijks gebruik) * impulsgoederen * emergency goederen vaak RAG - Shopping goods: Producten worden gekocht na een duidelijk en bewust onderzoek. (bijvoorbeeld kleding) Vaak BPO - Specialty goods: Een consument doet zeer veel moeite voor dit product, bijvoorbeeld voor een bepaalde parfum naar Parijs. vaak UPO Unsought goods: ( Mc Carthy) consumenten weten (nog) niet van het bestaan af; regular unsought goods. Hiervan kent men wel het bestaan maar, deze goederen wil men (nog) niet. © Economie Leer Kracht 2011 9

10 B2B Principes van marketing - Hoofdstuk 11

11 Type goederen: (© Noordhoff: Bron: Verhage, inleiding Marketing, Noordhoff ) 11

12 productbeslissingen tastbare kenmerken: kwaliteit, functie, ontwerp
verpakking merk productondersteuning

13 © Pearson Marketing Real Life

14 productgroep/ lijn beslissingen
assortiment

15 Dimensies van assortiment
Lengte 7 Diepte 2 Diepte 4 Breedte: 3 productsoorten

16 bewegingen productgroep
Principes van marketing - Hoofdstuk 11

17 Assortimentsstrategieën
Trading down Trading up Mac Book PRO VW Pheathon

18 BEST GLOBAL BRANDS Bron: Alef de Jong:

19 Merkenbeleid Unilever
Gaat het hier om een producent of een distribuant Is hier sprake van een indivueel of collectief fabrikantenmerk?

20 Fabrikantenmerken: Naam door de maker product:
individueel; b.v. blue band Collectief-/ paraplu-/familie-merk: Philips combinatie van beide: Opel Vectra A-merk: - vaak hoog kwaliteitsniveau % distributiespreiding - vaak landelijke reclame B- merk: mist ten minste 1 van de onder A genoemde eigenschappen (niet landelijk geadverteerd, lage distributie) © Economie Leer Kracht 2011

21 Winkel/Distribuantenmerken:
Huismerken/private label = Merkartikelen van distribuanten met fantasienaam (Perla) Eigen merken = Producten onder eigen naam aanbieden (HEMA) Witte merken = ongemerkte artikelen = generieke merken Alleen de soortnaam wordt vermeld N.B steeds hoger marktaandeel (huismerken, eigen merken, witte merken) “Battle of brands” © Economie Leer Kracht 2011

22 Merkenbeleid AH Distribuantenmerken/ Eigenmerken/ Winkelmerken
Multibrandstrategie Wordt het merk gekoppeld aan distribuant of aan de handelaar Is hier sprake van een collectief of individueel merk? Welk merk past bij een assortiment van de low involvements products Distribuantenmerken/ Eigenmerken/ Winkelmerken

23 Merkensoorten Merknaam: dat deel van het merk dat uitspreekbaar is
Beeldmerk: deel van het merk dat herkend kan worden (logo) Handelsmerk (trademark) ®: beschermd in merkenregister © Economie Leer Kracht 2011

24 Onderzoek naar merkbekendheid
Merkbekendheid: (on)geholpen

25 Merkenbeleid Is Nivea een sterk merk?
(© Noordhoff: Bron: Verhage, inleiding Marketing, Noordhoff )

26 Merkgevingsstrategie:
lijnextensie: reeds bestaand merk productvariatie toevoegen bijv. Grolsch 4 jaargetijden bier Individueel merk: nieuw merk: merkextensie: merknaam in andere productgroep toe voegen bijv: Bicpennen en aanstekers © Economie Leer Kracht 2011

27 Principes van marketing - Hoofdstuk 11
Merkgevingsstrategie: Principes van marketing - Hoofdstuk 11

28

29 Productlevenscyclusstrategieën
Na de introductie doorloopt een product een aantal fasen. Principes van marketing – Hoofdstuk 12

30 (© Noordhoff: Bron: Verhage, inleiding Marketing, Noordhoff 978-90-207-3308-2)

31 Principes van marketing – Hoofdstuk 12
PLC Principes van marketing – Hoofdstuk 12

32 Principes van marketing – Hoofdstuk 12
PLC Groeifase Early adopters en early majority Nieuwe functies en verbeteringen onder druk van toetredende concurrenten Toename van het aantal distributiekanalen Prijzen stabiel of licht dalend Handhaven van promotie-uitgaven; inhoud van ‘awareness’ naar ‘preference’ Winst op korte termijn of dominant marktaandeel op lange termijn Principes van marketing – Hoofdstuk 12

33 Principes van marketing – Hoofdstuk 12
PLC Volwassenheidsfase Marktontwikkeling Productontwikkeling Marketingmix aanpassen Principes van marketing – Hoofdstuk 12

34


Download ppt "College 4 Video Kotler (25min) Bespreken video (20 min)"

Verwante presentaties


Ads door Google