De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Boekje: Kopen en Werken Hoofdstuk 1: Huishoudens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Boekje: Kopen en Werken Hoofdstuk 1: Huishoudens."— Transcript van de presentatie:

1 Boekje: Kopen en Werken Hoofdstuk 1: Huishoudens

2 §1.1 De parkweg, om in te leven Huishouden Eén persoon of meer personen samen vormen een huishouden als ze alleen of gezamenlijk economische beslissingen nemen. Gezinshuishoudingen Zijn huishoudingen die producten en diensten kopen (consumeren) Bedrijfshoudingen Zijn ondernemingen die producten maken (produceren) en diensten aanbieden om te verkopen.

3 §1.2 Hoe kom je aan geld? Primaire inkomens Inkomen dat je verdient door het beschikbaar stellen van productiefactoren, dus: rente, huur, loon, pacht en winst. Productiefactoren De middelen die nodig zijn om te kunnen produceren. 4 productiefactoren: kapitaal, arbeid, natuur & ondernemerschap. Nationaal inkomen Het inkomen van alle mensen in een land in een jaar bij elkaar opgeteld.

4 Overdrachtsinkomens Ander woord voor uitkeringen. Uitkeringen Een betaling van de overheid aan burgers. Subsidies Een betaling van de overheid aan burgers of bedrijven zonder dat daar een tegenprestatie voor hoeft te worden geleverd. Uitkeringen & subsidies Uitkeringen voor : - ouderdom (AOW) - ziekte & invaliditeit (ZVW, WIA) - Kinderbijslag - Studiefinanciering - Huursubsidie

5 Bijstandsuitkering Huishoudens die geen inkomen of een te laag inkomen hebben, komen in aanmerking voor een uitkering door de gemeente.

6 §1.3 Belangstelling voor huishoudens ReclameHet openlijk aanprijzen van een product Marketing Alle manieren die gebruikt worden om producten zo goed mogelijk te verkopen. Doelgroep Een door bepaalde kenmerken te onderscheiden groep mensen waarop de ondernemer zich richt. Jongeren, gezinnen met kinderen, bejaarden, sporters, scholieren, mensen met een eigen huis, klussers, huisvrouwen enz.

7 Marketing Direct marketing Marketingstrategie waarbij een bedrijf zich rechtstreeks richt tot de mogelijke klanten. Ongeadresseerde marketing Drukwerk dat deur aan deur verspreid wordt en niet is voorzien van een adres. -Direct mail (geadresseerde reclame) - Telemarketing (benadering via telefoon) - e-mail marketing (benadering via e-mail)

8 Makelaar Een makelaar is een persoon die er zijn beroep van maakt om koper en verkoper met elkaar in contact te brengen. Overheid Bestaat uit de rijksoverheid & de lagere overheden Rijksoverheid De staat: Regering & Parlement Lagere overheden Provincies, gemeenten & instellingen zoals waterschappen.

9 De samenstelling van huishoudens is belangrijk voor - Reclamemakers - Overheid gemeente moet rekening houden met het beleid (scholen of bejaardenhuizen), burgers moeten belastingen betalen aan of vergoedingen ontvangen van de gemeente. zij willen weten waar de mogelijke klanten in geïnteresseerd zijn. (bejaarde mensen hebben geen behoefte aan informatie over luiers)

10 §1.4 Tijd NIBUD Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Gemiddelde tijd Is gelijk aan de totale tijd van alle deelnemers gedeeld door het aantal deelnemers. Percentage (procent)Uitgedrukt in honderdste. Doet onderzoek naar & geeft voorlichting over; tijdbesteding, zakgeld, studiekosten, op kamers wonen. 1 uur + 3 uur + 1,5 uur + 2 uur + 0,5 uur = 8 uur : 5= 1,6 uur

11 Tabel Een verzameling gegevens in rijen en kolommen Absolute getallen Uitgedrukt in getallen (aantallen). Relatieve getallen In verhouding tot iets anders 3 rijen, Een aantal naast elkaar geplaatste gegevens. Aantal euro, aantal urenProcenten, breuken Titel van tabel 7 kolommen, Een aantal onder elkaar geplaatste gegevens.

12 §1.5 Grafieken maken Staafdiagram wordt gebruikt om getallen te vergelijken. Cirkeldiagram wordt gebruikt om verhoudingen weer te geven Lijngrafiek wordt gebruikt om ontwikkelingen in tijd te laten zien.

13 §1.7 Punten, komma’s & rekenen met grote getallen  De komma is op je rekenmachine een. a) 16.000.000 x € 480,- = 16 x 480 = 7.680 miljoen =7.680.000.000 b) 420 miljoen : 70.000= 420 : 70 =6 duizend = 6.000  Bij grote getallen mag je een aantal nullen eventjes wegstrepen of wegzetten 420.000.000 70.000 =


Download ppt "Boekje: Kopen en Werken Hoofdstuk 1: Huishoudens."

Verwante presentaties


Ads door Google