De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eerlijk spelen Sport Fair Play. Sport en alles wat daarbij hoort Ook in bijbelse zin is waar we vanavond over willen nadenken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eerlijk spelen Sport Fair Play. Sport en alles wat daarbij hoort Ook in bijbelse zin is waar we vanavond over willen nadenken."— Transcript van de presentatie:

1 Eerlijk spelen Sport Fair Play

2 Sport en alles wat daarbij hoort Ook in bijbelse zin is waar we vanavond over willen nadenken

3 We gaan eerst Bidden

4 Wie van jullie sport er? Wie is er mega fanatiek? Wat voor sport zoal? Kan dat fanatieke ook doorslaan denk je?

5 We zochten wat op internet

6 Ajax supporter valt van tribune Grensrechter nieuwenhuizen doodgeslagen Trainingskamp vitesse Is sport dan alleen maar negatief?

7 Wat lezen we in de bijbel? We Kwamen uit op het woord LENIG dit heeft alles met sport te maken maar…… Deze letters staan voor: L= Lichaamsverzorging E = Eerlijk N = Nette taal I = Ijverig G= Gezamenlijk

8 Lichaamsverzorging L we lezen 1 Korinthe 6:19+20

9 Lichaamsverzoring 19 Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? 20 U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.

10 Eerlijk E we lezen Spreuken 21:21

11 Eerlijk 21 Wie gerechtigheid en goedertierenheid najaagt, vindt het leven, rechtvaardig- heid en eer.

12 Nette taal N we lezen Spreuken 21:23

13 Nette taal 23Wie zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zichzelf voor benauwdheden.

14 Ijverig I we lezen Spreuken 21:25

15 Ijverig 25Het verlangen van een luiaard zal hem doden, want zijn handen weigeren te werken. 23 Wie zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zichzelf voor benauwdheden.

16 Gezamenlijk G we lezen 1 Korinthe 12:14-16

17 Gezamenlijk 14 Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele. 15 Als de voet zou zeggen: Omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? 16 En als het oor zou zeggen: Omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam? 17 Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? 18 Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft. 19 Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? 20 Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam. 21 En het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten: Ik heb jullie niet nodig. 23 Wie zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zichzelf voor benauwdheden.

18 Gezamenlijk 22 Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. 23 En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. 24 Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het lid dat tekortkomt, groter eer gaf, 25 opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. 26 En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. 23 Wie zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zichzelf voor benauwdheden.

19 Gele en Rode Kaarten GEEFT JEZUS DIE OOK

20 WE ZINGEN PSALM 108 VERS 1 Mijn hart, o Hemelmajesteit, Is tot Uw dienst en lof bereid. 'k Zal zingen voor den Opperheer; 'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. Gij, zachte harp, gij schelle luit, Waakt op; dat niets uw klanken stuit'; 'k Zal in den dageraad ontwaken, En met gezang mijn God genaken.

21 WELZALIG DE MAN DIE NIET WANDELT Welzalig de man die niet wandelt, in de raad der goddelozen Die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters Maar aan des Heren wet, zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst, bij dag en bij nacht

22 WELZALIG DE MAN DIE NIET WANDELT Want hij is, als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet verwelkt Alles gelukt

23 WELZALIG DE MAN DIE NIET WANDELT Welzalig de man die niet wandelt, in de raad der goddelozen Die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters Maar aan des Heren wet, zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst, bij dag en bij nacht Want hij is, als een boom, geplant aan waterstromen die zijn vrucht, geeft op tijd, welks loof niet verwelkt Alles gelukt (2x)

24 Mededelingen Volgende week iedereen om 17.30 uur aanwezig


Download ppt "Eerlijk spelen Sport Fair Play. Sport en alles wat daarbij hoort Ook in bijbelse zin is waar we vanavond over willen nadenken."

Verwante presentaties


Ads door Google