De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evidence-based leerpotenties in praktijk Prof. dr. Ton Mooij CELSTEC, Open Universiteit Heerlen ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Juni 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evidence-based leerpotenties in praktijk Prof. dr. Ton Mooij CELSTEC, Open Universiteit Heerlen ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Juni 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Evidence-based leerpotenties in praktijk Prof. dr. Ton Mooij CELSTEC, Open Universiteit Heerlen ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Juni 2009

2 © Celstec / OU & ITS / RU (2009) Overzicht 1.Reguliere onderwijs: organisatie en effecten 2.Pedagogische visie en onderwijsvisie 3.Model: Differentiatie, ICT, Optimalisering 4.Prototypen, praktijkontwikkeling 5.Referentieniveaus? 6.Conclusies / discussie

3 © Celstec / OU & ITS / RU (2009) Risico - OK – Risico •Algemeen cognitief •Taal •(Voorbereidend) rekenen •Sociaal •Emotioneel •(Senso)motoriek •Verwacht functioneren in school

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 deciles Verschillen z-scores 2004-2002; groep 2-4

5 -1,5 -0,5 0 0,5 1 1,5 Language 2-4 n = 8,105 Arithmetic 2-4 n = 7,735 Language 4-6 n = 8,496 Arithmetic 4-6 n = 7,970 1 23 4 5 6 78 9 10deciles Verschillen z-scores 2004-2002 Groepen 2-4 (rood) en 4-6 (blauw)

6 © Celstec / OU & ITS / RU (2009) Pedagogisch-didactische visie en onderwijsvisie Handhaven wetten PO en VO •Elk kind dient continue te worden ondersteund in ontwikkeling •Per competentiegebied: sociaal, emotioneel, creatief, cognitief, motorisch, ethisch, esthetisch

7 © Celstec / OU & ITS / RU (2009) Leerpsychologische verschillen per competentiegebied LaagMiddenHoog BeginniveauLagerMiddenHoger LeerstappenKleinerMiddenGroter MotiveringConcreetMiddenAbstract StructureringOpdrachtMiddenCreatie Duur werkenKorterMiddenLanger HerhalingMet variatieMiddenNieuw BegeleidingVakerMiddenMinder ZelfregulerendMinderMiddenMeer

8 © Celstec / OU & ITS / RU (2009) Leerarrangementen en zelfregulatie: uitingen / bewijzen in leervorderingen

9 © Celstec / OU & ITS / RU (2009) Structurering kern van speel-/leerinhoud: PDKS: Pedagogisch-Didactische Kern Structuur •Gebaseerd op diagnostiek in jeugdzorg, onderwijs, leerlingvolgsystemen, etc. •Integratie en ordening van vaardigheden in en tussen competentiegebieden in leeftijd 0-20 jaar •Geïmplementeerd in webapplicatie DIMS: Diagnostisch en Instructie Management Systeem

10 © Celstec / OU & ITS / RU (2009) Optimalisering praktijk in en rond scholen •D iagnostiek: –Beginkenmerken kind / thuis –Bijzonderheden ivm ontwikkeling en leren •I nstructie: –Regulier aanbod ten dele via leerstoflijnen –Specifieke aandacht mbv een leerstoflijn (bijv. taal) •M anagement: –Integratie voortgangsregistratie en –evaluatie –Overzichten ter bespreking ouders / instelling / school •S ystematieken: –Overzichten voor ontwikkeling en samenwerking in en rond school –Overzichten voor instellingen, gemeente, provincie, landelijk beleid

11 © Celstec / OU & ITS / RU (2009) Optimaliseren van leerprocessen Ondersteunende ICT Beginkenmerken en PDKS Bewustwordings- en invoeringsproces Pedagogische visie Onderwijsvisie

12 © Celstec / OU & ITS / RU (2009) Screenen beginkenmerken Peuterspeelzaal, ouders, leerkracht groep 1

13 © Celstec / OU & ITS / RU (2009) Figure 8: Results of screening of entry characteristics

14 © Celstec / OU & ITS / RU (2009) De PDKS in DIMS Vaardigheden in hiërarchie en in volgorde

15 © Celstec / OU & ITS / RU (2009) Ontwikkelregels per school * Bepaal beginkenmerken per leerling * Bespreek resultaten / nadere diagnostiek * Orden / integreer kern speel-/leerstofaanbod * Zet speel/-leeractiviteiten in op beginkenmerken * Stel per competentiegebied kleine groepen samen * Stimuleer sociaal constructief gedrag (sub)groepjes * Bepaal ontwikkelingen leren op grond van eigen vorderingen * Continuïteit competentiegebieden, leerjaren, onderwijstypen

16 © Celstec / OU & ITS / RU (2009) Onderzoeks- en ontwikkelprojecten Onderwijsbewijs LEONARDO: * 2009: Voorbereiding instrumenten/werkwijzen en nulmeting * 2010, 2011, 2012: tien scholen: exp. design; lln en groepen * 2013: eindmeting, analyse en rapportage Brede scholen / open wijk scholen Stimulering onderwijsexcellentie

17 © Celstec / OU & ITS / RU (2009) Referentieniveaus? Pas na vier jaren? Na acht jaren? Niet-gespecificeerde tussenniveaus en vorderingen? Blijven schipperen? Passend onderwijs?

18 © Celstec / OU & ITS / RU (2009) Conclusies / discussie 1.Pedagogische visie en onderwijsvisie 2.Model: Differentiatie, ICT, Optimalisering 3.Diagnostiek, Instructie, Management, Samenhang 4.Praktijkontwikkeling, experimenteel onderzoek


Download ppt "Evidence-based leerpotenties in praktijk Prof. dr. Ton Mooij CELSTEC, Open Universiteit Heerlen ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Juni 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google