De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Boekje: Kopen en Werken Hoofdstuk 1:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Boekje: Kopen en Werken Hoofdstuk 1:"— Transcript van de presentatie:

1 Boekje: Kopen en Werken Hoofdstuk 1:
Huishoudens

2 §1.1 De parkweg, om in te leven
Huishouden Eén persoon of meer personen samen vormen een huishouden als ze alleen of gezamenlijk economische beslissingen nemen. Gezinshuishoudingen Bedrijfshoudingen Zijn ondernemingen die producten maken (produceren) en diensten aanbieden om te verkopen. Zijn huishoudingen die producten en diensten kopen (consumeren)

3 §1.2 Hoe kom je aan geld? Primaire inkomens
Inkomen dat je verdient door het beschikbaar stellen van productiefactoren, dus: rente, huur, loon, pacht en winst. Productiefactoren De middelen die nodig zijn om te kunnen produceren productiefactoren: kapitaal, arbeid, natuur & ondernemerschap. Nationaal inkomen Het inkomen van alle mensen in een land in een jaar bij elkaar opgeteld.

4 Ander woord voor uitkeringen.
Overdrachtsinkomens Ander woord voor uitkeringen. Uitkeringen & subsidies Uitkeringen Subsidies Een betaling van de overheid aan burgers of bedrijven zonder dat daar een tegenprestatie voor hoeft te worden geleverd. Een betaling van de overheid aan burgers. Uitkeringen voor : ouderdom (AOW) ziekte & invaliditeit (ZVW, WIA) Kinderbijslag Studiefinanciering Huursubsidie

5 Bijstandsuitkering Huishoudens die geen inkomen of een te laag inkomen hebben, komen in aanmerking voor een uitkering door de gemeente.

6 §1.3 Belangstelling voor huishoudens
Reclame Het openlijk aanprijzen van een product Marketing Alle manieren die gebruikt worden om producten zo goed mogelijk te verkopen. Doelgroep Een door bepaalde kenmerken te onderscheiden groep mensen waarop de ondernemer zich richt. Jongeren, gezinnen met kinderen, bejaarden, sporters, scholieren, mensen met een eigen huis, klussers, huisvrouwen enz.

7 Marketing Direct marketing Ongeadresseerde marketing Marketingstrategie waarbij een bedrijf zich rechtstreeks richt tot de mogelijke klanten. Drukwerk dat deur aan deur verspreid wordt en niet is voorzien van een adres. Direct mail (geadresseerde reclame) - Telemarketing (benadering via telefoon) - marketing (benadering via )

8 Makelaar Een makelaar is een persoon die er zijn beroep van maakt om koper en verkoper met elkaar in contact te brengen. Overheid Bestaat uit de rijksoverheid & de lagere overheden Rijksoverheid De staat: Regering & Parlement Lagere overheden Provincies, gemeenten & instellingen zoals waterschappen.

9 De samenstelling van huishoudens is belangrijk voor
- Reclamemakers zij willen weten waar de mogelijke klanten in geïnteresseerd zijn. (bejaarde mensen hebben geen behoefte aan informatie over luiers) - Overheid gemeente moet rekening houden met het beleid (scholen of bejaardenhuizen), burgers moeten belastingen betalen aan of vergoedingen ontvangen van de gemeente.

10 §1.4 Tijd NIBUD Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
Doet onderzoek naar & geeft voorlichting over; tijdbesteding, zakgeld, studiekosten, op kamers wonen. Gemiddelde tijd Is gelijk aan de totale tijd van alle deelnemers gedeeld door het aantal deelnemers. 1 uur + 3 uur + 1,5 uur + 2 uur + 0,5 uur = 8 uur : 5= 1,6 uur Percentage (procent) Uitgedrukt in honderdste.

11 Een verzameling gegevens in rijen en kolommen
Tabel Een verzameling gegevens in rijen en kolommen Titel van tabel 3 rijen, Een aantal naast elkaar geplaatste gegevens. 7 kolommen, Een aantal onder elkaar geplaatste gegevens. Absolute getallen Relatieve getallen Uitgedrukt in getallen (aantallen). In verhouding tot iets anders Aantal euro, aantal uren Procenten, breuken

12 §1.5 Grafieken maken Staafdiagram
wordt gebruikt om getallen te vergelijken. Cirkeldiagram wordt gebruikt om verhoudingen weer te geven Lijngrafiek wordt gebruikt om ontwikkelingen in tijd te laten zien.

13 §1.7 Punten, komma’s & rekenen met grote getallen
 De komma is op je rekenmachine een .  Bij grote getallen mag je een aantal nullen eventjes wegstrepen of wegzetten a) x € 480,- = 16 x 480 = miljoen = b) 420 miljoen : = = 420 : 70 = 6 duizend = 6.000


Download ppt "Boekje: Kopen en Werken Hoofdstuk 1:"

Verwante presentaties


Ads door Google