De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen en schoolse kenmerken”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen en schoolse kenmerken”"— Transcript van de presentatie:

1 “Ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen en schoolse kenmerken”
Hoogbegaafdheid “Ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen en schoolse kenmerken”

2 Geschreven door: Prof. Dr. Ton Mooij

3 Gepubliceerd in het vaktijdschrift “kind en adolescent”

4 Problemen die gepaard gaan met hoogbegaafdheid
Aanwijzingen voor problemen i.v.m. hoogbegaafdheid vooral KWALITATIEF van aard. Nu: KWANTITATIEF LONGITUDINAAL ONDERZOEK resultaten

5 Erfelijke aanleg bepalend voor intelligentieontwikkeling:
Uit onderzoek blijkt dat pedagogisch-didactische beïnvloeding meer effect heeft naarmate een kind jonger is . Erfelijke aanleg bepalend voor intelligentieontwikkeling: vijfjarig kind: ongeveer 30% zevenjarige: 40% twaalfjarige: 60 % volwassenen meer dan 80 %  op zeer jonge leeftijd kan er via opvoedings-en leersituaties thuis en op school nog relatief veel invloed worden uitgeoefend op de ontwikkeling van een kind.

6 Bovendien is het belangrijk te begrijpen dat er in het reguliere onderwijs, vanaf het begin van het basisonderwijs, nog weinig tot geen rekening wordt gehouden met de mogelijke interesses, niveaus van vaardigheden en vorderingen daarin van hoogbegaafden

7 Resultaten: hoogbegaafde leerlingen
Eerste grootschalig onderzoek: "Beperkende" kenmerken in schoolsituatie 1ste jaren van het basisonderwijs soms negatieve sociaal-emotionele en cognitieve invloeden

8 In een tweede kleinschalig onderzoek:
In het basisonderwijs en bij overgang van basis- naar voortgezet onderwijs: Positieve effecten ervaren vanuit “thuissituatie” Negatieve effecten ondervinden door de speciaal ontworpen leerarrangementen-”plusklassen”

9 Discussie De twee onderzoeken verhelderen dat mogelijke problemen van een leerling in verband met hoogbegaafdheid vooral in de eerste periode van het primair onderwijs kunnen ontstaan en zich dan verder kunnen ontwikkelen, in nauwe samenhang met bepaalde kenmerken van de schoolsituatie.

10 Besluit De empirische onderzoeksresultaten bevestigen het feit dat vooral de interactie tussen kenmerken van kinderen en hun omgeving van groot belang zijn voor de ontwikkeling van kinderen van jongs af aan. Dit kan de mogelijke problemen van hoogbegaafde kinderen die al opkruipen in het begin van het basisonderwijs verklaren.

11  aanbeveling om het onderwijs sistemathisch te verbeteren om zo de problemen die met hoogbegaafdheid gaan in de eerste plaats zoveel mogelijk te vermijden en bij het voorkomen ervan deze zo goed mogelijk te verhelpen.


Download ppt "“Ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen en schoolse kenmerken”"

Verwante presentaties


Ads door Google