De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderraad De Kinderkei. Waarom een ouderraad? Bij de wet geregeld ‘orgaan’, GGD (Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst) Voor de gemeenschappelijke belangen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderraad De Kinderkei. Waarom een ouderraad? Bij de wet geregeld ‘orgaan’, GGD (Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst) Voor de gemeenschappelijke belangen."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderraad De Kinderkei

2 Waarom een ouderraad? Bij de wet geregeld ‘orgaan’, GGD (Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst) Voor de gemeenschappelijke belangen van ouders en andere wettelijke vertegenwoordigers

3 Werkwijze ouderraad? Bepaalt zelf haar werkwijze Legt dit vast in huishoudelijk reglement – O.a.: Benoemen van oudercommissieleden in functie, Taken voorzitter en secretaris, Vergaderfrequentie, Contacten met ouders, Toegang tot de vergadering en Stemprocedures Deze bevat geen regels Maar de Wet Kinderopvang bepaalt

4 Samenstelling van een ouderraad Uitsluitend ouders kunnen lid zijn Maximaal 1 ouder per huishouden Minimaal 3 leden Maximaal 7 leden

5 Adviesrecht ouderraad De volgende volgorde wordt gehanteerd: Directie – Ouderraad Voorbeelden: indoorspeelruimte, verbouwingen en tariefswijzigingen

6 BOinK De ouderraad wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de kinderopvang door BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang). Hierin staan tips en adviezen voor de ouderraad

7 Informatierecht ouderraad Directie geeft tijdig informatie door aan de ouderraad – Om de taak als oudercommissie goed te kunnen vervullen 1 maal per jaar schriftelijke zaken over het beleid aan de ouderraad doorgeven Tijdig informeren over vertrek medewerker, (uiterlijk 2 weken van tevoren)

8 Overige taken en bevoegdheden Aanspreekpunt voor ouders 4x per jaar vergaderen Regelmatig overleg met directie over beleid en andere randvoorwaarden Op verzoek inbreng op ouderavonden/themabijeenkomsten Goede en heldere informatie- verstrekking aan de ouders

9 Facilitering ouderraad (1) De directie faciliteert via: – Het lidmaatschap van een belangenvereniging – Vergaderruimte beschikbaar stellen (incl. koffie/thee) – Beschikbaar stellen kantoorartikelen en kopieerfaciliteiten

10 Facilitering ouderraad (2) Op verzoek van de ouderraad kan de directie (financiële) middelen beschikbaar stellen voor: – (mede) organiseren van 1 ouderavond p.j. – Bijwonen van een congres – Kunnen deelnemen aan een specifieke training voor de ouderraad – Lief en leedpotje

11 Geheimhouding Geheimhoudingsplicht bestaat uit: – Wanneer het gegevens van privé-personen betreft – Wanneer het gegevens betreft die het economisch belang van de kinderopvangorganisatie kunnen schaden (Wet bescherming persoonsgegevens) – Wanneer dit aangeven wordt door directie, met daarbij een eventueel mogelijk gestelde termijn

12 Wie zijn wij? 1. Sietske Veenstra, voorzitter, secretaris en penningmeester 1. 2. Lia Noord, lid 3. Hendrika Mulder, lid 2. 4. Vincent Ensing, lid 3. 5. Nicole Brandsma, lid 4. 5.

13 Hoe is de ouderraad te bereiken? Algemene mailadres/contactmail ouderraaddekinderkei@hotmail.com

14 Maar ook via!! De brievenbussen bij de verschillende groepen – Graag op de enveloppe vermelden t.a.v. de ouderraad Ouders kunnen ons natuurlijk ook altijd even aanschieten bij het halen en brengen van de kinderen Ouders/verzorgers kunnen zowel mondeling als schriftelijk (e-mail) hun wensen/ideeën kenbaar maken aan de ouderraad. Wij nemen dan met u contact op over de verdere afhandeling Ook anoniem is mogelijk natuurlijk!

15 Vraag van ons!! Wie wil zich kandidaat stellen voor de ouderraad van de Kinderkei? (niet allemaal tegelijk!!)


Download ppt "Ouderraad De Kinderkei. Waarom een ouderraad? Bij de wet geregeld ‘orgaan’, GGD (Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst) Voor de gemeenschappelijke belangen."

Verwante presentaties


Ads door Google