De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM!."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM!

2 Agenda ouderraad Wie zijn wij? Wat hebben we gedaan?
Wat zijn we van plan? Wie gaan dat met ons doen? Nieuwe leden. Waar kunt u als ouder op school actief bij zijn? Afscheid ouderraadleden Vragenronde Maar eerst vaststellen verslag jaarvergadering 2011 Heeft u opmerkingen?

3 Leden Ouderraad Elly Drion Petra Mesman Retta Van Groeningen
Mieke Houdijk Margriet Kool Jolanda Glas Wilma Neefjes Gesprekspartner: Ank Brent (Locatiedirecteur)

4 Communicatieschema Een OR-lid Bas Oldemans Ank Brent GMR MR
Twee leden OR OR Max. 13 ouders 4 Klankbordgroepen OR-Lid is Secretaris Individuele Ouders Rector Bas Oldemans Locatierdirecteur Ank Brent TTO Coördinator Teamleiders Mentoren ISOC

5 Terugblik Schooljaar 2011/2012
Oprichten Vereniging Ouderraad Antoniuscollege Waarom? Statuten: Jaarvergadering Lid via betaling ouderbijdrage Bezwaren?

6 Terugblik Schooljaar 2011/2012
Toelichting financieel verslag Toelichting reserves Goedkeuring Kascommissie Richtlijn besteding algemene reserve behandeling aanvragen Han van Hoofffonds Benoemen kascommissie 2012/2013 Begroting

7 Financieel overzicht 10/2011 t/m 10/2012

8 Reserves – bedragen en spelregels

9 Kascommissie decharge / nieuwe leden
Leden: mevr. W. Du Prie en dhr. J. Smit Opmerkingen: Geen afrekening over 2011/2012 van het Carmel Reserve is dusdanig hoog dat de ouderraad wordt aangespoord een goede bestemming te vinden Er zijn openstaande vorderingen over 2010 en van bekende en onbekende grootte. Dit dient zo spoedig mogelijk worden opgelost. Kascommissie benoemen (Dhr. Smit en een nieuw lid)

10 Begroting 2012 / 2013

11 Terugblik Schooljaar 2011/2012
Roosters / lesuitval Absentiebeleid Jaarplan ouderraad Ouderportaal (cijfers / toegankelijkheid) Richtlijnen algemene reserve Bijdrage examenmateriaal ERK Communicatie

12 Communicatie, altijd actueel
Werkgroep pr &communicatie Website Verslagen, “perscommuniqué” Nieuwsbrief Afsluiting klankbordjaar Aantrekkelijke jaarvergadering Informatieavonden RTTI, ERK, Social Media Werkgroep ouderbetrokkenheid

13 Speerpunten schooljaar 2012/2013
Communicatie Roosters / lesuitval Ouderportaal / rapportage aan ouders (cijfers, ABC, leerhouding, RTTI) Verhogen slagingspercentage Reünie 2014 Samenwerken met de leerlingenraad In de klankbordgroepen: plaatsing juiste niveau, profielkeuze, examen

14 Benoemen ouderraadleden
Estella Sekewael Daphne Oetomo Wendy Du Prie Helma de Mooy

15 Helpt u mee? Dag van de Kunsten Taaldorp (25, 26 en 27 maart 2013)
(vrijdag 9 november18.00 tot uur rommelmarkt) Taaldorp (25, 26 en 27 maart 2013) Reünie (2014) Jubileumboek Klankbordgroepen Commissie Social Media Mediatheek (dagdeel per week) Invulling thema jaarvergadering 2013

16 Afscheid aftredende leden
Bart Nieuwhof (secretaris ouderraad) Agnes Brouwer (secretaris klankbordgroepen) Geja Westerhof


Download ppt "WELKOM!."

Verwante presentaties


Ads door Google