De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE De meerwaarde van samenwerking in een vrij beroep. ESF: Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE De meerwaarde van samenwerking in een vrij beroep. ESF: Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid."— Transcript van de presentatie:

1 FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE De meerwaarde van samenwerking in een vrij beroep. ESF: Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid, en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen Succesfactoren voor samenwerking tussen artsen www.fvib.be/samenwerken Paul De Hondt SERV / STV-Innovatie & Arbeid pdhondt@serv.be

2 FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE VLAAMS ARTSENSYNDICAAT 2. 19 april 2007 Artsen en associatie: twee werelden? Specialisten Ziekenhuis (private praktijk) Samenwerken als opgelegd kader HuisartsenPrivate praktijk Samenwerken strategische persoonlijke keuze

3 FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE VLAAMS ARTSENSYNDICAAT 3. 19 april 2007 Inhoud 1.Drempels en motieven 2.Samenwerkingsmogelijkheden 3.Voorbeelden 4.Code voor duurzame samenwerking

4 FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE VLAAMS ARTSENSYNDICAAT 4. 19 april 2007 Drempels en motieven Mentale drempels Individualistisch beroep Conflicten en mislukken Vermenging beroep en privé Praktische drempels Tijdsdruk Financiële rentabiliteit Lacune aan informatie en kennis over het hoe Klassieke motieven Specialiseren Steun van collega Sparen van kosten Nieuwe motieven Strategische positie Werkdruk Overdracht van praktijk Tijd voor zichzelf

5 FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE VLAAMS ARTSENSYNDICAAT 5. 19 april 2007 Leeftijdspiramide Vlaamse artsen Bron: RSVZ-situatie 2006

6 FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE VLAAMS ARTSENSYNDICAAT 6. 19 april 2007 Samenwerkingmogelijkheden 1.Wil ik op een structurele manier samenwerken? 2.Wil ik samen ondernemen met collega’s? Integrale samenwerking Kostendelende samenwerking Kostendelende samenwerking Verticale samenwerking Verticale samenwerking Losse samenwerking Losse samenwerking Niet structureel delen van werk Wel structureel delen van werk Niet delen van ondernemerschap Wel delen van ondernemerschap

7 VERTICAALKOSTENDELENDINTEGRAAL “Uitbesteden”Kosten delen Samen beroep uitoefenen Contract van aanneming ZONDER RECHTSPERSOON : maatschap RECHTSPERSOON AANSPRAKELIJK : vof / cvoa BEPERKT AANSPRAKELIJK : bvba / cvba / nv FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE VENNOOTSCHAP ZELFSTANDIGE SAMENWERKING

8 FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE VLAAMS ARTSENSYNDICAAT 8. 19 april 2007 Voorbeelden 1.Kostendelende samenwerking 2.Integrale samenwerking ziekenhuisartsen met private praktijk 3.Integrale samenwerking huisartsen

9 FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE Drie artsen besluiten te associëren. Samen kopen en verbouwen ze een praktijkgebouw met gunstige ligging. Elke arts richt een eigen behandelkamer in. Ieder heeft hoofdzakelijk eigen patiënten en int eigen erelonen. Financiële afspraken: > Eigen inkomsten, kosten maatschap aftrek in personenbelasting > Personeelkosten en kosten algemene diensten volgens ‘werkrooster’ > Grondstoffen en materieel volgens verbruik > Voorschotten voor werking maatschap Structuur: Eigendom van praktijkpand in ‘onverdeeldheid’. Maatschap als werkgever (2 personeelsleden voor onthaal en administratie) en voor gezamenlijke aankoop. Managementtaken gelijk verdeeld onder de artsen. 1. Kostendelende samenwerking

10 5 Artsen van dienst X van een ziekenhuis werken ook in privé-praktijk volledig geïntegreerd samen. Zij verdelen patiënten volgens expertise en interesses. FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE 2. Integrale associatie van specialisten (ziekenhuis + privé) Structuur: CVBA (gelijke vennoten), aankoop aandelen aan ‘intrinsieke waarde’ (actuele waarde activa) Gezamenlijke huur, investeringen en personeel voor private praktijk Streven gelijke workload voor alle artsen (medisch/management) Financiële afspraken: Inkomen: ingroeiperiode van 3 jaar (nieuwe arts evolueert: 70-80-90-100) Maximale verdeling van baten Alle artsen zijn vennoot van CVBA als EBVBA (persoonlijke beroepskosten)

11 FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE Huisarts A met 20 jaar ervaring trekt 2 jongere collega’s aan. Patiënten worden toegewezen volgens keuze en beschikbaarheid. Men heeft gezamenlijk personeel en doet samen overname, investeringen en aankoop. Financiële afspraken: > maandelijkse bezoldiging volgens ‘ongelijk werkrooster’ (incl. management) > gelijke tegemoetkoming voor kosten (bijscholing, auto, …) > verdeling van baten volgens prestaties (individuele erelonen) Structuur: Alle artsen worden vennoot van BVBA. Koop aandelen met goodwill (1 X erelonen). Betaling gespreid over meerdere jaren. Jongeren eerst op proef als zelfstandige (20% ereloon voor kosten). Huur praktijkgebouw van arts A (aan marktprijs) 3. Integrale samenwerking van huisartsen

12 FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE VLAAMS ARTSENSYNDICAAT 12. 19 april 2007 Code voor duurzame samenwerking 1.Visie en strategisch plan van de associatie expliciteren van beroepswaarden en filosofie ‘reisroute’ voor middellange termijn cfr. ‘beleidsplan ziekenhuisdienst’ 2.Competentieprofiel van de associé concretiseren van wederzijdse verwachtingen over het professionele functioneren (klinisch, organisatorisch, sociaal) gebruik bij selectie nieuwkomers, coaching, beoordeling cfr. ‘IFMS’ Orde Medisch Specialisten Nederland

13 FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE VLAAMS ARTSENSYNDICAAT 13. 19 april 2007 Code voor duurzame samenwerking (vervolg) 3.Reglement van Interne Orde kwantitatieve prestatienormen systeem om kosten en inkomsten te delen methode van waardebepaling aandelen taak- en bevoegdheidsverdelingen, overleg doemscenario’s (continuïteit van zorgen, opzegtermijnen, uittredings- en overdrachtsvoorwaarden, geschillenregeling, wat bij overlijden, langdurige ziekte, beroepsonbekwaamheid…) 4.Jaarvergadering evaluatie en planning van alle facetten van de samenwerking

14 FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE VLAAMS ARTSENSYNDICAAT 14. 19 april 2007 Paul De Hondt SERV – STV-Innovatie & Arbeid pdhondt@serv.be 02 20 90 162 FVIB | kenniscentrum samenwerken in associatie Spastraat 8 1000 Brussel 02 238 05 44 fvib@unizo.be www.fvib.be/samenwerken


Download ppt "FVIB | KENNISCENTRUM SAMENWERKEN IN ASSOCIATIE De meerwaarde van samenwerking in een vrij beroep. ESF: Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid."

Verwante presentaties


Ads door Google