De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 5 VWO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 5 VWO."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 5 VWO

2 Profielen Voorbereidend Wetenschappelijk in:
C&M: Cultuur en Maatschappij E&M: Economie en Maatschappij N&G: Natuur en Gezondheid N&T: Natuur en Techniek

3 gemeenschappelijk deel
Profielen profiel deel gemeenschappelijk deel vrij deel + profielwerkstuk

4 Gemeenschappelijk deel
Nederlands Engels Frans of Duits of klassieke taal Culturele & Kunstzinnige Vorming (4-5V) of Klassieke Culturele Vorming Lichamelijke Opvoeding Profielwerkstuk (5-6V) Afgesloten in 4V: ANW en Maatschappijleer

5 Profieldeel C&M Geschiedenis Wiskunde A / C (of B)
Aardrijkskunde of Economie Keuze uit: Frans, Duits, Grieks, Latijn, Tekenen, Muziek, Drama

6 Profieldeel E&M Geschiedenis Economie Wiskunde A of Wiskunde B
Keuze uit: Frans, Duits, Aardrijkskunde, Management & Organisatie

7 Profieldeel N&G Scheikunde Biologie Wiskunde A of Wiskunde B
Keuze uit: Aardrijkskunde Natuurkunde (i.c.m. Wiskunde B)

8 Profieldeel N&T Wiskunde B Scheikunde Natuurkunde Keuze uit:
Wiskunde D, Informatica, Biologie

9 Vrije deel Minimaal 1, zo mogelijk 2 examenvak(ken) die geen deel uitmaken van het gemeenschappelijk deel of van het profieldeel

10 Modules Pilot in 5 vwo 2014-2015, woensdag 8e uur
Eén les met huiswerkopdrachten Doelen: verrijken/verdiepen leerstof examenvakken leren door zelf construeren en onderzoeken versterken van mondelinge en schriftelijke presentatie- en uitdrukkingsvaardigheden

11 Modules Mogelijke onderwerpen: debatteren, meedoen aan wedstrijd
actuele politiek in historisch perspectief sociologische aspecten in de economie meten en weten in biologie en natuurkunde deugdethiek en levenskunst

12 PTA en schoolexamen Eindexamen bestaat uit:
Centraal Examen, Schoolexamen, Rekentoets (die nog niet meetelt) Toetsvormen Schoolexamen: SE, PO, HA Rapportcijfers in 5 VWO: op basis van alleen SE-toetsen Planning SE’s en herkansingen Overgangsnormen 5 > 6VWO

13 Toetsvormen Schoolexamen (SE): beoordeling met cijfer, herkansbaar of niet herkansbaar Praktische Opdracht (PO): werkstuk, presentatie o.i.d., beoordeling met cijfer Handelingsdeel (HA): activiteit en/of verslag daarvan dat ‘naar behoren’ gedaan moet zijn.

14 Rapportcijfers in 5V Alle vakken hebben SE-toetsen
Rapportcijfers op basis van het voortschrijdend gemiddelde van de SE-cijfers, volgens weging in PTA. Let op: verschillen tussen vakken wat betreft weging van toetsen in SE-week

15 Planning SE’s Belangrijkste (niet alle) SE’s in toetsweken – de eerste vanaf wo. 22 oktober Bij ziekte moet telefonisch contact worden opgenomen op de dag zelf: via telefoonnummer van de school Eventuele afwezigheid bij een toets moet schriftelijk door de ouders/verzorgers worden gemeld/verklaard. Formulier via website.

16 Overgangsnormen Leerling is bevorderd, bij alle cijfers 6 of hoger, of
1x5 is en alle overige vakken 6 of hoger, of er 1x4 of 2x5, of 1x5 en 1x4 en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste een 6.0 is.

17 Overgangsnormen Bevordering bovendien alleen mogelijk bij:
Maximaal één tekort (1x5) in de vakken NE, EN en WI Voldoende beoordelingen voor LO, CKV, LOB en modules Rekentoets minimaal een 5 Voor officiële info:

18 Herkansingen Alleen bij schoolexamens
Herkansbaarheid staat aangegeven in PTA Herkansingen kunnen worden ontzegd: bij te laat inleveren van PO’s bij ongeoorloofde absenties tijdens schooldagen in kader verzuimbeleid

19 Studiehuis&Mediatheek
Nuttige besteding van tussenuren Maken huiswerk Werken aan handelingsdelen Lezen van literatuur Studeren voor schoolexamens

20 Contact&Begeleiding Magister: cijfers en absenties
Leerlingenadministratie: ziekmeldingen Mentor: eerste aanspreekpunt Decaan: voor LOB Afdelingsleider: verlof etcetera

21 Actuele speerpunten: Verbetering examenresultaten
Communicatie school-leerlingen-ouders Verzuimbeleid Meer dan cijfers alleen zorg en ‘passend onderwijs’ culturele activiteiten LAPP-top Universiteit Leiden

22 Resterende vragen ? Bij mentor, decaan of afdelingsleider
Nu: informatie over LOB door decaan. Bijeenkomst met mentoren: 5Va: de heer R. Koe - 001 5Vb: de heer G.J. Dekker - 003 5Vc: mevrouw E. van Leersum - 005


Download ppt "Informatieavond 5 VWO."

Verwante presentaties


Ads door Google