De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vak: Marketing Docent: Anja Lorié. Iedereen stelt zich kort voor: - Naam - Talenten - Met wie zou je 1uur in een lift opgesloten willen worden en waarom?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vak: Marketing Docent: Anja Lorié. Iedereen stelt zich kort voor: - Naam - Talenten - Met wie zou je 1uur in een lift opgesloten willen worden en waarom?"— Transcript van de presentatie:

1 Vak: Marketing Docent: Anja Lorié

2

3 Iedereen stelt zich kort voor: - Naam - Talenten - Met wie zou je 1uur in een lift opgesloten willen worden en waarom?

4  Je bent op tijd; de deur gaat 5 minuten na aanvang van de les dicht. (Bij een blokuur ben je het 2 e uur welkom.)  Je hebt je boek/schrift/pen bij je; ◦ zonder deze spullen ben je niet welkom ◦ Als je elke les je spullen op orde hebt, krijg je bij je toets 0,5 punt cadeau  Geen eten in de klas  Geen drinken in de klas; flesje water mag  Telefoon is opgeborgen  We hebben respect voor elkaar!

5

6

7 AGENDA 2014 – 2015  PERIODE A ◦ Introductie Marketing ◦ Hoofdstuk 1 & 2 Marketingoriëntatie  PERIODE B ◦ Hoofdstuk 9 & 10 & 11Marketingoriëntatie  PERIODE C ◦ Kerntaak 1 & Hoofdstuk 12 Marketingoriëntatie  Periode D ◦ Kerntaak 1 & Hoofdstuk 12 Marketingoriëntatie

8 Leerdoelen  Je kan benoemen wat Marketing is  Je kan benoemen wat het nut van Marketing is op commercieel gebied

9 Marketing bestudeert het gedrag van afnemers en stelt daarbij hun behoeften centraal. De functie van Marketing is om op winstgevende wijze de wensen en behoeften van de afnemers te bevredigen.

10  COCA-COLA CASE

11  Op welke manier(en) past Coca Cola het Marketingprincipe toe?  Denken; alleen, 5 minuten  Delen; met je buurman/vrouw, 5 minuten  Uitwisselen in de klas; 15 minuten

12 Op welke behoefte(n) speelt Coca-Cola in?  Delen is het nieuwe nemen  Het delen van leuke/mooie momenten samen  We leven in een wereld waar we bijzondere, gekke, gewone momenten/belevenissen willen delen met elkaar

13 Share a coke! Deel een selfie van jou en je flesje Coke Deel virtuele Coca-cola Je kunt een gepersonaliseerd glazen flesje bestellen en, indien gewenst, rechtstreeks naar een vriend of familie laten sturen om zo een Coca-Cola te delen.

14

15 Waar zie je nog meer dat we deze behoefte van delen hebben?  Facebook  Instagram  Twitter  Snapchat

16 Leerdoelen  Je kan benoemen wat Marketing is  Je kan benoemen wat het nut van Marketing is op commercieel gebied

17 Vak: Marketing Docent: Anja Lorié Periode: A

18 Leerdoelen  Je kunt de 5 marktbenaderingsconcepten benoemen  Je kunt de 4 marketinginstrumenten (= Marketingmix) benoemen

19 Marktbenaderingsconcepten  Productieoriëntatie  Productoriëntatie  Verkooporiëntatie  Marketingoriëntatie  Maatschappelijke oriëntatie

20 Productieoriëntatie Zoveel mogelijk produceren tegen zo laag mogelijke kosten  Intern gericht  Efficient productieproces  Verkopersmarkt

21 Productoriëntatie Consument koopt alleen die producten die het meeste waar voor hun geld bieden  Meer concurrentie  Kwaliteit belangrijker  Intern gericht

22 Verkooporiëntatie  Overvloed aan producten  Onderneming moet meer moeite doen om zijn producten te verkopen  Kopersmarkt  Aandacht op verhogen en de effectiviteit van de verkoop  Reclame en omvangrijk verkoopapparaat werd belangrijker

23 Marketingoriëntatie De onderneming richt zich meer op de markt.  Wensen en verlangens van afnemers staan centraal  Extern gericht  Marktonderzoek

24 Maatschappelijke oriëntatie Onderneming houdt zich ook bezig met de belangen van de maatschappij  Maatschappelijk verantwoord ondernemen  Bescherming van het milieu

25 WATBEDENK VAN ELKE MARKTBENADERINGSMETHODE EEN VOORBEELD HOEALLEEN TIJD5 MINUTEN RESULTAATBESPREKEN WE KLASSIKAAL KLAARSTIL

26 WATBESPREEK DE VOORBEELDEN VAN DE MARKTBENADERINGSMETHODE EN KIES ER EEN UIT HOEMET JE BUURMAN/VROUW TIJD5 MINUTEN RESULTAATBESPREKEN WE KLASSIKAAL KLAARSTIL

27 Marktbenaderingsconcepten Productieoriëntatie Productoriëntatie Verkooporiëntatie Marketingoriëntatie Maatschappelijke oriëntatie

28 MARKETINGMIX

29 PRODUCT: Productmix  Fysieke tastbare product  Verpakking  Garantie  Service  Merk  Assortiment  kwaliteit

30 PRIJS Waarin verschilt de prijs ten opzichte van de andere marketingmixinstrumenten? “De Prijs is het enige Marketingmixinstrument dat geen geld kost maar juist geld oplevert.”

31 Prijs vaststellen  Kostengeoriënteerde prijsstelling  Concurrentiegeoriënteerde prijsstelling  Vraaggeoriënteerde prijstelling

32 PLAATS De plaats heeft betrekking op de wijze waarop de ondernemer de producten in de richting van de consument wil distribueren.  distributiebeleid

33 DISTRIBUTIEBELEID

34 PROMOTIE; Promotiemix  Reclame  Sales promotion  Public relations  Persoonlijke verkoop  Sponsoring

35 De drie R’s  Reputatie  Relatie  Ruil Eerst een Reputatie opbouwen, die leidt tot opbouwen van Relaties en uiteindelijk Ruil.

36 OPDRACHT STARBUCKS De marketingstrategie van Starbucks bestaat uit het positioneren van de Starbucks winkels als een derde vaste plaats waar mensen vertoeven naast thuis en werk.

37 OPDRACHT STARBUCKS WATVERNIEUW DE MARKETINGMIX VOOR STARBUCKS HOEMET ZIJN VIEREN HULPBOEK EN AANTEKENINGEN TIJD15 MINUTEN RESULTAATBESPREKEN WIJ KLASSIKAAL

38

39 Leerdoelen  Je kunt de 5 marktbenaderingsconcepten benoemen  Je kunt de 4 marketinginstrumenten (= Marketingmix) benoemen

40 Vak: Marketing Docent: Anja Lorié Periode: A

41 LEERDOELEN:  Je kunt benoemen wat interne omgevingsfactoren zijn  Je kunt benoemen wat externe omgevingsfactoren zijn

42 OMGEVINGSFACTOREN  Interne omgevingsfactoren  Externe omgevingsfactoren

43 Interne omgevingsfactoren:  Binnen het bedrijf; micro-omgeving  Het zijn beheersbare factoren; dat wil zeggen dat we daar zelf invloed op kunnen uitoefenen

44 OPDRACHT INTERNE OMGEVINGSFACTOREN WATWELKE FACTOREN SPELEN BINNEN HET BEDRIJF EEN ROL? HOEMET JE BUURMAN/VROUW TIJD5 MINUTEN RESULTAATBESPREKEN WE KLASSIKAAL KLAARSTIL

45 INTERNE OMGEVINGSFACTOREN  Productiecapaciteit  Financiering  Marketingmix  Personeel

46 Externe omgevingsfactoren  Buiten het bedrijf  NIET beheersbare omgevingsfactoren  Meso-omgeving; vanuit de markt of branche (bedrijfstak)  Macro-omgeving; vanuit de maatschappij

47 OPDRACHT EXTERNE OMGEVINGSFACTOREN WATWELKE FACTOREN SPELEN BINNEN DE MARKT (MESO-OMGEVING) EEN ROL? WELKE FACTOREN SPELEN BINNEN DE MAATSCHAPPIJ (MACRO-OMGEVING) EEN ROL? HOEMET JE BUURMAN/VROUW TIJD10 MINUTEN RESULTAATBESPREKEN WE KLASSIKAAL KLAARSTIL

48 Externe omgevingsfactoren Meso-omgeving:  Toeleveranciers  Concurrentie  De tussenhandel  De consument  De media  Brancheorganisaties  De Kamer van Koophandel  De overheid  Actiegroepen  Belangenorganisaties  Publieke opinie

49 Externe omgevingsfactoren Macro-omgeving:  Economische omgevingsfactoren  Demografische omgevingsfactoren  Politiek-juridische omgevingsfactoren  Sociaal-culturele omgevingsfactoren  Technologische omgevingsfactoren  Maatschappelijke omgevingsfactoren

50 OPDRACHT OMGEVINGSFACTOREN WATONTWIKKEL EEN MOODBOARD MET FOTO’S DIE DE MESO- EN MACRO- OMGEVING IN KAART BRENGEN HOEIN GROEPJES VAN VIER TIJD15 MINUTEN RESULTAATBESPREKEN WE KLASSIKAAL KLAARSTIL

51 LEERDOELEN:  Je kunt benoemen wat interne omgevingsfactoren zijn  Je kunt benoemen wat externe omgevingsfactoren zijn

52

53 SPELREGELS  INDIVIUDEEL SPEL  GEEN HULPMIDDELEN  GEEN OVERLEG  SPELBEDERF IS DISKWALIFICATIE

54  Wat staat er in het marketingconcept centraal?  A: De verkoop aan de afnemers  B: De winst van de onderneming  C: De behoeften van de afnemers  D: De productie van de artikelen

55  Klopt de volgende stelling? De functie van marketing is om op winstgevende wijze de behoeften van de afnemers te bevredigen.  A: Ja  B: Nee

56  Bedrijf X wil 50.000 euro uitgeven aan een reclamecampagne in Vogue Magazine. Dit doet men om de vrouwen doelgroep te benaderen,dat men milieuvriendelijke events organiseert. Welke marktbenaderingsconcept wordt hier genoemd. A: promotieorientatie B: marketingorientatie C: maatschappelijke oriëntatie D: verkooporientatie

57  Wat wordt verstaan onder het begrip marketingmix?  A: Het combineren van reclame en verkoopactiviteiten  B: De juiste toepassing van de 4p’s  C: De 4p’s die in een land gebruikt.  D: De marketinginstrumenten die een bedrijf op een bepaald moment hanteert.

58  Nokia wil de garantietermijn met een jaar verlengen om de verkoop te stimuleren. Tot welk onderdeel van de marketingmix behoort deze actie.  A: Product  B: Prijs  C: Plaats  D: Promotie 

59  Zet het 3R model in de juiste volgorde.  A: ruil- reputatie - relatie  B: reputatie – relatie – ruil  C: reputatie – reclame – ruil  D: reclame – ruil- relatie

60  Tot welk onderdeel van de marketingmix behoort deze actie.  A: Product  B: Prijs  C: Plaats  D: Promotie

61  Op welke omgeving heeft een onderneming invloed en beheersing.  A: Meso omgeving  B: Macro omgeving  C: Micro omgeving  D: Geen van allen

62  Welke omgeving wordt in het filmpje genoemd? omgeving?  A: macro omgeving  B: micro omgeving  C: meso omgeving  D: meso en macro omgeving

63  Welk onderdeel van de marketing wordt hier getoond?  A: concurrentie  B: promotiemix  C: formule 1  D: sponsoring

64  Wat staat er in het marketingconcept centraal?  A: De verkoop aan de afnemers  B: De winst van de onderneming  C: De behoeften van de afnemers  D: De productie van de artikelen  ANTWOORD: C

65  Klopt de volgende stelling? De functie van marketing is om op winstgevende wijze de behoeften van de afnemers te bevredigen.  A: Ja  B: Nee  ANTWOORD: A

66  Bedrijf X wil 50.000 euro uitgeven aan een reclamecampagne in Vogue Magazine. Dit doet men om de vrouwen doelgroep te benaderen en deze doelgroep te laten weten dat men milieuvriendelijke events organiseert. Welke marktbenaderingsconcept wordt hier genoemd. A: promotieorientatie B: marketingorientatie C: maatschappelijke oriëntatie D: verkooporientatie ANTWOORD: C

67  Wat wordt verstaan onder het begrip marketingmix?  A: Het combineren van reclame en verkoopactiviteiten  B: De juiste toepassing van de 4p’s  C: De 4p’s die in een land gebruikt.  D: De marketinginstrumenten die een bedrijf op een bepaald moment hanteert.  ANTWOORD: D

68  Nokia wil de garantietermijn met een jaar verlengen om de verkoop te stimuleren. Tot welk onderdeel van de marketingmix behoort deze actie.  A: Product  B: Prijs  C: Plaats  D: Promotie  ANTWOORD: A

69  Zet het 3R model in de juiste volgorde.  A: ruil- reputatie - relatie  B: reputatie – relatie – ruil  C: reputatie – reclame – ruil  D: reclame – ruil- relatie  ANWTOORD: B

70  Tot welk onderdeel van de marketingmix behoort deze actie.  A: Product  B: Prijs  C: Plaats  D: Promotie  ANTWOORD: B

71  Op welke omgeving heeft een onderneming invloed en beheersing.  A: Meso omgeving  B: Macro omgeving  C: Micro omgeving  D: Geen van allen  ANTWOORD: C

72  Welke omgeving wordt in het filmpje genoemd? omgeving?  A: macro omgeving  B: micro omgeving  C: meso omgeving  D: meso en macro omgeving  ANTWOORD: A

73  Welk onderdeel van de marketing wordt hier getoond?  A: concurrentie  B: promotiemix  C: formule 1  D: sponsoring  ANTWOORD: D


Download ppt "Vak: Marketing Docent: Anja Lorié. Iedereen stelt zich kort voor: - Naam - Talenten - Met wie zou je 1uur in een lift opgesloten willen worden en waarom?"

Verwante presentaties


Ads door Google