De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De OuderRaad stelt zich aan u voor…

Verwante presentaties


Presentatie over: "De OuderRaad stelt zich aan u voor…"— Transcript van de presentatie:

1 De OuderRaad stelt zich aan u voor…
voorzitter penningmeester Roald vd Heide Mieke Christoph Hanne Determan Nathalie Verstraten Tekst (voorstel): De Ouderraad van De Werveling, kortweg de OR, bestaat uit een groep vrijwilligers die het leuk vindt actief bezig te zijn op de school van hun kinderen. Zij ondersteunen het team bij allerlei activiteiten en zaken die zich achter de schermen afspelen. Deze mensen stellen zich graag aan u voor, zodat u weet wie u waarvoor kunt benaderen, bijv. als u iets wilt vragen over vrijwilligerswerk. Jacqueline Verdonk Thari Schröder Bianca Micklei Vacature… U? Yvette v. Schaik Ilse Lesschen

2 Advies besteding ouderbijdragen
Algemeen Stimuleren en coördineren vrijwilligershulp Advies besteding ouderbijdragen Organiseren thema-avond, festiviteiten e.d. Ondersteunen schoolprojecten, OR Spreekbuis ouders Tekstvoorstel: Kopjes voorlezen tegen de klok in te beginnen bij “Stimuleren en coördineren vrijwilligershulp” De Ouderraad heeft als één van de belangrijkste taken het stimuleren en coördineren van vrijwilligershulp. Ook fungeert de OR als spreekbuis van de ouders. …. Adviseren MR Overleg met team en directie

3 Ouderbijdrage Uw Vrijwillige Ouderbijdrage
Financiële ondersteuning schoolprojecten Tekstvoorstel: De OR beheert de inkomsten die De Werveling ontvangt vanuit de vrijwillige ouderbijdragen. Aan de ouders wordt elk jaar gevraagd om per kind € 50,- over te maken. Met dit geld worden veel zaken gefinancierd die niet betaald kunnen worden vanuit de gelden die De Werveling van het rijk krijgt. Materiaal hoofdluiscontrole Materiaalkosten onderhoud schoolplein

4 Ouderbijdrage Uw Vrijwillige Ouderbijdrage Aanschaf klimtoestellen
Kinderboekenweek Limonade en ijsjes avond4daagse Speelmateriaal kleuters Tekstvoorstel: dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat allemaal gerealiseerd kan worden dankzij uw ouderbijdrage.

5 Ouderbijdrage Uw Vrijwillige Ouderbijdrage
Extra materiaal voor crea-lessen Kerst/Paasviering Bijdrage leermiddelen bijv. leesboeken Sinterklaascadeautjes Tekstvoorstel: Als u precies wilt weten waar het geld nog meer aan besteed wordt, dan kunt u het jaarverslag downloaden op de website van De Werveling.

6 Uw Vrijwillige Ouderbijdrage
93% van alle ouders betaalt de Ouderbijdrage. Bij 100% zouden nog meer plannen en wensen gerealiseerd kunnen worden ! Tekstvoorstel: De ouderbijdrage is dus nodig voor het organiseren van leuke dingen, zoals de Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, de Kerstviering en de Paasviering. Daarnaast wordt een deel van het geld besteed aan andere nuttige zaken, zoals ondersteuning van lesmateriaal. Het gaat dus om zaken die niet uit de normale rijksbegroting gefinancierd kunnen worden. De Werveling kan niet zonder uw financiële support. Als het voor u lastig is om de bijdrage in 1 keer te betalen, neemt u dan alstublieft contact op met de directeur. Een betalingsregeling is absoluut bespreekbaar.

7 Deelgebieden Financiën – Mieke Christoph
Verkeer – Hanne Determan Verkeersbrigadiers – Nathalie Verstraten Pleinwacht – Ilse Lesschen Hoofdluiscontrole – Nathalie Verstraten & Annette Beetsma (geen OR-lid) De OR coördineert een aantal taken op de Werveling. Momenteel worden deze "deelgebieden“ ingevuld door de volgende mensen……(geen namen inspreken!) ….Zoals u ziet zijn het niet alleen OR-leden die de deelgebieden coördineren. Ook een aantal voormalig OR-leden vindt het leuk actief betrokken te blijven bij school. Sport – Jacqueline Verdonk & Yvette van Schaik Schoolplein – Alfred Traa (voormalig OR-lid) Evenementen & Festiviteiten – Bianca Micklei

8 Financiën Taken penningmeester: Inning ouderbijdragen
Voorstel begroting Jaarrekening opstellen De begroting & de jaarrekening (realisatie) worden ter goedkeuring aan de MR voorgelegd

9 Verkeer Acties: De scholen beginnen weer
Op Voeten en Fietsen naar School Ik val op (fietsverlichting) Verkeersbrigadiers Utrechts VerkeersveiligheidsLabel (UVL) Op school krijgen de kinderen verkeerslessen. De theorie moet ook in de praktijk geoefend kunnen worden natuurlijk. Dat kunnen de leerkrachten niet zonder hulp van ouders. Vanuit de OR wordt een deel van de praktijklessen mede verzorgd, evenals het fiets-verkeersexamen in groep 7. Daarnaast zorgt de OR ervoor dat er verkeersbrigadiers klaar staan: Elke ochtend en elke middag om het oversteken van de kinderen en hun ouders veilig te laten plaatsvinden. Ook wordt regelmatig aandacht besteed aan het parkeren rondom de school. Er wordt veel fout geparkeerd, wat tot onveilige situaties leidt voor kinderen en begeleiders. Houd u zich aub aan de geldende parkeerregels…ook als het regent. Streetwise Fietsparcours groep 3/4 Dodehoek-les groep 8 Parkeerbeleid schoolomgeving Verkeersexamen groep 7

10 Pleinwacht Kom een frisse neus halen ! En doe mee aan…
Een potje sjoelen Een knikkertoernooi Tekstvoorstel: Sinds de invoering van het continu rooster zijn er iedere ma/di/do/vrijdag 3-4 vrijwillige ouders actief als pleinwacht tijdens de middagpauze van – uur. Op die manier kunnen de leerkrachten genieten van hun welverdiende pauze. Teamleden die niet voor de klas staan, zijn ook op het plein. Als pleinwacht maakt u op een leuke manier actief deel uit van de schoolwereld van uw kind. Regelmatig wordt er een bijzondere pauze georganiseerd door de OR. De kinderen en de pleinwachten doen altijd enthousiast mee ! De rollende pauze

11 Hoofdluiscontrole Hoofdluiscontrole: Na elke vakantie
Na een melding door een ouder 2 luizenmoeders per groep Hoofdluis gevonden? Hoofdluis Protocol Info over hoofdluis Tips voor bestrijding van hoofdluis Handige checklist Tekstvoorstel: Het verbaast u misschien maar op elke school komt af en toe hoofdluis voor. Het hebben van hoofdluis is gelukkig allang geen schande meer, zoals het vroeger was. Inmiddels weten we dat de hoofdluizen juist gaan schone hoofdjes aandoen. Het hebben van hoofdluis kan wel een beetje vervelend zijn voor de kinderen die door de beestjes geplaagd worden want het kan behoorlijk kriebelen. De Werveling volgt het hoofdluisprotocol van de GGD. De OR zorgt ervoor dat dit protocol uitgevoerd wordt. Mede door deze aanpak komt op De Werveling hoofdluis relatief weinig voor en hebben we verspreiding snel onder controle.

12 Sport Tekst-voorstel:
Sport is belangrijk voor kinderen. Daarom doet De Werveling aan veel toernooien mee. De sportcommissie coördineert dit en zorgt voor de teamindeling en de werving van begeleiders. Begeleiders zijn van harte welkom: We laten tijdig weten wanneer u nodig bent.

13 Schoolplein Voor koffie en wat lekkers wordt gezorgd !
2-3 keer per jaar schoolpleinklusdag: Inrichting schoolplein Blad blazen Schilderen Onderhoud verlichting Belijning op het plein Tekstvoorstel: De speeltoestellen op beide pleinen worden goed onderhouden en gecontroleerd voor de veiligheid van de kinderen. Op het schoolplein wordt regelmatig door ouders hard gewerkt. Op de klusdagen is er tijd en ruimte voor koffie en gezellig met elkaar kletsen. Na afloop ziet het plein er weer pico bello uit! Dit geeft veel voldoening en extra speelplezier voor de kinderen. Meld u aan als er weer een klusdag georganiseerd wordt. Voor koffie en wat lekkers wordt gezorgd ! Kinderen zijn ook welkom !

14 Evenementen & Festiviteiten
Vrijwilligersborrel Limonadestops Avond4daagse Organisatie Paasontbijt Organisatie thema-avond Tekstvoorstel: De Ouderraad financiert en coördineert ieder schooljaar allerlei evenementen of helpt het team bij de uitvoering ervan. Het zijn deze jaarlijks terugkerende evenementen, die het voor ouders en kinderen ieder schooljaar weer extra leuk maken! We blijven ons hier graag voor inzetten en hebben uw hulp nodig ! Inzamelingsactie: Bag2School Sinterklaas op School Catering musical groep 8

15 Tekstvoorstel: De Werveling is een leuke en fijne school mede dankzij de inzet van ouders. Op school zijn ongeveer 100 (!) ouders actief als vrijwilliger. Dit wordt enorm gewaardeerd! Als de kinderen van groep 8 school verlaten, vertrekken ook hun ouders die altijd hebben geholpen. Dus ieder jaar zijn er nieuwe ouders nodig om hen te vervangen. Want vele handen maken licht werk. Daarom wil de OR graag met u in contact komen. Bij de uitgangen van de school zult u deze kaartjes terugvinden. Neemt u er gerust 1 mee.

16 Vragen ouderraad@dewerveling.nl Tekstvoorstel:
Heeft u nog vragen? Wij zijn er om ze voor u te beantwoorden… Spreek ons aan op het plein of mail ons.

17 Website www.dewerveling.nl/or
Tekstvoorstel: Als u deze Powerpoint nog eens rustig wilt bekijken, dan kan dat. U kunt hem terugvinden op onze website

18 Tekstvoorstel: Hartelijk dank voor uw aandacht !


Download ppt "De OuderRaad stelt zich aan u voor…"

Verwante presentaties


Ads door Google