De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

[  Gefeliciteerd met de Arbowet!] Miriam Smits 19 december 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "[  Gefeliciteerd met de Arbowet!] Miriam Smits 19 december 2005."— Transcript van de presentatie:

1 [ Gefeliciteerd met de Arbowet!] Miriam Smits 19 december 2005

2 [Belangrijkste nieuwe regels]
Maatwerk of Vangnet

3 [De preventiemedewerker 1]
‘…de preventiemedewerker draagt zorg voor: een actuele RI&E en plan van aanpak, de uitvoering van maatregelen uit het plan van aanpak en overleg met en advies aan de personeels-vertegenwoordiging…’ Artikel 13

4 [De preventiemedewerker 2]
RI&E en plan van aanpak uitgangspunt (niet nieuw) Taken preventiemedewerker (niet nieuw) Aanwijzen preventiemedewerker (nieuw) Deskundigheidsniveau preventiemedewerker (nieuw)

5 [De preventiemedewerker 3]
Moet eigen medewerker zijn Preventiemedewerker vanaf 15 medewerkers Bij 15 of minder werknemers mag de werkgever de taken op zich nemen Arbocoördinator?

6 [Veel onduidelijkheid in de markt]
[Veel onduidelijkheid in de markt] Ontwikkelingen in de markt : Aanbieders van opleidingen in alle media: mail, internet, radio & televisie Aanbieders van (arbo-)dienstverlening in alle media: mail, internet, radio & televisie Kamervragen (juli 2005) Discussie branche-organisaties STECR/BOA (december 05; richtlijn preventiemedewerker) Handhavingsbeleid van de Arbeidsinspectie

7 [Frequently Asked Questions ]
[Frequently Asked Questions ] Wat moeten we regelen? Hoe regelen we dat regelen? Wanneer moet het geregeld zijn? Welke opleiding moet ik aanbieden? Wie is eindverantwoordelijk?

8 [Het PM Recept: ]  Neem de RI&E en het plan van aanpak
Actualiseer zonodig de RI&E Bekijk de huidige ‘preventie-organisatie’ Leg de preventie-organisatie vast conform de nieuwe regels Leg het ter toetsing aan een gecertificeerde arbodienst voor Vraag instemming aan medezeggenschapsorgaan

9 [de RI&E ]  Verplicht (Arbowet, artikel 5.1)
10 of minder medewerkers, geen toetsing minder dan 25, ‘lichtere’ toetsing Meer dan 25 medewerkers, ‘gewone’ toetsing digi-RIE (www.arbopodium.nl)

10

11

12

13

14

15 [Aanvullende informatie ]
[Aanvullende informatie ] Arbo Themacahier 17 : de preventiemedewerker (SDU)

16 [Einde ] Vragen?


Download ppt "[  Gefeliciteerd met de Arbowet!] Miriam Smits 19 december 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google