De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

29 september 2010. Inge de Leede en Siska Rasing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "29 september 2010. Inge de Leede en Siska Rasing."— Transcript van de presentatie:

1 29 september 2010

2 Inge de Leede en Siska Rasing

3 1)Wat doet de ouderraad? 2) Wie zijn de leden van de ouderraad? 3) Bijeenkomsten? 4) Welke middelen hebben we ter beschikking? 5) Werkwijze van de OR 6) Wat hebben we in schooljaar 2009-2010 gedaan? 7) Wat gaan we in 2010-2011 doen? 8) Hoe kun je ons bereiken? 9) Financieel verslag en begroting door penningmeester 10) Vragen? Inhoud presentatie:

4 De belangrijkste taak van de Ouderraad (OR) is het bevorderen van het contact tussen school en ouders. De OR helpt bij het organiseren en uitvoeren van verschillende activiteiten. Daarnaast coördineert de OR de inzet van Hulpouders. Wat doet de ouderraad?

5 Wie zijn de leden van de ouderraad? Voorzitter:Siska Rasing Vice voorzitter:Marjolein van der Heide Secretaris:Monique Bruin Penningmeester:Inge de Leede Leden:Petra Bouten Daphne te Kiefte Nathalie Lamers Benita Otters Dana Derksen

6 Bijeenkomsten 1.Vergaderingen OR 1x in de twee maanden Jos (als vertegenwoordiger van de school) aanwezig Notulen op de website van de Borgwal 2.Werkgroepvergaderingen Vertegenwoordiger(s) OR Vertegenwoordiger(s) leerkrachten Initiatief ligt bij school Actielijsten Evaluatieverslag na elke activiteit 3.Jaarvergadering Verslag afgelopen schooljaar Ideeën voor komend schooljaar Financieel verslag Goedkeuring begroting

7 Welke middelen hebben we ter beschikking 1.Vrijwillige ouderbijdrage 2.Bijdrage schoolreisje 3.Opbrengst Reshare 4.Diverse Sponsoren

8 Werkwijze van de OR 1.Initiatief ligt bij school (september worden alle activiteiten voorbesproken) 2.Minimaal 2/ maximaal 3 OR leden nemen deel aan een werkgroep 3.Creativiteit zowel van school als OR 4.Uitwerken, regelen, coördineren enz. 5.I.s.m. hulpouders; OR coördineert dit 6.Eenmaal per jaar inventarisatie van de hulpouders (dit jaar in oktober) 7.Evaluatie met school 8.Evaluatie wordt schriftelijk vastgelegd in OR map

9 Wat hebben we in schooljaar 2009-2010 gedaan? Sinterklaasviering Kerstmarkt Carnaval Paasviering Ondersteuning Open Dag Caribisch Feest (in het kader van het jubileum) Kunstproject (in het kader van het jubileum) Schoolfotograaf Schoolreisje Avondvierdaagse Feestweek Op diverse gebieden kleine ondersteuningen (o.a. luizencontrole)

10 Wat gaan we in 2010-2011 doen? Sinterklaasviering Kerst Carnaval Paasviering Ondersteuning Open Dag Schoolfotograaf Schoolreisje Avondvierdaagse Feestweek Op diverse gebieden kleine ondersteuningen (o.a. luizencontrole)

11 Hoe kun je ons bereiken? or@Borgwal.nl Via de website van De Borgwal Op school ( In de hal hangt een overzicht van foto’s met naam van de or leden) Telefoon Leerkrachten

12 Vragen?

13 Financieel verslag 2009-2010 InkomstenUitgaven Sinterklaas884,99 Kerst1148,25846,70 Carnaval15,05116,15 Pasen177,79 Avondvierdaagse372439,70 Feestweek314,47 Schoolreis37924801,10 Jubileum515,40 Diversen (inlc Reshare)921,35930,72 Ouderbijdrage2950,50 Totaal:9199,159027,02

14 Totale inkomsten – totale uitgaven = € 172,13 Beginsaldo bank + kas (1 sept 2009)  5783,14 Saldo schooljaar 2009-2010  172,13 + 5955,27 Bank(18 sept 2010)  5658,88 Kas (18 sept 2010)  296,37 + 5955,25 OVER/TEKORT: € 0,02

15 Begroting 2010-2011 Leerlingen 2009-2010  ± 180 2010-2011  ± 180 Inkomsten ouderbijdrage 2010-2011  ± €2900,-

16 Begroting 2010-2011 ActiviteitBegroot 2009- 2010 UitgegevenBegroot 2010-2011 Sinterklaas900,-884,991000 Kerst600,- Overschot: 301,55 500 Carnaval150,-101,10250 Pasen250,-177,79300 Feestweek300,-314,47450 Diversen600,-9,37200 Avond4Daagse75,-67,70100 Schoolreis523,201009,100 Extra kosten ivm lustrum2000,-515.40nvt 5398,202778,372800

17 Vragen?


Download ppt "29 september 2010. Inge de Leede en Siska Rasing."

Verwante presentaties


Ads door Google