De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5 november 2009 Inge de Leede en Siska Rasing. 1)Wat doet de ouderraad? 2) Wie zijn de leden van de ouderraad? 3) Bijeenkomsten? 4) Welke middelen hebben.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5 november 2009 Inge de Leede en Siska Rasing. 1)Wat doet de ouderraad? 2) Wie zijn de leden van de ouderraad? 3) Bijeenkomsten? 4) Welke middelen hebben."— Transcript van de presentatie:

1 5 november 2009 Inge de Leede en Siska Rasing

2 1)Wat doet de ouderraad? 2) Wie zijn de leden van de ouderraad? 3) Bijeenkomsten? 4) Welke middelen hebben we ter beschikking? 5) Werkwijze van de OR 6) Wat hebben we in schooljaar 2008-2009 gedaan? 7) Wat gaan we in 2009-2010 doen? 8) Hoe kun je ons bereiken? 9) Financieel verslag en begroting door penningmeester 10) Vragen? Inhoud presentatie:

3 De belangrijkste taak van de Ouderraad (OR) is het bevorderen van het contact tussen school en ouders. De OR helpt bij het organiseren en uitvoeren van verschillende activiteiten. Daarnaast coördineert de OR de inzet van Hulpouders. Wat doet de ouderraad?

4 Wie zijn de leden van de ouderraad? Voorzitter:Ellen Heslenfeld Vice voorzitter:Marjolein van de Heide Secretaris:Monique Bruin Penningmeester:Inge de Leede Leden:Petra Bouten Daphne te Kiefte Patricia Brom Siska Rasing

5 Bijeenkomsten 1. Vergaderingen OR 1x in de twee maanden Jos (als vertegenwoordiger van de school) aanwezig Notulen op de website van de Borgwal 2.Werkgroepvergaderingen Vertegenwoordiger(s) OR Vertegenwoordiger(s) leerkrachten Initiatief ligt bij school Actielijsten Evaluatieverslag na elke activiteit 3.Jaarvergadering Verslag afgelopen schooljaar Ideeën voor komend schooljaar Financieel verslag Goedkeuring begroting

6 Welke middelen hebben we ter beschikking 1.Vrijwillige ouderbijdrage 2.Bijdrage schoolreisje 3.Opbrengst Reshare 4.Diverse Sponsoren

7 Werkwijze van de OR 1.Initiatief ligt bij school 2.Minimaal 2 OR leden nemen deel aan een werkgroep 3.Creativiteit zowel van school als OR 4.Uitwerken, regelen, coördineren enz. 5.I.s.m. hulpouders; OR coördineert dit 6.Eenmaal per jaar inventarisatie van de hulpouders 7.Evaluatie met school 8.Evaluatie wordt schriftelijk vastgelegd in OR map

8 Wat hebben we in schooljaar 2008-2009 gedaan? Sinterklaasviering Kerstmusical Carnaval Paasviering Ondersteuning Open Dag Schoolfotograaf Schoolreisje Avondvierdaagse Feestweek Op diverse gebieden kleine ondersteuningen

9 Wat gaan we in 2009-2010 doen? Sinterklaasviering Kerstmarkt Carnaval Paasviering Ondersteuning Open Dag Schoolfotograaf Schoolreisje Avondvierdaagse Feestweek Jubileum activiteiten Op diverse gebieden kleine ondersteuningen

10 Hoe kun je ons bereiken? or@Borgwal.nl Via de website van De Borgwal Op school Telefoon Leerkrachten

11 Vragen?

12 InkomstenUitgaven Sinterklaas (verhuur pietenpakken) 0Sinterklaas838,59 Kerst0 195,62 Carnaval22,22Carnaval118,10 Ontvangst ouderbijdrage2615Retour ouderbijdrage13,50 Pasen0 229,12 Opbrengst Reshare183Feestweek300 Diversen0 745,84 Avond4Daagse343,5Avond4Daagse337,5 Bijdrage schoolreis2580Schoolreis2056,8 Totale inkomsten:5743,72Totale uitgaven:4835,07 Financieel verslag 2008-2009

13 Totale inkomsten – totale uitgaven = € 908,65 Beginsaldo bank + kas (1 sept 2008)  4874,49 Saldo schooljaar 2008-2009  908,65+ 5783,14 Bank(1 sept 2009)  5616,35 Kas (1 sept 2009)  166,79+ 5783,14 OVER/TEKORT: € 0,-

14 Begroting 2009-2010 Leerlingen 2008-2009  ± 160 2008-2009  164 (+ 18 instromers) Inkomsten ouderbijdrage 2009-2010  ± €2900,-

15 Begroting 2009-2010 Activiteit Begroot 2008- 2009 UitgegevenBegroot 2009-2010 Sinterklaas800,-838,59900,- Kerst400,-195,62600,- Carnaval150,-118,10150,- Pasen175,-229,12250,- Feestweek300,- Diversen600,-538,70600,- Avond4Daagse75,-60,-75,- Schoolreis0,- Overschot €523,20523,20 Extra kosten ivm lustrum2000,- 2500,-2280,135398,20

16 Vragen?


Download ppt "5 november 2009 Inge de Leede en Siska Rasing. 1)Wat doet de ouderraad? 2) Wie zijn de leden van de ouderraad? 3) Bijeenkomsten? 4) Welke middelen hebben."

Verwante presentaties


Ads door Google