De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marketing voor verkeerskunde Ir Adriaan Walraad MBA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marketing voor verkeerskunde Ir Adriaan Walraad MBA."— Transcript van de presentatie:

1 Marketing voor verkeerskunde Ir Adriaan Walraad MBA

2 Wie betaalt bepaalt?  Overheid versus privaat  Haaglanden: 572 vs 1442 mln/jaar  Rijnmond: 1014 vs 3700 mln/jaar  Bron: transumo  Overheid versus privaat  Haaglanden: 572 vs 1442 mln/jaar  Rijnmond: 1014 vs 3700 mln/jaar  Bron: transumo

3 Perspectieven volgens transumo ROVerkeer en vervoer Dienst- verlening Min VROM csMin V&W csOndernemers PlanologieVerkeerskundeMarketing Schaarse ruimte Verkeers- stromen Geldstromen Hoogwaardig ontwerp Modal splitLoyaliteit eindgebruiker

4 Marketing volgens mij  Wat is marketing?  Behoefte, wens, vraag  Match tussen vraag en aanbod  Wat doet marketing?  Marketing is het voorkomen van slijtage- rust roest!  Duurzaam concurrentievoordeel  Wat betekent marketing?  Aanbodgericht.Vraaggericht.Marketing.Imagineering!  Een inleiding marketing voor verkeerskunde....  Wat is marketing?  Behoefte, wens, vraag  Match tussen vraag en aanbod  Wat doet marketing?  Marketing is het voorkomen van slijtage- rust roest!  Duurzaam concurrentievoordeel  Wat betekent marketing?  Aanbodgericht.Vraaggericht.Marketing.Imagineering!  Een inleiding marketing voor verkeerskunde....

5 Marketing algemeen  Producten  Beleving meegeven  Diensten  Tastbaar maken  Beleving: disney  Van klant naar gast  Van poduct naar show  Prosumership  Producten  Beleving meegeven  Diensten  Tastbaar maken  Beleving: disney  Van klant naar gast  Van poduct naar show  Prosumership

6 Marketing algemeen  Levenscyclus  Marktaandeelx marktontwikkeling: Star, cashcow, cat, dog  Ansoff  Bestaande/nieuwe markt  Bestaand/nieuw product  distributievorm  Levenscyclus  Marktaandeelx marktontwikkeling: Star, cashcow, cat, dog  Ansoff  Bestaande/nieuwe markt  Bestaand/nieuw product  distributievorm

7 Homepages Porter: 3 strategieen  Homepage zeeman  Homepage apple  Homepage De tafel van 18  Homepage V en D  product-markt combinaties  Homepage peugeot... Porter: 3 strategieen  Homepage zeeman  Homepage apple  Homepage De tafel van 18  Homepage V en D  product-markt combinaties  Homepage peugeot...

8 Verschillende perspectieven  Marketing  Marketing algemeen  Koper en verkoper dichter bij elkaar  Product of dienst verbeteren obv wensen van de klant  Rendement/ waarde/ winstgevendheid  Wijze van insteken kan verschillen  Geintegreerde marketing  Externe marketing  Interne marketing  Resultaatgerichte marketing  Combinatie: holistische marketing  Marketing  Marketing algemeen  Koper en verkoper dichter bij elkaar  Product of dienst verbeteren obv wensen van de klant  Rendement/ waarde/ winstgevendheid  Wijze van insteken kan verschillen  Geintegreerde marketing  Externe marketing  Interne marketing  Resultaatgerichte marketing  Combinatie: holistische marketing

9 Verschillende denkscholen  Ontwerpschool:concurrerende organisatie  Planningschool: groeistrategie  Positioneringstrategie: outside in  Competentieschool: inside out  Ontwerpschool:concurrerende organisatie  Planningschool: groeistrategie  Positioneringstrategie: outside in  Competentieschool: inside out

10 Marketingplan  Welk product of dienst ga je aanbieden aan de markt?  Wat is de markt waarop je je gaat richten? Welk segment uit de markt selecteer je?  Op welke behoefte in de markt baseert je het aanbieden van uw product?  Wat is de centrale en fundamentele boodschap die je wilt uiten in je marketing activiteiten?  Hoe kan je het beste met uw doelgroep in contact komen? Welk medium selecteer je?  Welk product of dienst ga je aanbieden aan de markt?  Wat is de markt waarop je je gaat richten? Welk segment uit de markt selecteer je?  Op welke behoefte in de markt baseert je het aanbieden van uw product?  Wat is de centrale en fundamentele boodschap die je wilt uiten in je marketing activiteiten?  Hoe kan je het beste met uw doelgroep in contact komen? Welk medium selecteer je?

11 Marketingplan  Strategische marketing  Macroniveau analyse, extern, kansen/bedreigingen  Mesoniveau analyse, extern, kansen/bedreigingen  Microniveau analyse, intern, sterkte/zwakte  Operationele marketing  Strategische marketing  Macroniveau analyse, extern, kansen/bedreigingen  Mesoniveau analyse, extern, kansen/bedreigingen  Microniveau analyse, intern, sterkte/zwakte  Operationele marketing

12 marketingplan 1.afnemers kennen (en ze willen en kunnen bedienen) 2.missie van eigen organisatie 3.analyses 4.marketingdoelstelling 5.strategische opties benoemen 6.keuze van beste strategische opties 7.planning 8.marketingplan 9.implementatieplan 10.monitoring en feedback 1.afnemers kennen (en ze willen en kunnen bedienen) 2.missie van eigen organisatie 3.analyses 4.marketingdoelstelling 5.strategische opties benoemen 6.keuze van beste strategische opties 7.planning 8.marketingplan 9.implementatieplan 10.monitoring en feedback

13 Marketing analyses  Macro-niveau: mondiale/nationale ontwikkelingen  DRETS: Demografische/ regulerende/ economische/ technologische/ sociaal-culturele factoren  Maar ook: ecologie en milieu/ internationaal/ stakeholders  Meso-niveau: Ontwikkelingen in de sector  markten/ accounts/ concurrenten/ toeleveranciers/ toetreders/ andere spelers/ marktspecifieke technologie  5 krachtenmodel Porter  Micro-niveau: ontwikkelingen in het bedrijf  P’s: product prijs plaats promotie  maar ook: personeel, proces, en: reputatie, ruil, relatie  Macro-niveau: mondiale/nationale ontwikkelingen  DRETS: Demografische/ regulerende/ economische/ technologische/ sociaal-culturele factoren  Maar ook: ecologie en milieu/ internationaal/ stakeholders  Meso-niveau: Ontwikkelingen in de sector  markten/ accounts/ concurrenten/ toeleveranciers/ toetreders/ andere spelers/ marktspecifieke technologie  5 krachtenmodel Porter  Micro-niveau: ontwikkelingen in het bedrijf  P’s: product prijs plaats promotie  maar ook: personeel, proces, en: reputatie, ruil, relatie

14 Waarom marketing niet werkt  Bestaat de markt uberhaupt???  Wat is de markt?  Cascade van besluitvorming  Wat is de klant?  Klant is producent en consument?  Verkeer: doel of middel?  complicerende factoren  Kosten van verkeer en vervoer  gewoontegedrag,  status van de verschillende vervoerswijzen,  Enzovoorts  Bestaat de markt uberhaupt???  Wat is de markt?  Cascade van besluitvorming  Wat is de klant?  Klant is producent en consument?  Verkeer: doel of middel?  complicerende factoren  Kosten van verkeer en vervoer  gewoontegedrag,  status van de verschillende vervoerswijzen,  Enzovoorts

15 Opdracht 2  Schrijf puntsgewijs in 1 of 2 A4’tjes het businessplan bij jouw artikel uit opdracht 1  Tip: naast de dia’s uit dit college kan je ook gebruik maken van diverse bronnen op internet, die je helpen bij het maken van een businessplan (c.q. Marketingplan)  Schrijf puntsgewijs in 1 of 2 A4’tjes het businessplan bij jouw artikel uit opdracht 1  Tip: naast de dia’s uit dit college kan je ook gebruik maken van diverse bronnen op internet, die je helpen bij het maken van een businessplan (c.q. Marketingplan)


Download ppt "Marketing voor verkeerskunde Ir Adriaan Walraad MBA."

Verwante presentaties


Ads door Google