De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evidence-based leerpotenties in praktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evidence-based leerpotenties in praktijk"— Transcript van de presentatie:

1 Evidence-based leerpotenties in praktijk
Prof. dr. Ton Mooij CELSTEC, Open Universiteit Heerlen ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Juni 2009

2 © Celstec / OU & ITS / RU (2009)
Overzicht Reguliere onderwijs: organisatie en effecten Pedagogische visie en onderwijsvisie Model: Differentiatie, ICT, Optimalisering Prototypen, praktijkontwikkeling Referentieniveaus? Conclusies / discussie © Celstec / OU & ITS / RU (2009)

3 © Celstec / OU & ITS / RU (2009)
Risico - OK – Risico Algemeen cognitief Taal (Voorbereidend) rekenen Sociaal Emotioneel (Senso)motoriek Verwacht functioneren in school © Celstec / OU & ITS / RU (2009)

4 Verschillen z-scores 2004-2002; groep 2-4
deciles

5 Verschillen z-scores 2004-2002 Groepen 2-4 (rood) en 4-6 (blauw)
1,5 1 0,5 Language 2-4 n = 8,105 Arithmetic 2-4 n = 7,735 Language 4-6 n = 8,496 -0,5 Arithmetic 4-6 n = 7,970 -1 -1,5 deciles

6 Pedagogisch-didactische visie en onderwijsvisie
Handhaven wetten PO en VO Elk kind dient continue te worden ondersteund in ontwikkeling Per competentiegebied: sociaal, emotioneel, creatief, cognitief, motorisch, ethisch, esthetisch © Celstec / OU & ITS / RU (2009)

7 Leerpsychologische verschillen per competentiegebied
Laag Midden Hoog Beginniveau Lager Hoger Leerstappen Kleiner Groter Motivering Concreet Abstract Structurering Opdracht Creatie Duur werken Korter Langer Herhaling Met variatie Nieuw Begeleiding Vaker Minder Zelfregulerend Meer © Celstec / OU & ITS / RU (2009)

8 © Celstec / OU & ITS / RU (2009)
Leerarrangementen en zelfregulatie: uitingen / bewijzen in leervorderingen © Celstec / OU & ITS / RU (2009)

9 © Celstec / OU & ITS / RU (2009)
Structurering kern van speel-/leerinhoud: PDKS: Pedagogisch-Didactische Kern Structuur Gebaseerd op diagnostiek in jeugdzorg, onderwijs, leerlingvolgsystemen, etc. Integratie en ordening van vaardigheden in en tussen competentiegebieden in leeftijd 0-20 jaar Geïmplementeerd in webapplicatie DIMS: Diagnostisch en Instructie Management Systeem © Celstec / OU & ITS / RU (2009)

10 © Celstec / OU & ITS / RU (2009)
Optimalisering praktijk in en rond scholen Diagnostiek: Beginkenmerken kind / thuis Bijzonderheden ivm ontwikkeling en leren Instructie: Regulier aanbod ten dele via leerstoflijnen Specifieke aandacht mbv een leerstoflijn (bijv. taal) Management: Integratie voortgangsregistratie en –evaluatie Overzichten ter bespreking ouders / instelling / school Systematieken: Overzichten voor ontwikkeling en samenwerking in en rond school Overzichten voor instellingen, gemeente, provincie, landelijk beleid © Celstec / OU & ITS / RU (2009)

11 Bewustwordings- en invoeringsproces
Optimaliseren van leerprocessen Beginkenmerken en PDKS Pedagogische visie Onderwijsvisie Ondersteunende ICT Bewustwordings- en invoeringsproces © Celstec / OU & ITS / RU (2009)

12 © Celstec / OU & ITS / RU (2009)
Screenen beginkenmerken Peuterspeelzaal, ouders, leerkracht groep 1 © Celstec / OU & ITS / RU (2009)

13 Figure 8: Results of screening of entry characteristics
© Celstec / OU & ITS / RU (2009)

14 © Celstec / OU & ITS / RU (2009)
De PDKS in DIMS Vaardigheden in hiërarchie en in volgorde © Celstec / OU & ITS / RU (2009)

15 © Celstec / OU & ITS / RU (2009)
Ontwikkelregels per school * Bepaal beginkenmerken per leerling * Bespreek resultaten / nadere diagnostiek * Orden / integreer kern speel-/leerstofaanbod * Zet speel/-leeractiviteiten in op beginkenmerken * Stel per competentiegebied kleine groepen samen * Stimuleer sociaal constructief gedrag (sub)groepjes * Bepaal ontwikkelingen leren op grond van eigen vorderingen * Continuïteit competentiegebieden, leerjaren, onderwijstypen © Celstec / OU & ITS / RU (2009)

16 © Celstec / OU & ITS / RU (2009)
Onderzoeks- en ontwikkelprojecten Onderwijsbewijs LEONARDO: * 2009: Voorbereiding instrumenten/werkwijzen en nulmeting * 2010, 2011, 2012: tien scholen: exp. design; lln en groepen * 2013: eindmeting, analyse en rapportage Brede scholen / open wijk scholen Stimulering onderwijsexcellentie © Celstec / OU & ITS / RU (2009)

17 © Celstec / OU & ITS / RU (2009)
Referentieniveaus? Pas na vier jaren? Na acht jaren? Niet-gespecificeerde tussenniveaus en vorderingen? Blijven schipperen? Passend onderwijs? © Celstec / OU & ITS / RU (2009)

18 Conclusies / discussie
Pedagogische visie en onderwijsvisie Model: Differentiatie, ICT, Optimalisering Diagnostiek, Instructie, Management, Samenhang Praktijkontwikkeling, experimenteel onderzoek © Celstec / OU & ITS / RU (2009)


Download ppt "Evidence-based leerpotenties in praktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google