De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marketing voor verkeerskunde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marketing voor verkeerskunde"— Transcript van de presentatie:

1 Marketing voor verkeerskunde
Ir Adriaan Walraad MBA

2 Wie betaalt bepaalt? Overheid versus privaat
Haaglanden: 572 vs 1442 mln/jaar Rijnmond: 1014 vs 3700 mln/jaar Bron: transumo

3 Perspectieven volgens transumo
RO Verkeer en vervoer Dienst-verlening Min VROM cs Min V&W cs Ondernemers Planologie Verkeerskunde Marketing Schaarse ruimte Verkeers-stromen Geldstromen Hoogwaardig ontwerp Modal split Loyaliteit eindgebruiker

4 Marketing volgens mij Wat is marketing? Wat doet marketing?
Behoefte, wens, vraag Match tussen vraag en aanbod Wat doet marketing? Marketing is het voorkomen van slijtage- rust roest! Duurzaam concurrentievoordeel Wat betekent marketing? Aanbodgericht.Vraaggericht.Marketing.Imagineering! Een inleiding marketing voor verkeerskunde....

5 Marketing algemeen Producten Diensten Beleving: disney Prosumership
Beleving meegeven Diensten Tastbaar maken Beleving: disney Van klant naar gast Van poduct naar show Prosumership

6 Marketing algemeen Levenscyclus
Marktaandeelx marktontwikkeling: Star, cashcow, cat, dog Ansoff Bestaande/nieuwe markt Bestaand/nieuw product distributievorm

7 Homepages Porter: 3 strategieen product-markt combinaties
Homepage zeeman Homepage apple Homepage De tafel van 18 Homepage V en D product-markt combinaties Homepage peugeot...

8 Verschillende perspectieven
Marketing Marketing algemeen Koper en verkoper dichter bij elkaar Product of dienst verbeteren obv wensen van de klant Rendement/ waarde/ winstgevendheid Wijze van insteken kan verschillen Geintegreerde marketing Externe marketing Interne marketing Resultaatgerichte marketing Combinatie: holistische marketing

9 Verschillende denkscholen
Ontwerpschool:concurrerende organisatie Planningschool: groeistrategie Positioneringstrategie: outside in Competentieschool: inside out

10 Marketingplan Welk product of dienst ga je aanbieden aan de markt?
Wat is de markt waarop je je gaat richten? Welk segment uit de markt selecteer je? Op welke behoefte in de markt baseert je het aanbieden van uw product? Wat is de centrale en fundamentele boodschap die je wilt uiten in je marketing activiteiten? Hoe kan je het beste met uw doelgroep in contact komen? Welk medium selecteer je?

11 Marketingplan Strategische marketing
Macroniveau analyse, extern, kansen/bedreigingen Mesoniveau analyse, extern, kansen/bedreigingen Microniveau analyse, intern, sterkte/zwakte Operationele marketing

12 marketingplan 1. afnemers kennen (en ze willen en kunnen bedienen)
2. missie van eigen organisatie 3. analyses 4. marketingdoelstelling 5. strategische opties benoemen 6. keuze van beste strategische opties 7. planning 8. marketingplan 9. implementatieplan 10.monitoring en feedback

13 Marketing analyses Macro-niveau: mondiale/nationale ontwikkelingen
DRETS: Demografische/ regulerende/ economische/ technologische/ sociaal-culturele factoren Maar ook: ecologie en milieu/ internationaal/ stakeholders Meso-niveau: Ontwikkelingen in de sector markten/ accounts/ concurrenten/ toeleveranciers/ toetreders/ andere spelers/ marktspecifieke technologie 5 krachtenmodel Porter Micro-niveau: ontwikkelingen in het bedrijf P’s: product prijs plaats promotie maar ook: personeel, proces, en: reputatie, ruil, relatie

14 Waarom marketing niet werkt
Bestaat de markt uberhaupt??? Wat is de markt? Cascade van besluitvorming Wat is de klant? Klant is producent en consument? Verkeer: doel of middel? complicerende factoren Kosten van verkeer en vervoer gewoontegedrag, status van de verschillende vervoerswijzen, Enzovoorts

15 Opdracht 2 Schrijf puntsgewijs in 1 of 2 A4’tjes het businessplan bij jouw artikel uit opdracht 1 Tip: naast de dia’s uit dit college kan je ook gebruik maken van diverse bronnen op internet, die je helpen bij het maken van een businessplan (c.q. Marketingplan)


Download ppt "Marketing voor verkeerskunde"

Verwante presentaties


Ads door Google