De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderraad 29 september 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderraad 29 september 2010."— Transcript van de presentatie:

1 ouderraad 29 september 2010

2 Inge de Leede en Siska Rasing
ouderraad 29 september 2010 Inge de Leede en Siska Rasing

3 ouderraad Inhoud presentatie:
1) Wat doet de ouderraad? 2) Wie zijn de leden van de ouderraad? 3) Bijeenkomsten? 4) Welke middelen hebben we ter beschikking? 5) Werkwijze van de OR 6) Wat hebben we in schooljaar gedaan? 7) Wat gaan we in doen? 8) Hoe kun je ons bereiken? 9) Financieel verslag en begroting door penningmeester 10) Vragen?

4 ouderraad Wat doet de ouderraad?
De belangrijkste taak van de Ouderraad (OR) is het bevorderen van het contact tussen school en ouders. De OR helpt bij het organiseren en uitvoeren van verschillende activiteiten. Daarnaast coördineert de OR de inzet van Hulpouders.

5 ouderraad Wie zijn de leden van de ouderraad? Voorzitter: Siska Rasing
Vice voorzitter: Marjolein van der Heide Secretaris: Monique Bruin Penningmeester: Inge de Leede Leden: Petra Bouten Daphne te Kiefte Nathalie Lamers Benita Otters Dana Derksen

6 ouderraad Bijeenkomsten 1. Vergaderingen OR 1x in de twee maanden
Jos (als vertegenwoordiger van de school) aanwezig Notulen op de website van de Borgwal Werkgroepvergaderingen Vertegenwoordiger(s) OR Vertegenwoordiger(s) leerkrachten Initiatief ligt bij school Actielijsten Evaluatieverslag na elke activiteit Jaarvergadering Verslag afgelopen schooljaar Ideeën voor komend schooljaar Financieel verslag Goedkeuring begroting

7 ouderraad Welke middelen hebben we ter beschikking
Vrijwillige ouderbijdrage Bijdrage schoolreisje Opbrengst Reshare Diverse Sponsoren

8 ouderraad Werkwijze van de OR
Initiatief ligt bij school (september worden alle activiteiten voorbesproken) Minimaal 2/ maximaal 3 OR leden nemen deel aan een werkgroep Creativiteit zowel van school als OR Uitwerken, regelen, coördineren enz. I.s.m. hulpouders; OR coördineert dit Eenmaal per jaar inventarisatie van de hulpouders (dit jaar in oktober) Evaluatie met school Evaluatie wordt schriftelijk vastgelegd in OR map

9 ouderraad Wat hebben we in schooljaar 2009-2010 gedaan?
Sinterklaasviering Kerstmarkt Carnaval Paasviering Ondersteuning Open Dag Caribisch Feest (in het kader van het jubileum) Kunstproject (in het kader van het jubileum) Schoolfotograaf Schoolreisje Avondvierdaagse Feestweek Op diverse gebieden kleine ondersteuningen (o.a. luizencontrole)

10 ouderraad Wat gaan we in 2010-2011 doen? Sinterklaasviering Kerst
Carnaval Paasviering Ondersteuning Open Dag Schoolfotograaf Schoolreisje Avondvierdaagse Feestweek Op diverse gebieden kleine ondersteuningen (o.a. luizencontrole)

11 ouderraad Hoe kun je ons bereiken? or@Borgwal.nl
Via de website van De Borgwal Op school (In de hal hangt een overzicht van foto’s met naam van de or leden) Telefoon Leerkrachten

12 ouderraad Vragen?

13 ouderraad Financieel verslag 2009-2010 Inkomsten Uitgaven Sinterklaas
884,99 Kerst 1148,25 846,70 Carnaval 15,05 116,15 Pasen 177,79 Avondvierdaagse 372 439,70 Feestweek 314,47 Schoolreis 3792 4801,10 Jubileum 515,40 Diversen (inlc Reshare) 921,35 930,72 Ouderbijdrage 2950,50 Totaal: 9199,15 9027,02

14 ouderraad Totale inkomsten – totale uitgaven = € 172,13
Beginsaldo bank + kas (1 sept 2009)  5783,14 Saldo schooljaar  ,13 + 5955,27 Bank (18 sept 2010)  5658,88 Kas (18 sept 2010)  ,37 + 5955,25 OVER/TEKORT: € 0,02

15 ouderraad Begroting 2010-2011 Leerlingen 2009-2010  ± 180
 ± 180 Inkomsten ouderbijdrage  ± €2900,-

16 ouderraad Begroting 2010-2011 Activiteit Begroot 2009-2010 Uitgegeven
Sinterklaas 900,- 884,99 1000 Kerst 600,- Overschot: 301,55 500 Carnaval 150,- 101,10 250 Pasen 250,- 177,79 300 Feestweek 300,- 314,47 450 Diversen 9,37 200 Avond4Daagse 75,- 67,70 100 Schoolreis 523,20 1009,10 Extra kosten ivm lustrum 2000,- 515.40 nvt 5398,20 2778,37 2800

17 ouderraad Vragen?


Download ppt "Ouderraad 29 september 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google