De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INKOMSTEN SCHOOLJAAR 2010 - 2011 Ouderbijdrage 2010 - 2011€ 7.205,00 PCBO€ 250,00 Algemene omzet overig€ 7,25 Rente€ 168,83 Verdere algemene kosten€ 0,30.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INKOMSTEN SCHOOLJAAR 2010 - 2011 Ouderbijdrage 2010 - 2011€ 7.205,00 PCBO€ 250,00 Algemene omzet overig€ 7,25 Rente€ 168,83 Verdere algemene kosten€ 0,30."— Transcript van de presentatie:

1 INKOMSTEN SCHOOLJAAR 2010 - 2011 Ouderbijdrage 2010 - 2011€ 7.205,00 PCBO€ 250,00 Algemene omzet overig€ 7,25 Rente€ 168,83 Verdere algemene kosten€ 0,30 Inkomsten kamp september 2011€ 2.160,00 Totaal inkomsten€ 9.791,38 FINANCIEEL OVERZICHT OUDERRAAD SCHOOLJAAR 2010 - 2011

2 DIRECTE UITGAVEN SCHOOLJAAR 2010 - 2011 Kosten school & plein€ -1.027,82 Sinterklaas€ -1.120,06 Bijdrage schoolfonds€ -900,00 Kostprijs kamp september 2011€ -500,00 Sportdag 2010€ -481,07 Representatiekosten€ -295,90 Koffie & thee€ -269,42 Afscheid groep 8 2011€ -289,38 Bankkosten en koersverschillen€ -180,34 Pasen€ -176,09 Kerst€ -168,79 Afscheid groep 8 2010€ -132,50 Back to school€ -65,36 Kleine aanschaf inventaris€ -41,48 Kamer van koophandel€ -26,94 Totaal uitgaven direct ten laste van ouderbijdrage€ -5.675,15

3 SPONSORACTIE Inkomsten sponsoring€ 3.875,34 Kosten sponsoring€ -68,03 Aanschaf techniektorens€ -5.041,45 € -1.234,14ten laste van ouderbijdrage KAMP BOVENBOUW Inkomsten kamp€ 1.770,00 Kosten kamp€ -3.636,99 € -1.866,99ten laste van ouderbijdrage AVOND4DAAGSE Inkomsten avond4daagse€ 357,00 Kosten avond4daagse€ -498,67 € -141,67ten laste van ouderbijdrage SCHOOLREISJE (CIRCUSDAG) Inkomsten schoolreisje€ 940,00 Kosten schoolreisje€ -2.352,18 € -1.412,18ten laste van ouderbijdrage

4 TOTALEN Inkomsten€ 9.791,38 Uitgaven direct€ -5.675,15 Uitgaven sponsoring€ -1.234,14 Uitgaven kamp€ -1.866,99 Uitgaven avond4daagse€ -141,67 Uitgaven schoolreisje€ -1.412,18 VERLIES€ -538,75

5 TOELICHTING OP DIVERSE POSTEN Kosten school & plein Bijdrage schoolfonds Vanuit de ouderbijdrage wordt een bedrag overgemaakt naar school. Hiervan worden kleine posten betaald waarin de gelden voor de leermiddelen niet in voorzien. Het gaat dan bijvoorbeeld om parkeerkaarten voor bezoekers of cadeautjes bij bijzondere gelegenheden. Kamp bovenbouw De kosten voor het kamp van de bovenbouw worden in zijn geheel voldaan door de ouders van de bovenbouwkinderen en is daarmee kostenneutraal voor de ouderraad. Omdat inkomsten en uitgaven worden gedaan in verschillende boekjaren, lijkt het alsof deze kosten ten laste komen van de ouderbijdrage – wat zoals gezegd níet het geval is. Kamer van koophandel Door het PCBO is erop aangedrongen dat alle ouderraden van de PCBO-scholen zich organiseren in een stichting. Hiervoor is op onze school de Stichting Oudergelden Montessorischool Passe-Partout opgericht. De kosten van oprichting zijn voor rekening van het PCBO. De jaarlijkse kosten voor de inschrijving bij de kamer van koophandel zijn voor de stichting zelf.

6 TOELICHTING OP DIVERSE POSTEN Sponsoractie/techniektorens Vanuit een succesvolle dansmarathon is een prachtig bedrag beschikbaar gekomen voor de aanschaf van de techniektorens. Het bedrag was echter niet toereikend. Om toch nog in hetzelfde schooljaar tot aanschaf over te kunnen gaan, is besloten de meerkosten te delen tussen school en ouderraad. Deze investering maakt dat er uiteindelijk een klein bedrag is ingeteerd op de reserves. Deze zijn echter nog ruim voldoende. Activiteiten De overige posten betreffen eigenlijk allemaal de activiteiten die ten behoeve van de school worden georganiseerd: sinterklaas, kerst, pasen, schoolreisje, avond4daagse, schoolreisje etc. Het streven van de ouderraad is altijd om hiermee bij te dragen aan een goed schoolklimaat waarin kinderen en ouders zich thuis voelen en tot hun recht komen.

7 Sponsoractie/techniektorens Vanuit een succesvolle dansmarathon is een prachtig bedrag beschikbaar gekomen voor de aanschaf van de techniektorens. Het bedrag was echter niet toereikend. Om toch nog in hetzelfde schooljaar tot aanschaf over te kunnen gaan, is besloten de meerkosten te delen tussen school en ouderraad. Deze investering maakt dat er uiteindelijk een klein bedrag is ingeteerd op de reserves. Deze zijn echter nog ruim voldoende. Activiteiten De overige posten betreffen eigenlijk allemaal de activiteiten die ten behoeve van de school worden georganiseerd: sinterklaas, kerst, pasen, schoolreisje, avond4daagse, schoolreisje etc. Het streven van de ouderraad is altijd om hiermee bij te dragen aan een goed schoolklimaat waarin kinderen en ouders zich thuis voelen en tot hun recht komen.

8 Contact met de ouderraad Heeft u na het lezen van dit financieel verslag of op enig ander moment vragen, opmerkingen, tips of een kritische noot voor de ouderraad, dan horen wij dit graag! Dit kan via de e-mail: orpassepartout@pcboapeldoorn.nlorpassepartout@pcboapeldoorn.nl Of via één van de leden: Chris Beeking Marjolein van den Beld Iris Bruscella Marjanne Deelen Daniëlle van den Ham Barbara Heuvelink Rick Manenschijn Ankie van Stuijvenberg Annemieke Westerbeek Rianne Zinken


Download ppt "INKOMSTEN SCHOOLJAAR 2010 - 2011 Ouderbijdrage 2010 - 2011€ 7.205,00 PCBO€ 250,00 Algemene omzet overig€ 7,25 Rente€ 168,83 Verdere algemene kosten€ 0,30."

Verwante presentaties


Ads door Google