De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Soorten en typen onderzoek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Soorten en typen onderzoek"— Transcript van de presentatie:

1 Soorten en typen onderzoek

2 Inleiding onderzoek

3 Inleiding <bijvoeglijk naamwoord> onderzoek

4 Inleiding theoretisch wetenschappelijk sociaal wetenschappelijk
statistisch praktijkgericht toetsend betrouwbaar online kwantitatief onderzoek

5 Inleiding Survey Experiment Een enquête doen

6 Inleiding

7 Historisch perspectief
Waar komt onderzoek vandaan / hoe deed men dat vroeger Grieken Middeleeuwen Verlichting De theorie als uitgangspunt De empirie als uitgangspunt Halverwege / eind de vorige eeuw Huidige opvattingen

8 Historisch perspectief
Huidige opvattingen inductivisme deductivisme conventionalisme instrumentalisme statistische waarheid hypothetico-deductieve methode empirische cyclus regulatieve cyclus ontwerp methode multi-method benadering Persoonlijke visie: de integrale visie

9 Deductivisme

10 Inductivisme

11 Instrumentalisme

12 Empirische cyclus

13 Hypothetico-deductieve methode

14 Regulatieve cyclus

15 Integrale visie

16 Methodologisch handelingsmodel

17 Visie op de onderzoeker
Een onderzoeker lost geen problemen op beleidsmakers (politici, ondernemers, verkoper, …) wel/geen onderzoek laten uitvoeren wel/geen gebruik maken van nieuwe kennis uit onderzoek Een onderzoeker levert kennis op Welke kennis opgeleverd moet worden, wordt bepaald door het stellen van een vraag Bij onderzoek gaat het altijd om kennisdeficiëntie De vraagstelling is leidend Combinatie van onderzoeker en beleidsmaker

18 Vraagstelling Kenmerk van een goede vraagstelling: Overige kenmerken:
Hij is te beantwoorden (door het verzamelen van nieuwe informatie) Overige kenmerken: niet te veel omvattend niet te eng

19 De vraagstelling van het onderzoek
exploratief beschrijvend vergelijkend evaluerend verklarend longitudinaal

20 Vraagstelling en onderzoeksdesign
exploratief onderzoek: t O1

21 Vraagstelling en onderzoeksdesign
beschrijvend onderzoek: t1 groep1 S O1

22 Vraagstelling en onderzoeksdesign
vergelijkend onderzoek: t1 groep1 S O1 groep2 S O1

23 Vraagstelling en onderzoeksdesign
evaluatieonderzoek (1): t1 t2 groep1 S O1 X O2

24 Vraagstelling en onderzoeksdesign
evaluatieonderzoek (2): t2 groep1 S X O2 groep2 S O2

25 Vraagstelling en onderzoeksdesign
verklarend onderzoek: t1 t2 groep1 S O1 X O2 groep2 S O1 O2

26 Vraagstelling en onderzoeksdesign
longitudinaal onderzoek …. t1 t2 t3 t4 .... groep1 S O1 O2 X O3 O4 groep2 S O1 O2 O3 O4

27 Plaats van data-verzamelen
achter het bureau / deskresearch in het veld in het laboratorium simulatie

28 Plaats van data-verzamelen
deskresearch literatuurstudie internet (online) databestanden gratis of te betalen voor inzage KvK, CBS kranten en tijdschriften notulen

29 Plaats van data-verzamelen
in het veld observeren stiekem of je bekend maken (mystery-shopping) met of zonder hulpmiddelen wel of niet participerend ondervragen interviewen groepsbijeenkomsten enquêteren ingrijpen actieonderzoek (het zelf ervaren)

30 Plaats van data-verzamelen
laboratorium experimentele situatie gecontroleerde situatie observeren / interviewen / enquêteren simulatie levensecht (namaakpop) op de pc (specifiek programma maar ook MS Excel)

31 Hoeveelheid eenheden 1 (casestudie) enkele (kwalitatief)
vele (kwantitatief)

32 Hoeveelheden Wat is een eenheid? Wanneer gaan enkele over in vele?
hoe stel je vast wat een eenheid is meerdere niveaus Wanneer gaan enkele over in vele? Wat is het verschil tussen kwantitatief en kwalitatief? methode van data-verzamelen methode van data-analyse onderwerpen die je aan de orde kunt stellen

33 Wat heb ik je willen leren
Er zijn vele typeringen van onderzoek Het allerbelangrijkste is het formuleren van een goede vraagstelling De vraagstelling wijst naar een bepaald hoofdtype van onderzoek Geef aan waar je de gegevens wilt verzamelen Geef aan bij hoeveel eenheden je de gegevens wilt verzamelen

34 De onderzoekskubus


Download ppt "Soorten en typen onderzoek"

Verwante presentaties


Ads door Google