De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM!. Agenda ouderraad  Wie zijn wij?  Wat hebben we gedaan?  Wat zijn we van plan?  Wie gaan dat met ons doen? Nieuwe leden.  Waar kunt u als.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM!. Agenda ouderraad  Wie zijn wij?  Wat hebben we gedaan?  Wat zijn we van plan?  Wie gaan dat met ons doen? Nieuwe leden.  Waar kunt u als."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM!

2 Agenda ouderraad  Wie zijn wij?  Wat hebben we gedaan?  Wat zijn we van plan?  Wie gaan dat met ons doen? Nieuwe leden.  Waar kunt u als ouder op school actief bij zijn?  Afscheid ouderraadleden  Vragenronde Maar eerst vaststellen verslag jaarvergadering 2011 Heeft u opmerkingen?

3 Leden Ouderraad  Elly Drion  Petra Mesman  Retta Van Groeningen  Mieke Houdijk  Margriet Kool  Jolanda Glas  Wilma Neefjes Gesprekspartner: Ank Brent (Locatiedirecteur)

4 Communicatieschema GMR Een OR-lid MR Twee leden OR OR Max. 13 ouders 4 Klankbordgroepen OR-Lid is Secretaris Individuele Ouders Rector Bas Oldemans Locatierdirecteur Ank Brent Teamleiders TTO Coördinator Mentoren ISOC Een OR-lid

5 Terugblik Schooljaar 2011/2012 Oprichten Vereniging Ouderraad Antoniuscollege  Waarom?  Statuten:  Jaarvergadering  Lid via betaling ouderbijdrage  Bezwaren?

6 Terugblik Schooljaar 2011/2012  Toelichting financieel verslag  Toelichting reserves  Goedkeuring Kascommissie  Richtlijn besteding algemene reserve  behandeling aanvragen Han van Hoofffonds  Benoemen kascommissie 2012/2013  Begroting

7 Financieel overzicht 10/2011 t/m 10/2012

8 Reserves – bedragen en spelregels

9 Kascommissie decharge / nieuwe leden Leden: mevr. W. Du Prie en dhr. J. Smit Opmerkingen:  Geen afrekening over 2011/2012 van het Carmel  Reserve is dusdanig hoog dat de ouderraad wordt aangespoord een goede bestemming te vinden  Er zijn openstaande vorderingen over 2010 en 2011 van bekende en onbekende grootte. Dit dient zo spoedig mogelijk worden opgelost. Kascommissie benoemen (Dhr. Smit en een nieuw lid)

10 Begroting 2012 / 2013

11 Terugblik Schooljaar 2011/2012  Roosters / lesuitval  Absentiebeleid  Jaarplan ouderraad  Ouderportaal (cijfers / toegankelijkheid)  Richtlijnen algemene reserve  Bijdrage examenmateriaal ERK  Communicatie

12 Communicatie, altijd actueel  Werkgroep pr &communicatie  Website  Verslagen, “perscommuniqué”  Nieuwsbrief  Afsluiting klankbordjaar  Aantrekkelijke jaarvergadering  Informatieavonden RTTI, ERK, Social Media  Werkgroep ouderbetrokkenheid

13 Speerpunten schooljaar 2012/2013  Communicatie  Roosters / lesuitval  Ouderportaal / rapportage aan ouders (cijfers, ABC, leerhouding, RTTI)  Verhogen slagingspercentage  Reünie 2014  Samenwerken met de leerlingenraad  In de klankbordgroepen: plaatsing juiste niveau, profielkeuze, examen

14 Benoemen ouderraadleden  Estella Sekewael  Daphne Oetomo  Wendy Du Prie  Helma de Mooy

15 Helpt u mee?  Dag van de Kunsten (vrijdag 9 november18.00 tot 21.00 uur rommelmarkt)  Taaldorp (25, 26 en 27 maart 2013)  Reünie (2014)  Jubileumboek  Klankbordgroepen  Commissie Social Media  Mediatheek (dagdeel per week)  Invulling thema jaarvergadering 2013

16 Afscheid aftredende leden  Bart Nieuwhof (secretaris ouderraad)  Agnes Brouwer (secretaris klankbordgroepen)  Geja Westerhof


Download ppt "WELKOM!. Agenda ouderraad  Wie zijn wij?  Wat hebben we gedaan?  Wat zijn we van plan?  Wie gaan dat met ons doen? Nieuwe leden.  Waar kunt u als."

Verwante presentaties


Ads door Google