De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Succesfactoren voor samenwerking tussen artsen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Succesfactoren voor samenwerking tussen artsen"— Transcript van de presentatie:

1 Succesfactoren voor samenwerking tussen artsen
Paul De Hondt SERV / STV-Innovatie & Arbeid

2 Artsen en associatie: twee werelden?
VLAAMS ARTSENSYNDICAAT Artsen en associatie: twee werelden? Specialisten Ziekenhuis (private praktijk) Samenwerken als opgelegd kader Huisartsen Private praktijk Samenwerken strategische persoonlijke keuze 19 april 2007

3 Inhoud Drempels en motieven Samenwerkingsmogelijkheden Voorbeelden
VLAAMS ARTSENSYNDICAAT Inhoud Drempels en motieven Samenwerkingsmogelijkheden Voorbeelden Code voor duurzame samenwerking 19 april 2007

4 Drempels en motieven Mentale drempels Individualistisch beroep
VLAAMS ARTSENSYNDICAAT Drempels en motieven Mentale drempels Individualistisch beroep Conflicten en mislukken Vermenging beroep en privé Praktische drempels Tijdsdruk Financiële rentabiliteit Lacune aan informatie en kennis over het hoe Klassieke motieven Specialiseren Steun van collega Sparen van kosten Nieuwe motieven Strategische positie Werkdruk Overdracht van praktijk Tijd voor zichzelf 19 april 2007

5 Leeftijdspiramide Vlaamse artsen
VLAAMS ARTSENSYNDICAAT Leeftijdspiramide Vlaamse artsen Bron: RSVZ-situatie 2006 19 april 2007

6 Samenwerkingmogelijkheden
VLAAMS ARTSENSYNDICAAT Samenwerkingmogelijkheden Wil ik op een structurele manier samenwerken? Wil ik samen ondernemen met collega’s? Niet structureel delen van werk Wel structureel delen van werk Niet delen van ondernemerschap Wel delen van ondernemerschap Integrale samenwerking Kostendelende samenwerking Verticale Losse 19 april 2007

7 VERTICAAL KOSTENDELEND INTEGRAAL “Uitbesteden” Kosten delen
FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE VERTICAAL KOSTENDELEND INTEGRAAL “Uitbesteden” Kosten delen Samen beroep uitoefenen ZELFSTANDIGE SAMENWERKING VENNOOTSCHAP Contract van aanneming ZONDER RECHTSPERSOON : maatschap RECHTSPERSOON AANSPRAKELIJK : vof / cvoa BEPERKT AANSPRAKELIJK : bvba / cvba / nv

8 Voorbeelden Kostendelende samenwerking
VLAAMS ARTSENSYNDICAAT Voorbeelden Kostendelende samenwerking Integrale samenwerking ziekenhuisartsen met private praktijk Integrale samenwerking huisartsen 19 april 2007

9 1. Kostendelende samenwerking
FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE 1. Kostendelende samenwerking Drie artsen besluiten te associëren. Samen kopen en verbouwen ze een praktijkgebouw met gunstige ligging. Elke arts richt een eigen behandelkamer in. Ieder heeft hoofdzakelijk eigen patiënten en int eigen erelonen. Structuur: Eigendom van praktijkpand in ‘onverdeeldheid’ . Maatschap als werkgever (2 personeelsleden voor onthaal en administratie) en voor gezamenlijke aankoop. Managementtaken gelijk verdeeld onder de artsen. Financiële afspraken: > Eigen inkomsten, kosten maatschap aftrek in personenbelasting > Personeelkosten en kosten algemene diensten volgens ‘werkrooster’ > Grondstoffen en materieel volgens verbruik > Voorschotten voor werking maatschap

10 2. Integrale associatie van specialisten (ziekenhuis + privé)
FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE 2. Integrale associatie van specialisten (ziekenhuis + privé) 5 Artsen van dienst X van een ziekenhuis werken ook in privé-praktijk volledig geïntegreerd samen. Zij verdelen patiënten volgens expertise en interesses. Structuur: CVBA (gelijke vennoten), aankoop aandelen aan ‘intrinsieke waarde’ (actuele waarde activa) Gezamenlijke huur, investeringen en personeel voor private praktijk Streven gelijke workload voor alle artsen (medisch/management) Financiële afspraken: Inkomen: ingroeiperiode van 3 jaar (nieuwe arts evolueert: ) Maximale verdeling van baten Alle artsen zijn vennoot van CVBA als EBVBA (persoonlijke beroepskosten)

11 3. Integrale samenwerking van huisartsen
FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE 3. Integrale samenwerking van huisartsen Huisarts A met 20 jaar ervaring trekt 2 jongere collega’s aan. Patiënten worden toegewezen volgens keuze en beschikbaarheid. Men heeft gezamenlijk personeel en doet samen overname, investeringen en aankoop. Structuur: Alle artsen worden vennoot van BVBA. Koop aandelen met goodwill (1 X erelonen). Betaling gespreid over meerdere jaren. Jongeren eerst op proef als zelfstandige (20% ereloon voor kosten). Huur praktijkgebouw van arts A (aan marktprijs) Financiële afspraken: > maandelijkse bezoldiging volgens ‘ongelijk werkrooster’ (incl. management) > gelijke tegemoetkoming voor kosten (bijscholing, auto, …) > verdeling van baten volgens prestaties (individuele erelonen)

12 Code voor duurzame samenwerking
VLAAMS ARTSENSYNDICAAT Code voor duurzame samenwerking Visie en strategisch plan van de associatie expliciteren van beroepswaarden en filosofie ‘reisroute’ voor middellange termijn cfr. ‘beleidsplan ziekenhuisdienst’ Competentieprofiel van de associé concretiseren van wederzijdse verwachtingen over het professionele functioneren (klinisch, organisatorisch, sociaal) gebruik bij selectie nieuwkomers, coaching, beoordeling cfr. ‘IFMS’ Orde Medisch Specialisten Nederland 19 april 2007

13 Code voor duurzame samenwerking (vervolg)
VLAAMS ARTSENSYNDICAAT Code voor duurzame samenwerking (vervolg) Reglement van Interne Orde kwantitatieve prestatienormen systeem om kosten en inkomsten te delen methode van waardebepaling aandelen taak- en bevoegdheidsverdelingen, overleg doemscenario’s (continuïteit van zorgen, opzegtermijnen, uittredings- en overdrachtsvoorwaarden, geschillenregeling, wat bij overlijden, langdurige ziekte, beroepsonbekwaamheid…) Jaarvergadering evaluatie en planning van alle facetten van de samenwerking 19 april 2007

14 SERV – STV-Innovatie & Arbeid pdhondt@serv.be 02 20 90 162
VLAAMS ARTSENSYNDICAAT Paul De Hondt SERV – STV-Innovatie & Arbeid FVIB | kenniscentrum samenwerken in associatie Spastraat 8 1000 Brussel 19 april 2007


Download ppt "Succesfactoren voor samenwerking tussen artsen"

Verwante presentaties


Ads door Google