De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Soorten en typen onderzoek. Inleiding onderzoek Inleiding onderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Soorten en typen onderzoek. Inleiding onderzoek Inleiding onderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 Soorten en typen onderzoek

2 Inleiding onderzoek

3 Inleiding onderzoek

4 Inleiding theoretisch wetenschappelijk sociaal wetenschappelijk statistisch praktijkgericht toetsend betrouwbaar online kwantitatief onderzoek

5 Inleiding Survey Experiment Een enquête doen

6 Inleiding

7 Historisch perspectief Waar komt onderzoek vandaan / hoe deed men dat vroeger  Grieken  Middeleeuwen  Verlichting  De theorie als uitgangspunt  De empirie als uitgangspunt  Halverwege / eind de vorige eeuw Huidige opvattingen

8 Historisch perspectief Huidige opvattingen  inductivisme  deductivisme  conventionalisme  instrumentalisme  statistische waarheid  hypothetico-deductieve methode  empirische cyclus  regulatieve cyclus  ontwerp methode  multi-method benadering Persoonlijke visie: de integrale visie

9 Deductivisme

10 Inductivisme

11 Instrumentalisme

12 Empirische cyclus

13 Hypothetico-deductieve methode

14 Regulatieve cyclus

15 Integrale visie

16 Methodologisch handelingsmodel

17 Visie op de onderzoeker Een onderzoeker lost geen problemen op  beleidsmakers (politici, ondernemers, verkoper, …)  wel/geen onderzoek laten uitvoeren  wel/geen gebruik maken van nieuwe kennis uit onderzoek Een onderzoeker levert kennis op  Welke kennis opgeleverd moet worden, wordt bepaald door het stellen van een vraag  Bij onderzoek gaat het altijd om kennisdeficiëntie  De vraagstelling is leidend Combinatie van onderzoeker en beleidsmaker

18 Vraagstelling Kenmerk van een goede vraagstelling: Hij is te beantwoorden (door het verzamelen van nieuwe informatie) Overige kenmerken:  niet te veel omvattend  niet te eng

19 De vraagstelling van het onderzoek exploratief beschrijvend vergelijkend evaluerend verklarend longitudinaal

20 Vraagstelling en onderzoeksdesign exploratief onderzoek: t 1 ------------------------------------------------------- O 1

21 Vraagstelling en onderzoeksdesign beschrijvend onderzoek: t 1 ------------------------------------------------------- groep1SO 1

22 Vraagstelling en onderzoeksdesign vergelijkend onderzoek: t 1 ------------------------------------------------------- groep1SO 1 groep2SO 1

23 Vraagstelling en onderzoeksdesign evaluatieonderzoek (1): t 1 t 2 ------------------------------------------------------- groep1SO 1 XO 2

24 Vraagstelling en onderzoeksdesign evaluatieonderzoek (2): t 2 ------------------------------------------------------- groep1SXO 2 groep2SO 2

25 Vraagstelling en onderzoeksdesign verklarend onderzoek: t 1 t 2 ------------------------------------------------------- groep1SO 1 XO 2 groep2SO 1 O 2

26 Vraagstelling en onderzoeksdesign longitudinaal onderzoek ….t 1 t 2 t 3 t 4.... ------------------------------------------------------- groep1 SO 1 O 2 XO 3 O 4 groep2 SO 1 O 2 O 3 O 4

27 Plaats van data-verzamelen achter het bureau / deskresearch in het veld in het laboratorium simulatie

28 Plaats van data-verzamelen deskresearch  literatuurstudie  internet  (online) databestanden  gratis of te betalen voor inzage  KvK, CBS  kranten en tijdschriften  notulen  …

29 Plaats van data-verzamelen in het veld  observeren  stiekem of je bekend maken(mystery-shopping)  met of zonder hulpmiddelen  wel of niet participerend  ondervragen  interviewen  groepsbijeenkomsten  enquêteren  ingrijpen  actieonderzoek (het zelf ervaren)

30 Plaats van data-verzamelen laboratorium  experimentele situatie  gecontroleerde situatie  observeren / interviewen / enquêteren simulatie  levensecht (namaakpop)  op de pc (specifiek programma maar ook MS Excel)

31 Hoeveelheid eenheden 1(casestudie) enkele(kwalitatief) vele(kwantitatief)

32 Hoeveelheden Wat is een eenheid?  hoe stel je vast wat een eenheid is  meerdere niveaus Wanneer gaan enkele over in vele? Wat is het verschil tussen kwantitatief en kwalitatief?  methode van data-verzamelen  methode van data-analyse  onderwerpen die je aan de orde kunt stellen

33 Wat heb ik je willen leren Er zijn vele typeringen van onderzoek Het allerbelangrijkste is het formuleren van een goede vraagstelling De vraagstelling wijst naar een bepaald hoofdtype van onderzoek Geef aan waar je de gegevens wilt verzamelen Geef aan bij hoeveel eenheden je de gegevens wilt verzamelen

34 De onderzoekskubus


Download ppt "Soorten en typen onderzoek. Inleiding onderzoek Inleiding onderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google