De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond It Finster Maandag 15 februari 2010. Programma Opening Jaarverslag Financiën 2009 Nieuwe samenstelling OR/MR Pauze “Lezen is leuk”.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond It Finster Maandag 15 februari 2010. Programma Opening Jaarverslag Financiën 2009 Nieuwe samenstelling OR/MR Pauze “Lezen is leuk”."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond It Finster Maandag 15 februari 2010

2 Programma Opening Jaarverslag Financiën 2009 Nieuwe samenstelling OR/MR Pauze “Lezen is leuk”.

3 Jaarverslag 2009 Onderling contact met de MZR en Ouderraad Onderhoud, verkeersbrigade, lief en leed en KSG Vieringen 150 jaar Chr. Onderwijs in Workum Oud papier container Een start in PR-activiteiten Afsluiting jubileum jaar Sinterklaas en kerst vieringen Dank naar de diverse geledingen

4 2 Geldstromen Schoolexploitatie Personeel OLP (= materiaal) huisvesting Schoolfonds Oud papier Zelfwerkzaamheid rente

5 Financieel verslag schoolfonds Inkomsten Rente € 1.505,00 zwemgeld 2.952,60 Schoolreizen /kamp 4.812,77 Oud papier 9.950,36 Charitatieve doelen 4.671,32 contributies/ Ledengeld 777,80 totaal € 24.669,85 Uitgaven kado en representatie € 775,10 jubilea en afscheid 225,70 bijzondere dagen 3.416,76 schoolreizen/kamp 4.995,23 giften 50,00 contact bestuur/pers. 1.027,27 Charitatieve doelen 4.671,32 overige uitgaven 1.514,55 bankkosten 152,10 Nota zwembad 3.597,75 totaal € 20.425,78 naar eigen vermogen€ 4.244,07

6 Uitgaven onder diversen diascherm € 380,- Shirts groep 7 73,- Folders it Finster 375,- Filmcamera 127,- Afvalbakken 412,- Leefstijlgang 75,- Reünie 48,- Kids 4 trees DVD 24,- Totaal€ 1514,-

7 Zelfwerkzaamheid In 2009 is er € 1812,- door zelfwerkzaamheid verdiend.

8 OR / MR Wat is een OR / MR Nieuwe samenstelling OR / MR Doelen OR / MR Activiteiten 2010

9 Wat is een OR / MR Wat is de ouderraad binnen ‘it Finster’: Orgaan dat meedenkt en meewerkt aan het beleid en de doelstellingen van de schoolleiding. Organiseren van diverse activiteiten en bijeenkomsten, waarbij de optimalisatie van de driehoek school-ouder-kind voortdurend centraal staat. Wat is de medezeggenschapsraad binnen ‘it Finster’: Overlegorgaan tussen het bestuur (Nije Gaast), de ouders en het team. De medezeggenschapsraad van basisscholen bestaat uit twee geledingen: (1)drie vertegenwoordigers van ouders en (2)drie vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel (team). De MR heeft instemming- en adviesrecht over de besluiten op schoolniveau die door het onderwijsteam genomen worden. Bv: het schoolplan, de schoolgids, de jaarbegroting, de ouderbijdrage, veiligheid of schooltijden.

10 Nieuwe samenstelling OR / MR Samenstelling ouderraad 2010: André Visser (voorzitter), Elberta Buren (secretaris), Corien Prins (lief en leed), Yvonne Nieuwets (lid en oud papier), Kees Folkertsma (onderhoud) en Sylvia Talsma (lid en oud papier). Samenstelling medezeggenschapsraad 2010: Ouders : Gatske Folkertsmavoorzitter Henri van VeenGMR-lid Jantine de Vriessecretariaat Team: Sjoerd Agema Aeltsje Visser Meindert Tjerkstra

11 Doelen OR / MR OR: Verbeteren imago ‘It Finster’ Klankbord zijn voor schoolteam en ouders De ouderbetrokkenheid vergroten Schoolgids (kalender met jaaroverzicht) Verbeteren balans ‘plezier / ambitie’ Verbeteren efficiency OR / MZR /team Meer uitvoerend MR: Behartigen de ouderbelangen en voeren overleg met de school. Inzetten voor een optimale samenwerking tussen school en thuis. Bevorderen actieve ouderparticipatie en medezeggenschap. Zorgen voor een goede kwaliteit en sfeer op school. Waken voor goede arbeidsvoorwaarden voor het onderwijzend personeel. Meer beleidsmatig Samen met team streven om kwaliteit van onderwijs op It Finster te verbeteren!!

12 Activiteiten 2010 24-04:Open dag voor ouders 01-04:Paasviering 20-05:Schoolreisjes groep 1 t/m 7 05-12:Sinterklaasviering ….-12:Kerstviering Activiteitenoverzicht opstellen! Samen met schoolteam invullen


Download ppt "Ouderavond It Finster Maandag 15 februari 2010. Programma Opening Jaarverslag Financiën 2009 Nieuwe samenstelling OR/MR Pauze “Lezen is leuk”."

Verwante presentaties


Ads door Google