De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WAAROM GA JE NAAR DE KERK ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "WAAROM GA JE NAAR DE KERK ?"— Transcript van de presentatie:

1 WAAROM GA JE NAAR DE KERK ?
Ja, waarom eigenlijk. Ik weet niet hoe het vroeger bij jullie thuis was. Wij moesten naar de kerk of eigenlijk je dacht er niet over om te zeggen : ik ga niet. Je ging gewoon. Dat was de discipline. Die is tegenwoordig ook nog van kracht bij de rechts orthodoxe kerken, hoewel ik daar ook al afkalving bespeur. Achteraf is er helemaal niets mis mee als er tot een bepaalde leeftijd discipline wordt bijgebracht.

2 In februari j.l. stond er in het AD een artikel over de besteding van
de zondag onder de titel : sporten of seksen op zondag ? Nee : maffen. Het slaaptekort van door de week inhalen en daarom doen we op zondagmorgen het allerliefst : uitslapen, zolang als we willen. Dat blijkt uit een steekproef van een geluksonderzoeker. Zondag is voor velen de gelukkigste dag van de week. Uit allerlei onderzoeken is dat allang gebleken. Geen werk, geen stress en doen waar je zin in hebt. En als je de mensen dan vraagt wat ze eigenlijk op zo’n vrije dag het liefst zouden willen doen dan bestaat dat uit drie punten”: 1e goed contact hebben met andere mensen 2e een doel hebben, ergens naar toe werken 3e zorgen voor oplaadpunten

3 Eigenlijk lijkt dat heel duidelijk op het bezoeken van een kerkdienst.
Daar voldoe je aan alle drie punten. Je hebt - contact met anderen - een doel om naar toe te gaan - een oplaadpunt en een rustpunt Toch krijgen we deze mensen niet in de kerk. Het kerkbezoek is al vele jaren aan het teruglopen. Waarom zou dat zo zijn ? De meeste mensen die je daar naar vraagt hebben meerdere reden om niet naar de kerk te gaan. Eén van de belangrijkste reden is gemakzucht. Zondag is een vrije dag dan moet je me niet lastig vallen met kerkgang, vooral niet ‘s morgens want dan slaap ik uit.

4 In onze samenleving worden de grenzen steeds weer verlegd.
U en ik zien dat om ons heen. Onze zelfstandigheid speelt daarbij een rol, een ander hoeft ons niet te vertellen wat ik moet doen. Maar ook geld en doen waar je zin in hebt spelen mee. We kunnen vandaag alles aanwenden om onze zin te krijgen. En daarbij gaan we zonodig grenzen over. Dat moet toch kunnen zeggen we dan. Iedereen gaat het gewoon vinden, zelfs in de kerk. Ik moest aan het verhaal van David en Batseba denken, een beroemd of beter nog een berucht verhaal. David had ook veel bereikt in het leven, hij was onafhankelijk geworden. Natuurlijk geloofde hij in God, maar er is meer op deze wereld dan alleen godsdienst. En als je dan een mooie vrouw ziet, waarom niet ? En je ziet dan hoe voorspoed grenzen doet vervagen. U kent de afloop. Overspel gecombineerd met moord.

5 Veel mensen in onze samenleving verleggen stap voor stap hun grenzen en
iedereen gaat dat gewoon vinden. U en ik kennen deze verleidingen ook. maar God stuurt ons geen Nathan meer. Wij hebben het Woord en de Geest. Onlangs liep ik in een Zwijndrechtse supermarkt een oud lid van onze gemeente tegen het lijf. Hij deed ook boodschappen. Hij ontliep mij niet en we hebben een poosje staan praten. Ik ben nog wel gelovig hoor, ik bid en dank nog, maar naar de kerk gaan zie ik niet meer zitten. Achteraf dacht ik, ik had natuurlijk moeten zeggen : waarom kom je dan hier om boodschappen te doen. Omdat je in leven wil blijven. Zo is het ook met de kerkgang, daar ga je ook heen om geestelijk in leven te blijven.

6 Dus de vraag lijkt wel degelijk ook aan deze groep te stellen :
Waarom ga je niet naar de kerk Bij ons heb je contact met andere mensen heb je een doel om naar toe te gaan vind je een oplaadpunt om verder te kunnen Tot zover sluit het aan bij de behoefte van deze groep, maar er is veel meer. Wij hebben ook en vooral de vraag aan onszelf te stellen. Waarom gaan wij wel naar de kerk.

7 Dan komen we bij onszelf terecht, bij ons als kerkmensen.
Waarom gaan u en ik naar de kerk. Daar zijn meerdere antwoorden op te geven - dat hoort bij mijn zondag - ik ben dat mijn hele leven al gewend - ik zie er allerlei bekenden en dat is fijn - ik hou van zingen met elkaar - ik word gesticht door het woord, het doet me wel wat. Dat zijn overigens allemaal reden uit onszelf. Dat zijn ervaringen die we zelf hebben. En die kunnen ook aanleiding zijn om niet te gaan als je geen zin hebt. Dit zijn menselijke overwegingen.

8 We kunnen ook de vraag stellen :
Wat vindt God van de kerkdienst En dan komen we al snel bij een heel bekende tekst in de bijbel n.l. Hebr. 10 : 25. Daar zegt de briefschrijver het volgende : “In plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen en dat des te meer naarmate u de dag van Jezus komst ziet naderen. “ Dat is een heel ander verhaal. Daar wordt de noodzaak van het kerkbezoek in relatie gebracht met Jezus wederkomst. Maar dit vers staat niet op zichzelf. De laatste drie hoofdstukken van Hebreeën gaan over troost en vermaning en dat zijn wezenlijke elementen in onze kerkdiensten.

9 Laten we de tekst uitbreiden en beginnen te lezen bij vers 19.
“Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom , omdat Hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. We hebben een hogepriester die dienst doet in het huis van God; laten we God dan naderen met een oprecht hart en vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar er toe aansporen lief te hebben en goed te doen en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen en dat des te meer naarmate u de dag van Zijn komst ziet naderen “.

10 Het zijn dus de drie essentiële elementen van het christelijk geloof die in
drie verzen na elkaar worden genoemd bij het naderen van God. vers 22 : geloof vers 23 : hoop vers 24 : liefde De essentie van een kerkdienst is een heel andere dan wij vaak in gedachten hebben. Daarom is de vraag aan een ieder van ons te stellen : Waarom ga je naar de kerk Dan is de kerk niet een club mensen die zich om de bijbel of zelfs om Jezus Christus verzamelt. De kerk is veeleer een gemeenschap van mensen waarin Jezus Christus werkelijkheid wordt.

11 Ik nodig u uit om in groepjes te praten over dit onderwerp en dan
te proberen voor uzelf en met elkaar antwoord te geven op de volgende vragen: Waarom gaan we naar de kerk ? Is dat om : 1e God te eren 2e de boodschap van heil en verlossing te horen 3e door het woord gecorrigeerd te worden 4e de gemeenschap met andere gelovigen te ervaren 5e om uw zonden te kunnen belijden 6e om met anderen te zingen en te bidden 7e om de gemeenschap met Jezus te beleven

12

13

14

15

16


Download ppt "WAAROM GA JE NAAR DE KERK ?"

Verwante presentaties


Ads door Google