De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belangennetwerk voor verstandelijk beperkten en hun ouders

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belangennetwerk voor verstandelijk beperkten en hun ouders"— Transcript van de presentatie:

1 Belangennetwerk voor verstandelijk beperkten en hun ouders
Even Voorstellen KansPlus-Sien Belangennetwerk voor verstandelijk beperkten en hun ouders 1

2 Vraag vooraf Wie is er lid van een oudervereniging?
Wie heeft er nog nooit van gehoord? Wie vindt belangenbeharting nu meer noodzakelijk dan ooit?

3 Wie zijn wij ? Een sterke vereniging
met ruim 525 leden, die al sinds 1960 succesvol opkomt voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking in de regio Eindhoven - Helmond e.o. Een actieve vereniging met honderden vrijwilligers Vet en schaduw uit.. Eventueel lange zinnen uitvullen en subtitels centreren.

4 Ons doel? Een zo prettig en normaal mogelijk leven voor onze kinderen maar ook vooral Ons sterk maken richting overheid en lokale overheden Ons motto? een Netwerk dat werkt !

5 Ouders voor Ouders Ouders voor Kinderen Kinderen voor Kinderen
Voor wie? Ouders voor Ouders Ouders voor Kinderen Kinderen voor Kinderen

6 Waarom ? Als ervaringsdeskundigen willen we onze kennis delen met anderen Een netwerk organisatie waar je op kunt rekenen Elkaar kunnen helpen juist nu er zoveel op het bordje van de VG sector komt!

7 Punten van Herkenning? … dat je soms niet begrepen wordt
… dat je sociale netwerk verandert … dat je eigen netwerk slinkt … dat je je zorgen maakt voor later … dat je de weg niet weet in de wereld van de zorg

8 Wat doen we zo al ? Collectieve belangenbehartiging Thema-avonden
Vraagbaak en Advies Ontmoeting Activiteiten Regionale belangenbehartiging

9 Collectieve belangenbehartiging
Voor de hele Doelgroep: Landelijke beïnvloeding van Politiek Bundeling van kennis en invloed Samen met KansPlus, Sien en Ieder(in) als Landelijke Koepel

10 VG sector in Historisch perspectief
<1945 eeuwenlange negatieve beeldvorming, abnormaal, niet productief etc. 1945 Grote nood bij gezinnen met kind met VB Er kwamen grote instellingen, overheid liet dit toe > leven in apartheid! Nederland volgde aparte weg tov andere landen (3e wereld land VG sector) 1950 ouderverenigingen ontstonden, pioniers als reactie op machtsblokken. Ouder initiatieven als GVT’s ontstonden SPD’s ontstonden met name voor de ambulante zorg Alles had eigen cultuur, training, koepels, wet en regelgeving et. Etiket ‘verstandelijk gehandicapt gaf enerzijds toegangsbiljet maar belemmerde tevens maatschappelijke participatie. (negatief zelfbeeld) Voor ouders krenking van eigenwaarde, moeizame relatie met professionals. Overheid speelde decennia een wisselende rol van reguleren en terugtreden 1988 één directie gehandicaptenbeleid Omslag kwam in 1995 met nota ‘de perken te buiten’ naar vermaatschappelijking van de zorg en scheiding wonen en zorg. Prioriteit op wachtlijsten maar niet op fundamentele veranderingen AWBZ leidde aanvankelijk tot sterke groei van instellingen 1995 met PGB sterke impuls voor ouder- wooninitiatieven Verhouding tussen mensen met een VB hun ouders en de professionals zal sterk veranderen 2000 Toekomst is voortzetting individualisering,met terugtredende en kaderstellende overheid. Niveau van zorg sterk bepaald door economische conjunctuur Complexiteit van het (vastgedraaide) gehandicapten systeem zal geleidelijk uiteenvallen Heden: ouderverenigingen dreigen het eerste slachtoffer te worden

11 Ontwikkeling bewoners zorginstellingen vs GVT’n

12

13 voor ouders en/of verzorgers
Thema avonden voor ouders en/of verzorgers Erven & Schenken, Mentorschap Belastingen Opvolging, wie neemt de zorg over… Seksualiteit Wonen en Zorgplannen Financiering van de Zorg (PGB) Ook in samenwerking met cliëntenraden!

14 Vraagbaak en Advies voor ouders en/of verzorgers
Wij helpen je in het doolhof van regels Wij helpen je bij het maken van keuzes Wat komt er allemaal op ons af en hoe ga je daarmee om? Je kind wordt 18 wat dan?

15 Ontmoeting Jaarlijkse Busreis Nieuwjaarsviering (bubbels en bollen Kerstviering Contact bijeenkomsten Vliegop

16 Activiteiten Voor mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders en/of verzorgers Welzijn en geluk van uw kind, zoals een netwerk en ondersteuning Ontspanning, zoals………….

17 Vakantiekampen voor diverse leeftijden
Activiteiten zoals: Zwemmen Feestmiddag Hobbyclubs Eetcafe Snoezelen Verwendag Clubs voor alle leeftijden Vakantiekampen voor diverse leeftijden Andere Activiteiten Clubs voor jongeren Ontmoetingsmomenten Wie doen dit?

18 Onze ouders en vrijwilligers organiseren dit!

19

20 Regionale belangenbehartiging
Voor de hele Doelgroep: Lokaal WMO, Leerlingenvervoer …… Effect van de Participatiewet en Transitie naar Gemeenten Samen met Platform VG ZO Brabant en Ieder(in)

21 Wat betekent dit mn regionaal
Zonder sterke regionale beweging samen met Platform VG ZOB lopen we het gevaar dat er ook bij Severinus steeds minder kan voor uw kind. Te denken valt aan: Capaciteit zorginstellingen neemt af Clienten van organisaties zullen dit moeten afdwingen Rol MEE wordt anders en moet sterk afslanken Aantal activiteiten in de regio dreigen af te nemen of verdwijnen Gemeenten bepalen beleid en voeren dit uit! Minder geld beschikbaar Risico! Afhankelijk van ZZP indicatie voor deel geen plaatsing in instelling Dagbesteding wordt anders gaat naar gemeenten Mensen met lage ZZP s worden afhankelijk van gemeente En wat er nog meer op ons afkomt…………. Daarvoor is een organisatie als KansPlus-Sien meer dan nodig

22 Wat betekent dit voor U (ons)!
Een sterk belangennetwerk en meer slagkracht om hierop in te spelen. Krachtig optreden naar de Gemeenten en naar Zorgverzekeraars samen met Zorgaanbieders. Samenwerken met alle spelers in de regio is een must Meer leden maar ook vrijwilligers zijn nodig om dit samen te doen! U laat uw kind toch niet in de kou staan? Vragen, meer weten lid worden?


Download ppt "Belangennetwerk voor verstandelijk beperkten en hun ouders"

Verwante presentaties


Ads door Google