De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 5 VWO. Profielen Voorbereidend Wetenschappelijk in: C&M:Cultuur en Maatschappij E&M:Economie en Maatschappij N&G:Natuur en Gezondheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 5 VWO. Profielen Voorbereidend Wetenschappelijk in: C&M:Cultuur en Maatschappij E&M:Economie en Maatschappij N&G:Natuur en Gezondheid."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 5 VWO

2 Profielen Voorbereidend Wetenschappelijk in: C&M:Cultuur en Maatschappij E&M:Economie en Maatschappij N&G:Natuur en Gezondheid N&T:Natuur en Techniek

3 profiel deel gemeenschappelijk deel vrij deel Profielen + profielwerkstuk

4 Gemeenschappelijk deel NederlandsEngels Frans of Duits of klassieke taal Culturele & Kunstzinnige Vorming (4-5V) of Klassieke Culturele Vorming Lichamelijke Opvoeding Profielwerkstuk (5-6V) Afgesloten in 4V: ANW en Maatschappijleer

5 Profieldeel C&M Geschiedenis Wiskunde A / C (of B) Aardrijkskunde of Economie Keuze uit: Frans, Duits, Grieks, Latijn, Tekenen, Muziek, Drama

6 Profieldeel E&M GeschiedenisEconomie Wiskunde A of Wiskunde B Keuze uit: Frans, Duits, Aardrijkskunde, Management & Organisatie

7 Profieldeel N&G ScheikundeBiologie Wiskunde A of Wiskunde B Keuze uit: Aardrijkskunde Natuurkunde (i.c.m. Wiskunde B)

8 Profieldeel N&T Wiskunde B ScheikundeNatuurkunde Keuze uit: Wiskunde D, Informatica, Biologie

9 Vrije deel Minimaal 1, zo mogelijk 2 examenvak(ken) die geen deel uitmaken van het gemeenschappelijk deel of van het profieldeel

10 Modules Pilot in 5 vwo 2014-2015, woensdag 8 e uur Pilot in 5 vwo 2014-2015, woensdag 8 e uur Eén les met huiswerkopdrachten Eén les met huiswerkopdrachten Doelen: Doelen: verrijken/verdiepen leerstof examenvakken verrijken/verdiepen leerstof examenvakken leren door zelf construeren en onderzoeken leren door zelf construeren en onderzoeken versterken van mondelinge en schriftelijke presentatie- en uitdrukkingsvaardigheden versterken van mondelinge en schriftelijke presentatie- en uitdrukkingsvaardigheden

11 Modules Mogelijke onderwerpen: debatteren, meedoen aan wedstrijd debatteren, meedoen aan wedstrijd actuele politiek in historisch perspectief actuele politiek in historisch perspectief sociologische aspecten in de economie sociologische aspecten in de economie meten en weten in biologie en natuurkunde meten en weten in biologie en natuurkunde deugdethiek en levenskunst deugdethiek en levenskunst

12 PTA en schoolexamen Eindexamen bestaat uit: Centraal Examen, Schoolexamen, Rekentoets (die nog niet meetelt) Toetsvormen Schoolexamen: SE, PO, HA Rapportcijfers in 5 VWO: op basis van alleen SE-toetsen Planning SE’s en herkansingen Overgangsnormen 5 > 6VWO

13 Toetsvormen 1.Schoolexamen (SE): beoordeling met cijfer, herkansbaar of niet herkansbaar 2.Praktische Opdracht (PO): werkstuk, presentatie o.i.d., beoordeling met cijfer 3.Handelingsdeel (HA): activiteit en/of verslag daarvan dat ‘naar behoren’ gedaan moet zijn.

14 Rapportcijfers in 5V Alle vakken hebben SE-toetsen Rapportcijfers op basis van het voortschrijdend gemiddelde van de SE- cijfers, volgens weging in PTA. Let op: verschillen tussen vakken wat betreft weging van toetsen in SE-week

15 Planning SE’s Belangrijkste (niet alle) SE’s in toetsweken – de eerste vanaf wo. 22 oktober Belangrijkste (niet alle) SE’s in toetsweken – de eerste vanaf wo. 22 oktober Bij ziekte moet telefonisch contact worden opgenomen op de dag zelf: via telefoonnummer van de school Bij ziekte moet telefonisch contact worden opgenomen op de dag zelf: via telefoonnummer van de school Eventuele afwezigheid bij een toets moet schriftelijk door de ouders/verzorgers worden gemeld/verklaard. Formulier via website. Eventuele afwezigheid bij een toets moet schriftelijk door de ouders/verzorgers worden gemeld/verklaard. Formulier via website.

16 Overgangsnormen Leerling is bevorderd, bij alle cijfers 6 of hoger, of 1x5 is en alle overige vakken 6 of hoger, of er 1x4 of 2x5, of 1x5 en 1x4 en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste een 6.0 is.

17 Overgangsnormen Bevordering bovendien alleen mogelijk bij: Maximaal één tekort (1x5) in de vakken NE, EN en WI Voldoende beoordelingen voor LO, CKV, LOB en modules Rekentoets minimaal een 5 Voor officiële info: www.coornhert.nlwww.coornhert.nl

18 Herkansingen Alleen bij schoolexamens Alleen bij schoolexamens Herkansbaarheid staat aangegeven in PTA Herkansbaarheid staat aangegeven in PTA Herkansingen kunnen worden ontzegd: Herkansingen kunnen worden ontzegd: o bij te laat inleveren van PO’s o bij ongeoorloofde absenties tijdens schooldagen in kader verzuimbeleid

19 Studiehuis&Mediatheek Nuttige besteding van tussenuren Nuttige besteding van tussenuren Maken huiswerk Maken huiswerk Werken aan handelingsdelen Werken aan handelingsdelen Lezen van literatuur Lezen van literatuur Studeren voor schoolexamens Studeren voor schoolexamens

20 Contact&Begeleiding Magister: cijfers en absenties Leerlingenadministratie: ziekmeldingen Mentor: eerste aanspreekpunt Decaan: voor LOB Afdelingsleider: verlof etcetera g.creyghton@coornhert.nl

21 Actuele speerpunten: 1.Verbetering examenresultaten 2.Communicatie school-leerlingen-ouders 3.Verzuimbeleid 4.Meer dan cijfers alleen zorg en ‘passend onderwijs’ culturele activiteiten LAPP-top Universiteit Leiden

22 Resterende vragen ? Bij mentor, decaan of afdelingsleider Nu: informatie over LOB door decaan. Bijeenkomst met mentoren: 5Va: de heer R. Koe- 001 5Vb:de heer G.J. Dekker - 003 5Vc:mevrouw E. van Leersum - 005


Download ppt "Informatieavond 5 VWO. Profielen Voorbereidend Wetenschappelijk in: C&M:Cultuur en Maatschappij E&M:Economie en Maatschappij N&G:Natuur en Gezondheid."

Verwante presentaties


Ads door Google